Właśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 4 października 2018 o 12:10:25. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

4 października 2018 o 12:10:25Wersja bieżąca
Content
 Dodano: <p style="text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black;">Od dnia 25 ma 2018 roku ma zastosowanie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, regulujące ochronę danych osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem ogólnym” lub „RODO”.</span></p>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2019/05/ ZAŁĄCZNIK_NR_ 9_INFORMACJA- O-PRZETWARZANIU- DANYCH-OSOBOWYCH_ OGÓLNA-skonwertowany.pdf" >ZAŁĄCZNIK_ NR_9_INFORMACJA- O-PRZETWARZANIU- DANYCH-OSOBOWYCH_OGÓLNA</a>
 Dodano: <strong><span style="text-decoration: underline;">Muzeum Niepodległości w Warszawie </span></strong>
 Dodano: Al. Solidarności 62
 Dodano: 00-240 Warszawa
 Dodano: www.muzeum-niepodleglosci.pl
Skasowano: Dodano: www.muzn.pl
 Dodano: tel. 22 826 90 91/92 (centrala)
 Dodano: e-mail: sekretariat@muzn.pl
 Dodano: NIP: 526-030-79-04
 Dodano: REGON: 000276050
 Dodano: <strong><span style="text-decoration: underline;">Oddziały Muzeum </span></strong>
 Dodano: <strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej </strong>
 Dodano: ul. Skazańców 25
 Dodano: 01-532 Warszawa
 Dodano: tel. 22 839 12 68; 22 839 23 83
 Dodano: fax: 22 839 95 70
 Dodano: e-mail: xpawilon@muzn.pl
 Dodano: <strong>Muzeum Więzienia Pawiak </strong>
 Dodano: ul. Dzielna 24/26
 Dodano: 00-162 Warszawa
 Dodano: tel./fax: 22 831 92 89
 Dodano: e-mail: pawiak@muzn.pl
 Dodano: <strong>Filia Oddziału Muzeum Więzienia Pawiak – Mauzoleum Walki i Męczeństwa </strong>
 Dodano: al. Szucha 25
 Dodano: 00-580 Warszawa
 Dodano: tel./fax: 22 629 49 19
 Dodano: e-mail: szucha@muzn.pl

Nota: Zmiany techniczne.