Właśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 31 marca 2021 o 11:23:30. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Od dnia 25 ma 2018 roku ma zastosowanie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, regulujące ochronę danych osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem ogólnym” lub „RODO”.

ZAŁĄCZNIK_NR_9_INFORMACJA-O-PRZETWARZANIU-DANYCH-OSOBOWYCH_OGÓLNA

Muzeum Niepodległości w Warszawie
Al. Solidarności 62
00-240 Warszawa

www.muzeum-niepodleglosci.pl

tel. 22 826 90 91/92 (centrala)
e-mail: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl
NIP: 526-030-79-04
REGON: 000276050

Oddziały Muzeum

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa
tel. 22 839 12 68; 22 839 23 83
fax: 22 839 95 70
e-mail: xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl

Muzeum Więzienia Pawiak
ul. Dzielna 24/26
00-162 Warszawa
tel./fax: 22 831 92 89
e-mail: pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl

Filia Oddziału Muzeum Więzienia Pawiak – Mauzoleum Walki i Męczeństwa
al. Szucha 25
00-580 Warszawa
tel./fax: 22 629 49 19
e-mail: szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

31 marca 2021 o 11:23:30Wersja bieżąca
Content
Bez zmian: <p style="text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black;">Od dnia 25 ma 2018 roku ma zastosowanie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, regulujące ochronę danych osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem ogólnym” lub „RODO”.</span></p>Bez zmian: <p style="text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black;">Od dnia 25 ma 2018 roku ma zastosowanie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, regulujące ochronę danych osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem ogólnym” lub „RODO”.</span></p>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2019/05/ ZAŁĄCZNIK_NR_ 9_INFORMACJA- O-PRZETWARZANIU- DANYCH-OSOBOWYCH_ OGÓLNA-skonwertowany.pdf" >ZAŁĄCZNIK_ NR_9_INFORMACJA- O-PRZETWARZANIU- DANYCH-OSOBOWYCH_OGÓLNA</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2019/05/ ZAŁĄCZNIK_NR_ 9_INFORMACJA- O-PRZETWARZANIU- DANYCH-OSOBOWYCH_ OGÓLNA-skonwertowany.pdf" >ZAŁĄCZNIK_ NR_9_INFORMACJA- O-PRZETWARZANIU- DANYCH-OSOBOWYCH_OGÓLNA</a>
Bez zmian: <strong><span style="text-decoration: underline;">Muzeum Niepodległości w Warszawie </span></strong>Bez zmian: <strong><span style="text-decoration: underline;">Muzeum Niepodległości w Warszawie </span></strong>
Bez zmian: Al. Solidarności 62Bez zmian: Al. Solidarności 62
Bez zmian: 00-240 WarszawaBez zmian: 00-240 Warszawa
Bez zmian: www.muzeum-niepodleglosci.plBez zmian: www.muzeum-niepodleglosci.pl
 Dodano: www.muzn.pl
Bez zmian: tel. 22 826 90 91/92 (centrala)Bez zmian: tel. 22 826 90 91/92 (centrala)
Skasowano: e-mail: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl Dodano: e-mail: sekretariat@muzn.pl
Bez zmian: NIP: 526-030-79-04Bez zmian: NIP: 526-030-79-04
Bez zmian: REGON: 000276050Bez zmian: REGON: 000276050
Bez zmian: <strong><span style="text-decoration: underline;">Oddziały Muzeum </span></strong>Bez zmian: <strong><span style="text-decoration: underline;">Oddziały Muzeum </span></strong>
Bez zmian: <strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej </strong>Bez zmian: <strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej </strong>
Bez zmian: ul. Skazańców 25Bez zmian: ul. Skazańców 25
Bez zmian: 01-532 WarszawaBez zmian: 01-532 Warszawa
Bez zmian: tel. 22 839 12 68; 22 839 23 83Bez zmian: tel. 22 839 12 68; 22 839 23 83
Bez zmian: fax: 22 839 95 70Bez zmian: fax: 22 839 95 70
Skasowano: e-mail: xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl Dodano: e-mail: xpawilon@muzn.pl
Bez zmian: <strong>Muzeum Więzienia Pawiak </strong>Bez zmian: <strong>Muzeum Więzienia Pawiak </strong>
Bez zmian: ul. Dzielna 24/26Bez zmian: ul. Dzielna 24/26
Bez zmian: 00-162 WarszawaBez zmian: 00-162 Warszawa
Bez zmian: tel./fax: 22 831 92 89Bez zmian: tel./fax: 22 831 92 89
Skasowano: e-mail: pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl Dodano: e-mail: pawiak@muzn.pl
Bez zmian: <strong>Filia Oddziału Muzeum Więzienia Pawiak – Mauzoleum Walki i Męczeństwa </strong>Bez zmian: <strong>Filia Oddziału Muzeum Więzienia Pawiak – Mauzoleum Walki i Męczeństwa </strong>
Bez zmian: al. Szucha 25Bez zmian: al. Szucha 25
Bez zmian: 00-580 WarszawaBez zmian: 00-580 Warszawa
Bez zmian: tel./fax: 22 629 49 19Bez zmian: tel./fax: 22 629 49 19
Skasowano: e-mail: szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl Dodano: e-mail: szucha@muzn.pl

Nota: Zmiany techniczne.