Właśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 2 maja 2022 o 06:47:00. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Od dnia 25 ma 2018 roku ma zastosowanie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, regulujące ochronę danych osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem ogólnym” lub „RODO”.

ZAŁĄCZNIK_NR_9_INFORMACJA-O-PRZETWARZANIU-DANYCH-OSOBOWYCH_OGÓLNA

Muzeum Niepodległości w Warszawie
Al. Solidarności 62
00-240 Warszawa

www.muzeum-niepodleglosci.pl

www.muzn.pl

tel. 22 826 90 91/92 (centrala)
e-mail: sekretariat@muzn.pl
NIP: 526-030-79-04
REGON: 000276050

Oddziały Muzeum

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa
tel. 22 839 12 68; 22 839 23 83
fax: 22 839 95 70
e-mail: xpawilon@muzn.pl

Muzeum Więzienia Pawiak
ul. Dzielna 24/26
00-162 Warszawa
tel./fax: 22 831 92 89
e-mail: pawiak@muzn.pl

Filia Oddziału Muzeum Więzienia Pawiak – Mauzoleum Walki i Męczeństwa
al. Szucha 25
00-580 Warszawa
tel./fax: 22 629 49 19
e-mail: szucha@muzn.pl

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

Nie ma róznicy pomiędzy 2 maja 2022 o 06:47:00 wersją a wersją bieżącą. (Może zmianie uległ tylko kod strony, bez wpływu na treść.)