Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Dyrekcja MuzeumWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 2020-04-03 @ 13:33:29. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Dyrektor Muzeum
dr Tadeusz Skoczek
tel. 22 827 37 70
e-mail: t.skoczek@muzeumniepodleglosci.art.pl, sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl

Zastępca Dyrektora d/s Programowych
dr Beata Michalec
b.michalec@muzemniepodleglosci.art.pl

Zastępca Dyrektora d/s Administracyjnych
Adam Bacławski

a.baclawski@muzeumniepodleglosci.art.pl

Główny Księgowy
Małgorzata Łusiak
tel. 22 826 90 91/92 wew. 36
e-mail: m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

2020-04-03 @ 13:33:29Wersja bieżąca
Content
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Dyrektor_Muzeum.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Dyrektor MuzeumBez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Dyrektor_Muzeum.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Dyrektor Muzeum
Bez zmian: </strong></a><strong>dr Tadeusz SkoczekBez zmian: </strong></a><strong>dr Tadeusz Skoczek
Bez zmian: </strong>tel. 22 827 37 70Bez zmian: </strong>tel. 22 827 37 70
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: t.skoczek@muzeumniepodleglosci.art.pl" >t.skoczek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>, <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span> Dodano: e-mail: <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zastepca_Dyrektora_ Programowy.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Zastępca Dyrektora d/s Programowych< /strong></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zastepca_Dyrektora_ Programowy.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Zastępca Dyrektora d/s Programowych< /strong></a>
Bez zmian: <strong>dr Beata Michalec</strong>Bez zmian: <strong>dr Beata Michalec</strong>
Skasowano: <a href="b.michalec@muzemniepodleglosci.art.pl" >b.michalec@muzemniepodleglosci.art.pl</a> Dodano: <a href="mailto: b.michalec@muzn.pl" >b.michalec@muzn.pl</a>
Skasowano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zastepca_Dyrektora_ Administracyjny.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Zastępca Dyrektora d/s Administracyjnych< /strong></a> Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><strong><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zastepca_Dyrektora_ Administracyjny.pdf" >Zastepca_Dyrektora_d/s Administracyjnych< /a></strong></p>
Skasowano: <strong>Adam Bacławski</strong> 
Skasowano: <a href="a.baclawski@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.baclawski@muzeumniepodleglosci.art.pl</a> 
Skasowano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Glowny_Ksiegowy.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Główny Księgowy</strong></a> 
Skasowano: <strong>Małgorzata Łusiak 
Skasowano: </strong>tel. 22 826 90 91/92 wew. 36 
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a> 
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">Tomasz Jagodziński</p>
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><a href="mailto: t.jagodzinski@muzn.pl" >t.jagodzinski@muzn.pl</a></p>
Bez zmian: <h1></h1>Bez zmian: <h1></h1>

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219