Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Działy MuzeumWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 3 lipca 2019 o 10:45:57. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Dział Historii i Badań Naukowych
tel. 22 826 90 91/92 wew. 38
dr hab. Jolanta Załęczny – kierownik
Marzena Milewska
———————————————————————————–
Redakcja NiP
Dorota Panowek, sekretarz redakcji NiP
—————————————————————————————
dr Izabela Mościcka   – kierownik
tel. 22 826 90 91/92 wew. 55
Aleksander Kosieradzki
Agnieszka Wysocka
Joanna Kijewska
Justyna Piesak
—————————————————————————————————————————–
Dział Promocji i Marketingu
tel./fax 22 826 90 91/92 wew. 39
Bartłomiej Kłusek – kierownik
Piotr Piegat
Justyna Wyszyńska
Natalia Drozdowicz
——————————————————————————————————————
Dział Edukacji tel. 22 826 90 91 wew. 42/43 Krzysztof Bąkała – kierownik k.bakala@muzeumniepodleglosci Michał Rybak m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl Teresa Kołakowska-Bajtlik t.kolakowska@muzeumniepodleglosci.art.pl
—————————————————————————————————————————-
biblioteka@muzeumniepodleglosci.art.pl tel. 22 826 90 91/92 wew.44
Halina Murawska – kierownik h.murawska@muzeumniepodleglosci.art.pl
Jolanta Miszkiewicz
———————————————————————————————————————-
tel. 22 826 90 91/92 wew. 36
Małgorzata Łusiak – główna księgowa
Elżbieta Firlej
Alina Słowik
Katarzyna Marek
Halina Dąbrowska
———————————————————————————————————————————
Stanowisko ds. pracowniczych
Agnieszka Czonka
a.czonka@muzeumniepodleglosci.art.pl tel. 22 826 90 91/92 wew. 47
——————————————————————————————————————-
Dorota Panowek
tel. 22 827 37 70
Kancelaria
 Sylwia Łusiak
tel. 22 826 90 91/92 wew. 14
——————————————————————————————————————————–
Dział administracji
Jacek Skorupa – kierownik
tel. 22 826 90 91/92 wew. 48
Marcin Dołowy
Magdalena Przybylska
m.przybylska@muzeumniepodleglosci.art.pl
Maja Czaplicka
Bartosz Biedrzycki
Artur Pietrzyk
Lilla Filipiak, Bożena Tomczyk – Kiosk Wydawnictw
tel. 22 826 90 91 wew. 56
Bronisław Szczudło – pracownia ksero, warsztat
tel. 22 826 90 91/92 wew. 58
Waldemar Grabowski
Kamil Łopacki
———————————————————————————————————————————-
Bogdan Sieradzki
tel. 22 826 90 91/92 wew. 46
———————————————————————————————————————————————-
———————————————————————————————————————————————–
Anna Więckowska a.wieckowska@muzeumniepodleglosci.art.pl
tel. 22 826 90 91/92 wew. 54
—————————————————————————————————————————————————-
Dział Ochrony
tel. 22 826 90 91/92 wew. 37

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

3 lipca 2019 o 10:45:57Wersja bieżąca
Content
<div align="center"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><strong><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ historii.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Dział < /span></a>Historii i Badań Naukowych</strong> </span></div> <div align="center"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><strong><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ historii.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Dział < /span></a>Historii i Badań Naukowych</strong> </span></div>
<div align="center"><span style="text-decoration: underline;">tel. 22 826 90 91/92 wew. 38</span></div> <div align="center"><span style="text-decoration: underline;">tel. 22 826 90 91/92 wew. 38</span></div>
<div align="center">dr hab. Jolanta Załęczny - kierownik</div> <div align="center">dr hab. Jolanta Załęczny - kierownik</div>
<div align="center">tel. (0-22) 839 12 34  
<a href="j.engelgard@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.zaleczny@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>  <div align="center">tel. (0-22) 839 12 34<br /><a href="j.engelgard@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.zaleczny@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center"> <div align="center">
<div align="center">Marzena Milewska</div> <div align="center">Marzena Milewska</div>
<div align="center"><a href="m.milewska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.milewska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="m.milewska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.milewska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center"></div>  <div align="center"> </div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ---------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ---------</div>
<div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>Redakcja NiP</strong></span> <div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>Redakcja NiP</strong></span>
<div align="center">Dorota Panowek, sekretarz redakcji NiP</div> <div align="center">Dorota Panowek, sekretarz redakcji NiP</div>
<div align="center"><a href="mailto: d.panowek@muzeumniepodleglosci.art.pl" >d.panowek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: d.panowek@muzeumniepodleglosci.art.pl" >d.panowek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center"><a href="mailto: nip@muzeumniepodleglosci.art.pl" >nip@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: nip@muzeumniepodleglosci.art.pl" >nip@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
</div> </div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------------</div>
<div align="center"></div>  <div align="center"> </div>
<div align="center"></div>  
  <div align="center"> </div>
<div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ zbiorow.pdf">Dział Zbiorów</a>< /span></strong></div> <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ zbiorow.pdf">Dział Zbiorów</a>< /span></strong></div>
<div align="center"><a href="zbiory@muzeumniepodleglosci.art.pl" >zbiory@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="zbiory@muzeumniepodleglosci.art.pl" >zbiory@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">dr Izabela Mościcka   - kierownik</div> <div align="center">dr Izabela Mościcka   - kierownik</div>
<div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 55</div> <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 55</div>
<div align="center"><a href="mailto: i.moscicka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >i.moscicka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: i.moscicka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >i.moscicka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center"><a href="mailto: lzywek@muzeumniepodleglosci.art.pl"><span style="color: #000000;">Łukasz Żywek -</span> l.zywek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>  <div align="center"><a href="mailto: lzywek@muzeumniepodleglosci.art.pl"><span style="color: #000000;">Łukasz Żywek  </span> l.zywek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">dr Irena Kępa <a href="mailto: i.kepa@muzeumniepodleglosci.art.pl" >i.kepa@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center">dr Irena Kępa <a href="mailto: i.kepa@muzeumniepodleglosci.art.pl" >i.kepa@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Tadeusz Stani <a href="mailto: t.stani@muzeumniepodleglosci.art.pl" >t.stani@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center">Tadeusz Stani <a href="mailto: t.stani@muzeumniepodleglosci.art.pl" >t.stani@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Aleksander Kosieradzki</div> <div align="center">Aleksander Kosieradzki</div>
<div align="center"><a href="mailto: a.kosieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.kosieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: a.kosieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.kosieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Agnieszka Wysocka</div> <div align="center">Agnieszka Wysocka</div>
<div align="center"><a href="mailto: a.wysocka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.wysocka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: a.wysocka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.wysocka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Joanna Kijewska</div> <div align="center">Joanna Kijewska</div>
<div align="center"><a href="mailto: j.kijewska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.kijewska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: j.kijewska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.kijewska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Justyna Piesak</div> <div align="center">Justyna Piesak</div>
<div align="center"><a href="mailto: j.piesak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.piesak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: j.piesak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.piesak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center"></div>  <div align="center"> </div>
<div>-------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -----------------</div> <div>-------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -----------------</div>
<div></div>  <div> </div>
<div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ edukacji_i_promocji.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Dział < /span></a>Promocji i Marketingu</span> </strong></span></div> <div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ edukacji_i_promocji.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Dział < /span></a>Promocji i Marketingu</span> </strong></span></div>
<div align="center" >tel./fax 22 826 90 91/92 wew. 39</div> <div align="center" >tel./fax 22 826 90 91/92 wew. 39</div>
<div align="center" >Bartłomiej Kłusek - kierownik</div> <div align="center" >Bartłomiej Kłusek - kierownik</div>
<div align="center"><a href="mailto: b.klusek@muzeumniepodleglosci.art.pl" >b.klusek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: b.klusek@muzeumniepodleglosci.art.pl" >b.klusek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Piotr Piegat</div> <div align="center">Piotr Piegat</div>
<div align="center"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">p.piegat<a href="mailto: d.pawlowiec@muzeumniepodleglosci.art.pl"><span style="color: #0000ff;">@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></a></span></div> <div align="center"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">p.piegat<a href="mailto: d.pawlowiec@muzeumniepodleglosci.art.pl"><span style="color: #0000ff;">@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></a></span></div>
<div align="center">Justyna Wyszyńska</div> <div align="center">Justyna Wyszyńska</div>
<div align="center"><a href="mailto: j.wyszynska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.wyszynska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: j.wyszynska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.wyszynska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Natalia Drozdowicz</div>  <div align="center">Magdalena Kukawska</div>
<div align="center"><a href="mailto: n.drozdowicz@muzeumniepodleglosci.art.pl" >n.drozdowicz@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>  <div align="center"><a href="mailto: m.kukawska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.kukawska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ---------------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ---------------</div>
<div align="center"> <div align="center">
<strong><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">Dział Edukacji</span></strong>  
tel. 22 826 90 91 wew. 42/43  
Krzysztof Bąkała - kierownik  
  <p><strong><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">Dział Edukacji</span> </strong><br />tel. 22 826 90 91 wew. 42/43<br />Krzysztof Bąkała - kierownik</p>
<a href="k.bakala@muzeumniepodleglosci.art.pl" >k.bakala@muzeumniepodleglosci</a>  <p><a href="k.bakala@muzeumniepodleglosci.art.pl" >k.bakala@muzeumniepodleglosci</a></p>
Michał Rybak  <p>Michał Rybak</p>
<a href="m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>  <p><a href="m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></p>
Teresa Kołakowska-Bajtlik  <p>Teresa Kołakowska-Bajtlik</p>
<a href="mailto: t.kolakowska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >t.kolakowska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>  <p><a href="mailto: t.kolakowska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >t.kolakowska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></p>
</div> </div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------</div>
<div align="center"></div>  <div align="center"> </div>
<div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ dzial_biblioteka_ naukowa.pdf">Biblioteka  <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ dzial_biblioteka_ naukowa.pdf" >Biblioteka<br /></a></span> </strong></div>
</a></span></ strong></div>  
<div align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">biblioteka@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span>  <div align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">biblioteka@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span><br />tel. 22 826 90 91/92 wew.44</div>
tel. 22 826 90 91/92 wew.44</div>  
<div align="center">Halina Murawska - kierownik  
<a href="mailto: h.murawska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >h.murawska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>  
  <div align="center">Halina Murawska - kierownik<br /><a href="mailto: h.murawska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >h.murawska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Jolanta Miszkiewicz</div> <div align="center">Jolanta Miszkiewicz</div>
<div align="center"><a href="mailto: j.miszkiewicz@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.miszkiewicz@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: j.miszkiewicz@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.miszkiewicz@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------</div>
<div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ finansowo_ksiegowy.pdf">  <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ finansowo_ksiegowy.pdf"><br />Dział Finansowo – Księgowy</a> </span></strong></div>
Dział Finansowo – Księgowy</a> </span></strong></div>  
<div align="center"> <div align="center">
<div align="center"> <div align="center">
<div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 36</div> <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 36</div>
<div align="center" >Małgorzata Łusiak - główna księgowa</div> <div align="center" >Małgorzata Łusiak - główna księgowa</div>
<div align="center"><a href="mailto: m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Elżbieta Firlej</div> <div align="center">Elżbieta Firlej</div>
<div align="center"><a href="mailto: e.firlej@muzeumniepodleglosci.art.pl" >e.firlej@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: e.firlej@muzeumniepodleglosci.art.pl" >e.firlej@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Alina Słowik</div> <div align="center">Alina Słowik</div>
<div align="center">   <a href="mailto: a.slowik@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.slowik@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center">   <a href="mailto: a.slowik@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.slowik@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Katarzyna Marek</div> <div align="center">Katarzyna Marek</div>
<div align="center"><a href="mailto: k.marek@muzeumniepodleglosci.art.pl" >k.marek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: k.marek@muzeumniepodleglosci.art.pl" >k.marek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Halina Dąbrowska</div> <div align="center">Halina Dąbrowska</div>
<div align="center"><a href="mailto: h.dabrowska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >h.dabrowska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: h.dabrowska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >h.dabrowska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</div>
<div align="center"></div>  <div align="center"> </div>
<span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><strong>Stanowisko ds. pracowniczych< /strong></span>  <p><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><strong>Stanowisko ds. pracowniczych< /strong></span></p>
<div align="center"> <div align="center">
<div align="center">Agnieszka Czonka</div> <div align="center">Agnieszka Czonka</div>
  <div align="center"><a href="mailto: a.czonka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.czonka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a><br />tel. 22 826 90 91/92 wew. 47</div>
  <div align="center">Ewa Krawiec</div>
<div align="center"><a href="mailto: a.czonka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.czonka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>  <div align="center"><a href="mailto: e.krawiec@muzeumniepodleglosci.art.pl" >e.krawiec@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
tel. 22 826 90 91/92 wew. 47</div>  
<div align="center"></div>  <div align="center"> </div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ----------------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ----------------</div>
<div align="center"></div>  <div align="center"> </div>
<div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ sekretariat.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Sekretariat< /span></a></span></strong> </span></div> <div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ sekretariat.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Sekretariat< /span></a></span></strong> </span></div>
<div align="center">Dorota Panowek</div> <div align="center">Dorota Panowek</div>
<div align="center"><a href="mailto: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl" >sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl" >sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">tel. 22 827 37 70</div> <div align="center">tel. 22 827 37 70</div>
</div> </div>
</div> </div>
</div> </div>
</div> </div>
<div align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong> Kancelaria</strong></span> </span></div> <div align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong> Kancelaria</strong></span> </span></div>
<div align="center"> <div align="center">
<div align="center"> <div align="center">
<div align="center"> <div align="center">
<div align="center"> <div align="center">
<div align="center"> Sylwia Łusiak</div> <div align="center"> Sylwia Łusiak</div>
<div align="center"><a href="mailto: kancelaria@muzeumniepodleglosci.art.pl" >kancelaria@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: kancelaria@muzeumniepodleglosci.art.pl" >kancelaria@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 14</div> <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 14</div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------</div>
<div align="center"></div>  <div align="center"> </div>
<span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Dział administracji< /span></strong></span>  <p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Dział administracji< /span></strong></span></p>
<div align="center"><a href="mailto: administracja@muzeumniepodleglosci.art.pl" >administracja@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: administracja@muzeumniepodleglosci.art.pl" >administracja@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center" ><strong>Jacek Skorupa </strong>- kierownik</div> <div align="center" ><strong>Jacek Skorupa </strong>- kierownik</div>
<div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 48</div> <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 48</div>
<div align="center">Marcin Dołowy</div> <div align="center">Marcin Dołowy</div>
<div align="center"><a href="mailto: m.dolowy@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.dolowy@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: m.dolowy@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.dolowy@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Magdalena Przybylska</div> <div align="center">Magdalena Przybylska</div>
<div align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">m.przybylska@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span></div> <div align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">m.przybylska@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span></div>
<div align="center">Maja Czaplicka</div> <div align="center">Maja Czaplicka</div>
<div align="center"><a href="mailto: m.czaplicka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.czaplicka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: m.czaplicka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.czaplicka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Bartosz Biedrzycki</div> <div align="center">Bartosz Biedrzycki</div>
<div align="center"><a href="mailto: b.biedrzycki@muzeumniepodleglosci.art.pl" >b.biedrzycki@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: b.biedrzycki@muzeumniepodleglosci.art.pl" >b.biedrzycki@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Artur Pietrzyk</div> <div align="center">Artur Pietrzyk</div>
<div align="center"><a href="mailto: a.pietrzyk@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.pietrzyk@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: a.pietrzyk@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.pietrzyk@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Lilla Filipiak, Bożena Tomczyk – Kiosk Wydawnictw</div> <div align="center">Lilla Filipiak, Bożena Tomczyk – Kiosk Wydawnictw</div>
<div align="center">tel. 22 826 90 91 wew. 56</div> <div align="center">tel. 22 826 90 91 wew. 56</div>
<div align="center"><a href="mailto: kiosk@muzeumniepodleglosci.art.pl" >kiosk@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>  <div align="center"><a href="mailto: ksiegarnia@muzeumniepodleglosci.art.pl" >ksiegarnia@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Bronisław Szczudło – pracownia ksero, warsztat</div> <div align="center">Bronisław Szczudło – pracownia ksero, warsztat</div>
<div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 58</div> <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 58</div>
<div align="center">Waldemar Grabowski</div> <div align="center">Waldemar Grabowski</div>
<div align="center">Kamil Łopacki</div> <div align="center">Kamil Łopacki</div>
<div align="center"></div>  <div align="center"> </div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------</div>
<div align="center"></div>  <div align="center"> </div>
<div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ specjalista_ds_remontowo_ budowlanych.pdf">Stanowisko ds. remontowo – budowlanych</ a></span></strong></div> <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ specjalista_ds_remontowo_ budowlanych.pdf">Stanowisko ds. remontowo – budowlanych</ a></span></strong></div>
<div align="center">Bogdan Sieradzki</div> <div align="center">Bogdan Sieradzki</div>
<div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 46</div> <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 46</div>
<div align="center"><a href="mailto: bsieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl" >b.sieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: bsieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl" >b.sieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center"></div>  <div align="center"> </div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------</div>
<div align="center"></div>  <div align="center"> </div>
<div align="center"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ specjalista_ds_ bhp_i_ppoz.pdf" ><strong>Specjalista d/s bhp i p-poż</strong></a>  <div align="center"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ specjalista_ds_ bhp_i_ppoz.pdf" ><strong>Specjalista d/s bhp i p-poż</strong></a><br />Tomasz Zysk</div>
Tomasz Zysk</div>  
<div align="center"></div>  
<div align="center"></div>  <div align="center"> </div>
  <div align="center"> </div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------</div>
<div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ radca_prawny.pdf">Radca prawny</a></span> </strong></div> <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ radca_prawny.pdf">Radca prawny</a></span> </strong></div>
<div align="center">Anna Więckowska  
<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">a.wieckowska@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span></div>  <div align="center">Anna Więckowska<br /><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">a.wieckowska@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span></div>
<div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 54</div> <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 54</div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------</div>
<div align="center"></div>  <div align="center"> </div>
<div align="center"></div>  
  <div align="center"> </div>
<div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Dział<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ szef_ochrony.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"> Ochrony< /span></a></span></strong> </span></div> <div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Dział<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ szef_ochrony.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"> Ochrony< /span></a></span></strong> </span></div>
<div align="center"><a href="mailto: ochrona@muzeumniepodleglosci.art.pl" >ochrona@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>  <div align="center"><a href="mailto: ochrona@muzeumniepodleglosci.art.pl" >ochrona@muzeumniepodleglosci.art.pl</a><br />Zbigniew Piekut</div>
Zbigniew Piekut</div>  
<div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 37</div> <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 37</div>
</div> </div>
</div> </div>
</div> </div>
</div> </div>
  <!-- wp:tadv/classic-paragraph /-->

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219