Właśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 4 października 2018 o 12:25:37. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

fgfhf

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

4 października 2018 o 12:25:37Wersja bieżąca
Content
  <p style="text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black;">Od dnia 25 ma 2018 roku ma zastosowanie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, regulujące ochronę danych osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem ogólnym” lub „RODO”.</span></p>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2019/05/ ZAŁĄCZNIK_NR_ 9_INFORMACJA- O-PRZETWARZANIU- DANYCH-OSOBOWYCH_ OGÓLNA-skonwertowany.pdf" >ZAŁĄCZNIK_ NR_9_INFORMACJA- O-PRZETWARZANIU- DANYCH-OSOBOWYCH_OGÓLNA</a>
  <strong><span style="text-decoration: underline;">Muzeum Niepodległości w Warszawie </span></strong>
  Al. Solidarności 62
  00-240 Warszawa
  www.muzeum-niepodleglosci.pl
  tel. 22 826 90 91/92 (centrala)
  e-mail: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl
  NIP: 526-030-79-04
  REGON: 000276050
  <strong><span style="text-decoration: underline;">Oddziały Muzeum </span></strong>
  <strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej </strong>
  ul. Skazańców 25
  01-532 Warszawa
  tel. 22 839 12 68; 22 839 23 83
  fax: 22 839 95 70
  e-mail: xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl
  <strong>Muzeum Więzienia Pawiak </strong>
  ul. Dzielna 24/26
  00-162 Warszawa
  tel./fax: 22 831 92 89
  e-mail: pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl
  <strong>Filia Oddziału Muzeum Więzienia Pawiak – Mauzoleum Walki i Męczeństwa </strong>
fgfhf al. Szucha 25
  00-580 Warszawa
  tel./fax: 22 629 49 19
  e-mail: szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl

Nota: Zmiany techniczne.