Właśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 4 października 2018 o 12:27:11. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. ekspozycje w siedzibie głównej Muzeum Niepodległości w Warszawie będą zamknięte w związku z koniecznością przygotowania budynku do generalnego remontu – realizacji projektu »Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych« w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

 

Adres tymczasowej siedziby na czas remontu Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów:

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa, nr tel., 570 722 844

e-mail: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl

www.muzeum-niepodleglosci.pl

 

 

Muzeum Niepodległości w Warszawie
Al. Solidarności 62
00-240 Warszawa

www.muzeum-niepodleglosci.pl

tel. 22 826 90 91/92 (centrala)
e-mail: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl
NIP: 526-030-79-04
REGON: 000276050

 

 

Oddziały Muzeum

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa
tel. 22 839 12 68; 22 839 23 83
fax: 22 839 95 70
e-mail: xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl

Muzeum Więzienia Pawiak
ul. Dzielna 24/26
00-162 Warszawa
tel./fax: 22 831 92 89
e-mail: pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl

Filia Oddziału Muzeum Więzienia Pawiak – Mauzoleum Walki i Męczeństwa
al. Szucha 25
00-580 Warszawa
tel./fax: 22 629 49 19
e-mail: szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

4 października 2018 o 12:27:11Wersja bieżąca
Content
<a><img src="http://www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ foto/strona_ glowna_small.jpg" alt="" width="341" height="251" border="0" /></a>  
Szanowni Państwo,  
uprzejmie informujemy, że <strong>od 1 sierpnia 2017 r. ekspozycje w siedzibie głównej Muzeum Niepodległości w Warszawie będą zamknięte</strong> w związku z koniecznością przygotowania budynku do generalnego remontu – realizacji projektu »Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych« w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. <p style="text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black;">Od dnia 25 ma 2018 roku ma zastosowanie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, regulujące ochronę danych osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem ogólnym” lub „RODO”.</span></p>
<a href="http:// muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2017/07/ Zamkni%C4%99te- kopia.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9253" src="http://muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Zamkni%C4%99te- kopia-300x251.jpg" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" srcset="http: //muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2017/07/ Zamknięte-kopia-300x251.jpg 300w, http://muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Zamknięte- kopia-768x644.jpg 768w, http://muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Zamknięte- kopia-250x210.jpg 250w, http://muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Zamknięte-kopia.jpg 940w" alt="" width="300" height="251" /></a>  
&nbsp;  
Adres tymczasowej siedziby na czas remontu Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów:  
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej  
ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa, nr tel., 570 722 844  
e-mail: <a href="mailto: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl" >sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>  
www.muzeum-niepodleglosci.pl  
&nbsp;  
&nbsp;  
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2019/05/ ZAŁĄCZNIK_NR_ 9_INFORMACJA- O-PRZETWARZANIU- DANYCH-OSOBOWYCH_ OGÓLNA-skonwertowany.pdf" >ZAŁĄCZNIK_ NR_9_INFORMACJA- O-PRZETWARZANIU- DANYCH-OSOBOWYCH_OGÓLNA</a>
<strong><span style="text-decoration: underline;">Muzeum Niepodległości w Warszawie </span></strong> <strong><span style="text-decoration: underline;">Muzeum Niepodległości w Warszawie </span></strong>
Al. Solidarności 62 Al. Solidarności 62
00-240 Warszawa 00-240 Warszawa
www.muzeum-niepodleglosci.pl www.muzeum-niepodleglosci.pl
tel. 22 826 90 91/92 (centrala) tel. 22 826 90 91/92 (centrala)
e-mail: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl e-mail: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl
NIP: 526-030-79-04 NIP: 526-030-79-04
REGON: 000276050 REGON: 000276050
&nbsp;  
&nbsp;  
<strong><span style="text-decoration: underline;">Oddziały Muzeum </span></strong> <strong><span style="text-decoration: underline;">Oddziały Muzeum </span></strong>
<strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej </strong> <strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej </strong>
ul. Skazańców 25 ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa 01-532 Warszawa
tel. 22 839 12 68; 22 839 23 83 tel. 22 839 12 68; 22 839 23 83
fax: 22 839 95 70 fax: 22 839 95 70
e-mail: xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl e-mail: xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl
<strong>Muzeum Więzienia Pawiak </strong> <strong>Muzeum Więzienia Pawiak </strong>
ul. Dzielna 24/26 ul. Dzielna 24/26
00-162 Warszawa 00-162 Warszawa
tel./fax: 22 831 92 89 tel./fax: 22 831 92 89
e-mail: pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl e-mail: pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl
<strong>Filia Oddziału Muzeum Więzienia Pawiak – Mauzoleum Walki i Męczeństwa </strong> <strong>Filia Oddziału Muzeum Więzienia Pawiak – Mauzoleum Walki i Męczeństwa </strong>
al. Szucha 25 al. Szucha 25
00-580 Warszawa 00-580 Warszawa
tel./fax: 22 629 49 19 tel./fax: 22 629 49 19
e-mail: szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl e-mail: szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl

Nota: Zmiany techniczne.