Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Aktualne zamówienia publiczneZP.272.1/2021
Usługi
Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów zewnętrznych należących
do Muzeum Niepodległości i jego Oddziałów – Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum X Pawilonu
Cytadeli Warszawskiej

Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ

2021_BZP 00147754_01

ID postępowania – Załącznik nr 9 do SWZ,

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SWZ

Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ

Wykaz usług – Załącznik nr 7 do SWZ

Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ

Wykaz narzędzi – Załącznik nr 8 do SWZ

wzór umowy – Załącznik nr 6 do SWZ

odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 18.08.2021 r.

informacja o kwocie

informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————————

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NA ROK 2021

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021-AKTUALIZACJA-WERSJA NR 2

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021-AKTUALIZACJA-WERSJA NR 3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZP.272.6/2020

Wykonanie konserwacji bieżącej wybranych elementów architektonicznych Muzeum Więzienia Pawiak, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki 1-5 w formacie WORD

Projekt konserwatorski wraz z programem planowanych prac

Decyzja MWKZ

Protokół z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————————

Ogłoszenie z dnia 15.07.2020 r.

przetargu bezwarunkowego na wybór operatora w celu prowadzenia kompleksu kawiarniano-restauracyjnego dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie głównej Muzeum Niepodległości w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów przy al. Solidarności 62 w Warszawie

Ogłoszenie z dnia 15.07.2020 r.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia (formularz oferty )

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia (Oświadczenie)

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

——————————————————————————————————————

ZP.272.5/2020

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Muzeum Niepodległości w Warszawie:

  1. budowa oraz przebudowa instalacji sanitarnej w obiektach Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie – etap I dokumentacja
  2. budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie –
    etap I dokumentacja.   

Wybór najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi do siwz

rzut architektoniczny Muzeum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha w Warszawie

rzut XI pawilon parter  rzut sieci

konserwator

Bilan ciepła Brama Bielańska i Działobitnia

inwentaryzacja:     

 inwentaryzacja opis     rzuty

Brama Bielańska i Działobitnia:

Rys nr 1 Rys nr 5 Rys nr 6

——————————————————————————————————————

ZP.272.4/2020

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelni  wraz z zakupem pierwszego wyposażenia
w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości  – etap I dokumentacja

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wybór najkorzystniejszej oferty

protokół z otwarcia ofert

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

SIWZ – tekst jednolity 26.03.2020

załącznik nr 1 – formularz oferty 26.03.2020

modyfikacja SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

.  .  .

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik nr 7: zalecenia konserwatorskie

plan pomieszczeń:

załączniki 1-4 w formacie WORD


ZP.272.3/2020

Usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów i Oddziałach –  Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26,  Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa
w Al. Szucha

wybór najkorzystniejszej oferty

zbiorcze zestawienie ofert

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu

załączniki 1-5 w formacie WORD


ZP.272.2/2020

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelni  wraz z zakupem pierwszego wyposażenia
w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości  – etap I dokumentacja

unieważnienie postępowania

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 7 – zalecenia konserwatorskie

plan pomieszczeń:

załączniki 1-4 w formacie WORD


ZP.272.1/2020

Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj.  gmachu głównego – Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów i Oddziałów – Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wybór najkorzystniejszej oferty

protokół z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi do SIWZ

HARMONOGRAM PRACY – Pałac (przykładowy)

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja SIWZ

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-5a do SIWZ w formacie WORD

—————————————————————————————————————–

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NA ROK 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZP.272.9/2019

Wyposażenie pomieszczeń administracyjnych/biurowych Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wybór najkorzystniejszej oferty

protokół z otwarcia ofert

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 2-5 w formacie WORD

Zał. nr 7 do SIWZ – PROJEKT ARANŻACJI


ZP.272.8/2019

Aranżacja wystaw stałych Kresy i Bezkresy oraz Polonia Restituta. O Niepodległość i granice

w ramach Projektu Dostosowanie Pałacu Przebendowskich / Radzwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wybór najkorzystniejszej oferty

protokół z otwarcia ofert

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

wyjaśnienia do SIWZ

załącznik nr 1 – projekt wystawy Kresy i Bezkresy – cz. 1

załącznik nr 1 – projekt wystawy Kresy i Bezkresy – cz. 2:

a4_dyplom1

a4_dyplom2

a4_dyplom3

a4_dyplom4

brzoza

dzieci_wnętrze_druk

krzemieniec_druk

linia

lwow_rody

miedzy_duchem_a_materia_print

napisy zabytki bezkresy_03_09_curves3

napisy_ kresy_03_09_print

obrona_lwowa_druk

vilno1_druk

vilno2_druk

 *   *   *

załącznik nr 2 – projekt wystawy Polonia Restituta

Załączniki nr 3-5 do SIWZ w formacie WORD

—————————————————————————————————————

ZP.272.6/2019

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu Dostosowanie Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie postępowania

protokół z otwarcia ofert

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

wyjaśnienia do SIWZ 2 i zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienia do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 2-5 do SIWZ w formacie WORD


ZP.272.7/2019

Dostawa sprzętu multimedialnego jako wyposażenie trzech wystaw stałych w ramach Projektu Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wybór najkorzystniejszej oferty

zbiorcze zestawienie ofert

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

wyjaśnienia do SIWZ

wyjaśnienia do SIWZ 2

załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

załączniki nr 2-5 w formacie-WORD

załącznik nr 7 do SIWZ

——————————————————————————————————————

ZP.272.5/2019

Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji klimatyzacji wraz z montażem urządzeń w budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty

protokół z otwarcia ofert

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

STWOiR

załączniki 1-3 i 5 w formacie WORD

opis przedmiotu zamówienia – projekt:

1906_PawX_PB_000-opis

1906_PawX_PB_S_K_R01_0-parter_W

1906_PawX_PB_S_K_R02_0-pietro_W

1906_PawX_PB_S_K_R03_0-poddasze_W

1906_PawX_PB_S_K_R04_0-pietro_E

1906_PawX_PB_S_K_R05_0-poddasze_E

1906_PawX_PB_S_K_S01_0-W_VRF2

1906_PawX_PB_S_K_S02_0-W_VRF1

1906_PawX_PB_S_WK_R01_0-parter_W

1906_PawX_PB_S_WK_R02_0-pietro_W 1906_

PawX_PB_S_WK_R03_0-poddasze_W

1906_PawX_PB_S_WK_R04_0-pietro_E

1906_PawX_PB_S_WK_R05_0-poddasze_E

1906_PawX_PB_E_EE_R01

1906_PawX_PB_E_EE_R02

1906_PawX_PB_E_EE_R03

1906_PawX_PB_E_EE_R04

1906_PawX_PB_E_EE_R05

1906_PawX_PB_E_EE_S01


ZP.272.4/2019

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do Sali wielofunkcyjnej i Sali konferencyjnej  w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów ramach Projektu Dostosowanie Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty

protokół z otwarcia ofert

wyjaśnienia do SIWZ:

wyjasnienia do SIWZ

Protoko╠ü┼é wykonania U14,    

Protokół wykonania U17

rysunki: Muz. Niepodległosci Sala U14,

Muz. Niepodległosci Sala U17

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Zał. nr 1 opis przedmiotu zamowienia

Zał. 02 FormularzJEDZ

zał. nr 4 formularz cenowy

Załączniki nr 3 i 6 do SIWZ w formacie WORD

identyfikator postępowania

klucz publiczny – link


ZP.272.3/2019

Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj.  gmachu głównego – Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów i Oddziałów – Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum
X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1-5 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

zbiorcze zestawienie ofert

informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


ZP.272.2/2019

Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj.  gmachu głównego – Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów i Oddziałów – Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum
X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-5 w formacie WORD

zbiorcze zestawienie ofert

unieważnienie postępowania

 


ZP.272.1/2019

Usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów przy Al. Solidarności 62 i Oddziałach – Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha

ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki nr 1-5 w formacie WORD

Wyjaśnienia do ogłoszenia

zestawienie ofert

informacja o wyborze oferty

—————————————————————————————————————

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Wprowadzone zmiany:

Liczba wyświetleń: 13219