Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Archiwalne zamówienia publiczneZP-272-4/2018

Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania p.n.: „Muzeum Więzienia Pawiak – Centrum Martyrologii Niepodległościowej – przygotowanie dokumentacji budowlanej”

unieważnienie postępowania

protokół z otwarcia ofert

IMG_NEW

IMG_NEW_0001

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik 7 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki 1-3 i 5-6 w formacie WORD

Odpowiedzi do SIWZ

IMG_NEW

IMG_NEW_0001

IMG_NEW_0002

IMG_NEW_0003

IMG_NEW_0004

IMG_NEW_0005

IMG_NEW_0006

IMG_NEW_0007

IMG_NEW_0008

IMG_NEW_0009

IMG_NEW_0010


ZP-272-3/2018

Usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Oddziałach – Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha

ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki 1-5 w formacie WORD

odpowiedzi na pytania do SIWZ i przesunięcie terminu złożenia i

zbiorcze zestawienie ofert

wybór oferty


ZP-272-2/2018

Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj.  Oddziałów – Muzeum Więzienia Pawiak, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-4a w formacie WORD

protokół z otwarcia ofert

informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


ZP-272-1/2018

Usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Oddziałach – Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha

ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki 1-5 w formacie WORD

zmiana terminu składania i otwarcia ofert

odpowiedzi na pytania do SIWZ, formularz ofertowy WORD

protokół z otwarcia ofert

unieważnienie postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

ZP-272-15/2017

Modernizacja wystawy stałej pt. „Areszt śledczy gestapo” poprzez wymianę sprzętu multimedialnego w Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha – Oddziale Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt modernizacji wystawy

Załączniki 2-5 do SIWZ w formacie WORD

Załącznik nr 7 do SIWZ – formularz cenowy WORD

protokół z otwarcia ofert

wybór oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


ZP-272-14/2017

Projekt i realizacja wystawy stałej: „Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej” w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziale Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wystawa

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy

zał. 1 do PF-U – inwentaryzacja parter północ

zał. 1 do PF-U – inwentaryzacja parter wschód

zał. 1 do PF-U -inwentaryzacja piętro wschód

zał. 2 do PF-U – wyrys i wypis z rejestru gruntów

zał. 3 do PF-U – wypis z KW

rysunki koncepcyjne – załącznik A do PF-U

wykaz oryginałów – załącznik B do PF-U

Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ

Załączniki nr 3,5 i 6 do SIWZ w formacie WORD

Załącznik nr 7 do SIWZ – formularz cenowy WORD

protokół z otwarcia ofert

wybór oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


ZP-272-13/2017

Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Niepodległości
w Warszawie z przeznaczeniem dla Oddziału – Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załączniki 2-5 w formacie WORD

protokół z otwarcia ofert

wybór oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


ZP-272-9/2017

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-3 i 5 w formacie WORD

zestawienie ofert

informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

————————————————————————————————————————–

ZP-272-8/2017

Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wybór najkorzystniejszej oferty

zestawienie ofert

wyjaśnienia do SIWZ

wyjaśnienia do SIWZ 1.09.2017

wyjaśnienia do SIWZ 15.09.2017

zdjecia drzwi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-3 i 5 w formacie WORD

Projekt wykonawczy – architektura

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PW-PZT

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI-WYKONAWCZY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA_TOM-2 PW

AD-01 MN PW DETALE-DETAL DASZKU, AD-02 MN PW DETALE-DETALE BALUSTRAD PIWNICE, AD-03 MN PW DETALE-DETALE BALUSTRAD KLATKA A PIWNICE, APD-01-PROJ- DRZWI D1, APD-02-PROJ- DRZWI D2, APO-01-INW I PROJ OKIEN OW1 I OW2, APP-01 MN PW PROJEKTOWANE POSADZKI-RZUT PIWNIC, APP-02 MN PW PROJEKTOWANE POSADZKI-RZUT PARTERU, AW-01 MN PW-RZUT PIWNIC, AW-02 MN PW-RZUT PARTERU, AW-03 MN PW-RZUT PÓŁPIĘTRA, AW-04 MN PW-RZUT 1 PIĘTRA, AW-05 MN PW-RZUT PODDASZA 1AW-06 MN PW-RZUT PODDASZA 2, AW-07 MN PW-RZUT DACHU, AW-08 MN PW-PRZEKRÓJ A-A, AW-09 MN PW-PRZEKRÓJ B-B, AW-10 MN PW-PRZEKRÓJ C-C, AW-11 MN PW-PRZEKRÓJ D-D, AW-12a MN PW – KLATKA B RZUTY, AW-12b -KLATKA B PRZEKROJE, AW-13a -KLATKA C RZUTY, AW-13b -KLATKA C PRZEKROJE, AW-14 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA ZACHODNIA, AW-15 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA POŁUDNIOWA, AW-16 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA WSCHODNIA, AW-17 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA PÓŁNOCNA, AW-17a MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA ALKIERZY, AW-18 MN PW -POMIESZCZENIE U06, AW-19 MN PW -POMIESZCZENIE U13 I U16AW-20 MN PW -POMIESZCZENIE U14AW-21 MN PW -POMIESZCZENIE U17, AW-22 MN PW -POMIESZCZENIE G07, AW-23 MN PW-POMIESZCZENIE G08 G09, AW-24 MN PW -POMIESZCZENIE G12, AW-25 MN PW -POMIESZCZENIE G13, AW-26 MN PW -POMIESZCZENIE G14, AW-27 MN PW -POMIESZCZENIE G15 G16, AW-28 MN PW -POMIESZCZENIE 203, AW-29 MN PW-POMIESZCZENIE 204, AW-30 MN PW -POMIESZCZENIE 205, AW-31 MN PW -POMIESZCZENIE 206, AW-32 MN POSADZKI PIWNIC-RZUT PIWNIC – PODŁOGI, AWB-01 WYBURZENIA – RZUT PIWNIC, AWB-02 WYBURZENIA – RZUT PARTERU, AWB-03 WYBURZENIA – RZUT PÓŁPIĘTRA, AWB-04 WYBURZENIA – RZUT 1 PIĘTRA, AWB-05 WYBURZENIA – RZUT PODDASZA 1, AW-TK MN PW-TECHNOLOGIA KUCHNI, AWZ-01 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ DREWNIANYCH, AWZ-02 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI ISTN-ZESTAWIENIE DRZWI ISTN – STAN PROJEKTOWANY, AWZ-03 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ STALOWYCH, AWZ-04 PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ PRZESZKLONYCH, AWZ-05 MN PW ŚCIANKI SZKLANE-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY SCIANEK SZKLANYCH PODDASZE, AWZ-06 MN PW ŚCIANKI SZKLANE-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY SCIANEK SZKLANYCH PARTER, AWZ-07 MN PW ZESTAWIENIE OKIEN- STAN PROJEKTOWANY, AWZ-08 MN PW -ZESTAWIENIE NADPROŻY, AZI-01 MN PW – PL ZB INSTALACJI-RZUT PIWNIC, PZT-PW MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PLAN ZAGOSPDAROWANIA TERENU

MN PW AUDIOWIDEO-RZUT PIWNIC – INSTALACJA AV, MN PW AV

KT-358_konstrukcja_opis_PW,

Rys. K-01, Rys. K-02, Rys. K-03, Rys. K-04, Rys. K-05, Rys. K-06, Rys. K-07, Rys. K-08, Rys. K-09, Rys. K-10, Rys. K-11, Rys. K-12, Rys. K-13, Rys. K-14, Rys. K-15, Rys. K-16, Rys. K-17

spec. techniczne- Muzeum Niepodległości 3

Muzeum Niepodległości – przedmiar bud

Projekt wykonawczy – instalacje sanitarne

Opis techniczny MUZEUM

Opis techniczny wentylacja klatek schodowych

co1, co2, co3, co4, co5, co6.2, co6, k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7, w1, w2, w3, w4w5, w7, w8, w9, wk6, WM01, WM02, WM03, WM04, WM05, WM06WM07WM08, WM09, wp-1

STWIORB_ instalacje sanitarne

PRZED CO, PRZED WENT, PRZED W-K

Projekt wykonawczy – instalacje elektryczne

Opis EL

E00 Legenda, E01 Piwnica, E02 Piwnica, E03 Parter, E04 Parter, E05 Półpiętro, E06 Półpiętro, E07 1 Piętro, E08 1 Piętro, E09 Poddasze 1, E10 Poddasze 1, E11 Poddasze 2, E12 Dach, E13 Zasilanie, E14 Tablica TG, E15 Tablica TR, E16 Tablica TW, E17 tablica T01, E18 Tablica T02, E19 Tablica T11, E20 Tablica T12, E21 Tablica T21, E22 Tablica T22, E23 Tablica T31, E24 Tablica T32, E25 Tablica T41, E26 Tablica T42, E27 Tablica TPOŻ, E28 Poąłczania CC, E29 Centralna bateria, E30 PZT

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Projekt wykonawczy -instalacje SAP i niskoprądowe

PW_NP_Opis_niskoprądowe

NP01, NP02, NP03, NP04, NP05, NP06, NP07, NP08, NP09, NP10, NP11, NP12NP13, NP14, NP15, NP16, NP17, NP18, NP19, NP20, NP21, NP22

PW_NP_Specyfikacja STWiOR

PW_NP_PRZEDMIAR

Projekt organizacji ruchu:

IMG_NEW, IMG_NEW_0001, IMG_NEW_0002, IMG_NEW_0003, IMG_NEW_0004, IMG_NEW_0005, IMG_NEW_0006, PM-IC-2122-17

——————————————————————————————————————

ZP-272-7/2017

Świadczenie usług transportu zbiorów muzealnych i bibliotecznych oraz mebli, szaf stalowych oraz sprzętu biurowego wraz z dokumentami

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1, 3, 4 i 6 w formacie WORD

protokół z otwarcia ofert

wybór najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

————————————————————————————————————————–

ZP-272-4/2017

Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych

unieważnienie postępowania

zestawienie ofert

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

UWAGA  –   MODYFIKACJA  SIWZ

MODYFIKACJA SIWZ

Projekt organizacji ruchu:

IMG_NEW, IMG_NEW_0001, IMG_NEW_0002, IMG_NEW_0003, IMG_NEW_0004, IMG_NEW_0005, IMG_NEW_0006, PM-IC-2122-17

wyjaśnienia do SIWZ

Nowy Archiwum WinRARa

Wyjaśnienia do SIWZ – cd.

Pytania 3 ODPOWIEDZI, BS5BIS (50) P_12000, nrk_1507_2_en

Pytania 4 – ODPOWIEDZI

…………

ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

SIWZ

Załączniki nr 1-3 w formacie WORD

Projekt wykonawczy – architektura

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PW-PZT

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI-WYKONAWCZY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA_TOM-2 PW

AD-01 MN PW DETALE-DETAL DASZKU, AD-02 MN PW DETALE-DETALE BALUSTRAD PIWNICE, AD-03 MN PW DETALE-DETALE BALUSTRAD KLATKA A PIWNICE, APD-01-PROJ- DRZWI D1, APD-02-PROJ- DRZWI D2, APO-01-INW I PROJ OKIEN OW1 I OW2, APP-01 MN PW PROJEKTOWANE POSADZKI-RZUT PIWNIC, APP-02 MN PW PROJEKTOWANE POSADZKI-RZUT PARTERU, AW-01 MN PW-RZUT PIWNIC, AW-02 MN PW-RZUT PARTERU, AW-03 MN PW-RZUT PÓŁPIĘTRA, AW-04 MN PW-RZUT 1 PIĘTRA, AW-05 MN PW-RZUT PODDASZA 1AW-06 MN PW-RZUT PODDASZA 2, AW-07 MN PW-RZUT DACHU, AW-08 MN PW-PRZEKRÓJ A-A, AW-09 MN PW-PRZEKRÓJ B-B, AW-10 MN PW-PRZEKRÓJ C-C, AW-11 MN PW-PRZEKRÓJ D-D, AW-12a MN PW – KLATKA B RZUTY, AW-12b -KLATKA B PRZEKROJE, AW-13a -KLATKA C RZUTY, AW-13b -KLATKA C PRZEKROJE, AW-14 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA ZACHODNIA, AW-15 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA POŁUDNIOWA, AW-16 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA WSCHODNIA, AW-17 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA PÓŁNOCNA, AW-17a MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA ALKIERZY, AW-18 MN PW -POMIESZCZENIE U06, AW-19 MN PW -POMIESZCZENIE U13 I U16AW-20 MN PW -POMIESZCZENIE U14AW-21 MN PW -POMIESZCZENIE U17, AW-22 MN PW -POMIESZCZENIE G07, AW-23 MN PW-POMIESZCZENIE G08 G09, AW-24 MN PW -POMIESZCZENIE G12, AW-25 MN PW -POMIESZCZENIE G13, AW-26 MN PW -POMIESZCZENIE G14, AW-27 MN PW -POMIESZCZENIE G15 G16, AW-28 MN PW -POMIESZCZENIE 203, AW-29 MN PW-POMIESZCZENIE 204, AW-30 MN PW -POMIESZCZENIE 205, AW-31 MN PW -POMIESZCZENIE 206, AW-32 MN POSADZKI PIWNIC-RZUT PIWNIC – PODŁOGI, AWB-01 WYBURZENIA – RZUT PIWNIC, AWB-02 WYBURZENIA – RZUT PARTERU, AWB-03 WYBURZENIA – RZUT PÓŁPIĘTRA, AWB-04 WYBURZENIA – RZUT 1 PIĘTRA, AWB-05 WYBURZENIA – RZUT PODDASZA 1, AW-TK MN PW-TECHNOLOGIA KUCHNI, AWZ-01 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ DREWNIANYCH, AWZ-02 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI ISTN-ZESTAWIENIE DRZWI ISTN – STAN PROJEKTOWANY, AWZ-03 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ STALOWYCH, AWZ-04 PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ PRZESZKLONYCH, AWZ-05 MN PW ŚCIANKI SZKLANE-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY SCIANEK SZKLANYCH PODDASZE, AWZ-06 MN PW ŚCIANKI SZKLANE-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY SCIANEK SZKLANYCH PARTER, AWZ-07 MN PW ZESTAWIENIE OKIEN- STAN PROJEKTOWANY, AWZ-08 MN PW -ZESTAWIENIE NADPROŻY, AZI-01 MN PW – PL ZB INSTALACJI-RZUT PIWNIC, PZT-PW MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PLAN ZAGOSPDAROWANIA TERENU

MN PW AUDIOWIDEO-RZUT PIWNIC – INSTALACJA AV, MN PW AV

KT-358_konstrukcja_opis_PW,

Rys. K-01, Rys. K-02, Rys. K-03, Rys. K-04, Rys. K-05, Rys. K-06, Rys. K-07, Rys. K-08, Rys. K-09, Rys. K-10, Rys. K-11, Rys. K-12, Rys. K-13, Rys. K-14, Rys. K-15, Rys. K-16, Rys. K-17

spec. techniczne- Muzeum Niepodległości 3

Muzeum Niepodległości – przedmiar bud

Projekt wykonawczy – instalacje sanitarne

Opis techniczny MUZEUM

Opis techniczny wentylacja klatek schodowych

co1, co2, co3, co4, co5, co6.2, co6, k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7, w1, w2, w3, w4w5, w7, w8, w9, wk6, WM01, WM02, WM03, WM04, WM05, WM06WM07WM08, WM09, wp-1

STWIORB_ instalacje sanitarne

PRZED CO, PRZED WENT, PRZED W-K

Projekt wykonawczy – instalacje elektryczne

Opis EL

E00 Legenda, E01 Piwnica, E02 Piwnica, E03 Parter, E04 Parter, E05 Półpiętro, E06 Półpiętro, E07 1 Piętro, E08 1 Piętro, E09 Poddasze 1, E10 Poddasze 1, E11 Poddasze 2, E12 Dach, E13 Zasilanie, E14 Tablica TG, E15 Tablica TR, E16 Tablica TW, E17 tablica T01, E18 Tablica T02, E19 Tablica T11, E20 Tablica T12, E21 Tablica T21, E22 Tablica T22, E23 Tablica T31, E24 Tablica T32, E25 Tablica T41, E26 Tablica T42, E27 Tablica TPOŻ, E28 Poąłczania CC, E29 Centralna bateria, E30 PZT

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Projekt wykonawczy -instalacje SAP i niskoprądowe

PW_NP_Opis_niskoprądowe

NP01, NP02, NP03, NP04, NP05, NP06, NP07, NP08, NP09, NP10, NP11, NP12NP13, NP14, NP15, NP16, NP17, NP18, NP19, NP20, NP21, NP22

PW_NP_Specyfikacja STWiOR

PW_NP_PRZEDMIAR

—————————————————————————————————-

ZP-272-5/2017

Świadczenie usług transportu zbiorów muzealnych i bibliotecznych oraz mebli, szaf stalowych oraz sprzętu biurowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1, 3, 4 i 6-8 w formacie WORD

zestawienie ofert

unieważnienie postępowania

——————————————————————————————————

ZP-272-12/2017

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji strukturalnej w obiektach Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALONO – UŻYTKOWY

Załączniki 1-3 w formacie WORD

inwentaryzacja X Pawilon:

03, 04, 05, 06, 07, 08,

fragment rzutu parteru (skrzydło pn)

inwentaryzacja XI Pawilon:

XI PARTER -proj.przebudowy, XI aranżacja

Odpowiedź na pytania do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ 2

Wyjaśnienie do SIWZ 3

………………………..

zestawienie ofert

wybór oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

—————————————————————————————

ZP-272-6/2017

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji strukturalnej w obiektach Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

unieważnienie postępowania

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Wyjaśnienia do SIWZ

inwentaryzacja X Pawilon:

03, 04, 05, 06, 07, 08

inwentaryzacja XI Pawilon:

XI PARTER -proj.przebudowy, XI aranżacja

Wyjaśnienie do SIWZ 2

fragment rzutu parteru (skrzydło pn)

——————————————————————————–

ZP-272-2/2017

Wykonanie wzmocnienia stropów nad parterem w skrzydle zachodnim budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia:

strop_RZUT

strop_ detale_ZAMIENNY

Projekt techniczny wzmocnienia stropów

załącznik 5 – ocena techniczna nośności stropów przed remontem

01_Ocena tech stropów – X Pawilonu Cytadeli Muzeum Wa-wa

02_dok zdj – ekspert.- X pawilonu Cytadeli Muzeum Wa-wa

Załączniki

…………………………

STWiORB

Załączniki 1-3 w formacie WORD

przedmiar stropy

…………………………

zbiorcze zestawienie ofert

wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

———————————————————————————————

ZP-272-3/2017

Dostawa i montaż wyposażenia magazynów zbiorów, magazynów książek i czasopism, archiwum zakładowego, pracowni naukowych oraz stanowisk pracy w budynkach Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziału Muzeum Niepodległości

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Załączniki nr 3 i 5 w formacie WORD

Załącznik 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia:

Część I:

opis techniczny wyposażenia magazynów zbiorów, czasopism, archiwum, pracowni

Rysunki – magazyny zbiorów, czasopism, archiwum, pracownie

opis techniczny wyposażenia magazynu książek

Rysunki – magazyn książek

Część II:

opis techniczny adaptacji pomieszczeń

Rysunki – adaptacja pomieszczeń

Załącznik 2 do SIWZ:

JEDZ

Załącznik 6 do SIWZ – formularze cenowe:

Część I:

Formularz cenowy Część I – magazyny zbiorów, czasopism, archiwum, pracownie naukowe

Formularze cenowe Część I – magazyn książek

Część II:

Formularz cenowy Część II – adaptacja pomieszczeń w X i XI Pawilonie

……………………………………..

zestawienie ofert

wybór oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – część I

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – część II

———————————————————————————————–

ZP-272-11/2017

usługa ochrony  i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. siedzibie głównej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłłów przy Al. Solidarności 62 oraz w Oddziałach –  Muzeum Więzienia Pawiak przy ul.  Dzielnej 24/26,  Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha

ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki 1-5 w formacie WORD

zał. nr 6 – wzór umowy

informacja o wyborze oferty

————————————————————————————————

ZP-272-10/2017

usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. Pałacu Przebendowskich / Rzdziwiłłów, Oddziałów – Muzeum Więzienia Pawiak, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1-4a do SIWZ w formacie WORD

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

Wyjaśnienia do SIWZ

przykładowe harmonogramy:

HARMONOGRAM SPRZĄTANIA – Pałac – I 2016

HARMONOGRAM SPRZĄTANIA – kino – I 2016

zestawienie ofert

informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

———————————————————————————————

ZP-272-1/2017

usługa ochrony  i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. siedzibie głównej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłłów przy Al. Solidarności 62 oraz w Oddziałach –  Muzeum Więzienia Pawiak przy ul.  Dzielnej 24/26,  Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha

ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki nr 1-5 do ogłoszenia w formacie WORD

Załącznik nr 6 do ogłoszenia – wzór umowy

Wyjaśnienia do ogłoszenia

Wyjaśnienia do ogłoszenia ochrona

zestawienie ofert

informacja o wyborze oferty

informacja o unieważnieniu wyboru

unieważnienie postępowania

ZP-272-3/2016

Konserwacja zabytkowego betonowego muru wchodzącego w skład Muzeum Więzienia Pawiak

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ mur

PROJEKT KONSERWATORSKI0001

decyzja konserwatorska

decyzja konserwatorska o zmianie decyzji

Zał. 1-2 i 4-6 w formacie WORD

———————————————————————————————————–

ZP-272-2/2016

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dostosowania Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów  do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ pałac

UWAGA:  modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ BIP

Zał. nr 7 – opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 8 -zalecenia konserwatorskie pałac

Załączniki nr 1-2 i 4-6 w formacie WORD

———————————————————————————————————————-

ZP-272-1/2016

Usługa ochrony  i dozoru mienia, a także sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. siedzibie głównej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłłów przy Al. Solidarności 62 oraz w Oddziałach –  Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 7 i Dzielnej 24/26,  Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wybór najkorzystniejszej oferty BIP

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ ochrona 2016

Załączniki 1-2 i 3-4 w formacie WORD

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienie 2 do SIWZ oraz modyfikacja pkt 8.1. lit b) SIWZ

———————————————–

ZP-272-2/2015

Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na realizacji iluminacji obiektów wchodzących w skład Muzeum Więzienia Pawiak

wybór najkorzystniejszej oferty

Wyjaśnienia do SIWZ

UWAGA – MODYFIKACJA SIWZ (PFU)

Modyfikacja Programu funkcjonalno-użytkowego

ogłoszenie o zamówiniu

SIWZ

Program funkcjonalno – użytkowy 1

Załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD

zalecenia konserwatorskie

—————————————————————————————————-

ZP-272-1/2015

Roboty polegające na uporządkowaniu i modernizacji terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawieprzy ul. Dzielnej 24/26

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ dziedziniec 2015

PAWIAK

Załączniki nr 1-2 i 4-5 w formacie WORD

wyjsśnienia do SIWZ

————————————————————————————————————-

ZP-272-22/2014

Remont nawierzchni ul. Skazańców od Bramy Straceń do Działobitni i remont odtworzeniowy tzw. Drogi Straceń, naprawa fragmentów pierwotnego obrysu murów ceglanych X Pawilonu oraz remont schodów terenowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty

UWAGA!   ZMIANA TERMINU  SKŁADANIA  OFERT

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uszczegółowienie SIWZ-u (zip)

Droga_Skazańców_ przedmiar

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ droga skazańców

Droga

Załączniki 1-2 i 4-6 w formacie WORD

00 Sytuacja

A 03

A 07

A 08

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

—————————————————————————————————————–

ZP-272-21/2014

Przebudowa i budowa instalacji elektrycznej Bramy Bielańskiej i budynku działobitni, a także wykonanie systemu monitoringu wraz z centralą na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz systemu SAP w budynkach XI Pawilonu i Bramy Bielańskiej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wyniku postępowania

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ elektryka

Elektryka

Załączniki 1-2 i 4-6 w formacie WORD

Odpowiedzi na pytania do SIWZ -docx

————————————————————————————————————–

ZP-272-20/2014

Roboty budowlane polegające na remoncie Bramy Bielańskiej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyniku postepowania

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Brama

BB

Załączniki 1-2 i 4-6 w formacie WORD

—————————————————————————————————————

ZP-272-19/2014

Usługa ochrony  i dozoru mienia, a także sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. siedzibie głównej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłłów przy Al. Solidarności 62, w Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 7 i Dzielnej 24/26 oraz w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ ochrona 2014

załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD

———————————————————————————————————-

ZP-272-18/2014

Przebudowa i remont pomieszczeń X Pawilonu znajdującego się w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty

UWAGA!  ZMIENIA  SIĘ  ZAKRES PRAC – Z ZAKRESU ROBÓT  SANITARNYCH  DOTYCZĄCYCH  ISTNIEJĄCEGO CENTRALNEGO  OGRZEWANIA   USUWA SIĘ  POZYCJE ZWIĄZANE Z CZYSZCZENIEM I  PŁUKANIEM  INSTALACJI

UWAGA!  PRZESUNIĘCIE  TERMINU  SKŁADANIA  OFERT

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wnętrza

SIWZ modyfikacja

dokumentacja projektowa

Wnętrza Pawilon X – harmonogram wg aneksu nr 7 UM zał do dok przetarg – do wypełnienia

wyaśnienie do SIWZ

załączniki 1-5 w formacie WORD

odpowiedź na pytanie do SIWZ

wyjaśnienie dot. SIWZ

Pytania do SIWZ (zip)

Przedmiar udostępniony 20.11.2014

odpowiedzi na pytania do SIWZ 2

——————————————————————————————————–

ZP-272-17/2014

Wyposażenie obiektu X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w niezbędną infrastrukturę komputerową i sprzęt multimedialny – dostawa, montaż i uruchomienie

POSTĘPOWANIE  UNIEWAŻNIONE  NA PODSTAWIE  ART. 93  UST. 1  PKT 2  USTAWY Pzp

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zatwierdzenie SIWZ

zał. nr 1 – specyfikacja techniczna

zał. nr 2 – opis aplikacji

Załączniki nr 3-6 i 8 w formacie WORD

wyjaśnienia do siwz cz. 1

wyjaśnienia do siwz cz. 2

——————————————————————————————————————————————

ZP-272-16/2014

Przebudowa nawierzchni tarasu południowego Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów – siedziby   Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki 1-4 w formacie WORD

Program prac

przedmiar 1

przedmiar 2

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie3

wyjaśnienie do SIWZ

—————————————————————————————————–

ZP-272-15/2014

Przebudowa wnętrz budynku XI Pawilonu w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD

Opis techniczny

strona tytulowa

Rys.1Rys.2Rys.3Rys.4Rys.5

E-1E-2E-3 -1E-3

S-1S-2S-3S-4

symulacja

Specyfikacja – PAWILON XI

Pawilon XI _EL_PRD

Pawilon XI_PRD

wymiana c.o.PRD

wymiana wod-kan.PRD

wyaśnienie do SIWZ

————————————————————————————————————

ZP-272-14/2014

Remont budynku działobitni w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

projekt – część opisowa

strona tytulowa projektu

1234567891011121314151617

Działobitnia_PRD

załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD

wyjaśnienia do SIWZ

———————————————————————————————————–

ZP-272-13/2014

Wyposażenie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w niezbędną infrastrukturę komputerową i sprzęt multimedialny – dostawa, montaż i uruchomienie

informacja o unieważnieniu postępowania

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 do SIWZ

zał. nr 2 do SIWZ

Załączniki nr 3-6 i 8 w formacie WORD

pytania i odpowiedzi do siwz

rzeczywistość rozszerzona

pytania i odpowiedzi do siwz – 2

INWENT. XPCW (zip)

———————————————————————————————————————————————–

ZP-272-12/2014

Zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych w budynku X Pawilonu

Cytadeli Warszawskiej

informacja o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty winda

ogłoszenie o zamówieniu 2

SIWZ winda 2

program funkcjonalno – użytkowy

winda – opis 1

winda – opis 2

winda – rzut poziomy

winda – wizualizacja

załączniki 1-5 w formacie WORD

——————————————————————————————————–

ZP-272-11/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji z wymianą nawierzchni drogi skazańców pomiędzy Bramą Straceń a Bramą  Bielańską oraz schodów i podestów w rejonie Bramy Bielańskiej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ droga skazańców

Drogi

załączniki 1-5 w formacie WORD

——————————————————————————————————-

ZP-272-10/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu monitoringu CCTV wraz z centralą na terenie

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ monitoring

CCTV

załączniki 1-5 w formacie WORD

UWAGA: MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja SIWZ

SIWZ monitoring zmodyfikowany

———————————————————————————————————————————

ZP-272-9/2014

Zaprojektowanie i wykonanie  zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych w budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

przetarg  unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ winda

program funkcjonalno – użytkowy

winda – opis 1

winda – opis 2

winda – wizualizacja

winda – rzut poziomy

załączniki 1-5 w formacie WORD

———————————————————————————————————

ZP-272-8/2014

Zaprojektowanie i wykonanie  remontu sali kinowej w budynku Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o zamówieniu 2

SIWZ sala kinowa 2

Załączniki 1-5 w formcie WORD 2

wyjaśnienie-do-SIWZ4

rzut skrzydła zachodniego z salą kinową

harmonogram rzeczowo – finansowy

Wyjaśnienie do SIWZ 2

UWAGA

zmiana nr-u konta do wpłaty wadium: 92 1020 1026 0000 1002 0233 8721

———————————————————————–

ZP-272-7/2014

Konserwacja prasy powstania warszawskiego ze zbiorów Muzeum Niepodległości

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_konserwacja prasy

załączniki 1-5 w formacie WORD

—————————————————————————————————-

ZP-272-6/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu  i przebudowy wnętrz  w  XI Pawilonie Cytadeli Warszawskiej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_ wnętrza XI Pawilon

Odpowiedzi na pytania do ZP

załączniki 1 – 5 w formacie WORD

1

——————————————————————————————————–

ZP-272-5/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu  i przebudowy wskazanych pomieszczeń wewnętrznych

w  X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_ wnętrza

Inwentaryzacja wnętrz X Pawilonu

załączniki 1 – 5 w formacie WORD

Odp nr1

wyjaśnienie do SIWZ

—————————————————————————————————–

ZP-272-3/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji  instalacji elektrycznej Bramy Bielańskiej oraz instalacji elektrycznej i odgromowej Działobitniw kompleksie obiektów

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyniku postepowania

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_ instalacje elektryczne

załączniki 1-5 w formacie WORD

zalecenia 1

zalecenia 2

rzut pomieszczeń Bramy Bielańskiej

rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 1

rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 2

rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 3

rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 4

—————————————————————————————

ZP-272-2/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji  w Bramy Bielańskiej w kompleksie obiektów

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyniku postepowania

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_ Brama Bielańska

załączniki 1-5 w formacie WORD

zalecenia 1

zalecenia 2

Odpowiedzi na pytania z dnia 31.01.2014

rzut pomieszczeń bramnych

—————————————————————————————————————————–

ZP-272-1/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji budynku działobitni w kompleksie obiektów

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze oferty0001

UWAGA – MODYFIKACJA SIWZ

modyfikacja SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ_ działobitnia zmodyfikowany

zalecenia 1

zalecenia 2

Wyjaśnienia do SIWZ

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_ działobitnia

zał. 1-4 w formacie WORD

——————————————————————————

ZP-272-4/2014

Zaprojektowanie i wykonanie  remontu sali kinowej w budynku Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

SIWZ sala kinowa

Załączniki 1-5 w formcie WORD

———————————————————————————————————————

ZP-272-10/2013

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

– Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie,

ul. Skazańców 25

ogłoszenie o zamówieniu 10 2013

SIWZ dostawa energii Cytadela 2

Załączniki do SIWZ w formacie WORD

Przetarg unieważniony z powodu braku ofert

——————————————————————————————————-

ZP-272-9/2013

Dozór  mienia oraz sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Gmachu Głównym przy Al. Solidarności 62, w Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26 oraz Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty9

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_ochrona i sprzątanie

załączniki 1-4 w formacie WORD

załącznik nr 5 – umowa

wyjaśnienie do SIWZ

———————————————————————————————————————————-

ZP – 272-8/2013

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie

oraz

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część II

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty8

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ inspektorzy nadzoru elektryka + dziedziniec

SIWZ inspektorzy nadzoru załączniki w formacie word

załącznik nr 6 -umowa inspektorzy nadzoru

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca

1)    robót budowlanych obejmujących remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – remont instalacji elektrycznej (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-3/2013

2)    robót budowlanych obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-4/2013

—————————————————————————————————————————————

Postępowanie nr ZP-272-5/2013

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty5

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_dziedziniec

Załączniki 1-5 w formacie WORD

załącznik nr 6 do SIWZ umowa

Wyjaśnienia do SIWZ nr 1

Odpowiedzi dla firmy nr 1 z dnia 19

Wyjaśnienia do SIWZ nr 2

Odpowidzi na pytania2

Remont dziedzińca

Cytadela Inwentaryzacja z projektem gospodarki drzewostanem

Przedmiar robót11_2012

SST CYTADELA DZIEDZINIEC END

str tyt

V.bioz

VI.spis rys

I, II i III opis tech

IV.dokum foto

rys nr 1

rys nr 2

rys nr 3

rys nr 4

rys nr 5

rys nr 6

————————————————————————————————————————————————————

Postępowanie nr ZP-272-4/2013

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu oraz Bramy Bielańskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_inspektor nadzoru budowlanego

załącznik nr 5 -umowa

załączniki nr 1-4a w formacie WORD

Wyjaśnienie do Specyfikacji 1

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych w obrębie X i XI Pawilonów oraz Bramy Bielańskiej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – X i XI Pawilon oraz Brama Bielańska (poniżej) – Postępowania nr ZP-272-1/2013 i ZP-272-2/2013

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Postępowanie nr ZP-272-3/2013

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytdaeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie

 UWAGA! DOKONANO MODYFIKACJI SPECYFIKACJI

Uwaga! Modyfikacja specyfikacji w części dotyczącej dokumentacji projektowej powodująca przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.02.13. godz. 9.00

Bardzo prosimy o korektę kalkulacji w zakresie montażu rozdzielni głównej, która zostanie wykonana w ramach realizacji przyłącza elektroenergetycznego zasilającego Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej na podstawie załączonych rysunków.

Projekt instal. wewnątrz

Przyłącze zasilające

Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty3

ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane o zmianie

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zmiana terminu składania ofert

SIWZ_instalacje

SIWZ_instalacje MODYFIKACJA 2

Załączniki nr 1-5 w formacie WORD

załącznik nr 6 do SIWZ umowa

Wyjaśnienia do SIWZ

Odpowiedzi

Odpo. firma nr 3.

wyjaśnienie do SIWZ cd 1

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

Wyjaśnienia do SIWZ nr 2

IMG

IMG_0001

IMG_0002

Odpowiedź dla firmy nr 3 z dnia 05

IMG_0023

IMG_0024

IMG_0025

Instalacje elektryczne i odgromowe Pawilon X i XI

elektryka pawilon X

elektryka pawilon XI

odgromówka pawilon XI

odgromówkapawilon X

STWiORspecyfikacja

Projekt wymiany instalacji elektrycznej Pawilonu X i XI

opis

1

2-1

2-2

3-2

4-1

4-2

5-1

6

7-1

7-2

8-1

9-1

9-2

10-1

10-2

11-1

11-2

12-1

12-2

13

14

15

16

17

18-1

18-2

19-1

19-2

20-Arkusz1

21-Arkusz1

22-Arkusz1

23-Arkusz1

24-Arkusz1

25-Arkusz1

26-Arkusz1

27-Arkusz1

28-Arkusz1

29-Arkusz1

30-Arkusz1

31-Arkusz1

SAP

STWiOR P.poż-muzeum Paw.X

SAP CYTADELA X PRZEDMIAR

projekt_techniczny SAP 4900 – CYTADELA

Cytadela sap 4900 Rys 1

Cytadela sap 4900 Rys 2

Cytadela sap 4900 Rys 3

Cytadela sap 4900 Rys 4

Cytadela sap 4900 Rys 5

Cytadela sap 4900 Rys 6

Cytadela sap 4900 Rys 7

Cytadela sap 4900 Rys 8

Cytadela sap 4900 Rys 9

Cytadela sap 4900 Rys 10

Cytadela sap 4900 Rys 11

Cytadela sap 4900 Rys 12

————————————————————————————————–

Postępowanie nr ZP-272-2/2013

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynek Bramy Bielańskiej
Numer ogłoszenia: 23156 – 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BB

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynek Bramy Bielańskiej

SIWZ_brama bielańska

ZAŁĄCZNIKi 1-5 w formacie WORD

Zalacznik_nr_6_do_SIWZ umowa

Wyjaśnienia 

wyjaśnienie do SIWZ nr 1

IMG_0012

IMG_0013

IMG_0014

wyjaśnienie do SIWZ nr 2

Str.15

Dec.Konser.BB

Dec.Konser. BB

Przedmiar robót

P.R.Brama Bielańska

Projekt – Brama Bielańska

2-10-brama-dokumentacja-ver1

Aneks- roślinność

ANEKS UZUPEŁNIAJĄCY- BRAMA BIELANSKA

DEST5234

DEST5235

DEST5236

SERWIS FOTOGRAFICZNY- aneks BRAMA BIELAŃSKA

Skan000000223

Skan000000224

Skan000000225

Skan000000226

Skan000000227

Skan000000228

Skan000000229

Skan000000230

Skan000000231

Skan000000232

SKMBT_C25210042409000

SKMBT_C25210042409001

SKMBT_C25210042409080

str.10

Str tyt- Aneks Brama bielańska

Opinia techniczna

STWiOR Brama Bielańska

SST. ELEW.Str.tyt.brama bielańska

SST Brama bielańska izolacje

———————————————————————————————————————————–

Postępowanie nr ZP-272-1/2013

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu

Warszawa: Roboty budowlane w kompleksie obiektów X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu

Numer ogłoszenia: 10816 – 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 272-1-2013 X Pawilon

ZAŁĄCZNIKI nr 1-5 do SIWZ X Pawilon

Z/palacznik_nr_6_271-1-2013 X Pawilon

wyjaśnienia do SIWZ dotyczące dokumentacji projektowej

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ c.d.

Dec. konserw. elew. X

IMG

IMG_0001

IMG_0002

Dec. konserw. elew. XI

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0006

Niekatualne pozw. na bud. elew. stol. X

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

Poz. dach. X

IMG_0018

IMG_0019

IMG_0020

Poz. dach. XI

IMG_0021

IMG_0022

Poz. elew. X

IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

Poz. elew. XI

IMG_0009

IMG_0010

IMG_0011

Poz. izol. X

IMG

IMG_0001

IMG_0002

Poz. izol. XI

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

Pozw. na bud. stol. elew.

Poz.na bud.stol.elew

Poz.na bud.X Stol.elew.

Poz na bud. stol.elew

STWIORB X izolacje rys. 15 i 16

IMG_15

IMG 16

X i XI badania tynku PKZ Toruń

kolorystyka tynku

c.d kolorystyka

Zalecenia konserw. stol. elew. X

Zalec stol elw X

Zal. stol.elew.X

Izolacje przeciwwilgociowe

Pawilon X

Wyjaśnienie dotyczące zakresu wykonania izolacji przeciwwilgociowych w Pawilonie X

Prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych ścian fundamentowych bez izolacji podłóg, dotyczą tylko części podpiwniczonej skrzydła zachodniego ( rysunek nr 2 dokumentacji ,opisany jako skrzydło zachodnie rzut piwnic) oraz (rysunek nr 3 przekrój A-A)

Wyjaśnienie dotyczące SIWZ (pkt 5.1.2 i 6.2)

Pawilon X Proj. izol. pwilg. str. 1-4

Pawilon X Proj. izol. pwilg. str. 11

III. BIOZ

IV.RYS. SPIS

OPIS TECH

paw.X izolacje

STR.TYT.izol.X

V.FOTO SPIS

VI.intrukcja i karty spis

ZDJĘCIA paw.X

Przedmiar

IMG

IMG_0001

IMG_0002

Stwiorb izolacje Paw. X

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

IMG_0009

IMG_0010

IMG_0011

IMG_0012

IMG_0013

IMG_0014

IMG_0015

IMG_0016

IMG_0017

IMG_0018

IMG_0019

Str tytuł

Izolacje przeciwwilgociowe Pawilon XI

Pawilon XI izolacje – projekt

Pawilon XI Projekt izol. pwilg. str. 24

Pawilon XI Projekt izol. pwilg. str. do 26

Pawilon XI Projekt izol pwilg. str. 1-11

P.R.Pawilon XI izolacje

P.R.Pawil XI- posadzki

III.BIOZ

IV.RYS. SPIS

OPIS TECH

paw.XI izolacje

STR. TYT.izol.XI

V.FOTO SPIS

VI.instrukcja i karty spis

Stwiorb izolacje Paw. XI

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

IMG_0009

IMG_0010

IMG_0011

IMG_0012

IMG_0013

IMG_0014

IMG_0015

IMG_0016

IMG_0017

IMG_0018

IMG_0019

Str tytuł

Remont dachu Pawilon X

Pawilon X Projekt remontu dachu str.4-10

P.R.Pawilon X- remont dach i poddasza

specyfikacja techniczna dach X

Projekt dachu paw. X

I.załącz

II.opis tech

III.inf bioz

IV.spis rys

rys. NR 2

rys. NR 3

rys. NR 4

rys. NR 5

rys. NR 6

str tyt

V.dok foto

zawart oprac

Remont dachu Pawilon XI

przedmiar dach pawilon xi

stwior pokrycie blacha

Projekt dach Pawilon XI

cytadelaxi_1_zalacznikiopissytuacja

cytadelaxi_2_inp style=”text-align: center;”a href=”https://bip.muzeum-niepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2013/01/IMG_00061.pdf”p style=”text-align: center;”wfoto_ib1-ib5

cytadelaxi_3_inwbud_ib1-ib5

cytadelaxi_4_projekt_a01-a15

Remont elewacji i wymiany stolarki Pawilon/p X

P.R.Pawilon X elew

CYTADELA – PAWION X – ZESTAWIENIE POMIARÓW OKIEN

cytadela WYKAZ OKIEN PAWILON X

PAWILON 10 SYTUACJA (A3) pdf

pawilon X- opis 08.02.2010

Ramka 88gf

skan0000000105

skan0000000106

skan0000000107

1K-2K Model (1)

1K-2K Model (2)

1K-2K Model (3)

1K-2K Model (4)

1K-2K Model (5)

rys A3-schemat -papier 420

rys A4-schemat -papier 420

rys A5-schemat -papier 420

rys A6 – X-OKNO O1- papier A3

rys A7 – X-OKNO O2-papier 420

rys A8 – X-OKNO O3-papier 420 (2)

rys A9 – X-OKNO O4-papier 420

rys A10 – X-OKNO O5 -papier 420

rys A11 – X-OKNO O6 -papier 420

rys A12 – X-OKNO O7 -papier 420

rys A13 – X-OKNO O8- papier 297

rys A14 – X-OKNO O9- papier 297

rys A15 – X-OKNO O10- papier 297

rys A16 – X-OKNO O11- papier 297

rys A18 – X-DETAL -papier 297

rys A19 – X-DETAL -papier 297

rys A21 -X-inw. O1 -papier420

rys A22 -X-inw. 02 03 04 -papier420

rys A23 -X-inw. 05 06 07 -papier420

rys A24 -X-inw. O8 -papier420

rys A25 -X-inw. O9 -papier420

rys A26 -X-inw. O10 -papier420

rys A27 -X-inw. O11 -papier420

rys A28 -X-inw. O12 -papier420

Str tyt- Pawilon X

SST Elewacja Pawilon X

ELEWACJA SST X Pawilon

SST. ELEW.Str.tyt.X paw.

SST Stolarka Pawilon X

Okna SST X Pawilon

SST. Str.tyt.X paw.

Remont elewacji i wymiany stolarki Pawilon XI

P.R.Pawilon XI elewacja

Projekt remontu

cytadela PAWION 11 -zestawienie pomiarów okien

PAWILON 11 SYTUACJA 11 (A3) (1)

pawilon XI

Ramka 34

skan0000000108

skan0000000109

skan0000000110

skan0000000111

skan0000000112

skan0000000113

skan0000000114

Str tyt- Pawilon 11

WYKAZ OKIEN PAWILON 11

WYKAZ OKIEN PAWILON 11

SST elewacji Pawilon XI

ELEWACJA SST XI Pawilon

SST. ELEW. Str.tyt.XI paw.

SST stolarka Pawilon XI

Okna SST XI Pawilon

SST. Str.tyt.XI paw.

——————————————————————————————————————————————

Postępowanie nr ZP-272-7/2013

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu

Uwaga! Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnił niniejsze postępowanie (nie wpłynęła żadna oferta).

ogłoszenie o zamówieniu7

SIWZ_inspektor nadzoru – dziedziniec

Załączniki 1 -4a w formacie WORD

załącznik nr 5 -umowa

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-4/2013

———————————————————————————————————————–

Postępowanie nr ZP-272-6/2013

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach
oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie

Uwaga! Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnił niniejsze postępowanie (nie wpłynęła żadna oferta).

ogłoszenie o zamówieniu6

SIWZ_inspektor nadzoru – instalacje elektryczne

załączniki nr 1-4a w formacie WORD

załącznik nr 5 -umowa

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych obejmujących remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – remont instalacji elektrycznej (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-3/2013

Warszawa: Druk i oprawa katalogu wystawy IGNACY JAN PADEREWSKI (1860-1941) POLAK, EUROPEJCZYK, MĄŻ STANU I ARTYSTA.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
——————————————————————-
Warszawa: Druk i oprawa albumu wystawy Architektura Polski Niepodległej
Numer ogłoszenia: 102324 – 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Pytania do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaWarszawa: Usługa druku wydawnictw akcydensowych i pochodnych dla Muzeum Niepodległości w Warszawie CPV: 79 81 00 00 – 5
Numer ogłoszenia: 41998 – 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Wyjaśnienia do SIWZ

Odp. na pytanie 12

Odp. na pyt. 13

Odp. na pyt. 14

Odp. na pyt. 15

Uszczegolowienie_wyjasnien_do_pytan_nr_7_i_10_(dotycza_opisu_przedmiotu_zamowienia).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

———————————————————————————————————–

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 405962-2011 z dnia 2011-12-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Warszawa
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w części biurowej Muzeum Niepodległości, utrzymania w czystości terenów wokół Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak oraz…
Termin składania ofert: 2011-12-12


Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziałach, tj. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Więzienia Pawiak
Numer ogłoszenia: 441488 – 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 405962 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 826 90 91 wew. 41, faks 22 8270323.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziałach, tj. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Więzienia Pawiak.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w części biurowej Muzeum Niepodległości, utrzymania w czystości terenów wokół Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak oraz myciu okien w budynkach stanowiących własność Muzeum Niepodległości. Zamówienie obejmuje: sprzątanie części biurowej w dni robocze dla Muzeum w godzinach porannych oraz dyżur 1 osoby do końca pracy Muzeum, a także mycie okien w Pałacu Radziwiłłów przy Al. Solidarności 62: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty: powierzchnia biurowa, holi, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń magazynowych oraz sanitariatów (6 toalet) – około 1300 m2, 25 okien dużych dwuskrzydłowych, 32 okna małe dwuskrzydłowe, 11 okien okrągłych, 9 okien balkonowych (portfenetry) – mycie 2 razy w roku teren wokół budynku – około 3 500 m2 (sprzątanie tyko w sytuacji nieobecności – urlop, zwolnienie – pracownika Muzeum zajmującego się porządkowaniem tego terenu) sprzątanie części biurowej 2 razy w tygodniu w godzinach uzgodnionych z kierownikiem Oddziału oraz mycie okien w budynku Dzielna 7 a także utrzymanie w porządku terenu Muzeum Więzienia Pawiak Dzielna 24/26 – w Oddziale Zamawiającego Muzeum Więzienia Pawiak: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty: powierzchnia biurowa, korytarze i sanitariaty – sprzątanie 2 razy w tygodniu, powierzchnia 120 m2, 4 okna witrynowe duże, 2 okna kwadratowe małe, 1 okno standardowe, wszystkie okna z kratami, część okien sięga wysokości 3-4 m; mycie 2 razy w roku, teren Muzeum – ok. 7 500 m2, codzienne sprzątanie od poniedziałku do piątku, w tym grabienie liści i odśnieżanie – również w soboty i niedziele; drobne prace naprawcze. Utrzymanie w porządku terenu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i mycie okien, ul. Skazańców 25: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty:powierzchnia terenu na Cytadeli – ok. 2,98 ha, zabiegi mające na celu utrzymanie terenu w porządku, koszenie trawy w miarę potrzeb, grabienie liści, przystrzyganie żywopłotów, posypywanie piaskiem dróg dojazdowych i ciągów pieszych w sezonie zimowym oraz utrzymywanie ich w należytym, stanie w pozostałych porach roku, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, drobne prace naprawcze i techniczne. okna w X Pawilonie – ok. 130 okien dużych i 38 małych (w tym 12 piwnicznych i 6 nad drzwiami), okna w XI Pawilonie – 4 okna duże i 9 małych (w tym 5 nad drzwiami), niektóre okna na wysokości kilku metrów – mycie 1 raz na dwa lata; wszystkie okna posiadają zamocowane na stałe kraty. Usługa będzie wykonywana w godzinach ustalonych po podpisaniu umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego, z uwzględnieniem danych określonych powyżej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzątanie: w sanitariatach – codziennie w Pałacu Radziwiłłów, w Oddziale Pawiak – 2 razy w tygodniu: mycie na mokro i dezynfekcja zlewozmywaków (umywalek) oraz przylegającej glazury mycie na mokro i dezynfekcja sedesów, przylegającej glazury i innego wyposażenia (lustra, suszarki do rąk, szafki umywalkowe ,szczotki do WC ),zapewnienie przez Wykonawcę między innymi: mydło w płynie, papier toaletowy celulozowy i ręczniki papierowe, wkłady zapachowe do WC oraz odświeżacze powietrza (w aerozolu). Miesięczne zużycie środków następuje w miarę potrzeb. W budynku Pałacu znajduje się 6 toalet, w pomieszczeniach biurowych : 2 razy w tygodniu odkurzanie i mycie na mokro podłóg, sprzątanie pokoi biurowych i korytarzy w części biurowej, opróżnianie koszy na śmieci, codzienne sprzątanie klatek schodowych, holu, wejść do budynku, korytarzy ogólnodostępnych dla publiczności, utrzymanie w czystości wycieraczek wewnątrz i zewnątrz budynku, nie rzadziej niż raz na tydzień: usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów w całym budynku, czyszczenie aparatów telefonicznych, czyszczenie na sucho drukarek, kserokopiarek, niszczarek, wyłączników światła, mycie na mokro listew ochronnych, klamek i drzwi: drewnianych w pokojach, wejściowych do budynku oraz łącznikowych na korytarzach, przemywanie (denaturatem) poręczy metalowych na klatkach schodowych, odkurzanie nie zakrytych powierzchni mebli biurowych (drewnianych i metalowych) oraz parapetów wraz z wytarciem na mokro. Wszelkie zabrudzenia z mebli biurowych (w szczególności drewnianych należy usuwać środkami specjalnie do tego przeznaczonymi, które poza usuwaniem zabrudzeń konserwują i zapobiegają osiadaniu kurzu. mycie na mokro i polerowanie luster w pomieszczeniach biurowych, nie rzadziej niż raz na miesiąc: konserwacja podłóg drewnianych oraz pokrytych wykładziną PCV (pastowanie odpowiednimi środkami i polerowanie), odkurzanie pokryć mebli tapicerowanych i usuwanie plam, mycie balustrad na klatkach schodowych, nie rzadziej niż dwa razy do roku mycie okien i stolarki okiennej w budynku Pałacu Radziwiłłów i Muzeum Pawiak mycie kaloryferów, czyszczenie opraw oświetleniowych, pranie wykładzin dywanowych, chodników, dywanów w części ogólnodostępnej dla publiczności, raz na dwa lata pranie wykładzin dywanowych, chodników, dywanów w części biurowej Pałacu Radziwiłłów, mycie okien w Oddziale – Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w przypadku nieobecności pracownika Muzeum zajmującego się utrzymaniem w czystości terenu wokół Pałacu Radziwiłłów – codziennie zamiatanie terenu wokół budynku, usuwanie zanieczyszczeń z terenu utwardzonego i zielonego. Pozostałe warunki zlecenia: Wykonawca przejmie (zatrudni) z dniem 1 stycznia 2012 r. 4 (cztery) osoby wykonujące obecnie czynności sprzątania – 2 (dwie) osoby w Pałacu, 1 (jedna) osoba sprzątająca teren na Cytadeli i 1 (jedna) osoba sprzątająca teren wokół Muzeum Pawiak. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem. W celu prawidłowego skalkulowania przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dokonać wizji lokalnej w budynku Muzeum i jego Oddziałach, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym (zał. Nr 5) Płatność będzie się odbywała miesięcznie, termin płatności 30 dni..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.90.00.00-6, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9, 90.91.92.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Agencją Ochrony INTERSERVICE Spółka jawna Kultys, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 149070,00
  • Oferta z najniższą ceną: 149070,00 / Oferta z najwyższą ceną: 511536,00
  • Waluta: PLN.

Wprowadzone zmiany:

Liczba wyświetleń: 13219