Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Archiwalne zamówienia publiczneWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 2014-01-21 @ 11:09:42. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

ZP-272-10/2013

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

– Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie,

ul. Skazańców 25

ogłoszenie o zamówieniu 10 2013

SIWZ dostawa energii Cytadela 2

Załączniki do SIWZ w formacie WORD

——————————————————————————————————-

ZP-272-9/2013

Dozór  mienia oraz sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Gmachu Głównym przy Al. Solidarności 62, w Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26 oraz Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty9

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_ochrona i sprzątanie

załączniki 1-4 w formacie WORD

załącznik nr 5 – umowa

wyjaśnienie do SIWZ

———————————————————————————————————————————-

ZP – 272-8/2013

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie

oraz

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część II

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty8

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ inspektorzy nadzoru elektryka + dziedziniec

SIWZ inspektorzy nadzoru załączniki w formacie word

załącznik nr 6 -umowa inspektorzy nadzoru

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca

1)    robót budowlanych obejmujących remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – remont instalacji elektrycznej (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-3/2013

2)    robót budowlanych obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-4/2013

—————————————————————————————————————————————

Postępowanie nr ZP-272-5/2013

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty5

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_dziedziniec

Załączniki 1-5 w formacie WORD

załącznik nr 6 do SIWZ umowa

Wyjaśnienia do SIWZ nr 1

Odpowiedzi dla firmy nr 1 z dnia 19

Wyjaśnienia do SIWZ nr 2

Odpowidzi na pytania2

Remont dziedzińca

Cytadela Inwentaryzacja z projektem gospodarki drzewostanem

Przedmiar robót11_2012

SST CYTADELA DZIEDZINIEC END

str tyt

V.bioz

VI.spis rys

I, II i III opis tech

IV.dokum foto

rys nr 1

rys nr 2

rys nr 3

rys nr 4

rys nr 5

rys nr 6

————————————————————————————————————————————————————

Postępowanie nr ZP-272-4/2013  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu oraz Bramy Bielańskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_inspektor nadzoru budowlanego

załącznik nr 5 -umowa

załączniki nr 1-4a w formacie WORD

Wyjaśnienie do Specyfikacji 1

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych w obrębie X i XI Pawilonów oraz Bramy Bielańskiej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – X i XI Pawilon oraz Brama Bielańska (poniżej) – Postępowania nr ZP-272-1/2013 i ZP-272-2/2013

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Postępowanie nr ZP-272-3/2013

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytdaeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie

 UWAGA! DOKONANO MODYFIKACJI SPECYFIKACJI

Uwaga! Modyfikacja specyfikacji w części dotyczącej dokumentacji projektowej powodująca przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.02.13. godz. 9.00

Bardzo prosimy o korektę kalkulacji w zakresie montażu rozdzielni głównej, która zostanie wykonana w ramach realizacji przyłącza elektroenergetycznego zasilającego Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej na podstawie załączonych rysunków.

Projekt instal. wewnątrz

Przyłącze zasilające

Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty3

ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane o zmianie

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zmiana terminu składania ofert

SIWZ_instalacje

SIWZ_instalacje MODYFIKACJA 2

Załączniki nr 1-5 w formacie WORD

załącznik nr 6 do SIWZ umowa

Wyjaśnienia do SIWZ

Odpowiedzi

Odpo. firma nr 3.

wyjaśnienie do SIWZ cd 1

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

Wyjaśnienia do SIWZ nr 2

IMG

IMG_0001

IMG_0002

Odpowiedź dla firmy nr 3 z dnia 05

IMG_0023

IMG_0024

IMG_0025

Instalacje elektryczne i odgromowe Pawilon X i XI

elektryka pawilon X

elektryka pawilon XI

odgromówka pawilon XI

odgromówkapawilon X

STWiORspecyfikacja

Projekt wymiany instalacji elektrycznej Pawilonu X i XI

opis

1

2-1

2-2

3-2

4-1

4-2

5-1

6

7-1

7-2

8-1

9-1

9-2

10-1

10-2

11-1

11-2

12-1

12-2

13

14

15

16

17

18-1

18-2

19-1

19-2

20-Arkusz1

21-Arkusz1

22-Arkusz1

23-Arkusz1

24-Arkusz1

25-Arkusz1

26-Arkusz1

27-Arkusz1

28-Arkusz1

29-Arkusz1

30-Arkusz1

31-Arkusz1

SAP

STWiOR P.poż-muzeum Paw.X

SAP CYTADELA X PRZEDMIAR

projekt_techniczny SAP 4900 – CYTADELA

Cytadela sap 4900 Rys 1

Cytadela sap 4900 Rys 2

Cytadela sap 4900 Rys 3

Cytadela sap 4900 Rys 4

Cytadela sap 4900 Rys 5

Cytadela sap 4900 Rys 6

Cytadela sap 4900 Rys 7

Cytadela sap 4900 Rys 8

Cytadela sap 4900 Rys 9

Cytadela sap 4900 Rys 10

Cytadela sap 4900 Rys 11

Cytadela sap 4900 Rys 12

————————————————————————————————–

Postępowanie nr ZP-272-2/2013

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynek Bramy Bielańskiej
Numer ogłoszenia: 23156 – 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BB

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynek Bramy Bielańskiej

SIWZ_brama bielańska

ZAŁĄCZNIKi 1-5 w formacie WORD

Zalacznik_nr_6_do_SIWZ umowa

Wyjaśnienia 

wyjaśnienie do SIWZ nr 1

IMG_0012

IMG_0013

IMG_0014

wyjaśnienie do SIWZ nr 2

Str.15

Dec.Konser.BB

Dec.Konser. BB

Przedmiar robót

P.R.Brama Bielańska

Projekt – Brama Bielańska

2-10-brama-dokumentacja-ver1

Aneks- roślinność

ANEKS UZUPEŁNIAJĄCY- BRAMA BIELANSKA

DEST5234

DEST5235

DEST5236

SERWIS FOTOGRAFICZNY- aneks BRAMA BIELAŃSKA

Skan000000223

Skan000000224

Skan000000225

Skan000000226

Skan000000227

Skan000000228

Skan000000229

Skan000000230

Skan000000231

Skan000000232

SKMBT_C25210042409000

SKMBT_C25210042409001

SKMBT_C25210042409080

str.10

Str tyt- Aneks Brama bielańska

Opinia techniczna

STWiOR Brama Bielańska

SST. ELEW.Str.tyt.brama bielańska

SST Brama bielańska izolacje

———————————————————————————————————————————–

Postępowanie nr ZP-272-1/2013

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu

Warszawa: Roboty budowlane w kompleksie obiektów X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu

Numer ogłoszenia: 10816 – 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 272-1-2013 X Pawilon

ZAŁĄCZNIKI nr 1-5 do SIWZ X Pawilon

Z/palacznik_nr_6_271-1-2013 X Pawilon

wyjaśnienia do SIWZ dotyczące dokumentacji projektowej

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ c.d.

Dec. konserw. elew. X

IMG

IMG_0001

IMG_0002

Dec. konserw. elew. XI

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0006

Niekatualne pozw. na bud. elew. stol. X

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

Poz. dach. X

IMG_0018

IMG_0019

IMG_0020

Poz. dach. XI

IMG_0021

IMG_0022

Poz. elew. X

IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

Poz. elew. XI

IMG_0009

IMG_0010

IMG_0011

Poz. izol. X

IMG

IMG_0001

IMG_0002

Poz. izol. XI

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

Pozw. na bud. stol. elew.

Poz.na bud.stol.elew

Poz.na bud.X Stol.elew.

Poz na bud. stol.elew

STWIORB X izolacje rys. 15 i 16

IMG_15

IMG 16

X i XI badania tynku PKZ Toruń

kolorystyka tynku

c.d kolorystyka

Zalecenia konserw. stol. elew. X

Zalec stol elw X

Zal. stol.elew.X

Izolacje przeciwwilgociowe

Pawilon X

Wyjaśnienie dotyczące zakresu wykonania izolacji przeciwwilgociowych w Pawilonie X

Prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych ścian fundamentowych bez izolacji podłóg, dotyczą tylko części podpiwniczonej skrzydła zachodniego ( rysunek nr 2 dokumentacji ,opisany jako skrzydło zachodnie rzut piwnic) oraz (rysunek nr 3 przekrój A-A)

Wyjaśnienie dotyczące SIWZ (pkt 5.1.2 i 6.2)

Pawilon X Proj. izol. pwilg. str. 1-4

Pawilon X Proj. izol. pwilg. str. 11

III. BIOZ

IV.RYS. SPIS

OPIS TECH

paw.X izolacje

STR.TYT.izol.X

V.FOTO SPIS

VI.intrukcja i karty spis

ZDJĘCIA paw.X

Przedmiar

IMG

IMG_0001

IMG_0002

Stwiorb izolacje Paw. X

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

IMG_0009

IMG_0010

IMG_0011

IMG_0012

IMG_0013

IMG_0014

IMG_0015

IMG_0016

IMG_0017

IMG_0018

IMG_0019

Str tytuł

Izolacje przeciwwilgociowe Pawilon XI

Pawilon XI izolacje – projekt

Pawilon XI Projekt izol. pwilg. str. 24

Pawilon XI Projekt izol. pwilg. str. do 26

Pawilon XI Projekt izol pwilg. str. 1-11

P.R.Pawilon XI izolacje

P.R.Pawil XI- posadzki

III.BIOZ

IV.RYS. SPIS

OPIS TECH

paw.XI izolacje

STR. TYT.izol.XI

V.FOTO SPIS

VI.instrukcja i karty spis

Stwiorb izolacje Paw. XI

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

IMG_0009

IMG_0010

IMG_0011

IMG_0012

IMG_0013

IMG_0014

IMG_0015

IMG_0016

IMG_0017

IMG_0018

IMG_0019

Str tytuł

Remont dachu Pawilon X

Pawilon X Projekt remontu dachu str.4-10

P.R.Pawilon X- remont dach i poddasza

specyfikacja techniczna dach X

Projekt dachu paw. X

I.załącz

II.opis tech

III.inf bioz

IV.spis rys

rys. NR 2

rys. NR 3

rys. NR 4

rys. NR 5

rys. NR 6

str tyt

V.dok foto

zawart oprac

Remont dachu Pawilon XI

przedmiar dach pawilon xi

stwior pokrycie blacha

Projekt dach Pawilon XI

cytadelaxi_1_zalacznikiopissytuacja

cytadelaxi_2_inp style=”text-align: center;”a href=”https://bip.muzeum-niepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2013/01/IMG_00061.pdf”p style=”text-align: center;”wfoto_ib1-ib5

cytadelaxi_3_inwbud_ib1-ib5

cytadelaxi_4_projekt_a01-a15

Remont elewacji i wymiany stolarki Pawilon/p X

P.R.Pawilon X elew

CYTADELA – PAWION X – ZESTAWIENIE POMIARÓW OKIEN

cytadela WYKAZ OKIEN PAWILON X

PAWILON 10 SYTUACJA (A3) pdf

pawilon X- opis 08.02.2010

Ramka 88gf

skan0000000105

skan0000000106

skan0000000107

1K-2K Model (1)

1K-2K Model (2)

1K-2K Model (3)

1K-2K Model (4)

1K-2K Model (5)

rys A3-schemat -papier 420

rys A4-schemat -papier 420

rys A5-schemat -papier 420

rys A6 – X-OKNO O1- papier A3

rys A7 – X-OKNO O2-papier 420

rys A8 – X-OKNO O3-papier 420 (2)

rys A9 – X-OKNO O4-papier 420

rys A10 – X-OKNO O5 -papier 420

rys A11 – X-OKNO O6 -papier 420

rys A12 – X-OKNO O7 -papier 420

rys A13 – X-OKNO O8- papier 297

rys A14 – X-OKNO O9- papier 297

rys A15 – X-OKNO O10- papier 297

rys A16 – X-OKNO O11- papier 297

rys A18 – X-DETAL -papier 297

rys A19 – X-DETAL -papier 297

rys A21 -X-inw. O1 -papier420

rys A22 -X-inw. 02 03 04 -papier420

rys A23 -X-inw. 05 06 07 -papier420

rys A24 -X-inw. O8 -papier420

rys A25 -X-inw. O9 -papier420

rys A26 -X-inw. O10 -papier420

rys A27 -X-inw. O11 -papier420

rys A28 -X-inw. O12 -papier420

Str tyt- Pawilon X

SST Elewacja Pawilon X

ELEWACJA SST X Pawilon

SST. ELEW.Str.tyt.X paw.

SST Stolarka Pawilon X

Okna SST X Pawilon

SST. Str.tyt.X paw.

Remont elewacji i wymiany stolarki Pawilon XI

P.R.Pawilon XI elewacja

Projekt remontu

cytadela PAWION 11 -zestawienie pomiarów okien

PAWILON 11 SYTUACJA 11 (A3) (1)

pawilon XI

Ramka 34

skan0000000108

skan0000000109

skan0000000110

skan0000000111

skan0000000112

skan0000000113

skan0000000114

Str tyt- Pawilon 11

WYKAZ OKIEN PAWILON 11

WYKAZ OKIEN PAWILON 11

SST elewacji Pawilon XI

ELEWACJA SST XI Pawilon

SST. ELEW. Str.tyt.XI paw.

SST stolarka Pawilon XI

Okna SST XI Pawilon

SST. Str.tyt.XI paw.

——————————————————————————————————————————————

 

 

Postępowanie nr ZP-272-7/2013

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu

Uwaga! Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnił niniejsze postępowanie (nie wpłynęła żadna oferta).

ogłoszenie o zamówieniu7

SIWZ_inspektor nadzoru – dziedziniec

Załączniki 1 -4a w formacie WORD

załącznik nr 5 -umowa

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-4/2013

———————————————————————————————————————–

Postępowanie nr ZP-272-6/2013

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach
oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie

Uwaga! Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnił niniejsze postępowanie (nie wpłynęła żadna oferta).

ogłoszenie o zamówieniu6

SIWZ_inspektor nadzoru – instalacje elektryczne

załączniki nr 1-4a w formacie WORD

załącznik nr 5 -umowa

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych obejmujących remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – remont instalacji elektrycznej (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-3/2013

Warszawa: Druk i oprawa katalogu wystawy IGNACY JAN PADEREWSKI (1860-1941) POLAK, EUROPEJCZYK, MĄŻ STANU I ARTYSTA.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
——————————————————————-
Warszawa: Druk i oprawa albumu wystawy Architektura Polski Niepodległej
Numer ogłoszenia: 102324 – 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Pytania do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaWarszawa: Usługa druku wydawnictw akcydensowych i pochodnych dla Muzeum Niepodległości w Warszawie CPV: 79 81 00 00 – 5
Numer ogłoszenia: 41998 – 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Wyjaśnienia do SIWZ

Odp. na pytanie 12

Odp. na pyt. 13

Odp. na pyt. 14

Odp. na pyt. 15

Uszczegolowienie_wyjasnien_do_pytan_nr_7_i_10_(dotycza_opisu_przedmiotu_zamowienia).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

———————————————————————————————————–

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 405962-2011 z dnia 2011-12-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Warszawa
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w części biurowej Muzeum Niepodległości, utrzymania w czystości terenów wokół Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak oraz…
Termin składania ofert: 2011-12-12


Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziałach, tj. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Więzienia Pawiak
Numer ogłoszenia: 441488 – 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 405962 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 826 90 91 wew. 41, faks 22 8270323.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziałach, tj. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Więzienia Pawiak.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w części biurowej Muzeum Niepodległości, utrzymania w czystości terenów wokół Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak oraz myciu okien w budynkach stanowiących własność Muzeum Niepodległości. Zamówienie obejmuje: sprzątanie części biurowej w dni robocze dla Muzeum w godzinach porannych oraz dyżur 1 osoby do końca pracy Muzeum, a także mycie okien w Pałacu Radziwiłłów przy Al. Solidarności 62: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty: powierzchnia biurowa, holi, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń magazynowych oraz sanitariatów (6 toalet) – około 1300 m2, 25 okien dużych dwuskrzydłowych, 32 okna małe dwuskrzydłowe, 11 okien okrągłych, 9 okien balkonowych (portfenetry) – mycie 2 razy w roku teren wokół budynku – około 3 500 m2 (sprzątanie tyko w sytuacji nieobecności – urlop, zwolnienie – pracownika Muzeum zajmującego się porządkowaniem tego terenu) sprzątanie części biurowej 2 razy w tygodniu w godzinach uzgodnionych z kierownikiem Oddziału oraz mycie okien w budynku Dzielna 7 a także utrzymanie w porządku terenu Muzeum Więzienia Pawiak Dzielna 24/26 – w Oddziale Zamawiającego Muzeum Więzienia Pawiak: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty: powierzchnia biurowa, korytarze i sanitariaty – sprzątanie 2 razy w tygodniu, powierzchnia 120 m2, 4 okna witrynowe duże, 2 okna kwadratowe małe, 1 okno standardowe, wszystkie okna z kratami, część okien sięga wysokości 3-4 m; mycie 2 razy w roku, teren Muzeum – ok. 7 500 m2, codzienne sprzątanie od poniedziałku do piątku, w tym grabienie liści i odśnieżanie – również w soboty i niedziele; drobne prace naprawcze. Utrzymanie w porządku terenu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i mycie okien, ul. Skazańców 25: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty:powierzchnia terenu na Cytadeli – ok. 2,98 ha, zabiegi mające na celu utrzymanie terenu w porządku, koszenie trawy w miarę potrzeb, grabienie liści, przystrzyganie żywopłotów, posypywanie piaskiem dróg dojazdowych i ciągów pieszych w sezonie zimowym oraz utrzymywanie ich w należytym, stanie w pozostałych porach roku, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, drobne prace naprawcze i techniczne. okna w X Pawilonie – ok. 130 okien dużych i 38 małych (w tym 12 piwnicznych i 6 nad drzwiami), okna w XI Pawilonie – 4 okna duże i 9 małych (w tym 5 nad drzwiami), niektóre okna na wysokości kilku metrów – mycie 1 raz na dwa lata; wszystkie okna posiadają zamocowane na stałe kraty. Usługa będzie wykonywana w godzinach ustalonych po podpisaniu umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego, z uwzględnieniem danych określonych powyżej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzątanie: w sanitariatach – codziennie w Pałacu Radziwiłłów, w Oddziale Pawiak – 2 razy w tygodniu: mycie na mokro i dezynfekcja zlewozmywaków (umywalek) oraz przylegającej glazury mycie na mokro i dezynfekcja sedesów, przylegającej glazury i innego wyposażenia (lustra, suszarki do rąk, szafki umywalkowe ,szczotki do WC ),zapewnienie przez Wykonawcę między innymi: mydło w płynie, papier toaletowy celulozowy i ręczniki papierowe, wkłady zapachowe do WC oraz odświeżacze powietrza (w aerozolu). Miesięczne zużycie środków następuje w miarę potrzeb. W budynku Pałacu znajduje się 6 toalet, w pomieszczeniach biurowych : 2 razy w tygodniu odkurzanie i mycie na mokro podłóg, sprzątanie pokoi biurowych i korytarzy w części biurowej, opróżnianie koszy na śmieci, codzienne sprzątanie klatek schodowych, holu, wejść do budynku, korytarzy ogólnodostępnych dla publiczności, utrzymanie w czystości wycieraczek wewnątrz i zewnątrz budynku, nie rzadziej niż raz na tydzień: usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów w całym budynku, czyszczenie aparatów telefonicznych, czyszczenie na sucho drukarek, kserokopiarek, niszczarek, wyłączników światła, mycie na mokro listew ochronnych, klamek i drzwi: drewnianych w pokojach, wejściowych do budynku oraz łącznikowych na korytarzach, przemywanie (denaturatem) poręczy metalowych na klatkach schodowych, odkurzanie nie zakrytych powierzchni mebli biurowych (drewnianych i metalowych) oraz parapetów wraz z wytarciem na mokro. Wszelkie zabrudzenia z mebli biurowych (w szczególności drewnianych należy usuwać środkami specjalnie do tego przeznaczonymi, które poza usuwaniem zabrudzeń konserwują i zapobiegają osiadaniu kurzu. mycie na mokro i polerowanie luster w pomieszczeniach biurowych, nie rzadziej niż raz na miesiąc: konserwacja podłóg drewnianych oraz pokrytych wykładziną PCV (pastowanie odpowiednimi środkami i polerowanie), odkurzanie pokryć mebli tapicerowanych i usuwanie plam, mycie balustrad na klatkach schodowych, nie rzadziej niż dwa razy do roku mycie okien i stolarki okiennej w budynku Pałacu Radziwiłłów i Muzeum Pawiak mycie kaloryferów, czyszczenie opraw oświetleniowych, pranie wykładzin dywanowych, chodników, dywanów w części ogólnodostępnej dla publiczności, raz na dwa lata pranie wykładzin dywanowych, chodników, dywanów w części biurowej Pałacu Radziwiłłów, mycie okien w Oddziale – Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w przypadku nieobecności pracownika Muzeum zajmującego się utrzymaniem w czystości terenu wokół Pałacu Radziwiłłów – codziennie zamiatanie terenu wokół budynku, usuwanie zanieczyszczeń z terenu utwardzonego i zielonego. Pozostałe warunki zlecenia: Wykonawca przejmie (zatrudni) z dniem 1 stycznia 2012 r. 4 (cztery) osoby wykonujące obecnie czynności sprzątania – 2 (dwie) osoby w Pałacu, 1 (jedna) osoba sprzątająca teren na Cytadeli i 1 (jedna) osoba sprzątająca teren wokół Muzeum Pawiak. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem. W celu prawidłowego skalkulowania przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dokonać wizji lokalnej w budynku Muzeum i jego Oddziałach, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym (zał. Nr 5) Płatność będzie się odbywała miesięcznie, termin płatności 30 dni..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.90.00.00-6, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9, 90.91.92.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Agencją Ochrony INTERSERVICE Spółka jawna Kultys, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 149070,00
  • Oferta z najniższą ceną: 149070,00 / Oferta z najwyższą ceną: 511536,00
  • Waluta: PLN.

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

2014-01-21 @ 11:09:42Wersja bieżąca
Content
 Dodano: <p style="text-align: center;">ZP-272-4/2018</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania p.n.: "Muzeum Więzienia Pawiak - Centrum Martyrologii Niepodległościowej - przygotowanie dokumentacji budowlanej"</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ unieważnienie- postępowania- 2.pdf">unieważnienie postępowania</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokół-z- otwarcia-ofert- 6.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW-3.pdf" >IMG_NEW</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0001- 4.pdf">IMG_NEW_ 0001</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu- 2.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-5.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-7- szczegółowy- opis-przedmiotu- zamówienia.pdf" >załącznik 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-3-i-5-6-w- formacie-WORD.docx" >Załączniki 1-3 i 5-6 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">Odpowiedzi do SIWZ</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW-2.pdf" >IMG_NEW</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0001- 3.pdf">IMG_NEW_ 0001</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0002- 3.pdf">IMG_NEW_ 0002</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0003- 2.pdf">IMG_NEW_ 0003</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0004- 1.pdf">IMG_NEW_ 0004</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0005- 1.pdf">IMG_NEW_ 0005</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0006- 1.pdf">IMG_NEW_ 0006</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0007.pdf">IMG_NEW_ 0007</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0008.pdf">IMG_NEW_ 0008</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0009.pdf">IMG_NEW_ 0009</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0010.pdf">IMG_NEW_ 0010</a></p>
 Dodano: <hr />
 Dodano: <p style="text-align: center;">ZP-272-3/2018</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Oddziałach - Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 5.pdf">ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-5-w-formacie- WORD-2.docx"> Załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odpowiedzi-na-pytania-do- SIWZ-i-przesunięcie-terminu- złożenia-i.pdf">odpowiedzi na pytania do SIWZ i<strong> przesunięcie terminu złożenia i</strong></a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zbiorcze-zestawienie-ofert- 2.pdf">zbiorcze zestawienie ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-oferty- 4.pdf">wybór oferty</a></p>
 Dodano: <hr />
 Dodano: <p style="text-align: center;">ZP-272-2/2018</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj.  Oddziałów – Muzeum Więzienia Pawiak, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu- 1.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-4.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-4a-w-formacie- WORD-1.docx"> Załączniki 1-4a w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokół-z- otwarcia-ofert- 4.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty- 2.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-5.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <hr />
 Dodano: <p style="text-align: center;">ZP-272-1/2018</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Oddziałach - Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-5-w-formacie- WORD-1.docx"> Załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zmiana-terminu-składania- i-otwarcia-ofert- 1.pdf">zmiana terminu składania i otwarcia ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odpowiedzi-na-pytania-do- SIWZ.pdf">odpowiedzi na pytania do SIWZ</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ formularz-ofertowy- WORD.docx">formularz ofertowy WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokół-z- otwarcia-ofert- 5.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ unieważnienie- postępowania- 1.pdf">unieważnienie postępowania</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ unieważnienie- postępowania.pdf">a</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">
 Dodano: ZP-272-15/2017</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> Modernizacja wystawy stałej pt. „Areszt śledczy gestapo” poprzez wymianę sprzętu multimedialnego w Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha – Oddziale Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 4.pdf">ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-3.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załącznik-nr-1-do-SIWZ- Projekt-modernizacji- wystawy.pdf" >Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt modernizacji wystawy</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 2-5-do-SIWZ- w-formacie-WORD.docx" >Załączniki 2-5 do SIWZ w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załącznik-nr-7-do-SIWZ- formularz-cenowy-WORD.docx" >Załącznik nr 7 do SIWZ - formularz cenowy WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokół-z- otwarcia-ofert- 2.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-oferty- 1.pdf">wybór oferty</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-3.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <hr />
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-14/2017</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Projekt i realizacja wystawy stałej: „Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej” w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - Oddziale Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 3.pdf">ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-wystawa.pdf">SIWZ wystawa</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załącznik-nr-1-do-SIWZ- Program-Funkcjonalno- Użytkowy.pdf" >Załącznik nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-1-do-PF- U-inwentaryzacja- parter-północ.pdf">zał. 1 do PF-U - inwentaryzacja parter północ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-1-do-PF- U-inwentaryzacja- parter-wschód.pdf">zał. 1 do PF-U - inwentaryzacja parter wschód</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-1-do-PF- U-inwentaryzacja- piętro-wschód.pdf">zał. 1 do PF-U -inwentaryzacja piętro wschód</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-2-do-PF- U-wyrys-i-wypis- z-rejestru-gruntów.pdf">zał. 2 do PF-U - wyrys i wypis z rejestru gruntów</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-3-do-PF- U-wypis-z-KW.pdf">zał. 3 do PF-U - wypis z KW</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rysunki-koncepcyjne- załącznik- A-do-PF-U.pdf">rysunki koncepcyjne - załącznik A do PF-U</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wykaz-oryginałów- załącznik- B-do-PF-U.pdf">wykaz oryginałów - załącznik B do PF-U</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załącznik- nr-2-do-SIWZ- JEDZ.doc">Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-35-i-6-do- SIWZ-w-formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 3,5 i 6 do SIWZ w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załącznik- nr-7-do-SIWZ- formularz-cenowy- WORD-1.docx" >Załącznik nr 7 do SIWZ - formularz cenowy WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokół-z- otwarcia-ofert- 3.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-oferty- 3.pdf">wybór oferty</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-2.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <hr />
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-13/2017</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Niepodległości
 Dodano: w Warszawie z przeznaczeniem dla Oddziału - Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 1.pdf">ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-1.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załącznik-nr- 1-do-SIWZ.docx" >Załącznik nr 1 do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 2-5-w-formacie- WORD.docx">Załączniki 2-5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokół-z- otwarcia-ofert- 1.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-oferty- 2.pdf">wybór oferty</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-4.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <hr />
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-9/2017</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych </strong><strong>i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych" </strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu3.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ16.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-3-i-5-w-formacie- WORD1.docx">Załączniki 1-3 i 5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <div style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia- 1.pdf">Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></div>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zestawienie-ofert- 1.pdf">zestawienie ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty- 1.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-2.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-8/2017</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych< /strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-1.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-najkorzystniejszej- oferty-1.pdf">wybór najkorzystniejszej oferty</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zestawienie-ofert- 2.pdf">zestawienie ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> wyjaśnienia do SIWZ</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ-1.09.2017.pdf" >wyjaśnienia do SIWZ 1.09.2017</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ-15.09.2017.pdf" >wyjaśnienia do SIWZ 15.09.2017</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zdjecia-drzwi.rar">zdjecia drzwi</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia- 3.pdf">Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu2.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ15.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-3-i-5-w-formacie- WORD.docx">Załączniki 1-3 i 5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><em> <strong>Projekt wykonawczy - architektura< /strong></em></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MUZEUM-NIEPODLEGŁOŚCI-PW- PZT.pdf">MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PW-PZT</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MUZEUM-NIEPODLEGŁOŚCI- WYKONAWCZY.pdf">MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI- WYKONAWCZY</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ZAWARTOŚĆ-OPRACOWANIA_TOM- 2-PW.pdf">ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA_TOM-2 PW</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AD-01-MN-PW-DETALE-DETAL- DASZKU1.pdf">AD-01 MN PW DETALE-DETAL DASZKU</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AD-02-MN-PW-DETALE-DETALE- BALUSTRAD-PIWNICE1.pdf">AD-02 MN PW DETALE-DETALE BALUSTRAD PIWNICE</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AD-03-MN-PW-DETALE-DETALE- BALUSTRAD-KLATKA- A-PIWNICE1.pdf">AD-03 MN PW DETALE-DETALE BALUSTRAD KLATKA A PIWNICE</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf" >APD-01-PROJ- DRZWI D1, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-02-PROJ-DRZWI-D21.pdf" >APD-02-PROJ- DRZWI D2</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APO-01-INW-I- PROJ-OKIEN-OW1- I-OW21.pdf">APO-01-INW I PROJ OKIEN OW1 I OW2</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APP-01-MN-PW- PROJEKTOWANE- POSADZKI-RZUT- PIWNIC1.pdf">APP-01 MN PW PROJEKTOWANE POSADZKI-RZUT PIWNIC</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APP-02-MN-PW- PROJEKTOWANE- POSADZKI-RZUT- PARTERU1.pdf">APP-02 MN PW PROJEKTOWANE POSADZKI-RZUT PARTERU</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-01-MN-PW-RZUT- PIWNIC1.pdf">AW-01 MN PW-RZUT PIWNIC</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-02-MN-PW-RZUT- PARTERU1.pdf">AW-02 MN PW-RZUT PARTERU</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-03-MN-PW-RZUT- PÓŁPIĘTRA1.pdf">AW-03 MN PW-RZUT PÓŁPIĘTRA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-04-MN-PW-RZUT- 1-PIĘTRA1.pdf">AW-04 MN PW-RZUT 1 PIĘTRA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-05-MN-PW-RZUT-PODDASZA- 11.pdf">AW-05 MN PW-RZUT PODDASZA 1</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI- D11.pdf">,  </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-06-MN-PW-RZUT-PODDASZA- 21.pdf">AW-06 MN PW-RZUT PODDASZA 2</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-07-MN-PW-RZUT- DACHU1.pdf">AW-07 MN PW-RZUT DACHU</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-08-MN-PW-PRZEKRÓJ- A-A1.pdf">AW-08 MN PW-PRZEKRÓJ A-A</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-09-MN-PW-PRZEKRÓJ- B-B1.pdf">AW-09 MN PW-PRZEKRÓJ B-B</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-10-MN-PW-PRZEKRÓJ- C-C1.pdf">AW-10 MN PW-PRZEKRÓJ C-C</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-11-MN-PW-PRZEKRÓJ- D-D1.pdf">AW-11 MN PW-PRZEKRÓJ D-D</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-12a-MN-PW- KLATKA-B-RZUTY1.pdf">AW-12a MN PW - KLATKA B RZUTY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-12b-KLATKA- B-PRZEKROJE1.pdf">AW-12b -KLATKA B PRZEKROJE</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-13a-KLATKA- C-RZUTY1.pdf">AW-13a -KLATKA C RZUTY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-13b-KLATKA- C-PRZEKROJE1.pdf">AW-13b -KLATKA C PRZEKROJE</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-14-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- ZACHODNIA1.pdf">AW-14 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA ZACHODNIA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">AW-15 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA POŁUDNIOWA, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-16-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- WSCHODNIA1.pdf">AW-16 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA WSCHODNIA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-17-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- PÓŁNOCNA1.pdf">AW-17 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA PÓŁNOCNA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-17a-MN-PW_ ELEWACJE-ELEWACJA- ALKIERZY1.pdf">AW-17a MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA ALKIERZY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-18-MN-PW-POMIESZCZENIE- U061.pdf">AW-18 MN PW -POMIESZCZENIE U06</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-19-MN-PW-POMIESZCZENIE- U13-I-U161.pdf">AW-19 MN PW -POMIESZCZENIE U13 I U16</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-20-MN-PW-POMIESZCZENIE- U141.pdf">AW-20 MN PW -POMIESZCZENIE U14</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-21-MN-PW-POMIESZCZENIE- U171.pdf">AW-21 MN PW -POMIESZCZENIE U17</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-22-MN-PW-POMIESZCZENIE- G071.pdf">AW-22 MN PW -POMIESZCZENIE G07</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-23-MN-PW-POMIESZCZENIE- G08-G091.pdf">AW-23 MN PW-POMIESZCZENIE G08 G09</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-24-MN-PW-POMIESZCZENIE- G121.pdf">AW-24 MN PW -POMIESZCZENIE G12</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-25-MN-PW-POMIESZCZENIE- G131.pdf">AW-25 MN PW -POMIESZCZENIE G13</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-26-MN-PW-POMIESZCZENIE- G141.pdf">AW-26 MN PW -POMIESZCZENIE G14</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-27-MN-PW-POMIESZCZENIE- G15-G161.pdf">AW-27 MN PW -POMIESZCZENIE G15 G16</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-28-MN-PW-POMIESZCZENIE- 2031.pdf">AW-28 MN PW -POMIESZCZENIE 203</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-29-MN-PW-POMIESZCZENIE- 2041.pdf">AW-29 MN PW-POMIESZCZENIE 204</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-30-MN-PW-POMIESZCZENIE- 2051.pdf">AW-30 MN PW -POMIESZCZENIE 205</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-31-MN-PW-POMIESZCZENIE- 2061.pdf">AW-31 MN PW -POMIESZCZENIE 206</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-32-MN-POSADZKI-PIWNIC- RZUT-PIWNIC-PODŁOGI1.pdf">AW-32 MN POSADZKI PIWNIC-RZUT PIWNIC - PODŁOGI</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-01-WYBURZENIA- RZUT-PIWNIC1.pdf">AWB-01 WYBURZENIA - RZUT PIWNIC</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-02-WYBURZENIA- RZUT-PARTERU1.pdf">AWB-02 WYBURZENIA - RZUT PARTERU</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-03-WYBURZENIA- RZUT-PÓŁPIĘTRA1.pdf">AWB-03 WYBURZENIA - RZUT PÓŁPIĘTRA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-04-WYBURZENIA-RZUT-1- PIĘTRA1.pdf">AWB-04 WYBURZENIA - RZUT 1 PIĘTRA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-05-WYBURZENIA- RZUT-PODDASZA- 11.pdf">AWB-05 WYBURZENIA - RZUT PODDASZA 1</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-TK-MN-PW-TECHNOLOGIA- KUCHNI1.pdf">AW-TK MN PW-TECHNOLOGIA KUCHNI</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-01-MN-PW- ZESTAWIENIE- DRZWI-PROJ-ZESTAWIENIE-DRZWI- PROJ-DREWNIANYCH1.pdf">AWZ-01 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ DREWNIANYCH</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-02-MN-PW- ZESTAWIENIE- DRZWI-ISTN-ZESTAWIENIE-DRZWI- ISTN-STAN-PROJEKTOWANY1.pdf">AWZ-02 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI ISTN-ZESTAWIENIE DRZWI ISTN - STAN PROJEKTOWANY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-03-MN-PW- ZESTAWIENIE- DRZWI-PROJ-ZESTAWIENIE-DRZWI- PROJ-STALOWYCH1.pdf">AWZ-03 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ STALOWYCH</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-04-PROJ-ZESTAWIENIE-DRZWI- PROJ-PRZESZKLONYCH1.pdf">AWZ-04 PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ PRZESZKLONYCH</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-05-MN-PW- ŚCIANKI-SZKLANE- RYSUNEK-DYSPOZYCYJNY-SCIANEK- SZKLANYCH-PODDASZE1.pdf">AWZ-05 MN PW ŚCIANKI SZKLANE-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY SCIANEK SZKLANYCH PODDASZE</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-06-MN-PW- ŚCIANKI-SZKLANE- RYSUNEK-DYSPOZYCYJNY-SCIANEK- SZKLANYCH-PARTER1.pdf">AWZ-06 MN PW ŚCIANKI SZKLANE-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY SCIANEK SZKLANYCH PARTER</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-07-MN-PW- ZESTAWIENIE- OKIEN-STAN-PROJEKTOWANY1.pdf">AWZ-07 MN PW ZESTAWIENIE OKIEN- STAN PROJEKTOWANY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-08-MN-PW- ZESTAWIENIE- NADPROŻY1.pdf">AWZ-08 MN PW -ZESTAWIENIE NADPROŻY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AZI-01-MN-PW- PL-ZB-INSTALACJI- RZUT-PIWNIC1.pdf">AZI-01 MN PW - PL ZB INSTALACJI-RZUT PIWNIC</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PZT-PW-MUZEUM- NIEPODLEGŁOŚCI- PLAN-ZAGOSPDAROWANIA- TERENU2.pdf">PZT-PW MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PLAN ZAGOSPDAROWANIA TERENU</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MN-PW-AUDIOWIDEO- RZUT-PIWNIC- INSTALACJA-AV.pdf">MN PW AUDIOWIDEO-RZUT PIWNIC - INSTALACJA AV</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MN-PW-AV.pdf">, MN PW AV</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ KT-358_konstrukcja_ opis_PW.pdf" >KT-358_konstrukcja_ opis_PW</a>,</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">Rys. K-01, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-02.pdf">Rys. K-02</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-03.pdf">Rys. K-03</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-04.pdf">Rys. K-04</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-05.pdf">Rys. K-05</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-06.pdf">Rys. K-06</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-07.pdf">Rys. K-07</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-08.pdf">Rys. K-08</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-09.pdf">Rys. K-09</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-10.pdf">Rys. K-10</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-11.pdf">Rys. K-11</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-12.pdf">Rys. K-12</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-13.pdf">Rys. K-13</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-14.pdf">Rys. K-14</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-15.pdf">Rys. K-15</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-16.pdf">Rys. K-16</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-17.pdf">Rys. K-17</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ spec.-techniczne- Muzeum-Niepodległości- 3.pdf">spec. techniczne- Muzeum Niepodległości 3</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Muzeum-Niepodległości-przedmiar- bud.pdf">Muzeum Niepodległości - przedmiar bud</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><em> <strong>Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne</strong></em></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Opis-techniczny- MUZEUM.pdf">Opis techniczny MUZEUM</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Opis-techniczny-wentylacja- klatek-schodowych.pdf">Opis techniczny wentylacja klatek schodowych</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co1.pdf">co1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co2.pdf">co2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co3.pdf">co3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co4.pdf">co4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co5.pdf">co5</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co6.2.pdf">co6.2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co6.pdf">co6</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k1.pdf">k1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k2.pdf">k2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k3.pdf">k3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k4.pdf">k4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k5.pdf">k5</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k6.pdf">k6</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k7.pdf">k7</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w1.pdf">w1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w2.pdf">w2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w3.pdf">w3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w4.pdf">w4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w5.pdf">w5</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">w7, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w8.pdf">w8</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w9.pdf">w9</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wk6.pdf">wk6</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM01.pdf">WM01</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM02.pdf">WM02</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM03.pdf">WM03</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM04.pdf">WM04</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM05.pdf">WM05</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM06.pdf">WM06</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM07.pdf">WM07</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">,  </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM08.pdf">WM08, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM09.pdf">WM09</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/WM08.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wp-1.pdf">wp-1</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ STWIORB_-instalacje- sanitarne.pdf">STWIORB_ instalacje sanitarne</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PRZED-CO.pdf">PRZED CO</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PRZED-WENT.pdf">PRZED WENT</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PRZED-W-K.pdf">PRZED W-K</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><em> <strong>Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne
 Dodano: </strong></em></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Opis-EL1.pdf">Opis EL</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E00-Legenda.pdf">E00 Legenda</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E01-Piwnica.pdf">E01 Piwnica</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E02-Piwnica.pdf">E02 Piwnica</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E03-Parter.pdf">E03 Parter</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E04-Parter.pdf">E04 Parter</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E05-Półpiętro.pdf">E05 Półpiętro</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E06-Półpiętro.pdf">E06 Półpiętro</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E07-1-Piętro.pdf">E07 1 Piętro</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E08-1-Piętro.pdf">E08 1 Piętro</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E09-Poddasze-1.pdf">E09 Poddasze 1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E10-Poddasze-1.pdf">E10 Poddasze 1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E11-Poddasze-2.pdf">E11 Poddasze 2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E12-Dach.pdf">E12 Dach</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E13-Zasilanie.pdf">E13 Zasilanie</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E14-Tablica-TG.pdf">E14 Tablica TG</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E15-Tablica-TR.pdf">E15 Tablica TR</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E16-Tablica-TW.pdf">E16 Tablica TW</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E17-tablica-T01.pdf">E17 tablica T01</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E18-Tablica-T02.pdf">E18 Tablica T02</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E19-Tablica-T11.pdf">E19 Tablica T11</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E20-Tablica-T12.pdf">E20 Tablica T12</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E21-Tablica-T21.pdf">E21 Tablica T21</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E22-Tablica-T22.pdf">E22 Tablica T22</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E23-Tablica-T31.pdf">E23 Tablica T31</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E24-Tablica-T32.pdf">E24 Tablica T32</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E25-Tablica-T41.pdf">E25 Tablica T41</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E26-Tablica-T42.pdf">E26 Tablica T42</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E27-Tablica-TPOŻ.pdf">E27 Tablica TPOŻ</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E28-Poąłczania-CC.pdf">E28 Poąłczania CC</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E29-Centralna- bateria.pdf">E29 Centralna bateria</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E30-PZT.pdf">E30 PZT</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Specyfikacja- techniczna.pdf" >Specyfikacja techniczna</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Przedmiar-robót.pdf">Przedmiar robót</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong><em>Projekt wykonawczy -instalacje SAP i niskoprądowe< /em></strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><em><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PW_NP_Opis_niskoprądowe1.pdf" >PW_NP_Opis_niskoprądowe< /a></em></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP011.pdf">NP01</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP02.pdf">NP02</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP03.pdf">NP03</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP04.pdf">NP04</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP05.pdf">NP05</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP06.pdf">NP06</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP07.pdf">NP07</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP08.pdf">NP08</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP09.pdf">NP09</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP10.pdf">NP10</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP11.pdf">NP11</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP12.pdf">NP12</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP13.pdf">NP13</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP14.pdf">NP14, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP15.pdf">NP15</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/NP14.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP16.pdf">NP16</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/NP14.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP17.pdf">NP17</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP18.pdf">NP18</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP19.pdf">NP19</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP20.pdf">NP20</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP21.pdf">NP21, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP22.pdf">NP22</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PW_NP_Specyfikacja-STWiOR.pdf" >PW_NP_Specyfikacja STWiOR</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PW_NP_PRZEDMIAR.pdf">PW_NP_ PRZEDMIAR</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><em> <strong>Projekt organizacji ruchu:</strong></em></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW.pdf"> IMG_NEW</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0001.pdf" >IMG_NEW_0001</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0002.pdf" >IMG_NEW_0002</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0003.pdf" >IMG_NEW_0003</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0004.pdf" >IMG_NEW_0004, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0005.pdf" >IMG_NEW_0005</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0004.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0006.pdf" >IMG_NEW_0006</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0004.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PM-IC-2122-17.pdf">PM-IC- 2122-17</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ----------</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-7/2017</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> Świadczenie usług transportu zbiorów muzealnych i bibliotecznych oraz mebli, szaf stalowych oraz sprzętu biurowego</strong> <strong>wraz z dokumentami</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu1.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ14.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-3-4-i-6- w-formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 1, 3, 4 i 6 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokół-z- otwarcia-ofert.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-najkorzystniejszej- oferty1.pdf">wybór najkorzystniejszej oferty</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-1.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-4/2017</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych< /strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ unieważnienie- postępowania4.pdf" >unieważnienie postępowania</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zestawienie-ofert7.pdf" >zestawienie ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia- 3.pdf">ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">UWAGA</span>  -   MODYFIKACJA  SIWZ</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MODYFIKACJA-SIWZ.pdf" >MODYFIKACJA SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">Projekt organizacji ruchu:</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW.pdf"> IMG_NEW</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0001.pdf" >IMG_NEW_0001</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0002.pdf" >IMG_NEW_0002</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0003.pdf" >IMG_NEW_0003</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0004.pdf" >IMG_NEW_0004, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0005.pdf" >IMG_NEW_0005</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0004.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0006.pdf" >IMG_NEW_0006</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0004.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PM-IC-2122-17.pdf">PM-IC- 2122-17</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ1.pdf" >wyjaśnienia do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ schodołaz.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1907" title="schodołaz" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/schodołaz- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Nowy-Archiwum- WinRARa.rar">Nowy Archiwum WinRARa</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> Wyjaśnienia do SIWZ - cd.</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pytania-3-ODPOWIEDZI.pdf">Pytania 3 ODPOWIEDZI</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ BS5BIS-50-P_12000.pdf">BS5BIS (50) P_12000</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ nrk_1507_2_en.pdf">nrk_1507_ 2_en</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pytania-4-ODPOWIEDZI.pdf">Pytania 4 - ODPOWIEDZI</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">............</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu34.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia3.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia- 2.pdf">Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia3.pdf">
 Dodano: </a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ13.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-3-w-formacie- WORD.docx">Załączniki nr 1-3 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><em> <strong>Projekt wykonawczy - architektura< /strong></em></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MUZEUM-NIEPODLEGŁOŚCI-PW- PZT.pdf">MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PW-PZT</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MUZEUM-NIEPODLEGŁOŚCI- WYKONAWCZY.pdf">MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI- WYKONAWCZY</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ZAWARTOŚĆ-OPRACOWANIA_TOM- 2-PW.pdf">ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA_TOM-2 PW</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AD-01-MN-PW-DETALE-DETAL- DASZKU1.pdf">AD-01 MN PW DETALE-DETAL DASZKU</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AD-02-MN-PW-DETALE-DETALE- BALUSTRAD-PIWNICE1.pdf">AD-02 MN PW DETALE-DETALE BALUSTRAD PIWNICE</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AD-03-MN-PW-DETALE-DETALE- BALUSTRAD-KLATKA- A-PIWNICE1.pdf">AD-03 MN PW DETALE-DETALE BALUSTRAD KLATKA A PIWNICE</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf" >APD-01-PROJ- DRZWI D1, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-02-PROJ-DRZWI-D21.pdf" >APD-02-PROJ- DRZWI D2</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APO-01-INW-I- PROJ-OKIEN-OW1- I-OW21.pdf">APO-01-INW I PROJ OKIEN OW1 I OW2</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APP-01-MN-PW- PROJEKTOWANE- POSADZKI-RZUT- PIWNIC1.pdf">APP-01 MN PW PROJEKTOWANE POSADZKI-RZUT PIWNIC</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APP-02-MN-PW- PROJEKTOWANE- POSADZKI-RZUT- PARTERU1.pdf">APP-02 MN PW PROJEKTOWANE POSADZKI-RZUT PARTERU</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-01-MN-PW-RZUT- PIWNIC1.pdf">AW-01 MN PW-RZUT PIWNIC</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-02-MN-PW-RZUT- PARTERU1.pdf">AW-02 MN PW-RZUT PARTERU</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-03-MN-PW-RZUT- PÓŁPIĘTRA1.pdf">AW-03 MN PW-RZUT PÓŁPIĘTRA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-04-MN-PW-RZUT- 1-PIĘTRA1.pdf">AW-04 MN PW-RZUT 1 PIĘTRA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-05-MN-PW-RZUT-PODDASZA- 11.pdf">AW-05 MN PW-RZUT PODDASZA 1</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI- D11.pdf">,  </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-06-MN-PW-RZUT-PODDASZA- 21.pdf">AW-06 MN PW-RZUT PODDASZA 2</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-07-MN-PW-RZUT- DACHU1.pdf">AW-07 MN PW-RZUT DACHU</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-08-MN-PW-PRZEKRÓJ- A-A1.pdf">AW-08 MN PW-PRZEKRÓJ A-A</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-09-MN-PW-PRZEKRÓJ- B-B1.pdf">AW-09 MN PW-PRZEKRÓJ B-B</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-10-MN-PW-PRZEKRÓJ- C-C1.pdf">AW-10 MN PW-PRZEKRÓJ C-C</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-11-MN-PW-PRZEKRÓJ- D-D1.pdf">AW-11 MN PW-PRZEKRÓJ D-D</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-12a-MN-PW- KLATKA-B-RZUTY1.pdf">AW-12a MN PW - KLATKA B RZUTY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-12b-KLATKA- B-PRZEKROJE1.pdf">AW-12b -KLATKA B PRZEKROJE</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-13a-KLATKA- C-RZUTY1.pdf">AW-13a -KLATKA C RZUTY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-13b-KLATKA- C-PRZEKROJE1.pdf">AW-13b -KLATKA C PRZEKROJE</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-14-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- ZACHODNIA1.pdf">AW-14 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA ZACHODNIA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">AW-15 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA POŁUDNIOWA, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-16-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- WSCHODNIA1.pdf">AW-16 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA WSCHODNIA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-17-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- PÓŁNOCNA1.pdf">AW-17 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA PÓŁNOCNA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-17a-MN-PW_ ELEWACJE-ELEWACJA- ALKIERZY1.pdf">AW-17a MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA ALKIERZY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-18-MN-PW-POMIESZCZENIE- U061.pdf">AW-18 MN PW -POMIESZCZENIE U06</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-19-MN-PW-POMIESZCZENIE- U13-I-U161.pdf">AW-19 MN PW -POMIESZCZENIE U13 I U16</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-20-MN-PW-POMIESZCZENIE- U141.pdf">AW-20 MN PW -POMIESZCZENIE U14</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-21-MN-PW-POMIESZCZENIE- U171.pdf">AW-21 MN PW -POMIESZCZENIE U17</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-22-MN-PW-POMIESZCZENIE- G071.pdf">AW-22 MN PW -POMIESZCZENIE G07</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-23-MN-PW-POMIESZCZENIE- G08-G091.pdf">AW-23 MN PW-POMIESZCZENIE G08 G09</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-24-MN-PW-POMIESZCZENIE- G121.pdf">AW-24 MN PW -POMIESZCZENIE G12</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-25-MN-PW-POMIESZCZENIE- G131.pdf">AW-25 MN PW -POMIESZCZENIE G13</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-26-MN-PW-POMIESZCZENIE- G141.pdf">AW-26 MN PW -POMIESZCZENIE G14</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-27-MN-PW-POMIESZCZENIE- G15-G161.pdf">AW-27 MN PW -POMIESZCZENIE G15 G16</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-28-MN-PW-POMIESZCZENIE- 2031.pdf">AW-28 MN PW -POMIESZCZENIE 203</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-29-MN-PW-POMIESZCZENIE- 2041.pdf">AW-29 MN PW-POMIESZCZENIE 204</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-30-MN-PW-POMIESZCZENIE- 2051.pdf">AW-30 MN PW -POMIESZCZENIE 205</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-31-MN-PW-POMIESZCZENIE- 2061.pdf">AW-31 MN PW -POMIESZCZENIE 206</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-32-MN-POSADZKI-PIWNIC- RZUT-PIWNIC-PODŁOGI1.pdf">AW-32 MN POSADZKI PIWNIC-RZUT PIWNIC - PODŁOGI</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-01-WYBURZENIA- RZUT-PIWNIC1.pdf">AWB-01 WYBURZENIA - RZUT PIWNIC</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-02-WYBURZENIA- RZUT-PARTERU1.pdf">AWB-02 WYBURZENIA - RZUT PARTERU</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-03-WYBURZENIA- RZUT-PÓŁPIĘTRA1.pdf">AWB-03 WYBURZENIA - RZUT PÓŁPIĘTRA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-04-WYBURZENIA-RZUT-1- PIĘTRA1.pdf">AWB-04 WYBURZENIA - RZUT 1 PIĘTRA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-05-WYBURZENIA- RZUT-PODDASZA- 11.pdf">AWB-05 WYBURZENIA - RZUT PODDASZA 1</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-TK-MN-PW-TECHNOLOGIA- KUCHNI1.pdf">AW-TK MN PW-TECHNOLOGIA KUCHNI</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-01-MN-PW- ZESTAWIENIE- DRZWI-PROJ-ZESTAWIENIE-DRZWI- PROJ-DREWNIANYCH1.pdf">AWZ-01 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ DREWNIANYCH</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-02-MN-PW- ZESTAWIENIE- DRZWI-ISTN-ZESTAWIENIE-DRZWI- ISTN-STAN-PROJEKTOWANY1.pdf">AWZ-02 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI ISTN-ZESTAWIENIE DRZWI ISTN - STAN PROJEKTOWANY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-03-MN-PW- ZESTAWIENIE- DRZWI-PROJ-ZESTAWIENIE-DRZWI- PROJ-STALOWYCH1.pdf">AWZ-03 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ STALOWYCH</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-04-PROJ-ZESTAWIENIE-DRZWI- PROJ-PRZESZKLONYCH1.pdf">AWZ-04 PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ PRZESZKLONYCH</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-05-MN-PW- ŚCIANKI-SZKLANE- RYSUNEK-DYSPOZYCYJNY-SCIANEK- SZKLANYCH-PODDASZE1.pdf">AWZ-05 MN PW ŚCIANKI SZKLANE-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY SCIANEK SZKLANYCH PODDASZE</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-06-MN-PW- ŚCIANKI-SZKLANE- RYSUNEK-DYSPOZYCYJNY-SCIANEK- SZKLANYCH-PARTER1.pdf">AWZ-06 MN PW ŚCIANKI SZKLANE-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY SCIANEK SZKLANYCH PARTER</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-07-MN-PW- ZESTAWIENIE- OKIEN-STAN-PROJEKTOWANY1.pdf">AWZ-07 MN PW ZESTAWIENIE OKIEN- STAN PROJEKTOWANY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-08-MN-PW- ZESTAWIENIE- NADPROŻY1.pdf">AWZ-08 MN PW -ZESTAWIENIE NADPROŻY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AZI-01-MN-PW- PL-ZB-INSTALACJI- RZUT-PIWNIC1.pdf">AZI-01 MN PW - PL ZB INSTALACJI-RZUT PIWNIC</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PZT-PW-MUZEUM- NIEPODLEGŁOŚCI- PLAN-ZAGOSPDAROWANIA- TERENU2.pdf">PZT-PW MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PLAN ZAGOSPDAROWANIA TERENU</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MN-PW-AUDIOWIDEO- RZUT-PIWNIC- INSTALACJA-AV.pdf">MN PW AUDIOWIDEO-RZUT PIWNIC - INSTALACJA AV</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MN-PW-AV.pdf">, MN PW AV</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ KT-358_konstrukcja_ opis_PW.pdf" >KT-358_konstrukcja_ opis_PW</a>,</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">Rys. K-01, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-02.pdf">Rys. K-02</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-03.pdf">Rys. K-03</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-04.pdf">Rys. K-04</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-05.pdf">Rys. K-05</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-06.pdf">Rys. K-06</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-07.pdf">Rys. K-07</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-08.pdf">Rys. K-08</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-09.pdf">Rys. K-09</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-10.pdf">Rys. K-10</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-11.pdf">Rys. K-11</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-12.pdf">Rys. K-12</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-13.pdf">Rys. K-13</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-14.pdf">Rys. K-14</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-15.pdf">Rys. K-15</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-16.pdf">Rys. K-16</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-17.pdf">Rys. K-17</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ spec.-techniczne- Muzeum-Niepodległości- 3.pdf">spec. techniczne- Muzeum Niepodległości 3</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Muzeum-Niepodległości-przedmiar- bud.pdf">Muzeum Niepodległości - przedmiar bud</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><em> <strong>Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne</strong></em></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Opis-techniczny- MUZEUM.pdf">Opis techniczny MUZEUM</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Opis-techniczny-wentylacja- klatek-schodowych.pdf">Opis techniczny wentylacja klatek schodowych</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co1.pdf">co1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co2.pdf">co2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co3.pdf">co3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co4.pdf">co4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co5.pdf">co5</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co6.2.pdf">co6.2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co6.pdf">co6</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k1.pdf">k1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k2.pdf">k2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k3.pdf">k3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k4.pdf">k4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k5.pdf">k5</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k6.pdf">k6</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k7.pdf">k7</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w1.pdf">w1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w2.pdf">w2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w3.pdf">w3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w4.pdf">w4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w5.pdf">w5</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">w7, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w8.pdf">w8</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w9.pdf">w9</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wk6.pdf">wk6</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM01.pdf">WM01</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM02.pdf">WM02</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM03.pdf">WM03</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM04.pdf">WM04</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM05.pdf">WM05</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM06.pdf">WM06</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM07.pdf">WM07</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">,  </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM08.pdf">WM08, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM09.pdf">WM09</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/WM08.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wp-1.pdf">wp-1</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ STWIORB_-instalacje- sanitarne.pdf">STWIORB_ instalacje sanitarne</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PRZED-CO.pdf">PRZED CO</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PRZED-WENT.pdf">PRZED WENT</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PRZED-W-K.pdf">PRZED W-K</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><em> <strong>Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne
 Dodano: </strong></em></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Opis-EL1.pdf">Opis EL</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E00-Legenda.pdf">E00 Legenda</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E01-Piwnica.pdf">E01 Piwnica</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E02-Piwnica.pdf">E02 Piwnica</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E03-Parter.pdf">E03 Parter</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E04-Parter.pdf">E04 Parter</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E05-Półpiętro.pdf">E05 Półpiętro</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E06-Półpiętro.pdf">E06 Półpiętro</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E07-1-Piętro.pdf">E07 1 Piętro</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E08-1-Piętro.pdf">E08 1 Piętro</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E09-Poddasze-1.pdf">E09 Poddasze 1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E10-Poddasze-1.pdf">E10 Poddasze 1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E11-Poddasze-2.pdf">E11 Poddasze 2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E12-Dach.pdf">E12 Dach</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E13-Zasilanie.pdf">E13 Zasilanie</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E14-Tablica-TG.pdf">E14 Tablica TG</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E15-Tablica-TR.pdf">E15 Tablica TR</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E16-Tablica-TW.pdf">E16 Tablica TW</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E17-tablica-T01.pdf">E17 tablica T01</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E18-Tablica-T02.pdf">E18 Tablica T02</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E19-Tablica-T11.pdf">E19 Tablica T11</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E20-Tablica-T12.pdf">E20 Tablica T12</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E21-Tablica-T21.pdf">E21 Tablica T21</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E22-Tablica-T22.pdf">E22 Tablica T22</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E23-Tablica-T31.pdf">E23 Tablica T31</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E24-Tablica-T32.pdf">E24 Tablica T32</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E25-Tablica-T41.pdf">E25 Tablica T41</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E26-Tablica-T42.pdf">E26 Tablica T42</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E27-Tablica-TPOŻ.pdf">E27 Tablica TPOŻ</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E28-Poąłczania-CC.pdf">E28 Poąłczania CC</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E29-Centralna- bateria.pdf">E29 Centralna bateria</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E30-PZT.pdf">E30 PZT</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Specyfikacja- techniczna.pdf" >Specyfikacja techniczna</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Przedmiar-robót.pdf">Przedmiar robót</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong><em>Projekt wykonawczy -instalacje SAP i niskoprądowe< /em></strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><em><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PW_NP_Opis_niskoprądowe1.pdf" >PW_NP_Opis_niskoprądowe< /a></em></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP011.pdf">NP01</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP02.pdf">NP02</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP03.pdf">NP03</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP04.pdf">NP04</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP05.pdf">NP05</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP06.pdf">NP06</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP07.pdf">NP07</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP08.pdf">NP08</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP09.pdf">NP09</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP10.pdf">NP10</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP11.pdf">NP11</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP12.pdf">NP12</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP13.pdf">NP13</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP14.pdf">NP14, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP15.pdf">NP15</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/NP14.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP16.pdf">NP16</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/NP14.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP17.pdf">NP17</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP18.pdf">NP18</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP19.pdf">NP19</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP20.pdf">NP20</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP21.pdf">NP21, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP22.pdf">NP22</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PW_NP_Specyfikacja-STWiOR.pdf" >PW_NP_Specyfikacja STWiOR</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PW_NP_PRZEDMIAR.pdf">PW_NP_ PRZEDMIAR</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- --------</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-5/2017</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> Świadczenie usług transportu zbiorów muzealnych i bibliotecznych oraz mebli, szaf stalowych oraz sprzętu biurowego</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ11.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-3-4-i-6- 8-w-formacie- WORD.docx">Załączniki nr 1, 3, 4 i 6-8 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zestawienie-ofert5.pdf" >zestawienie ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ unieważnienie- postępowania2.pdf" >unieważnienie postępowania</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-12/2017</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> Zaprojektowanie i wykonanie instalacji strukturalnej w obiektach Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu32.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ10.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PROGRAM-FUNKCJONALONO- UŻYTKOWY.pdf">PROGRAM FUNKCJONALONO - UŻYTKOWY</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-3-w-formacie- WORD1.docx">Załączniki 1-3 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">inwentaryzacja X Pawilon:</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 033.pdf">03</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 043.pdf">04</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 054.pdf">05</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 063.pdf">06</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 073.pdf">07</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 083.pdf">08,</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ fragment-rzutu- parteru-skrzydło- pn1.pdf">fragment rzutu parteru (skrzydło pn)</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/083.pdf">
 Dodano: </a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">inwentaryzacja XI Pawilon:</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ XI-PARTER-proj.przebudowy1.pdf">XI PARTER -proj.przebudowy</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ XI-aranżacja1.pdf">XI aranżacja</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedź-na-pytania-do- SIWZ.pdf">Odpowiedź na pytania do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-SIWZ-2.pdf" >Wyjaśnienia do SIWZ 2</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- do-SIWZ-3.pdf" >Wyjaśnienie do SIWZ 3</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">.............................</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zestawienie-ofert4.pdf" >zestawienie ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-oferty1.pdf">wybór oferty</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia16.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-6/2017</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> Zaprojektowanie i wykonanie instalacji strukturalnej w obiektach Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ unieważnienie- postępowania1.pdf" >unieważnienie postępowania</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu31.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ9.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Program-Funkcjonalno- Użytkowy.pdf">Program Funkcjonalno- Użytkowy</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-SIWZ3.pdf" >Wyjaśnienia do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">inwentaryzacja X Pawilon:</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 032.pdf">03</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 042.pdf">04, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 052.pdf">05</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/042.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 062.pdf">06</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/042.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 072.pdf">07</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/042.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 082.pdf">08</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">inwentaryzacja XI Pawilon:</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ XI-PARTER-proj.przebudowy.pdf">XI PARTER -proj.przebudowy</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ XI-aranżacja.pdf">XI aranżacja</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- do-SIWZ-2.pdf" >Wyjaśnienie do SIWZ 2</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ fragment-rzutu- parteru-skrzydło- pn.pdf">fragment rzutu parteru (skrzydło pn)</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-2/2017</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Wykonanie wzmocnienia stropów nad parterem w skrzydle zachodnim budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu30.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ8.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">Załącznik 1 - opis przedmiotu zamówienia:</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ strop_RZUT.pdf" >strop_RZUT</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ strop_-detale_ ZAMIENNY.pdf">strop_ detale_ZAMIENNY</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Projekt-techniczny- wzmocnienia- stropów.pdf">Projekt techniczny wzmocnienia stropów</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">załącznik 5 - ocena techniczna nośności stropów przed remontem</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 01_Ocena-tech-stropów-X- Pawilonu-Cytadeli-Muzeum- Wa-wa.pdf">01_Ocena tech stropów - X Pawilonu Cytadeli Muzeum Wa-wa</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 02_dok-zdj-ekspert.-X-pawilonu- Cytadeli-Muzeum- Wa-wa.pdf">02_dok zdj - ekspert.- X pawilonu Cytadeli Muzeum Wa-wa</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki.pdf" >Załączniki</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">..............................</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ STWiORB.pdf"> STWiORB</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-3-w-formacie- WORD.docx">Załączniki 1-3 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ przedmiar-stropy.pdf">przedmiar stropy</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">..............................</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zbiorcze-zestawienie- ofert.pdf">zbiorcze zestawienie ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-najkorzystniejszej- oferty.pdf">wybór najkorzystniejszej oferty</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia6.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------------</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-3/2017</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Dostawa i montaż wyposażenia magazynów zbiorów, magazynów książek i czasopism, archiwum zakładowego, pracowni naukowych oraz stanowisk pracy w budynkach Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziału Muzeum Niepodległości< /strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu29.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ7.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- do-SIWZ2.pdf" >Wyjaśnienie do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-3-i-5-w-formacie- WORD.docx">Załączniki nr 3 i 5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Część I:</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opis-techniczny- wyposażenia- magazynów-zbiorów-czasopism- archiwum-pracowni.pdf">opis techniczny wyposażenia magazynów zbiorów, czasopism, archiwum, pracowni</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rysunki-magazyny-zbiorów- czasopism-archiwum- pracownie.pdf">Rysunki - magazyny zbiorów, czasopism, archiwum, pracownie</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opis-techniczny- wyposażenia- magazynu-książek.pdf">opis techniczny wyposażenia magazynu książek</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rysunki-magazyn- książek.pdf">Rysunki - magazyn książek</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Część II:</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opis-techniczny-adaptacji- pomieszczeń.pdf">opis techniczny adaptacji pomieszczeń</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rysunki-adaptacja- pomieszczeń.pdf">Rysunki - adaptacja pomieszczeń</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">Załącznik 2 do SIWZ:</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ JEDZ.doc">JEDZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">Załącznik 6 do SIWZ - formularze cenowe:</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Część I:</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Formularz-cenowy-Część- I-magazyny-zbiorów-czasopism- archiwum-pracownie- naukowe.xls">Formularz cenowy Część I - magazyny zbiorów, czasopism, archiwum, pracownie naukowe</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Formularze-cenowe-Część- I-magazyn-książek.xls">Formularze cenowe Część I - magazyn książek</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Część II:</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Formularz-cenowy-Część- II-adaptacja- pomieszczeń- w-X-i-XI-Pawilonie.xls">Formularz cenowy Część II - adaptacja pomieszczeń w X i XI Pawilonie</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">............................................</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zestawienie-ofert3.pdf" >zestawienie ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-oferty.pdf">wybór oferty</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-część-I.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część I</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-część-II.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część II</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ----------------</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-11/2017</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>usługa ochrony  i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. siedzibie głównej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłłów przy Al. Solidarności 62 oraz w Oddziałach -  Muzeum Więzienia Pawiak przy ul.  Dzielnej 24/26,  Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu28.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-5-w-formacie- WORD.docx">Załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-6-wzór- umowy.pdf">zał. nr 6 - wzór umowy</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty9.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -----------------</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-10/2017</span></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. Pałacu Przebendowskich / Rzdziwiłłów, Oddziałów – Muzeum Więzienia Pawiak, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu27.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ6.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-4a-do-SIWZ- w-formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 1-4a do SIWZ w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załącznik-nr-5-do-SIWZ- wzór-umowy.pdf" >Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-SIWZ2.pdf" >Wyjaśnienia do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">przykładowe harmonogramy:</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ HARMONOGRAM-SPRZĄTANIA-Pałac- I-2016.doc">HARMONOGRAM SPRZĄTANIA - Pałac - I 2016</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ HARMONOGRAM-SPRZĄTANIA-kino- I-2016.doc">HARMONOGRAM SPRZĄTANIA - kino - I 2016</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zestawienie-ofert1.pdf" >zestawienie ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty8.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia15.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------------</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-1/2017</span></p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>usługa ochrony  i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. siedzibie głównej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłłów przy Al. Solidarności 62 oraz w Oddziałach -  Muzeum Więzienia Pawiak przy ul.  Dzielnej 24/26,  Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu26.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-5-do-ogłoszenia- w-formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 1-5 do ogłoszenia w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załącznik-nr- 6-do-ogłoszenia- wzór-umowy.docx" >Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wzór umowy</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-ogłoszenia.docx" >Wyjaśnienia do ogłoszenia</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-ogłoszenia- ochrona.pdf"> Wyjaśnienia do ogłoszenia ochrona</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zestawienie-ofert.pdf" >zestawienie ofert</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty7.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- unieważnieniu- wyboru.pdf">informacja o unieważnieniu wyboru</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ unieważnienie- postępowania.pdf" >unieważnienie postępowania</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">ZP-272-3/2016</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Konserwacja zabytkowego betonowego muru wchodzącego w skład Muzeum Więzienia Pawiak</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia- o-udzieleniu- zamówienia.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia14.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-oferty7.pdf" >zawiadomienie o wyborze oferty</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu24.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-mur.pdf">SIWZ mur</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PROJEKT-KONSERWATORSKI0001.pdf">PROJEKT KONSERWATORSKI0001</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ decyzja-konserwatorska.pdf">decyzja konserwatorska</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ decyzja-konserwatorska-o- zmianie-decyzji.pdf">decyzja konserwatorska o zmianie decyzji</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zał.-1-2-i-4- 6-w-formacie- WORD.docx">Zał. 1-2 i 4-6 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ---------------</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">ZP-272-2/2016</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dostosowania Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów  do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych< /strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia13.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-oferty6.pdf" >zawiadomienie o wyborze oferty</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia2.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu23.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-pałac.pdf">SIWZ pałac</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> UWAGA:  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ modyfikacja-SIWZ1.pdf" >modyfikacja SIWZ</a></strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-SIWZ-BIP.pdf" >Wyjaśnienia do SIWZ BIP</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zał.-nr-7-opis-przedmiotu- zamówienia.zip">Zał. nr 7 - opis przedmiotu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-8-zalecenia- konserwatorskie- pałac.pdf">zał. nr 8 -zalecenia konserwatorskie pałac</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-2-i-4-6- w-formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 1-2 i 4-6 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------------</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">ZP-272-1/2016</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Usługa ochrony  i dozoru mienia, a także sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. siedzibie głównej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłłów przy Al. Solidarności 62 oraz w Oddziałach -  Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 7 i Dzielnej 24/26,  Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia5.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-najkorzystniejszej- oferty-BIP1.pdf">wybór najkorzystniejszej oferty BIP</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu22.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-ochrona- 2016.pdf">SIWZ ochrona 2016</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-2-i-3-4-w- formacie-WORD.docx" >Załączniki 1-2 i 3-4 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-SIWZ1.pdf" >Wyjaśnienia do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- 2-do-SIWZ-oraz- modyfikacja-pkt-8.1.-lit- b-SIWZ.docx"> Wyjaśnienie 2 do SIWZ oraz<strong> modyfikacja pkt 8.1. lit b) SIWZ</strong></a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ----------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-2/2015</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na realizacji iluminacji obiektów wchodzących w skład Muzeum Więzienia Pawiak</strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-najkorzystniejszej- oferty.doc">wybór najkorzystniejszej oferty</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-SIWZ.pdf" >Wyjaśnienia do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>UWAGA - MODYFIKACJA SIWZ (PFU)
 Dodano: </strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Modyfikacja-Programu- funkcjonalno- użytkowego.pdf" >Modyfikacja Programu funkcjonalno- użytkowego</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówiniu.pdf" >ogłoszenie o zamówiniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ5.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Program-funkcjonalno-użytkowy- 1.pdf">Program funkcjonalno - użytkowy 1</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-2-i-4-5-w- formacie-WORD.docx" >Załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-konserwatorskie.pdf">zalecenia konserwatorskie</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-1/2015</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Roboty polegające na uporządkowaniu i modernizacji terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong> , <strong>przy ul. Dzielnej 24/26</strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia12.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty.pdf">zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu21.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-dziedziniec- 2015.pdf">SIWZ dziedziniec 2015</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PAWIAK.zip">PAWIAK</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-2-i-4-5- w-formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 1-2 i 4-5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjsśnienia- do-SIWZ.pdf" >wyjsśnienia do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ----------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-22/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Remont nawierzchni ul. Skazańców od Bramy Straceń do Działobitni i remont odtworzeniowy tzw. Drogi Straceń, naprawa fragmentów pierwotnego obrysu murów ceglanych X Pawilonu oraz remont schodów terenowych</strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia4.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty6.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>UWAGA!   ZMIANA TERMINU  SKŁADANIA  OFERT</strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia1.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Uszczegółowienie-SIWZ-u- zip.zip">Uszczegółowienie SIWZ-u (zip)</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Droga_Skazańców_ -przedmiar.rar" >Droga_Skazańców_ przedmiar</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu20.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-droga-skazańców1.pdf">SIWZ droga skazańców</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Droga.zip">Droga</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-2-i-4-6-w- formacie-WORD.docx" >Załączniki 1-2 i 4-6 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 00-Sytuacja2.pdf">00 Sytuacja</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ A-035.pdf">A 03</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ A-072.pdf">A 07</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ A-082.pdf">A 08</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi-na-pytania-do- SIWZ.docx">Odpowiedzi na pytania do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-21/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Przebudowa i budowa instalacji elektrycznej Bramy Bielańskiej i budynku działobitni, a także wykonanie systemu monitoringu wraz z centralą na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz systemu SAP w budynkach XI Pawilonu i Bramy</strong>  <strong>Bielańskiej< /strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia11.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-oferty4.pdf" >zawiadomienie o wyborze oferty</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyniku-postępowania.pdf" >zawiadomienie o wyniku postępowania</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu19.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-elektryka.pdf">SIWZ elektryka</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Elektryka.zip" >Elektryka</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-2-i-4-6-w- formacie-WORD1.docx" >Załączniki 1-2 i 4-6 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi-na-pytania-do- SIWZ-docx.docx">Odpowiedzi na pytania do SIWZ -docx</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -----------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-20/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Roboty budowlane polegające na remoncie Bramy Bielańskiej< /strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia10.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyniku-postepowania2.pdf" >zawiadomienie o wyniku postepowania</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu18.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-Brama.pdf">SIWZ Brama</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ BB.zip">BB</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-2-i-4-6-w- formacie-WORD2.docx" >Załączniki 1-2 i 4-6 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-19/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Usługa ochrony  i dozoru mienia, a także sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. siedzibie głównej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłłów przy Al. Solidarności 62, w Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 7 i Dzielnej 24/26 oraz w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25</strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia9.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty5.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu17.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-ochrona- 2014.pdf">SIWZ ochrona 2014</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-2-i-4-5-w- formacie-WORD2.docx" >załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-18/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Przebudowa i remont pomieszczeń X Pawilonu znajdującego się w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia3.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty4.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>UWAGA!</strong>< strong> </strong> <strong> ZMIENIA  SIĘ  ZAKRES PRAC - Z ZAKRESU ROBÓT  SANITARNYCH  DOTYCZĄCYCH  ISTNIEJĄCEGO CENTRALNEGO  OGRZEWANIA</strong> <strong> </strong> <strong>  USUWA SIĘ  POZYCJE ZWIĄZANE Z CZYSZCZENIEM I  PŁUKANIEM</strong>  <strong> INSTALACJI< /strong></p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>UWAGA!  PRZESUNIĘCIE  TERMINU  SKŁADANIA  OFERT</strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia2.pdf" >ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu16.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-wnętrza1.pdf">SIWZ wnętrza</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-modyfikacja.pdf">SIWZ modyfikacja</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ dokumentacja- projektowa.7z" >dokumentacja projektowa</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wnętrza-Pawilon- X-harmonogram- wg-aneksu-nr- 7-UM-zał-do- dok-przetarg- do-wypełnienia.xlsx">Wnętrza Pawilon X - harmonogram wg aneksu nr 7 UM zał do dok przetarg - do wypełnienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyaśnienie-do-SIWZ1.pdf" >wyaśnienie do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD12.docx"> załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odpowiedź-na-pytanie-do- SIWZ.pdf">odpowiedź na pytanie do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- dot.-SIWZ.pdf" >wyjaśnienie dot. SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pytania-do-SIWZ- zip.zip">Pytania do SIWZ (zip)</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Przedmiar-udostępniony- 20.11.2014.docx">Przedmiar udostępniony 20.11.2014</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odpowiedzi-na-pytania-do- SIWZ-2.pdf">odpowiedzi na pytania do SIWZ 2</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-17/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Wyposażenie obiektu X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w niezbędną infrastrukturę komputerową i sprzęt multimedialny – dostawa, montaż i uruchomienie< /strong></p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>POSTĘPOWANIE  UNIEWAŻNIONE  NA PODSTAWIE  ART. </strong> <strong>93  UST. 1  PKT 2  USTAWY Pzp</strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu15.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ4.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zatwierdzenie- SIWZ.pdf">zatwierdzenie SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-1-specyfikacja- techniczna.pdf">zał. nr 1 - specyfikacja techniczna</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-2-opis- aplikacji.pdf">zał. nr 2 - opis aplikacji</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-3-6-i-8-w- formacie-WORD1.docx" >Załączniki nr 3-6 i 8 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-siwz-cz.- 1.pdf">wyjaśnienia do siwz cz. 1</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-siwz-cz.- 2.pdf">wyjaśnienia do siwz cz. 2</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-16/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Przebudowa nawierzchni tarasu południowego Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów – siedziby   Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia8.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty3.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu14.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ3.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-4-w-formacie- WORD1.docx">załączniki 1-4 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Program-prac.pdf">Program prac</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ przedmiar-1.pdf">przedmiar 1</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ przedmiar-2.pdf">przedmiar 2</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ZAKRES-RZECZOWY- ZADANIA.pdf">ZAKRES RZECZOWY ZADANIA</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zdjęcie-1.pdf">Zdjęcie 1</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zdjęcie-2.pdf">Zdjęcie 2</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zdjęcie3.pdf" >Zdjęcie3</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ.pdf" >wyjaśnienie do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- --------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-15/2014</p>
 Dodano: <strong>Przebudowa wnętrz budynku XI Pawilonu w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia2.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-najkorzystniejszej- oferty2.pdf">informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu13.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ2.pdf">SIWZ</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-2-i-4-5-w- formacie-WORD1.docx" >załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Opis-techniczny.pdf">Opis techniczny</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ strona-tytulowa.pdf">strona tytulowa</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.1.pdf">Rys.1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.2.pdf">Rys.2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.3.pdf">Rys.3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.4.pdf">Rys.4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.5.pdf">Rys.5</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E-1.pdf">E-1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E-2.pdf">E-2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E-3-1.pdf">E-3 -1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E-3.pdf">E-3</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ S-1.pdf">S-1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ S-2.pdf">S-2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ S-3.pdf">S-3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ S-4.pdf">S-4</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ symulacja.pdf" >symulacja</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Specyfikacja- PAWILON-XI.pdf" >Specyfikacja - PAWILON XI</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-XI-_EL_ PRD.pdf">Pawilon XI _EL_PRD</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-XI_PRD.pdf">Pawilon XI_PRD</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wymiana-c.o.PRD_ .pdf">wymiana c.o.PRD</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wymiana-wod-kan.PRD_ .pdf">wymiana wod-kan.PRD</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyaśnienie-do- SIWZ.pdf">wyaśnienie do SIWZ</a>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ---------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-14/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Remont</strong> < strong>budynku działobitni w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu</strong>  <strong>Cytadeli Warszawskiej - Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia7.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-oferty3.pdf" >zawiadomienie o wyborze oferty</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu12.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ1.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Specyfikacja- Techniczna-Wykonania- i-Odbioru-Robót.pdf" >Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ projekt-część- opisowa.pdf">projekt - część opisowa</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ strona-tytulowa- projektu.pdf">strona tytulowa projektu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 11.pdf">1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 2.pdf">2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 3.pdf">3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 4.pdf">4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 5.pdf">5</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 61.pdf">6</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 7.pdf">7</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 8.pdf">8</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 9.pdf">9</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 10.pdf">10</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 111.pdf">11</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 12.pdf">12</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 131.pdf">13</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 141.pdf">14</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 151.pdf">15</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 161.pdf">16</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 171.pdf">17</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Działobitnia_ PRD.pdf">Działobitnia_PRD</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-2-i-4-5-w- formacie-WORD.docx" >załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ.pdf" >wyjaśnienia do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-13/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Wyposażenie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w niezbędną infrastrukturę komputerową< /strong> <strong>i sprzęt multimedialny - dostawa, montaż i uruchomienie< /strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- unieważnieniu- postępowania.pdf">informacja o unieważnieniu postępowania</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia1.pdf" >ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu11.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ.pdf">SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-1-do- SIWZ.pdf">zał. nr 1 do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-2-do- SIWZ.pdf">zał. nr 2 do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-3-6-i-8-w- formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 3-6 i 8 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ pytania-i-odpowiedzi- do-siwz.pdf">pytania i odpowiedzi do siwz</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzeczywistość- rozszerzona.pdf" >rzeczywistość rozszerzona</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ pytania-i-odpowiedzi-do-siwz- 2.pdf">pytania i odpowiedzi do siwz - 2</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ INWENT.-XPCW- zip.zip">INWENT. XPCW (zip)</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-12/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych w budynku X Pawilonu</strong></p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- udzieleniu-zamówienia.pdf">informacja o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty- winda.pdf">informacja o wyborze oferty winda</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 21.pdf">ogłoszenie o zamówieniu 2</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-winda-2.pdf">SIWZ winda 2</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ program-funkcjonalno- użytkowy1.pdf">program funkcjonalno - użytkowy</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-opis-11.pdf">winda - opis 1</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-opis-21.pdf">winda - opis 2</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-rzut-poziomy1.pdf">winda - rzut poziomy</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-wizualizacja1.pdf">winda - wizualizacja</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD10.docx"> załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-11/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji z wymianą nawierzchni drogi skazańców pomiędzy Bramą Straceń a Bramą  Bielańską oraz schodów i podestów w rejonie Bramy Bielańskiej< /strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia6.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty1.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu10.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-droga-skazańców.pdf">SIWZ droga skazańców</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Drogi.pdf">Drogi</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD9.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-10/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu monitoringu CCTV wraz z centralą na terenie</strong></p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia5.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty2.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu9.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-monitoring.pdf">SIWZ monitoring</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ CCTV.pdf">CCTV</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD8.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>UWAGA:  MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA</strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ modyfikacja-SIWZ.pdf" >modyfikacja SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-monitoring- zmodyfikowany1.pdf">SIWZ monitoring zmodyfikowany</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-9/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Zaprojektowanie i wykonanie  zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych w budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
 Dodano: <p align="center">przetarg  unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych</p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu8.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-winda.pdf">SIWZ winda</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ program-funkcjonalno- użytkowy.pdf">program funkcjonalno - użytkowy</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-opis-1.pdf">winda - opis 1</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-opis-2.pdf">winda - opis 2</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-wizualizacja.pdf">winda - wizualizacja</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-rzut-poziomy.pdf">winda - rzut poziomy</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD7.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-8/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Zaprojektowanie i wykonanie  remontu sali kinowej w budynku Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia3.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 2.pdf">ogłoszenie o zamówieniu 2</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-sala-kinowa- 22.pdf">SIWZ sala kinowa 2</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-5-w-formcie- WORD-2.docx"> Załączniki 1-5 w formcie WORD 2</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ4.pdf" >wyjaśnienie- do-SIWZ4</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzut-skrzydła- zachodniego- z-salą-kinową1.pdf">rzut skrzydła zachodniego z salą kinową</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ harmonogram-rzeczowo- finansowy.docx" >harmonogram rzeczowo - finansowy</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- do-SIWZ-2.docx" >Wyjaśnienie do SIWZ 2</a></p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>UWAGA< /strong></p>
 Dodano: <p align="center">zmiana nr-u konta do wpłaty wadium: <strong>92 1020 1026 0000 1002 0233 8721</strong></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ---------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-7/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Konserwacja prasy powstania warszawskiego ze zbiorów Muzeum Niepodległości< /strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia4.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-najkorzystniejszej- oferty.pdf">informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu7.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_konserwacja-prasy.pdf" >SIWZ_konserwacja prasy</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD6.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-6/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu  i przebudowy wnętrz  w  XI Pawilonie Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia2.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-najkorzystniejszej- oferty0001.pdf">informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu6.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-wnętrza- XI-Pawilon.pdf">SIWZ_ wnętrza XI Pawilon</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi-na-pytania-do- ZP.docx">Odpowiedzi na pytania do ZP</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD5.docx">załączniki 1 - 5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1.docx">1</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-5/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu  i przebudowy wskazanych pomieszczeń wewnętrznych< /strong></p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>w  X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia1.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty.docx"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu5.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-wnętrza.pdf">SIWZ_ wnętrza</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Inwentaryzacja-wnętrz-X- Pawilonu.zip" >Inwentaryzacja wnętrz X Pawilonu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD2.docx">załączniki 1 - 5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odp-nr1.docx">Odp nr1</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ2.docx" >wyjaśnienie do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- --------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-3/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji  < /strong><strong>instalacji elektrycznej Bramy Bielańskiej oraz instalacji elektrycznej i odgromowej Działobitni< /strong><strong>w kompleksie obiektów</strong></p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
 Dodano: <p align="center"><strong><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</ a></strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyniku-postepowania.docx" >zawiadomienie o wyniku postepowania</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu3.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-instalacje- elektryczne.pdf">SIWZ_ instalacje elektryczne</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD1.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-12.pdf">zalecenia 1</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-22.pdf">zalecenia 2</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzut-pomieszczeń- Bramy-Bielańskiej.pdf">rzut pomieszczeń Bramy Bielańskiej</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzuty-i-przekroje- pomieszczeń- działobitni- 1.pdf">rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 1</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzuty-i-przekroje- pomieszczeń- działobitni- 2.pdf">rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 2</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzuty-i-przekroje- pomieszczeń- działobitni- 3.pdf">rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 3</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzuty-i-przekroje- pomieszczeń- działobitni- 4.pdf">rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 4</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-2/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji  w Bramy Bielańskiej w kompleksie obiektów</strong></p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia1.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyniku-postepowania1.pdf" >zawiadomienie o wyniku postepowania</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu2.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-Brama-Bielańska1.pdf">SIWZ_ Brama Bielańska</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-11.pdf">zalecenia 1</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-21.pdf">zalecenia 2</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi-na- pytania-z-dnia- 31.01.2014.docx">Odpowiedzi na pytania z dnia 31.01.2014</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzut-pomieszczeń- bramnych.pdf">rzut pomieszczeń bramnych</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-1/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji budynku działobitni w kompleksie obiektów</strong></p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej < /strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-oferty0001.pdf" >zawiadomienie o wyborze oferty0001</a></p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>UWAGA - MODYFIKACJA SIWZ</strong></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ modyfikacja-SIWZ.docx" >modyfikacja SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia.pdf" >ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-działobitnia- zmodyfikowany.pdf">SIWZ_ działobitnia zmodyfikowany</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-1.pdf">zalecenia 1</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-2.pdf">zalecenia 2</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-SIWZ.doc" >Wyjaśnienia do SIWZ</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu1.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-działobitnia1.pdf">SIWZ_ działobitnia</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-1-4-w-formacie- WORD.docx">zał. 1-4 w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------</p>
 Dodano: <p align="center" >ZP-272-4/2014</p>
 Dodano: <p align="center" ><strong>Zaprojektowanie i wykonanie  remontu sali kinowej w budynku Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
 Dodano: <p align="center" >ogłoszenie o zamówieniu</p>
 Dodano: <p align="center"><span style="color: #ff0000;">Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych</span></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-sala-kinowa.pdf">SIWZ sala</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-sala-kinowa.pdf" > kinowa</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-5-w-formcie- WORD.docx">Załączniki 1-5 w formcie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ część-tylna- sali.jpg"><img class="size-medium wp-image-862 aligncenter" title="część tylna sali" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/część- tylna-sali-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
 Dodano: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ część-przednia- sali.jpg"><img class="size-medium wp-image-861 aligncenter" title="część przednia sali" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/część- przednia-sali- 300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
 Dodano: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------</p>
Bez zmian: <p align="center" >ZP-272-10/2013</p>Bez zmian: <p align="center" >ZP-272-10/2013</p>
Bez zmian: <p align="center" ><strong>Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>Bez zmian: <p align="center" ><strong>Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
Bez zmian: <p align="center"><strong>- Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie,</strong></p>Bez zmian: <p align="center"><strong>- Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie,</strong></p>
Bez zmian: <p align="center" ><strong>ul. Skazańców 25</strong></p>Bez zmian: <p align="center" ><strong>ul. Skazańców 25</strong></p>
Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 10-2013.docx" >ogłoszenie o zamówieniu 10 2013</a></p>Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 10-2013.docx" >ogłoszenie o zamówieniu 10 2013</a></p>
Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-dostawa- energii-Cytadela-2.pdf">SIWZ dostawa energii Cytadela 2</a></p>Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-dostawa- energii-Cytadela-2.pdf">SIWZ dostawa energii Cytadela 2</a></p>
Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- do-SIWZ-w-formacie- WORD.docx">Załączniki do SIWZ w formacie WORD</a></p>Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- do-SIWZ-w-formacie- WORD.docx">Załączniki do SIWZ w formacie WORD</a></p>
 Dodano: <p align="center">Przetarg unieważniony z powodu braku ofert</p>
Bez zmian: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------</p>Bez zmian: <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------</p>
Bez zmian: <p align="center" ><strong>ZP-272- 9/2013</strong></p>Bez zmian: <p align="center" ><strong>ZP-272- 9/2013</strong></p>
Bez zmian: <p align="center" ><strong>Dozór  mienia oraz sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Gmachu Głównym przy Al. Solidarności 62, w Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26 oraz Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25</strong></p>Bez zmian: <p align="center" ><strong>Dozór  mienia oraz sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Gmachu Głównym przy Al. Solidarności 62, w Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26 oraz Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25</strong></p>
Bez zmian: <p align="center"> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia3.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>Bez zmian: <p align="center"> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia3.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty9.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty9</a></p>Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty9.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty9</a></p>
Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_ochrona- i-sprzątanie.pdf" >SIWZ_ochrona i sprzątanie</a></p>Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_ochrona- i-sprzątanie.pdf" >SIWZ_ochrona i sprzątanie</a></p>
Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-4-w-formacie- WORD.docx">załączniki 1-4 w formacie WORD</a></p>Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-4-w-formacie- WORD.docx">załączniki 1-4 w formacie WORD</a></p>
Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 5-umowa3.pdf" >załącznik nr 5 - umowa</a></p>Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 5-umowa3.pdf" >załącznik nr 5 - umowa</a></p>
Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ1.docx" >wyjaśnienie do SIWZ</a></p>Bez zmian: <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ1.docx" >wyjaśnienie do SIWZ</a></p>
Bez zmian: <p align="CENTER" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------------</p>Bez zmian: <p align="CENTER" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------------</p>
Bez zmian: <p align="CENTER"><strong>ZP – 272-8/2013</strong></p>Bez zmian: <p align="CENTER"><strong>ZP – 272-8/2013</strong></p>
Bez zmian: <p align="CENTER" ><strong>Pełnienie </strong> <strong>funkcji inspektora nadzoru </strong><strong>dla zadania inwestycyjnego pn.: </strong><strong>roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie</strong></p>Bez zmian: <p align="CENTER" ><strong>Pełnienie </strong> <strong>funkcji inspektora nadzoru </strong><strong>dla zadania inwestycyjnego pn.: </strong><strong>roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie</strong></p>
Bez zmian: <p align="CENTER" ><strong>oraz< /strong></p>Bez zmian: <p align="CENTER" ><strong>oraz< /strong></p>
Bez zmian: <p align="CENTER" ><strong>Pełnienie </strong> <strong>funkcji inspektora nadzoru </strong><strong>dla zadania inwestycyjnego pn.: </strong><strong>roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu</strong></p>Bez zmian: <p align="CENTER" ><strong>Pełnienie </strong> <strong>funkcji inspektora nadzoru </strong><strong>dla zadania inwestycyjnego pn.: </strong><strong>roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu</strong></p>
Bez zmian: <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-część-II.docx" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część II</a></p>Bez zmian: <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-część-II.docx" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część II</a></p>
Bez zmian: <p align="CENTER"> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.docx" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>Bez zmian: <p align="CENTER"> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.docx" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
Bez zmian: <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty8.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty8</a></p>Bez zmian: <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty8.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty8</a></p>
Bez zmian: <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu3.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>Bez zmian: <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu3.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
Bez zmian: <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-inspektorzy-nadzoru- elektryka-+-dziedziniec.pdf">SIWZ inspektorzy nadzoru elektryka + dziedziniec</a></p>Bez zmian: <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-inspektorzy-nadzoru- elektryka-+-dziedziniec.pdf">SIWZ inspektorzy nadzoru elektryka + dziedziniec</a></p>
Bez zmian: <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-inspektorzy-nadzoru- załączniki- w-formacie-word.doc">SIWZ inspektorzy nadzoru załączniki w formacie word</a></p>Bez zmian: <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-inspektorzy-nadzoru- załączniki- w-formacie-word.doc">SIWZ inspektorzy nadzoru załączniki w formacie word</a></p>
Bez zmian: <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 6-umowa-inspektorzy- nadzoru.pdf">załącznik nr 6 -umowa inspektorzy nadzoru</a></p>Bez zmian: <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 6-umowa-inspektorzy- nadzoru.pdf">załącznik nr 6 -umowa inspektorzy nadzoru</a></p>
Bez zmian: Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotyczącaBez zmian: Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca
Bez zmian: 1)    robót budowlanych obejmujących remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – remont instalacji elektrycznej (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-3/2013Bez zmian: 1)    robót budowlanych obejmujących remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – remont instalacji elektrycznej (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-3/2013
Bez zmian: 2)    robót budowlanych obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-4/2013Bez zmian: 2)    robót budowlanych obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-4/2013
Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ----------------------Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ----------------------
Bez zmian: Postępowanie nr ZP-272-5/2013Bez zmian: Postępowanie nr ZP-272-5/2013
Bez zmian: <strong>Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu</strong>Bez zmian: <strong>Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia1.doc" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia1.doc" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty5.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty5</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty5.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty5</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu2.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu2.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_dziedziniec.pdf">SIWZ_ dziedziniec</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_dziedziniec.pdf">SIWZ_ dziedziniec</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-5-w-formacie- WORD.doc">Załączniki 1-5 w formacie WORD</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-5-w-formacie- WORD.doc">Załączniki 1-5 w formacie WORD</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr-6-do-SIWZ- umowa1.pdf">załącznik nr 6 do SIWZ umowa</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr-6-do-SIWZ- umowa1.pdf">załącznik nr 6 do SIWZ umowa</a>
Bez zmian: Wyjaśnienia do SIWZ nr 1Bez zmian: Wyjaśnienia do SIWZ nr 1
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi-dla-firmy-nr-1- z-dnia-19.doc">Odpowiedzi dla firmy nr 1 z dnia 19</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi-dla-firmy-nr-1- z-dnia-19.doc">Odpowiedzi dla firmy nr 1 z dnia 19</a>
Bez zmian: Wyjaśnienia do SIWZ nr 2Bez zmian: Wyjaśnienia do SIWZ nr 2
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowidzi-na- pytania2.doc">Odpowidzi na pytania2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowidzi-na- pytania2.doc">Odpowidzi na pytania2</a>
Bez zmian: Remont dziedzińcaBez zmian: Remont dziedzińca
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-Inwentaryzacja-z- projektem-gospodarki- drzewostanem.pdf">Cytadela Inwentaryzacja z projektem gospodarki drzewostanem</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-Inwentaryzacja-z- projektem-gospodarki- drzewostanem.pdf">Cytadela Inwentaryzacja z projektem gospodarki drzewostanem</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Przedmiar-robót11_ 2012.pdf">Przedmiar robót11_2012</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Przedmiar-robót11_ 2012.pdf">Przedmiar robót11_2012</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SST-CYTADELA- DZIEDZINIEC- END.pdf">SST CYTADELA DZIEDZINIEC END</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SST-CYTADELA- DZIEDZINIEC- END.pdf">SST CYTADELA DZIEDZINIEC END</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-tyt.pdf">str tyt</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-tyt.pdf">str tyt</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ V.bioz_.pdf">V.bioz</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ V.bioz_.pdf">V.bioz</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ VI.spis-rys.pdf">VI.spis rys</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ VI.spis-rys.pdf">VI.spis rys</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ I-II-i-III-opis- tech.pdf">I, II i III opis tech</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ I-II-i-III-opis- tech.pdf">I, II i III opis tech</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IV.dokum-foto.pdf">IV.dokum foto</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IV.dokum-foto.pdf">IV.dokum foto</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-1.pdf">rys nr 1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-1.pdf">rys nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-2.pdf">rys nr 2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-2.pdf">rys nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-3.pdf">rys nr 3</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-3.pdf">rys nr 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-4.pdf">rys nr 4</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-4.pdf">rys nr 4</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-5.pdf">rys nr 5</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-5.pdf">rys nr 5</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-6.pdf">rys nr 6</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-6.pdf">rys nr 6</a>
Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------
Skasowano: Postępowanie nr ZP-272-4/2013  <strong></strong> Dodano: Postępowanie nr ZP-272-4/2013
Bez zmian: <strong>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu oraz Bramy Bielańskiej</strong>Bez zmian: <strong>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu oraz Bramy Bielańskiej</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia1.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia1.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty1.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty1.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu1.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu1.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_inspektor- nadzoru-budowlanego.pdf" >SIWZ_inspektor nadzoru budowlanego</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_inspektor- nadzoru-budowlanego.pdf" >SIWZ_inspektor nadzoru budowlanego</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 5-umowa.pdf" >załącznik nr 5 -umowa</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 5-umowa.pdf" >załącznik nr 5 -umowa</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- nr-1-4a-w-formacie- WORD.doc">załączniki nr 1-4a w formacie WORD</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- nr-1-4a-w-formacie- WORD.doc">załączniki nr 1-4a w formacie WORD</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- do-Specyfikacji- 1.doc">Wyjaśnienie do Specyfikacji 1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- do-Specyfikacji- 1.doc">Wyjaśnienie do Specyfikacji 1</a>
Bez zmian: Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych w obrębie X i XI Pawilonów oraz Bramy Bielańskiej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – X i XI Pawilon oraz Brama Bielańska (poniżej) - Postępowania nr ZP-272-1/2013 i ZP-272-2/2013Bez zmian: Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych w obrębie X i XI Pawilonów oraz Bramy Bielańskiej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – X i XI Pawilon oraz Brama Bielańska (poniżej) - Postępowania nr ZP-272-1/2013 i ZP-272-2/2013
Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------------Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------------
Bez zmian: Postępowanie nr ZP-272-3/2013Bez zmian: Postępowanie nr ZP-272-3/2013
Bez zmian: <strong>Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytdaeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie</strong>Bez zmian: <strong>Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytdaeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie</strong>
Bez zmian: <strong> UWAGA! DOKONANO MODYFIKACJI SPECYFIKACJI</strong>Bez zmian: <strong> UWAGA! DOKONANO MODYFIKACJI SPECYFIKACJI</strong>
Bez zmian: <strong>Uwaga! Modyfikacja specyfikacji w części dotyczącej dokumentacji projektowej powodująca przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.02.13. godz. 9.00</strong>Bez zmian: <strong>Uwaga! Modyfikacja specyfikacji w części dotyczącej dokumentacji projektowej powodująca przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.02.13. godz. 9.00</strong>
Bez zmian: Bardzo prosimy o korektę kalkulacji w zakresie montażu rozdzielni głównej, która zostanie wykonana w ramach realizacji przyłącza elektroenergetycznego zasilającego Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej na podstawie załączonych rysunków.Bez zmian: Bardzo prosimy o korektę kalkulacji w zakresie montażu rozdzielni głównej, która zostanie wykonana w ramach realizacji przyłącza elektroenergetycznego zasilającego Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej na podstawie załączonych rysunków.
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Projekt-instal.- wewnątrz.pdf">Projekt instal. wewnątrz</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Projekt-instal.- wewnątrz.pdf">Projekt instal. wewnątrz</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Przyłącze-zasilające.pdf" >Przyłącze zasilające</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Przyłącze-zasilające.pdf" >Przyłącze zasilające</a>
Bez zmian: OgłoszenieBez zmian: Ogłoszenie
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty3.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty3</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty3.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia.doc" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia.doc" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-powiązane-o- zmianie.doc">Ogłoszenie powiązane o zmianie</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-powiązane-o- zmianie.doc">Ogłoszenie powiązane o zmianie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia- zmiana-terminu-składania- ofert.doc">ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia- zmiana-terminu-składania- ofert.doc">ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_instalacje.pdf">SIWZ_ instalacje</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_instalacje.pdf">SIWZ_ instalacje</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_instalacje- MODYFIKACJA- 2.pdf">SIWZ_instalacje MODYFIKACJA 2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_instalacje- MODYFIKACJA- 2.pdf">SIWZ_instalacje MODYFIKACJA 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-5-w-formacie- WORD.doc">Załączniki nr 1-5 w formacie WORD</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-5-w-formacie- WORD.doc">Załączniki nr 1-5 w formacie WORD</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr-6-do-SIWZ- umowa.pdf">załącznik nr 6 do SIWZ umowa</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr-6-do-SIWZ- umowa.pdf">załącznik nr 6 do SIWZ umowa</a>
Bez zmian: Wyjaśnienia do SIWZBez zmian: Wyjaśnienia do SIWZ
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi.doc" >Odpowiedzi</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi.doc" >Odpowiedzi</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpo.-firma-nr- 3..doc">Odpo. firma nr 3.</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpo.-firma-nr- 3..doc">Odpo. firma nr 3.</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ-cd-1.doc" >wyjaśnienie do SIWZ cd 1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ-cd-1.doc" >wyjaśnienie do SIWZ cd 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG2.pdf">IMG</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG2.pdf">IMG</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00012.pdf" >IMG_0001</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00012.pdf" >IMG_0001</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00023.pdf" >IMG_0002</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00023.pdf" >IMG_0002</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00032.pdf" >IMG_0003</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00032.pdf" >IMG_0003</a>
Bez zmian: Wyjaśnienia do SIWZ nr 2Bez zmian: Wyjaśnienia do SIWZ nr 2
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG3.pdf">IMG</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG3.pdf">IMG</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00013.pdf" >IMG_0001</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00013.pdf" >IMG_0001</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00024.pdf" >IMG_0002</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00024.pdf" >IMG_0002</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedź-dla-firmy-nr-3- z-dnia-05.doc">Odpowiedź dla firmy nr 3 z dnia 05</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedź-dla-firmy-nr-3- z-dnia-05.doc">Odpowiedź dla firmy nr 3 z dnia 05</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0023.pdf" >IMG_0023</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0023.pdf" >IMG_0023</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0024.pdf" >IMG_0024</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0024.pdf" >IMG_0024</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0025.pdf" >IMG_0025</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0025.pdf" >IMG_0025</a>
Bez zmian: Instalacje elektryczne i odgromowe Pawilon X i XIBez zmian: Instalacje elektryczne i odgromowe Pawilon X i XI
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ elektryka-pawilon- X.pdf">elektryka pawilon X</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ elektryka-pawilon- X.pdf">elektryka pawilon X</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ elektryka-pawilon- XI.pdf">elektryka pawilon XI</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ elektryka-pawilon- XI.pdf">elektryka pawilon XI</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odgromówka-pawilon-XI.pdf" >odgromówka pawilon XI</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odgromówka-pawilon-XI.pdf" >odgromówka pawilon XI</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odgromówkapawilon-X.pdf" >odgromówkapawilon X</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odgromówkapawilon-X.pdf" >odgromówkapawilon X</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ STWiORspecyfikacja.pdf" >STWiORspecyfikacja</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ STWiORspecyfikacja.pdf" >STWiORspecyfikacja</a>
Bez zmian: Projekt wymiany instalacji elektrycznej Pawilonu X i XIBez zmian: Projekt wymiany instalacji elektrycznej Pawilonu X i XI
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opis.pdf">opis</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opis.pdf">opis</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1.pdf">1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1.pdf">1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 2-1.pdf">2-1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 2-1.pdf">2-1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 2-2.pdf">2-2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 2-2.pdf">2-2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 3-2.pdf">3-2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 3-2.pdf">3-2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 4-1.pdf">4-1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 4-1.pdf">4-1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 4-2.pdf">4-2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 4-2.pdf">4-2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 5-1.pdf">5-1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 5-1.pdf">5-1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 6.pdf">6</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 6.pdf">6</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 7-1.pdf">7-1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 7-1.pdf">7-1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 7-2.pdf">7-2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 7-2.pdf">7-2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 8-1.pdf">8-1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 8-1.pdf">8-1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 9-1.pdf">9-1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 9-1.pdf">9-1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 9-2.pdf">9-2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 9-2.pdf">9-2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 10-1.pdf">10-1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 10-1.pdf">10-1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 10-2.pdf">10-2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 10-2.pdf">10-2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 11-1.pdf">11-1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 11-1.pdf">11-1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 11-2.pdf">11-2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 11-2.pdf">11-2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 12-1.pdf">12-1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 12-1.pdf">12-1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 12-2.pdf">12-2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 12-2.pdf">12-2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 13.pdf">13</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 13.pdf">13</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 14.pdf">14</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 14.pdf">14</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 15.pdf">15</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 15.pdf">15</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 16.pdf">16</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 16.pdf">16</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 17.pdf">17</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 17.pdf">17</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 18-1.pdf">18-1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 18-1.pdf">18-1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 18-2.pdf">18-2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 18-2.pdf">18-2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 19-1.pdf">19-1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 19-1.pdf">19-1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 19-2.pdf">19-2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 19-2.pdf">19-2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 20-Arkusz1.pdf" >20-Arkusz1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 20-Arkusz1.pdf" >20-Arkusz1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 21-Arkusz1.pdf" >21-Arkusz1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 21-Arkusz1.pdf" >21-Arkusz1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 22-Arkusz1.pdf" >22-Arkusz1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 22-Arkusz1.pdf" >22-Arkusz1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 23-Arkusz1.pdf" >23-Arkusz1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 23-Arkusz1.pdf" >23-Arkusz1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 24-Arkusz1.pdf" >24-Arkusz1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 24-Arkusz1.pdf" >24-Arkusz1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 25-Arkusz1.pdf" >25-Arkusz1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 25-Arkusz1.pdf" >25-Arkusz1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 26-Arkusz1.pdf" >26-Arkusz1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 26-Arkusz1.pdf" >26-Arkusz1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 27-Arkusz1.pdf" >27-Arkusz1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 27-Arkusz1.pdf" >27-Arkusz1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 28-Arkusz1.pdf" >28-Arkusz1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 28-Arkusz1.pdf" >28-Arkusz1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 29-Arkusz1.pdf" >29-Arkusz1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 29-Arkusz1.pdf" >29-Arkusz1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 30-Arkusz1.pdf" >30-Arkusz1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 30-Arkusz1.pdf" >30-Arkusz1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 31-Arkusz1.pdf" >31-Arkusz1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 31-Arkusz1.pdf" >31-Arkusz1</a>
Bez zmian: SAPBez zmian: SAP
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ STWiOR-P.poż- muzeum-Paw.X.pdf">STWiOR P.poż-muzeum Paw.X</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ STWiOR-P.poż- muzeum-Paw.X.pdf">STWiOR P.poż-muzeum Paw.X</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SAP-CYTADELA- X-PRZEDMIAR.pdf">SAP CYTADELA X PRZEDMIAR</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SAP-CYTADELA- X-PRZEDMIAR.pdf">SAP CYTADELA X PRZEDMIAR</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ projekt_techniczny-SAP-4900- CYTADELA.pdf" >projekt_techniczny SAP 4900 - CYTADELA</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ projekt_techniczny-SAP-4900- CYTADELA.pdf" >projekt_techniczny SAP 4900 - CYTADELA</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-1.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-1.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-2.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-2.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-3.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 3</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-3.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-4.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 4</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-4.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 4</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-5.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 5</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-5.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 5</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-6.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 6</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-6.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 6</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-7.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 7</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-7.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 7</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-8.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 8</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-8.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 8</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-9.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 9</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-9.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 9</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-10.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 10</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-10.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 10</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-11.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 11</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-11.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 11</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-12.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 12</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-12.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 12</a>
Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------------Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------------
Bez zmian: Postępowanie nr ZP-272-2/2013Bez zmian: Postępowanie nr ZP-272-2/2013
Bez zmian: <strong>Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynek Bramy Bielańskiej</strong>Bez zmian: <strong>Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynek Bramy Bielańskiej</strong>
Bez zmian: <strong>Numer ogłoszenia: 23156 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013</strong>Bez zmian: <strong>Numer ogłoszenia: 23156 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013</strong>
Bez zmian: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneBez zmian: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia2.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia2.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty-BB.doc" >zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BB</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty-BB.doc" >zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BB</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu.doc" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu.doc" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓWBez zmian: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
Bez zmian: ZAMÓWIENIABez zmian: ZAMÓWIENIA
Bez zmian: Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynek Bramy BielańskiejBez zmian: Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynek Bramy Bielańskiej
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_brama-bielańska.pdf">SIWZ_brama bielańska</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_brama-bielańska.pdf">SIWZ_brama bielańska</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ZAŁĄCZNIKi- 1-5-w-formacie- WORD.docx">ZAŁĄCZNIKi 1-5 w formacie WORD</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ZAŁĄCZNIKi- 1-5-w-formacie- WORD.docx">ZAŁĄCZNIKi 1-5 w formacie WORD</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zalacznik_nr_ 6_do_SIWZ-umowa.pdf" >Zalacznik_nr_6_do_SIWZ umowa</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zalacznik_nr_ 6_do_SIWZ-umowa.pdf" >Zalacznik_nr_6_do_SIWZ umowa</a>
Bez zmian: <strong>Wyjaśnienia </strong>Bez zmian: <strong>Wyjaśnienia </strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ-nr-1.doc" >wyjaśnienie do SIWZ nr 1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ-nr-1.doc" >wyjaśnienie do SIWZ nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0012.pdf" >IMG_0012</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0012.pdf" >IMG_0012</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0013.pdf" >IMG_0013</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0013.pdf" >IMG_0013</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0014.pdf" >IMG_0014</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0014.pdf" >IMG_0014</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ-nr-2.doc" >wyjaśnienie do SIWZ nr 2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ-nr-2.doc" >wyjaśnienie do SIWZ nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Str.15.pdf">Str.15</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Str.15.pdf">Str.15</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Dec.Konser.BB_ .pdf">Dec.Konser.BB</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Dec.Konser.BB_ .pdf">Dec.Konser.BB</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Dec.Konser.-BB.pdf" >Dec.Konser. BB</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Dec.Konser.-BB.pdf" >Dec.Konser. BB</a>
Bez zmian: Przedmiar robótBez zmian: Przedmiar robót
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ P.R.Brama-Bielańska.pdf">P.R.Brama Bielańska</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ P.R.Brama-Bielańska.pdf">P.R.Brama Bielańska</a>
Bez zmian: Projekt - Brama BielańskaBez zmian: Projekt - Brama Bielańska
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 2-10-brama-dokumentacja-ver1.pdf" >2-10-brama-dokumentacja-ver1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 2-10-brama-dokumentacja-ver1.pdf" >2-10-brama-dokumentacja-ver1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Aneks-roślinność.doc">Aneks- roślinność</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Aneks-roślinność.doc">Aneks- roślinność</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ANEKS-UZUPEŁNIAJĄCY-BRAMA- BIELANSKA.doc">ANEKS UZUPEŁNIAJĄCY- BRAMA BIELANSKA</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ANEKS-UZUPEŁNIAJĄCY-BRAMA- BIELANSKA.doc">ANEKS UZUPEŁNIAJĄCY- BRAMA BIELANSKA</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DEST5234.pdf" >DEST5234</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DEST5234.pdf" >DEST5234</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DEST5235.pdf" >DEST5235</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DEST5235.pdf" >DEST5235</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DEST5236.pdf" >DEST5236</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DEST5236.pdf" >DEST5236</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SERWIS-FOTOGRAFICZNY-aneks- BRAMA-BIELAŃSKA.doc">SERWIS FOTOGRAFICZNY- aneks BRAMA BIELAŃSKA</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SERWIS-FOTOGRAFICZNY-aneks- BRAMA-BIELAŃSKA.doc">SERWIS FOTOGRAFICZNY- aneks BRAMA BIELAŃSKA</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000223.pdf" >Skan000000223</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000223.pdf" >Skan000000223</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000224.pdf" >Skan000000224</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000224.pdf" >Skan000000224</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000225.pdf" >Skan000000225</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000225.pdf" >Skan000000225</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000226.pdf" >Skan000000226</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000226.pdf" >Skan000000226</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000227.pdf" >Skan000000227</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000227.pdf" >Skan000000227</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000228.pdf" >Skan000000228</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000228.pdf" >Skan000000228</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000229.pdf" >Skan000000229</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000229.pdf" >Skan000000229</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000230.pdf" >Skan000000230</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000230.pdf" >Skan000000230</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000231.pdf" >Skan000000231</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000231.pdf" >Skan000000231</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000232.pdf" >Skan000000232</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000232.pdf" >Skan000000232</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SKMBT_C25210042409000.pdf" >SKMBT_C25210042409000</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SKMBT_C25210042409000.pdf" >SKMBT_C25210042409000</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SKMBT_C25210042409001.pdf" >SKMBT_C25210042409001</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SKMBT_C25210042409001.pdf" >SKMBT_C25210042409001</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SKMBT_C25210042409080.pdf" >SKMBT_C25210042409080</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SKMBT_C25210042409080.pdf" >SKMBT_C25210042409080</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-1.jpg"><img title="str 1" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-1.jpg"><img title="str 1" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-2.jpg"><img title="str 2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-2.jpg"><img title="str 2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-3.jpg"><img title="str 3" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-3.jpg"><img title="str 3" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-4.jpg"><img title="str 4" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-4.jpg"><img title="str 4" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-5.jpg"><img title="str 5" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-5.jpg"><img title="str 5" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-6.jpg"><img title="str 6" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-6-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-6.jpg"><img title="str 6" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-6-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-7.jpg"><img title="str 7" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-7.jpg"><img title="str 7" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-8.jpg"><img title="str 8" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-8-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-8.jpg"><img title="str 8" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-8-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-9.jpg"><img title="str 9" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-9-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-9.jpg"><img title="str 9" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-9-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str.10.pdf">str.10</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str.10.pdf">str.10</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-11.jpg"><img title="str 11" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-11.jpg"><img title="str 11" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-12.jpg"><img title="str 12" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-12-150xogłoszenie o zamówie /pniu150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-12.jpg"><img title="str 12" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-12-150xogłoszenie o zamówie /pniu150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-14.jpg"><img title="str 14" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-14-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-14.jpg"><img title="str 14" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-14-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/str-13p style="><img title="str 13" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-13-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/str-13p style="><img title="str 13" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-13-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-14.jpg"><img title="str 14" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-14-150x150.jpg" alt="" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-14.jpg"><img title="str 14" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-14-150x150.jpg" alt="" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-16.jpg"><img title="str 16" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-16-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-16.jpg"><img title="str 16" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-16-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-16.jpg"><img title="str 16" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-16-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-16.jpg"><img title="str 16" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-16-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-17.jpg"><img title="str 17" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-17-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-17.jpg"><img title="str 17" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-17-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-18.jpg"><img title="str 18" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-18-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-18.jpg"><img title="str 18" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-18-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-19.jpg"><img title="str 19" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-19-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-19.jpg"><img title="str 19" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-19-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-20.jpg"><img title="str 20" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-20-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-20.jpg"><img title="str 20" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-20-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-21.jpg"><img title="str 21" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-21-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-21.jpg"><img title="str 21" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-21-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-22.jpg"><img title="str 22" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-22-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-22.jpg"><img title="str 22" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-22-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-23.jpg"><img title="str 23" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-23-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-23.jpg"><img title="str 23" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-23-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-24.jpg"><img title="str 24" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-24-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-24.jpg"><img title="str 24" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-24-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-25.jpg"><img title="str 25" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-25-150x150.jpg" alt="" width="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-25.jpg"><img title="str 25" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-25-150x150.jpg" alt="" width="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-26.jpg"><img src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-26-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-26.jpg"><img src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-26-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-27.jpg"><img title="str 27" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-27-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-27.jpg"><img title="str 27" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-27-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-28.jpg"><img title="str 28" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-28-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-28.jpg"><img title="str 28" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-28-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-29.jpg"><img title="str 29" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-29-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-29.jpg"><img title="str 29" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-29-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-30.jpg"><img title="str 30" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-30-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-30.jpg"><img title="str 30" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-30-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-31.jpg"><img title="str 31" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-31-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-31.jpg"><img title="str 31" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-31-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-32.jpg"><img title="str 32" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-32-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-32.jpg"><img title="str 32" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-32-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Str-tyt-Aneks- Brama-bielańska.doc">Str tyt- Aneks Brama bielańska</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Str-tyt-Aneks- Brama-bielańska.doc">Str tyt- Aneks Brama bielańska</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zdjęcia-15.jpg"><img title="zdjęcia 15" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/zdjęcia- 15-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zdjęcia-15.jpg"><img title="zdjęcia 15" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/zdjęcia- 15-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zdjęcia-16.jpg"><img title="zdjęcia 16" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/zdjęcia- 16-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zdjęcia-16.jpg"><img title="zdjęcia 16" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/zdjęcia- 16-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zdjęcia-17.jpg"><img title="zdjęcia 17" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/zdjęcia- 17-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zdjęcia-17.jpg"><img title="zdjęcia 17" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/zdjęcia- 17-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: Opinia technicznaBez zmian: Opinia techniczna
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opinia-techniczna-1.jpg"><img title="opinia techniczna 1" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/opinia-techniczna- 1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opinia-techniczna-1.jpg"><img title="opinia techniczna 1" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/opinia-techniczna- 1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opinia-techniczna-2.jpg"><img title="opinia techniczna 2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/opinia-techniczna- 2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opinia-techniczna-2.jpg"><img title="opinia techniczna 2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/opinia-techniczna- 2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opinia-techniczna-3.jpg"><img title="opinia techniczna 3" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/opinia-techniczna- 3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opinia-techniczna-3.jpg"><img title="opinia techniczna 3" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/opinia-techniczna- 3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opinia-techniczna-4.jpg"><img title="opinia techniczna 4" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/opinia-techniczna- 4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opinia-techniczna-4.jpg"><img title="opinia techniczna 4" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/opinia-techniczna- 4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: STWiOR Brama BielańskaBez zmian: STWiOR Brama Bielańska
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SST.-ELEW.Str_ .tyt_.brama- bielańska.pdf">SST. ELEW.Str.tyt.brama bielańska</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SST.-ELEW.Str_ .tyt_.brama- bielańska.pdf">SST. ELEW.Str.tyt.brama bielańska</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SST-Brama-bielańska- izolacje.pdf">SST Brama bielańska izolacje</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SST-Brama-bielańska- izolacje.pdf">SST Brama bielańska izolacje</a>
Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------
Bez zmian: <strong>Postępowanie nr ZP-272-1/2013Bez zmian: <strong>Postępowanie nr ZP-272-1/2013
Bez zmian: </strong>Bez zmian: </strong>
Bez zmian: <strong>Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu</strong>Bez zmian: <strong>Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu</strong>
Bez zmian: Warszawa: Roboty budowlane w kompleksie obiektów X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI PawilonuBez zmian: Warszawa: Roboty budowlane w kompleksie obiektów X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu
Bez zmian: Numer ogłoszenia: 10816 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013Bez zmian: Numer ogłoszenia: 10816 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013
Bez zmian: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneBez zmian: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.doc" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.doc" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty.doc">zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty.doc">zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ ogłoszenie-o- zamówieniu.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ ogłoszenie-o- zamówieniu.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ SIWZ-272-1-2013- X-Pawilon.pdf">SIWZ 272-1-2013 X Pawilon</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ SIWZ-272-1-2013- X-Pawilon.pdf">SIWZ 272-1-2013 X Pawilon</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ZAŁĄCZNIKI- nr-1-5-do-SIWZ- X-Pawilon.doc" >ZAŁĄCZNIKI nr 1-5 do SIWZ X Pawilon</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ZAŁĄCZNIKI- nr-1-5-do-SIWZ- X-Pawilon.doc" >ZAŁĄCZNIKI nr 1-5 do SIWZ X Pawilon</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Zalacznik_nr_ 6_271-1-2013- X-Pawilon.pdf" >Z/palacznik_ nr_6_271-1-2013 X Pawilon</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Zalacznik_nr_ 6_271-1-2013- X-Pawilon.pdf" >Z/palacznik_ nr_6_271-1-2013 X Pawilon</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ 1-strona-SIWZ.jpg"><img title="1 strona SIWZ" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/1-strona- SIWZ-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ 1-strona-SIWZ.jpg"><img title="1 strona SIWZ" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/1-strona- SIWZ-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ-dotyczące- dokumentacji- projektowej.doc" >wyjaśnienia do SIWZ dotyczące dokumentacji projektowej</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ-dotyczące- dokumentacji- projektowej.doc" >wyjaśnienia do SIWZ dotyczące dokumentacji projektowej</a>
Bez zmian: <a href="http:// bi/pp.muzeum- niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- dotyczące-SIWZ- c.d..doc">Wyjaśnienia dotyczące SIWZ c.d.</a>Bez zmian: <a href="http:// bi/pp.muzeum- niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- dotyczące-SIWZ- c.d..doc">Wyjaśnienia dotyczące SIWZ c.d.</a>
Bez zmian: Dec. konserw. elew. XBez zmian: Dec. konserw. elew. X
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG.pdf">IMG</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG.pdf">IMG</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0001.pdf" >IMG_0001</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0001.pdf" >IMG_0001</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0002.pdf" >IMG_0002</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0002.pdf" >IMG_0002</a>
Bez zmian: Dec. konserw. elew. XIBez zmian: Dec. konserw. elew. XI
Skasowano: <a href="http:// bip.muzeum&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Dodano: <a href="http:// bip.muzeum&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Bez zmian: /a-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0004.pdf" >IMG_0004</a>Bez zmian: /a-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0004.pdf" >IMG_0004</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0005.pdf" >IMG_0005</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0005.pdf" >IMG_0005</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0006.pdf" >IMG_0006</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0006.pdf" >IMG_0006</a>
Bez zmian: Niekatualne pozw. na bud. elew. stol. XBez zmian: Niekatualne pozw. na bud. elew. stol. X
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00021.pdf" >IMG_0002</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00021.pdf" >IMG_0002</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0003.pdf" >IMG_0003</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0003.pdf" >IMG_0003</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00041.pdf" >IMG_0004</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00041.pdf" >IMG_0004</a>
Bez zmian: Poz. dach. XBez zmian: Poz. dach. X
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0018.pdf" >IMG_0018</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0018.pdf" >IMG_0018</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0019.pdf" >IMG_0019</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0019.pdf" >IMG_0019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0020.pdf" >IMG_0020</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0020.pdf" >IMG_0020</a>
Bez zmian: Poz. dach. XIBez zmian: Poz. dach. XI
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0021.pdf" >IMG_0021</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0021.pdf" >IMG_0021</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0022.pdf" >IMG_0022</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0022.pdf" >IMG_0022</a>
Bez zmian: Poz. elew. XBez zmian: Poz. elew. X
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00061.pdf" >IMG_0006</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00061.pdf" >IMG_0006</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0007.pdf" >IMG_0007</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0007.pdf" >IMG_0007</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0008.pdf" >IMG_0008</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0008.pdf" >IMG_0008</a>
Bez zmian: Poz. elew. XIBez zmian: Poz. elew. XI
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0009.pdf" >IMG_0009</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0009.pdf" >IMG_0009</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0010.pdf" >IMG_0010</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0010.pdf" >IMG_0010</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0011.pdf" >IMG_0011</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0011.pdf" >IMG_0011</a>
Bez zmian: Poz. izol. XBez zmian: Poz. izol. X
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG1.pdf">IMG</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG1.pdf">IMG</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00011.pdf" >IMG_0001</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00011.pdf" >IMG_0001</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00022.pdf" >IMG_0002</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00022.pdf" >IMG_0002</a>
Bez zmian: Poz. izol. XIBez zmian: Poz. izol. XI
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00031.pdf" >IMG_0003</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00031.pdf" >IMG_0003</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00042.pdf" >IMG_0004</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00042.pdf" >IMG_0004</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00051.pdf" >IMG_0005</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00051.pdf" >IMG_0005</a>
Bez zmian: Pozw. na bud. stol. elew.Bez zmian: Pozw. na bud. stol. elew.
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Poz.na-bud.stol_ .elew_.pdf">Poz.na bud.stol.elew</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Poz.na-bud.stol_ .elew_.pdf">Poz.na bud.stol.elew</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Poz.na-bud.X- Stol.elew_..pdf">Poz.na bud.X Stol.elew.</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Poz.na-bud.X- Stol.elew_..pdf">Poz.na bud.X Stol.elew.</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Poz-na-bud.-stol.elew_.pdf">Poz na bud. stol.elew</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Poz-na-bud.-stol.elew_.pdf">Poz na bud. stol.elew</a>
Bez zmian: STWIORB X izolacje rys. 15 i 16Bez zmian: STWIORB X izolacje rys. 15 i 16
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_15.pdf">IMG_15</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_15.pdf">IMG_15</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG-16.pdf">IMG 16</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG-16.pdf">IMG 16</a>
Bez zmian: X i XI badania tynku PKZ ToruńBez zmian: X i XI badania tynku PKZ Toruń
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ kolorystyka-tynku.pdf" >kolorystyka tynku</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ kolorystyka-tynku.pdf" >kolorystyka tynku</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ c.d-kolorystyka.pdf">c.d kolorystyka</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ c.d-kolorystyka.pdf">c.d kolorystyka</a>
Bez zmian: Zalecenia konserw. stol. elew. XBez zmian: Zalecenia konserw. stol. elew. X
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zalec-stol-elw- X.pdf">Zalec stol elw X</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zalec-stol-elw- X.pdf">Zalec stol elw X</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zal.-stol.elew_ .X.pdf">Zal. stol.elew.X</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zal.-stol.elew_ .X.pdf">Zal. stol.elew.X</a>
Bez zmian: <strong>Izolacje przeciwwilgociowe</strong>Bez zmian: <strong>Izolacje przeciwwilgociowe</strong>
Bez zmian: Pawilon XBez zmian: Pawilon X
Bez zmian: Wyjaśnienie dotyczące zakresu wykonania izolacji przeciwwilgociowych w Pawilonie XBez zmian: Wyjaśnienie dotyczące zakresu wykonania izolacji przeciwwilgociowych w Pawilonie X
Bez zmian: Prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych ścian fundamentowych bez izolacji podłóg, dotyczą tylko części podpiwniczonej skrzydła zachodniego ( rysunek nr 2 dokumentacji ,opisany jako skrzydło zachodnie rzut piwnic) oraz (rysunek nr 3 przekrój A-A)Bez zmian: Prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych ścian fundamentowych bez izolacji podłóg, dotyczą tylko części podpiwniczonej skrzydła zachodniego ( rysunek nr 2 dokumentacji ,opisany jako skrzydło zachodnie rzut piwnic) oraz (rysunek nr 3 przekrój A-A)
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- dotyczące-SIWZ- pkt-5.1.2-i-6.2.doc" >Wyjaśnienie dotyczące SIWZ (pkt 5.1.2 i 6.2)</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- dotyczące-SIWZ- pkt-5.1.2-i-6.2.doc" >Wyjaśnienie dotyczące SIWZ (pkt 5.1.2 i 6.2)</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-X-Proj.- izol.-pwilg.- str.-1-4.pdf">Pawilon X Proj. izol. pwilg. str. 1-4</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-X-Proj.- izol.-pwilg.- str.-1-4.pdf">Pawilon X Proj. izol. pwilg. str. 1-4</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-X-Proj.- izol.-pwilg.- str.-11.pdf">Pawilon X Proj. izol. pwilg. str. 11</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-X-Proj.- izol.-pwilg.- str.-11.pdf">Pawilon X Proj. izol. pwilg. str. 11</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ III.-BIOZ.pdf">III. BIOZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ III.-BIOZ.pdf">III. BIOZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IV.RYS_.-SPIS.pdf">IV.RYS. SPIS</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IV.RYS_.-SPIS.pdf">IV.RYS. SPIS</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ OPIS-TECH.pdf">OPIS TECH</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ OPIS-TECH.pdf">OPIS TECH</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ paw.X-izolacje.pdf">paw.X izolacje</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ paw.X-izolacje.pdf">paw.X izolacje</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ STR.TYT_.izol_ .X.pdf">STR.TYT.izol.X</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ STR.TYT_.izol_ .X.pdf">STR.TYT.izol.X</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ V.FOTO-SPIS.pdf">V.FOTO SPIS</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ V.FOTO-SPIS.pdf">V.FOTO SPIS</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ VI.intrukcja- i-karty-spis.pdf" >VI.intrukcja i karty spis</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ VI.intrukcja- i-karty-spis.pdf" >VI.intrukcja i karty spis</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ ZDJĘCIA-paw.X.pdf">ZDJĘCIA paw.X</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ ZDJĘCIA-paw.X.pdf">ZDJĘCIA paw.X</a>
Bez zmian: <strong>Przedmiar</strong>Bez zmian: <strong>Przedmiar</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG.pdf">IMG</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG.pdf">IMG</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0001.pdf" >IMG_0001</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0001.pdf" >IMG_0001</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0002.pdf" >IMG_0002</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0002.pdf" >IMG_0002</a>
Bez zmian: <strong>Stwiorb izolacje Paw. X</strong>Bez zmian: <strong>Stwiorb izolacje Paw. X</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG1.pdf">IMG</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG1.pdf">IMG</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00011.pdf" >IMG_0001</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00011.pdf" >IMG_0001</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00021.pdf" >IMG_0002</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00021.pdf" >IMG_0002</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0003.pdf" >IMG_0003</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0003.pdf" >IMG_0003</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0004.pdf" >IMG_0004</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0004.pdf" >IMG_0004</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0005.pdf" >IMG_0005</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0005.pdf" >IMG_0005</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0006.pdf" >IMG_0006</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0006.pdf" >IMG_0006</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0007.pdf" >IMG_0007</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0007.pdf" >IMG_0007</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0008.pdf" >IMG_0008</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0008.pdf" >IMG_0008</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0009.pdf" >IMG_0009</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0009.pdf" >IMG_0009</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0010.pdf" >IMG_0010</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0010.pdf" >IMG_0010</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0011.pdf" >IMG_0011</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0011.pdf" >IMG_0011</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0012.pdf" >IMG_0012</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0012.pdf" >IMG_0012</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0013.pdf" >IMG_0013</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0013.pdf" >IMG_0013</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0014.pdf" >IMG_0014</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0014.pdf" >IMG_0014</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0015.pdf" >IMG_0015</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0015.pdf" >IMG_0015</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0016.pdf" >IMG_0016</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0016.pdf" >IMG_0016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0017.pdf" >IMG_0017</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0017.pdf" >IMG_0017</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0018.pdf" >IMG_0018</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0018.pdf" >IMG_0018</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0019.pdf" >IMG_0019</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0019.pdf" >IMG_0019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Str-tytuł.pdf">Str tytuł</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Str-tytuł.pdf">Str tytuł</a>
Bez zmian: <strong>Izolacje przeciwwilgociowe Pawilon XI</strong>Bez zmian: <strong>Izolacje przeciwwilgociowe Pawilon XI</strong>
Bez zmian: Pawilon XI izolacje - projektBez zmian: Pawilon XI izolacje - projekt
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-XI-Projekt-izol.- pwilg.-str.-24.pdf">Pawilon XI Projekt izol. pwilg. str. 24</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-XI-Projekt-izol.- pwilg.-str.-24.pdf">Pawilon XI Projekt izol. pwilg. str. 24</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-XI-Projekt-izol.- pwilg.-str.-do- 26.pdf">Pawilon XI Projekt izol. pwilg. str. do 26</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-XI-Projekt-izol.- pwilg.-str.-do- 26.pdf">Pawilon XI Projekt izol. pwilg. str. do 26</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/Pawa href=">Pawilon XI Projekt izol pwilg. str. 1-11</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/Pawa href=">Pawilon XI Projekt izol pwilg. str. 1-11</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ P.R.Pawilon-XI- izolacje.pdf" >P.R.Pawilon XI izolacje</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ P.R.Pawilon-XI- izolacje.pdf" >P.R.Pawilon XI izolacje</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ P.R.Pawil-XI- posadzki.pdf">P.R.Pawil XI- posadzki</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ P.R.Pawil-XI- posadzki.pdf">P.R.Pawil XI- posadzki</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ III.BIOZ_.pdf" >III.BIOZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ III.BIOZ_.pdf" >III.BIOZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IV.RYS_.-SPIS1.pdf">IV.RYS. SPIS</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IV.RYS_.-SPIS1.pdf">IV.RYS. SPIS</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ IMG_0003wp-content/uploads/ 2013/01/OPIS- TECH1.pdf">OPIS TECH</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ IMG_0003wp-content/uploads/ 2013/01/OPIS- TECH1.pdf">OPIS TECH</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ paw.XI-izolacje.pdf">paw.XI izolacje</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ paw.XI-izolacje.pdf">paw.XI izolacje</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ STR.-TYT.izol_ .XI_.pdf">STR. TYT.izol.XI</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ STR.-TYT.izol_ .XI_.pdf">STR. TYT.izol.XI</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ V.FOTO-SPIS1.pdf">V.FOTO SPIS</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ V.FOTO-SPIS1.pdf">V.FOTO SPIS</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ VI.instrukcja- i-karty-spis.pdf" >VI.instrukcja i karty spis</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ VI.instrukcja- i-karty-spis.pdf" >VI.instrukcja i karty spis</a>
Bez zmian: <strong>Stwiorb izolacje Paw. XI</strong>Bez zmian: <strong>Stwiorb izolacje Paw. XI</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG2.pdf">IMG</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG2.pdf">IMG</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00012.pdf" >IMG_0001</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00012.pdf" >IMG_0001</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00022.pdf" >IMG_0002</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00022.pdf" >IMG_0002</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00031.pdf" >IMG_0003</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00031.pdf" >IMG_0003</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00041.pdf" >IMG_0004</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00041.pdf" >IMG_0004</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00051.pdf" >IMG_0005</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00051.pdf" >IMG_0005</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00061.pdf" >IMG_0006</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00061.pdf" >IMG_0006</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00071.pdf" >IMG_0007</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00071.pdf" >IMG_0007</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00081.pdf" >IMG_0008</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00081.pdf" >IMG_0008</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00091.pdf" >IMG_0009</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00091.pdf" >IMG_0009</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00101.pdf" >IMG_0010</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00101.pdf" >IMG_0010</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00111.pdf" >IMG_0011</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00111.pdf" >IMG_0011</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00121.pdf" >IMG_0012</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00121.pdf" >IMG_0012</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00131.pdf" >IMG_0013</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00131.pdf" >IMG_0013</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00141.pdf" >IMG_0014</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00141.pdf" >IMG_0014</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00151.pdf" >IMG_0015</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00151.pdf" >IMG_0015</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00161.pdf" >IMG_0016</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00161.pdf" >IMG_0016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00171.pdf" >IMG_0017</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00171.pdf" >IMG_0017</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00181.pdf" >IMG_0018</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00181.pdf" >IMG_0018</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00191.pdf" >IMG_0019</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00191.pdf" >IMG_0019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Str-tytuł1.pdf">Str tytuł</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Str-tytuł1.pdf">Str tytuł</a>
Bez zmian: <strong>Remont dachu Pawilon X</strong>Bez zmian: <strong>Remont dachu Pawilon X</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-X-Projekt-remontua href=">Pawilon X Projekt remontu dachu str.4-10</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-X-Projekt-remontua href=">Pawilon X Projekt remontu dachu str.4-10</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ P.R.Pawilon-X- remont-dach- i-poddasza.pdf" >P.R.Pawilon X- remont dach i poddasza</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ P.R.Pawilon-X- remont-dach- i-poddasza.pdf" >P.R.Pawilon X- remont dach i poddasza</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ specyfikacja- techniczna-dach- X.pdf">specyfikacja techniczna dach X</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ specyfikacja- techniczna-dach- X.pdf">specyfikacja techniczna dach X</a>
Bez zmian: Projekt dachu paw. XBez zmian: Projekt dachu paw. X
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ I.załącz.pdf" >I.załącz</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ I.załącz.pdf" >I.załącz</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ II.opis-tech.pdf">II.opis tech</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ II.opis-tech.pdf">II.opis tech</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ III.inf-bioz.pdf">III.inf bioz</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ III.inf-bioz.pdf">III.inf bioz</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IV.spis-rys.pdf">IV.spis rys</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IV.spis-rys.pdf">IV.spis rys</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ rys.-NR-2.pdf">rys. NR 2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ rys.-NR-2.pdf">rys. NR 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ rys.-NR-3.pdf">rys. NR 3</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ rys.-NR-3.pdf">rys. NR 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ rys.-NR-4.pdf">rys. NR 4</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ rys.-NR-4.pdf">rys. NR 4</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uplt;br /loads/2013/01/ rys.-NR-5.pdf">rys. NR 5</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uplt;br /loads/2013/01/ rys.-NR-5.pdf">rys. NR 5</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ rys.-NR-6.pdf">rys. NR 6</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ rys.-NR-6.pdf">rys. NR 6</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ str-tyt.pdf">str tyt</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ str-tyt.pdf">str tyt</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ V.dok-foto.pdf">V.dok foto</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ V.dok-foto.pdf">V.dok foto</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zawart-oprac.pdf">zawart oprac</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zawart-oprac.pdf">zawart oprac</a>
Bez zmian: <strong>Remont dachu Pawilon XI</strong>Bez zmian: <strong>Remont dachu Pawilon XI</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ przedmiar-dach- pawilon-xi.pdf">przedmiar dach pawilon xi</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ przedmiar-dach- pawilon-xi.pdf">przedmiar dach pawilon xi</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ stwior-pokrycie- blacha.pdf">stwior pokrycie blacha</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ stwior-pokrycie- blacha.pdf">stwior pokrycie blacha</a>
Bez zmian: Projekt dach Pawilon XIBez zmian: Projekt dach Pawilon XI
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadelaxi_1_ zalacznikiopissytuacja.pdf" >cytadelaxi_1_ zalacznikiopissytuacja</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadelaxi_1_ zalacznikiopissytuacja.pdf" >cytadelaxi_1_ zalacznikiopissytuacja</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadelaxi_2_ inwfoto_ib1- ib5.pdf">cytadelaxi_2_inp style="text-align: center;"a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00061.pdf"p style="text-align: center;"wfoto_ib1-ib5</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadelaxi_2_ inwfoto_ib1- ib5.pdf">cytadelaxi_2_inp style="text-align: center;"a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00061.pdf"p style="text-align: center;"wfoto_ib1-ib5</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadelaxi_3_ inwbud_ib1-ib5.pdf" >cytadelaxi_3_ inwbud_ib1-ib5</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadelaxi_3_ inwbud_ib1-ib5.pdf" >cytadelaxi_3_ inwbud_ib1-ib5</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadelaxi_4_ projekt_a01- a15.pdf">cytadelaxi_ 4_projekt_a01-a15</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadelaxi_4_ projekt_a01- a15.pdf">cytadelaxi_ 4_projekt_a01-a15</a>
Bez zmian: <strong>Remont elewacji i wymiany stolarki Pawilon/p X</strong>Bez zmian: <strong>Remont elewacji i wymiany stolarki Pawilon/p X</strong>
Bez zmian: P.R.Pawilon X elewBez zmian: P.R.Pawilon X elew
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ CYTADELA-PAWION- X-ZESTAWIENIE- POMIARÓW-OKIEN.pdf">CYTADELA - PAWION X - ZESTAWIENIE POMIARÓW OKIEN</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ CYTADELA-PAWION- X-ZESTAWIENIE- POMIARÓW-OKIEN.pdf">CYTADELA - PAWION X - ZESTAWIENIE POMIARÓW OKIEN</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadela-WYKAZ- OKIEN-PAWILON- X.pdf">cytadela WYKAZ OKIEN PAWILON X</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadela-WYKAZ- OKIEN-PAWILON- X.pdf">cytadela WYKAZ OKIEN PAWILON X</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ PAWILON-10-SYTUACJA- A3-pdf.pdf">PAWILON 10 SYTUACJA (A3) pdf</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ PAWILON-10-SYTUACJA- A3-pdf.pdf">PAWILON 10 SYTUACJA (A3) pdf</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-2006-b.jpg"><img title="pawilon X- 2006 b" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-X- 2006-b-202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-2006-b.jpg"><img title="pawilon X- 2006 b" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-X- 2006-b-202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-2006-c.jpg"><img title="pawilon X- 2006 c" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uplo ads/2013/01/pawilon- X-2006-c-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-2006-c.jpg"><img title="pawilon X- 2006 c" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uplo ads/2013/01/pawilon- X-2006-c-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-2006-d.jpg"><img title="pawilon X- 2006 d" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-X- 2006-d-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-2006-d.jpg"><img title="pawilon X- 2006 d" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-X- 2006-d-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-2006-e.jpg"><img title="pawilon X- 2006 e" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-X- 2006-e-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-2006-e.jpg"><img title="pawilon X- 2006 e" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-X- 2006-e-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-opis- 08.02.2010.doc">pawilon X- opis 08.02.2010</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-opis- 08.02.2010.doc">pawilon X- opis 08.02.2010</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawion-X-2006-a.jpg"><img title="pawion X- 2006 a" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawion-X- 2006-a-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawion-X-2006-a.jpg"><img title="pawion X- 2006 a" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawion-X- 2006-a-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Ramka-88gf.pdf">Ramka 88gf</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Ramka-88gf.pdf">Ramka 88gf</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000105.pdf" >skan0000000105</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000105.pdf" >skan0000000105</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000106.pdf" >skan0000000106</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000106.pdf" >skan0000000106</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000107.pdf" >skan0000000107</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000107.pdf" >skan0000000107</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-1.pdf">1K-2K Model (1)</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-1.pdf">1K-2K Model (1)</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-2.pdf">1K-2K Model (2)</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-2.pdf">1K-2K Model (2)</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-3.pdf">1K-2K Model (3)</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-3.pdf">1K-2K Model (3)</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-4.pdf">1K-2K Model (4)</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-4.pdf">1K-2K Model (4)</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-5.pdf">1K-2K Model (5)</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-5.pdf">1K-2K Model (5)</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A3-schemat- papier-420.pdf">rys A3-schemat -papier 420</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A3-schemat- papier-420.pdf">rys A3-schemat -papier 420</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A4-schemat- papier-420.pdf">rys A4-schemat -papier 420</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A4-schemat- papier-420.pdf">rys A4-schemat -papier 420</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A5-schemat- papier-420.pdf">rys A5-schemat -papier 420</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A5-schemat- papier-420.pdf">rys A5-schemat -papier 420</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A6-X-OKNO- O1-papier-A3.pdf">rys A6 - X-OKNO O1- papier A3</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A6-X-OKNO- O1-papier-A3.pdf">rys A6 - X-OKNO O1- papier A3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A7-X-OKNO- O2-papier-420.pdf">rys A7 - X-OKNO O2-papier 420</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A7-X-OKNO- O2-papier-420.pdf">rys A7 - X-OKNO O2-papier 420</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A8-X-OKNO- O3-papier-420-2.pdf">rys A8 - X-OKNO O3-papier 420 (2)</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A8-X-OKNO- O3-papier-420-2.pdf">rys A8 - X-OKNO O3-papier 420 (2)</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A7-X-OKNO- O2-papier-420.pdf">rys A9 - X-OKNO O4-papier 420</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A7-X-OKNO- O2-papier-420.pdf">rys A9 - X-OKNO O4-papier 420</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A10-X-OKNO-O5-papier- 420.pdf">rys A10 - X-OKNO O5 -papier 420</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A10-X-OKNO-O5-papier- 420.pdf">rys A10 - X-OKNO O5 -papier 420</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A11-X-OKNO-O6-papier- 420.pdf">rys A11 - X-OKNO O6 -papier 420</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A11-X-OKNO-O6-papier- 420.pdf">rys A11 - X-OKNO O6 -papier 420</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A12-X-OKNO-O7-papier- 420.pdf">rys A12 - X-OKNO O7 -papier 420</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A12-X-OKNO-O7-papier- 420.pdf">rys A12 - X-OKNO O7 -papier 420</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A13-X-OKNO-O8-papier- 297.pdf">rys A13 - X-OKNO O8- papier 297</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A13-X-OKNO-O8-papier- 297.pdf">rys A13 - X-OKNO O8- papier 297</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A14-X-OKNO-O9-papier- 297.pdf">rys A14 - X-OKNO O9- papier 297</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A14-X-OKNO-O9-papier- 297.pdf">rys A14 - X-OKNO O9- papier 297</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A15-X-OKNO-O10-papier- 297.pdf">rys A15 - X-OKNO O10- papier 297</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A15-X-OKNO-O10-papier- 297.pdf">rys A15 - X-OKNO O10- papier 297</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A16-X-OKNO-O11-papier- 297.pdf">rys A16 - X-OKNO O11- papier 297</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A16-X-OKNO-O11-papier- 297.pdf">rys A16 - X-OKNO O11- papier 297</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DSC00727.jpg"><img title="DSC00727" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/DSC00727- 150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DSC00727.jpg"><img title="DSC00727" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/DSC00727- 150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A18-X-DETAL- papier-297.pdf">rys A18 - X-DETAL -papier 297</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A18-X-DETAL- papier-297.pdf">rys A18 - X-DETAL -papier 297</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A19-X-DETAL- papier-297.pdf">rys A19 - X-DETAL -papier 297</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A19-X-DETAL- papier-297.pdf">rys A19 - X-DETAL -papier 297</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A21-X-inw.- O1-papier420.pdf">rys A21 -X-inw. O1 -papier420</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A21-X-inw.- O1-papier420.pdf">rys A21 -X-inw. O1 -papier420</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A22-X-inw.- 02-03-04-papier420.pdf">rys A22 -X-inw. 02 03 04 -papier420</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A22-X-inw.- 02-03-04-papier420.pdf">rys A22 -X-inw. 02 03 04 -papier420</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A23-X-inw.- 05-06-07-papier420.pdf">rys A23 -X-inw. 05 06 07 -papier420</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A23-X-inw.- 05-06-07-papier420.pdf">rys A23 -X-inw. 05 06 07 -papier420</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A24-X-inw.- O8-papier420.pdf">rys A24 -X-inw. O8 -papier420</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A24-X-inw.- O8-papier420.pdf">rys A24 -X-inw. O8 -papier420</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A25-X-inw.- O9-papier420.pdf">rys A25 -X-inw. O9 -papier420</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A25-X-inw.- O9-papier420.pdf">rys A25 -X-inw. O9 -papier420</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A26-X-inw.- O10-papier420.pdf">rys A26 -X-inw. O10 -papier420</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A26-X-inw.- O10-papier420.pdf">rys A26 -X-inw. O10 -papier420</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A27-X-inw.- O11-papier420.pdf">rys A27 -X-inw. O11 -papier420</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A27-X-inw.- O11-papier420.pdf">rys A27 -X-inw. O11 -papier420</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A28-X-inw.- O12-papier420.pdf">rys A28 -X-inw. O12 -papier420</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A28-X-inw.- O12-papier420.pdf">rys A28 -X-inw. O12 -papier420</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Str-tyt-Pawilon-X.doc">Str tyt- Pawilon X</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Str-tyt-Pawilon-X.doc">Str tyt- Pawilon X</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zdj-arch-1.jpg"><img title="zdj arch 1" src="http://bicytadelaxi_ 2_inwfoto_ib1- ib5p.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/zdj-arch- 1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zdj-arch-1.jpg"><img title="zdj arch 1" src="http://bicytadelaxi_ 2_inwfoto_ib1- ib5p.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/zdj-arch- 1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zdj-arch-2.jpg"><img title="zdj arch 2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/zdj-arch- 2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zdj-arch-2.jpg"><img title="zdj arch 2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/zdj-arch- 2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zdj-arch-3.jpg"><img title="zdj arch 3" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/zdj-arch- 3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zdj-arch-3.jpg"><img title="zdj arch 3" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/zdj-arch- 3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zdj-arch-4.jpg"><img title="zdj arch 4" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/zdj-arch- 4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zdj-arch-4.jpg"><img title="zdj arch 4" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/zdj-arch- 4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: SST Elewacja Pawilon XBez zmian: SST Elewacja Pawilon X
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ ELEWACJA-SST- X-Pawilon.pdf">ELEWACJA SST X Pawilon</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ ELEWACJA-SST- X-Pawilon.pdf">ELEWACJA SST X Pawilon</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-contenIMG_ 0012t/uploads/ 2013/01/SST.- ELEW.Str_.tyt_ .X-paw..pdf">SST. ELEW.Str.tyt.X paw.</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-contenIMG_ 0012t/uploads/ 2013/01/SST.- ELEW.Str_.tyt_ .X-paw..pdf">SST. ELEW.Str.tyt.X paw.</a>
Bez zmian: SST Stolarka Pawilon XBez zmian: SST Stolarka Pawilon X
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Okna-SST-X-Pawilon.pdf">Okna SST X Pawilon</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Okna-SST-X-Pawilon.pdf">Okna SST X Pawilon</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ SST.-Str.tyt_ .X-paw..pdf">SST. Str.tyt.X paw.</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ SST.-Str.tyt_ .X-paw..pdf">SST. Str.tyt.X paw.</a>
Bez zmian: <strong>Remont elewacji i wymiany stolarki Pawilon XI</strong>Bez zmian: <strong>Remont elewacji i wymiany stolarki Pawilon XI</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ P.R.Pawilon-XI- elewacja.pdf" >P.R.Pawilon XI elewacja</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ P.R.Pawilon-XI- elewacja.pdf" >P.R.Pawilon XI elewacja</a>
Bez zmian: Projekt remontuBez zmian: Projekt remontu
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadela-PAWION- 11-zestawienie- pomiarów-okien.pdf">cytadela PAWION 11 -zestawienie pomiarów okien</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadela-PAWION- 11-zestawienie- pomiarów-okien.pdf">cytadela PAWION 11 -zestawienie pomiarów okien</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-11-b.jpg"><img title="pawilon 11 - b" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/ wp-content/uploadsp style=" alt="" width="15p style=" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-11-b.jpg"><img title="pawilon 11 - b" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/ wp-content/uploadsp style=" alt="" width="15p style=" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-11-c.jpg"><img title="pawilon 11 - c" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-11- c-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-11-c.jpg"><img title="pawilon 11 - c" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-11- c-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-11-a.jpg"><img title="pawilon 11- a" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-11- a-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-11-a.jpg"><img title="pawilon 11- a" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-11- a-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ PAWILON-11-SYTUACJA-11-A3- 1.pdf">PAWILON 11 SYTUACJA 11 (A3) (1)</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ PAWILON-11-SYTUACJA-11-A3- 1.pdf">PAWILON 11 SYTUACJA 11 (A3) (1)</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-XI.doc">pawilon XI</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-XI.doc">pawilon XI</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uplP.R.Pawilon X elewoads/2013/ 01/Ramka-34.pdf">Ramka 34</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uplP.R.Pawilon X elewoads/2013/ 01/Ramka-34.pdf">Ramka 34</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000108.pdf" >skan0000000108</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000108.pdf" >skan0000000108</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000109.pdf" >skan0000000109</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000109.pdf" >skan0000000109</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000110.pdf" >skan0000000110</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000110.pdf" >skan0000000110</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000111.pdf" >skan0000000111</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000111.pdf" >skan0000000111</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000112.pdf" >skan0000000112</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000112.pdf" >skan0000000112</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000113.pdf" >skan0000000113</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000113.pdf" >skan0000000113</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000114.pdf" >skan0000000114</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000114.pdf" >skan0000000114</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Str-tyt-Pawilon-11.doc">Str tyt- Pawilon 11</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Str-tyt-Pawilon-11.doc">Str tyt- Pawilon 11</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ WYKAZ-OKIEN-PAWILON- 11.pdf">WYKAZ OKIEN PAWILON 11</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ WYKAZ-OKIEN-PAWILON- 11.pdf">WYKAZ OKIEN PAWILON 11</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ WYKAZ-OKIEN-PAWILON- 11.xls">WYKAZ OKIEN PAWILON 11</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ WYKAZ-OKIEN-PAWILON- 11.xls">WYKAZ OKIEN PAWILON 11</a>
Bez zmian: SST elewacji Pawilon XIBez zmian: SST elewacji Pawilon XI
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ ELEWACJA-SST- XI-Pawilon.pdf">ELEWACJA SST XI Pawilon</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ ELEWACJA-SST- XI-Pawilon.pdf">ELEWACJA SST XI Pawilon</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepoa href=">SST. ELEW. Str.tyt.XI paw.</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepoa href=">SST. ELEW. Str.tyt.XI paw.</a>
Bez zmian: SST stolarka Pawilon XIBez zmian: SST stolarka Pawilon XI
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Okna-SST-XI-Pawilon.pdf">Okna SST XI Pawilon</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Okna-SST-XI-Pawilon.pdf">Okna SST XI Pawilon</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ SST.-Str.tyt_ .XI-paw..pdf">SST. Str.tyt.XI paw.</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ SST.-Str.tyt_ .XI-paw..pdf">SST. Str.tyt.XI paw.</a>
Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------
Skasowano: &nbsp; 
Skasowano: &nbsp; 
Bez zmian: Postępowanie nr ZP-272-7/2013Bez zmian: Postępowanie nr ZP-272-7/2013
Bez zmian: <strong>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu</strong>Bez zmian: <strong>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu</strong>
Bez zmian: <strong>Uwaga! Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnił niniejsze postępowanie (nie wpłynęła żadna oferta).</strong>Bez zmian: <strong>Uwaga! Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnił niniejsze postępowanie (nie wpłynęła żadna oferta).</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu7.doc" >ogłoszenie o zamówieniu7</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu7.doc" >ogłoszenie o zamówieniu7</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_inspektor- nadzoru-dziedziniec.pdf" >SIWZ_inspektor nadzoru - dziedziniec</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_inspektor- nadzoru-dziedziniec.pdf" >SIWZ_inspektor nadzoru - dziedziniec</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-4a-w-formacie- WORD.docx">Załączniki 1 -4a w formacie WORD</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-4a-w-formacie- WORD.docx">Załączniki 1 -4a w formacie WORD</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 5-umowa2.pdf" >załącznik nr 5 -umowa</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 5-umowa2.pdf" >załącznik nr 5 -umowa</a>
Bez zmian: Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-4/2013Bez zmian: Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-4/2013
Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------------Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------------
Bez zmian: Postępowanie nr ZP-272-6/2013Bez zmian: Postępowanie nr ZP-272-6/2013
Bez zmian: <strong>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X</strong><strong> i XI Pawilonach</strong>Bez zmian: <strong>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X</strong><strong> i XI Pawilonach</strong>
Bez zmian: <strong>oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w </strong><strong>X Pawilonie</strong>Bez zmian: <strong>oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w </strong><strong>X Pawilonie</strong>
Bez zmian: <strong>Uwaga! Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnił niniejsze postępowanie (nie wpłynęła żadna oferta).</strong>Bez zmian: <strong>Uwaga! Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnił niniejsze postępowanie (nie wpłynęła żadna oferta).</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu6.doc" >ogłoszenie o zamówieniu6</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu6.doc" >ogłoszenie o zamówieniu6</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_inspektor- nadzoru-instalacje- elektryczne.pdf" >SIWZ_inspektor nadzoru - instalacje elektryczne</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_inspektor- nadzoru-instalacje- elektryczne.pdf" >SIWZ_inspektor nadzoru - instalacje elektryczne</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- nr-1-4a-w-formacie- WORD.docx">załączniki nr 1-4a w formacie WORD</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- nr-1-4a-w-formacie- WORD.docx">załączniki nr 1-4a w formacie WORD</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 5-umowa1.pdf" >załącznik nr 5 -umowa</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 5-umowa1.pdf" >załącznik nr 5 -umowa</a>
Bez zmian: Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych obejmujących remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – remont instalacji elektrycznej (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-3/2013Bez zmian: Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych obejmujących remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – remont instalacji elektrycznej (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-3/2013
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong> <strong><strong>Warszawa: Druk i oprawa katalogu wystawy IGNACY JAN PADEREWSKI (1860-1941) POLAK, EUROPEJCZYK, MĄŻ STANU I ARTYSTA.Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong> <strong><strong>Warszawa: Druk i oprawa katalogu wystawy IGNACY JAN PADEREWSKI (1860-1941) POLAK, EUROPEJCZYK, MĄŻ STANU I ARTYSTA.
Bez zmian: </strong>Bez zmian: </strong>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_zamowieniuPaderewski.doc" >Ogłoszenie o zamówieniu</ a></strong></strong></p>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_zamowieniuPaderewski.doc" >Ogłoszenie o zamówieniu</ a></strong></strong></p>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/SIWZPaderewski.doc">SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/SIWZPaderewski.doc">SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Zalaczniki_ _do_SIWZPaderewski.doc" >Załącznik do SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Zalaczniki_ _do_SIWZPaderewski.doc" >Załącznik do SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/zawiadomoenie_ o_wyborze_najkorzystniejszej_ oferty_ZP_4_2012.doc" >Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/zawiadomoenie_ o_wyborze_najkorzystniejszej_ oferty_ZP_4_2012.doc" >Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_udzieleniu_ zamowieniaPaderewski.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_udzieleniu_ zamowieniaPaderewski.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>
Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ----------------Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ----------------
Bez zmian: Warszawa: Druk i oprawa albumu wystawy Architektura Polski NiepodległejBez zmian: Warszawa: Druk i oprawa albumu wystawy Architektura Polski Niepodległej
Bez zmian: <strong>Numer ogłoszenia: 102324 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012</strong>Bez zmian: <strong>Numer ogłoszenia: 102324 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012</strong>
Bez zmian: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiBez zmian: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_zamowieniuArchitektura_ Polski.doc">Ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_zamowieniuArchitektura_ Polski.doc">Ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/SIWZ.doc">SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/SIWZ.doc">SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Zalaczniki_ do_SIWZ.doc"> Załączniki do SIWZBez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Zalaczniki_ do_SIWZ.doc"> Załączniki do SIWZ
Bez zmian: </a>Bez zmian: </a>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/pytania_ do_SIWZ.doc">Pytania do SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/pytania_ do_SIWZ.doc">Pytania do SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/zawiadomienie_ o_wyborze_najkorzystniejszej_ _oferty.doc"> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/zawiadomienie_ o_wyborze_najkorzystniejszej_ _oferty.doc"> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_udzieleniu_ zamowienia.doc" ><strong>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</strong></a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_udzieleniu_ zamowienia.doc" ><strong>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</strong></a>
Skasowano: <hr style="height: 1px; width: 2px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #CCCCCC; color: #ffffff;" noshade="noshade" size="1" width="2" /> Dodano: <hr style="height: 1px; width: 2px; color: #ffffff; border: 1px solid #CCCCCC;" noshade="noshade" size="1" width="2" />
Bez zmian: <hr style="width: 80%;" width="80%" />Bez zmian: <hr style="width: 80%;" width="80%" />
Bez zmian: <div style="text-align: justify;" align="center" ><strong>Warszawa: Usługa druku wydawnictw akcydensowych i pochodnych dla Muzeum Niepodległości w Warszawie CPV: 79 81 00 00 - 5Bez zmian: <div style="text-align: justify;" align="center" ><strong>Warszawa: Usługa druku wydawnictw akcydensowych i pochodnych dla Muzeum Niepodległości w Warszawie CPV: 79 81 00 00 - 5
Bez zmian: Numer ogłoszenia: 41998 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012</strong></div>Bez zmian: Numer ogłoszenia: 41998 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012</strong></div>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_zamowieniu.doc" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_zamowieniu.doc" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/pliki/SIWZ_ i_zalaczniki.doc">SIWZ i załączniki</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/pliki/SIWZ_ i_zalaczniki.doc">SIWZ i załączniki</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/wyjasnienia_ do_SIWZ.doc"> Wyjaśnienia do SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/wyjasnienia_ do_SIWZ.doc"> Wyjaśnienia do SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/pytanie_ 12.doc">Odp. na pytanie 12</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/pytanie_ 12.doc">Odp. na pytanie 12</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Pytanie13.doc">Odp. na pyt. 13</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Pytanie13.doc">Odp. na pyt. 13</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/pliki/odp._ na_pyt._14.doc">Odp. na pyt. 14</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/pliki/odp._ na_pyt._14.doc">Odp. na pyt. 14</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/pliki/Odp._ na_pytanie_15.doc">Odp. na pyt. 15</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/pliki/Odp._ na_pytanie_15.doc">Odp. na pyt. 15</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Uszczegolowienie_ wyjasnien_do_ pytan_nr_7_i_ 10_%28dotycza_ opisu_przedmiotu_ zamowienia%29.doc" >Uszczegolowienie_ wyjasnien_do_ pytan_nr_7_i_ 10_(dotycza_opisu_przedmiotu_ zamowienia).</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Uszczegolowienie_ wyjasnien_do_ pytan_nr_7_i_ 10_%28dotycza_ opisu_przedmiotu_ zamowienia%29.doc" >Uszczegolowienie_ wyjasnien_do_ pytan_nr_7_i_ 10_(dotycza_opisu_przedmiotu_ zamowienia).</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/zawiadomienieowyborzenajkorzystniejszejoferty.doc" >Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/zawiadomienieowyborzenajkorzystniejszejoferty.doc" >Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Ogloszenieoudzielenuzamowienia.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>Bez zmian: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Ogloszenieoudzielenuzamowienia.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>
Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------------------Bez zmian: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------------------
Bez zmian: Ogłoszenie powiązane:Bez zmian: Ogłoszenie powiązane:
Skasowano: <p style="text-align: justify;"><a href="http:// bzp0.portal.uzp.gov.pl/ index.php?ogloszenie= show&amp;pozycja=405962&amp; rok=2011-12-01" target="_blank" >Ogłoszenie nr 405962-2011 z dnia 2011-12-01 r.</a> Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Dodano: <p style="text-align: justify;"><a href="http:// bzp0.portal.uzp.gov.pl/ index.php?ogloszenie= show&amp;pozycja=405962&amp; rok=2011-12-01" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ogłoszenie nr 405962-2011 z dnia 2011-12-01 r.</a> Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Bez zmian: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w części biurowej Muzeum Niepodległości, utrzymania w czystości terenów wokół Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak oraz...Bez zmian: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w części biurowej Muzeum Niepodległości, utrzymania w czystości terenów wokół Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak oraz...
Bez zmian: Termin składania ofert: 2011-12-12</p>Bez zmian: Termin składania ofert: 2011-12-12</p>
Bez zmian: <div style="text-align: justify;" align="center">Bez zmian: <div style="text-align: justify;" align="center">
Bez zmian: <hr align="center" noshade="noshade" size="2" width="100%" />Bez zmian: <hr align="center" noshade="noshade" size="2" width="100%" />
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziałach, tj. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Więzienia Pawiak</strong>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziałach, tj. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Więzienia Pawiak</strong>
Bez zmian: <strong>Numer ogłoszenia: 441488 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011</strong>Bez zmian: <strong>Numer ogłoszenia: 441488 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011</strong>
Bez zmian: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi</p>Bez zmian: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong> Zamieszczanie ogłoszenia:</strong> obowiązkowe.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong> Zamieszczanie ogłoszenia:</strong> obowiązkowe.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>Ogłoszenie dotyczy:</strong> zamówienia publicznego.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>Ogłoszenie dotyczy:</strong> zamówienia publicznego.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:</strong> tak, numer ogłoszenia w BZP: 405962 - 2011r.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:</strong> tak, numer ogłoszenia w BZP: 405962 - 2011r.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:</strong> tak.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:</strong> tak.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>I. 1) NAZWA I ADRES:</strong> Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 826 90 91 wew. 41, faks 22 8270323.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>I. 1) NAZWA I ADRES:</strong> Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 826 90 91 wew. 41, faks 22 8270323.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</strong> Inny: instytucja kultury.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</strong> Inny: instytucja kultury.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</strong> Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziałach, tj. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Więzienia Pawiak.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</strong> Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziałach, tj. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Więzienia Pawiak.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>II.2) Rodzaj zamówienia:</strong> Usługi.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>II.2) Rodzaj zamówienia:</strong> Usługi.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:</strong> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w części biurowej Muzeum Niepodległości, utrzymania w czystości terenów wokół Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak oraz myciu okien w budynkach stanowiących własność Muzeum Niepodległości. Zamówienie obejmuje: sprzątanie części biurowej w dni robocze dla Muzeum w godzinach porannych oraz dyżur 1 osoby do końca pracy Muzeum, a także mycie okien w Pałacu Radziwiłłów przy Al. Solidarności 62: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty: powierzchnia biurowa, holi, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń magazynowych oraz sanitariatów (6 toalet) - około 1300 m2, 25 okien dużych dwuskrzydłowych, 32 okna małe dwuskrzydłowe, 11 okien okrągłych, 9 okien balkonowych (portfenetry) - mycie 2 razy w roku teren wokół budynku - około 3 500 m2 (sprzątanie tyko w sytuacji nieobecności - urlop, zwolnienie - pracownika Muzeum zajmującego się porządkowaniem tego terenu) sprzątanie części biurowej 2 razy w tygodniu w godzinach uzgodnionych z kierownikiem Oddziału oraz mycie okien w budynku Dzielna 7 a także utrzymanie w porządku terenu Muzeum Więzienia Pawiak Dzielna 24/26 - w Oddziale Zamawiającego Muzeum Więzienia Pawiak: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty: powierzchnia biurowa, korytarze i sanitariaty - sprzątanie 2 razy w tygodniu, powierzchnia 120 m2, 4 okna witrynowe duże, 2 okna kwadratowe małe, 1 okno standardowe, wszystkie okna z kratami, część okien sięga wysokości 3-4 m; mycie 2 razy w roku, teren Muzeum - ok. 7 500 m2, codzienne sprzątanie od poniedziałku do piątku, w tym grabienie liści i odśnieżanie - również w soboty i niedziele; drobne prace naprawcze. Utrzymanie w porządku terenu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i mycie okien, ul. Skazańców 25: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty:powierzchnia terenu na Cytadeli - ok. 2,98 ha, zabiegi mające na celu utrzymanie terenu w porządku, koszenie trawy w miarę potrzeb, grabienie liści, przystrzyganie żywopłotów, posypywanie piaskiem dróg dojazdowych i ciągów pieszych w sezonie zimowym oraz utrzymywanie ich w należytym, stanie w pozostałych porach roku, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, drobne prace naprawcze i techniczne. okna w X Pawilonie - ok. 130 okien dużych i 38 małych (w tym 12 piwnicznych i 6 nad drzwiami), okna w XI Pawilonie - 4 okna duże i 9 małych (w tym 5 nad drzwiami), niektóre okna na wysokości kilku metrów - mycie 1 raz na dwa lata; wszystkie okna posiadają zamocowane na stałe kraty. Usługa będzie wykonywana w godzinach ustalonych po podpisaniu umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego, z uwzględnieniem danych określonych powyżej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzątanie: w sanitariatach - codziennie w Pałacu Radziwiłłów, w Oddziale Pawiak - 2 razy w tygodniu: mycie na mokro i dezynfekcja zlewozmywaków (umywalek) oraz przylegającej glazury mycie na mokro i dezynfekcja sedesów, przylegającej glazury i innego wyposażenia (lustra, suszarki do rąk, szafki umywalkowe ,szczotki do WC ),zapewnienie przez Wykonawcę między innymi: mydło w płynie, papier toaletowy celulozowy i ręczniki papierowe, wkłady zapachowe do WC oraz odświeżacze powietrza (w aerozolu). Miesięczne zużycie środków następuje w miarę potrzeb. W budynku Pałacu znajduje się 6 toalet, w pomieszczeniach biurowych : 2 razy w tygodniu odkurzanie i mycie na mokro podłóg, sprzątanie pokoi biurowych i korytarzy w części biurowej, opróżnianie koszy na śmieci, codzienne sprzątanie klatek schodowych, holu, wejść do budynku, korytarzy ogólnodostępnych dla publiczności, utrzymanie w czystości wycieraczek wewnątrz i zewnątrz budynku, nie rzadziej niż raz na tydzień: usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów w całym budynku, czyszczenie aparatów telefonicznych, czyszczenie na sucho drukarek, kserokopiarek, niszczarek, wyłączników światła, mycie na mokro listew ochronnych, klamek i drzwi: drewnianych w pokojach, wejściowych do budynku oraz łącznikowych na korytarzach, przemywanie (denaturatem) poręczy metalowych na klatkach schodowych, odkurzanie nie zakrytych powierzchni mebli biurowych (drewnianych i metalowych) oraz parapetów wraz z wytarciem na mokro. Wszelkie zabrudzenia z mebli biurowych (w szczególności drewnianych należy usuwać środkami specjalnie do tego przeznaczonymi, które poza usuwaniem zabrudzeń konserwują i zapobiegają osiadaniu kurzu. mycie na mokro i polerowanie luster w pomieszczeniach biurowych, nie rzadziej niż raz na miesiąc: konserwacja podłóg drewnianych oraz pokrytych wykładziną PCV (pastowanie odpowiednimi środkami i polerowanie), odkurzanie pokryć mebli tapicerowanych i usuwanie plam, mycie balustrad na klatkach schodowych, nie rzadziej niż dwa razy do roku mycie okien i stolarki okiennej w budynku Pałacu Radziwiłłów i Muzeum Pawiak mycie kaloryferów, czyszczenie opraw oświetleniowych, pranie wykładzin dywanowych, chodników, dywanów w części ogólnodostępnej dla publiczności, raz na dwa lata pranie wykładzin dywanowych, chodników, dywanów w części biurowej Pałacu Radziwiłłów, mycie okien w Oddziale - Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w przypadku nieobecności pracownika Muzeum zajmującego się utrzymaniem w czystości terenu wokół Pałacu Radziwiłłów - codziennie zamiatanie terenu wokół budynku, usuwanie zanieczyszczeń z terenu utwardzonego i zielonego. Pozostałe warunki zlecenia: Wykonawca przejmie (zatrudni) z dniem 1 stycznia 2012 r. 4 (cztery) osoby wykonujące obecnie czynności sprzątania - 2 (dwie) osoby w Pałacu, 1 (jedna) osoba sprzątająca teren na Cytadeli i 1 (jedna) osoba sprzątająca teren wokół Muzeum Pawiak. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem. W celu prawidłowego skalkulowania przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dokonać wizji lokalnej w budynku Muzeum i jego Oddziałach, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym (zał. Nr 5) Płatność będzie się odbywała miesięcznie, termin płatności 30 dni..</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:</strong> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w części biurowej Muzeum Niepodległości, utrzymania w czystości terenów wokół Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak oraz myciu okien w budynkach stanowiących własność Muzeum Niepodległości. Zamówienie obejmuje: sprzątanie części biurowej w dni robocze dla Muzeum w godzinach porannych oraz dyżur 1 osoby do końca pracy Muzeum, a także mycie okien w Pałacu Radziwiłłów przy Al. Solidarności 62: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty: powierzchnia biurowa, holi, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń magazynowych oraz sanitariatów (6 toalet) - około 1300 m2, 25 okien dużych dwuskrzydłowych, 32 okna małe dwuskrzydłowe, 11 okien okrągłych, 9 okien balkonowych (portfenetry) - mycie 2 razy w roku teren wokół budynku - około 3 500 m2 (sprzątanie tyko w sytuacji nieobecności - urlop, zwolnienie - pracownika Muzeum zajmującego się porządkowaniem tego terenu) sprzątanie części biurowej 2 razy w tygodniu w godzinach uzgodnionych z kierownikiem Oddziału oraz mycie okien w budynku Dzielna 7 a także utrzymanie w porządku terenu Muzeum Więzienia Pawiak Dzielna 24/26 - w Oddziale Zamawiającego Muzeum Więzienia Pawiak: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty: powierzchnia biurowa, korytarze i sanitariaty - sprzątanie 2 razy w tygodniu, powierzchnia 120 m2, 4 okna witrynowe duże, 2 okna kwadratowe małe, 1 okno standardowe, wszystkie okna z kratami, część okien sięga wysokości 3-4 m; mycie 2 razy w roku, teren Muzeum - ok. 7 500 m2, codzienne sprzątanie od poniedziałku do piątku, w tym grabienie liści i odśnieżanie - również w soboty i niedziele; drobne prace naprawcze. Utrzymanie w porządku terenu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i mycie okien, ul. Skazańców 25: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty:powierzchnia terenu na Cytadeli - ok. 2,98 ha, zabiegi mające na celu utrzymanie terenu w porządku, koszenie trawy w miarę potrzeb, grabienie liści, przystrzyganie żywopłotów, posypywanie piaskiem dróg dojazdowych i ciągów pieszych w sezonie zimowym oraz utrzymywanie ich w należytym, stanie w pozostałych porach roku, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, drobne prace naprawcze i techniczne. okna w X Pawilonie - ok. 130 okien dużych i 38 małych (w tym 12 piwnicznych i 6 nad drzwiami), okna w XI Pawilonie - 4 okna duże i 9 małych (w tym 5 nad drzwiami), niektóre okna na wysokości kilku metrów - mycie 1 raz na dwa lata; wszystkie okna posiadają zamocowane na stałe kraty. Usługa będzie wykonywana w godzinach ustalonych po podpisaniu umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego, z uwzględnieniem danych określonych powyżej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzątanie: w sanitariatach - codziennie w Pałacu Radziwiłłów, w Oddziale Pawiak - 2 razy w tygodniu: mycie na mokro i dezynfekcja zlewozmywaków (umywalek) oraz przylegającej glazury mycie na mokro i dezynfekcja sedesów, przylegającej glazury i innego wyposażenia (lustra, suszarki do rąk, szafki umywalkowe ,szczotki do WC ),zapewnienie przez Wykonawcę między innymi: mydło w płynie, papier toaletowy celulozowy i ręczniki papierowe, wkłady zapachowe do WC oraz odświeżacze powietrza (w aerozolu). Miesięczne zużycie środków następuje w miarę potrzeb. W budynku Pałacu znajduje się 6 toalet, w pomieszczeniach biurowych : 2 razy w tygodniu odkurzanie i mycie na mokro podłóg, sprzątanie pokoi biurowych i korytarzy w części biurowej, opróżnianie koszy na śmieci, codzienne sprzątanie klatek schodowych, holu, wejść do budynku, korytarzy ogólnodostępnych dla publiczności, utrzymanie w czystości wycieraczek wewnątrz i zewnątrz budynku, nie rzadziej niż raz na tydzień: usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów w całym budynku, czyszczenie aparatów telefonicznych, czyszczenie na sucho drukarek, kserokopiarek, niszczarek, wyłączników światła, mycie na mokro listew ochronnych, klamek i drzwi: drewnianych w pokojach, wejściowych do budynku oraz łącznikowych na korytarzach, przemywanie (denaturatem) poręczy metalowych na klatkach schodowych, odkurzanie nie zakrytych powierzchni mebli biurowych (drewnianych i metalowych) oraz parapetów wraz z wytarciem na mokro. Wszelkie zabrudzenia z mebli biurowych (w szczególności drewnianych należy usuwać środkami specjalnie do tego przeznaczonymi, które poza usuwaniem zabrudzeń konserwują i zapobiegają osiadaniu kurzu. mycie na mokro i polerowanie luster w pomieszczeniach biurowych, nie rzadziej niż raz na miesiąc: konserwacja podłóg drewnianych oraz pokrytych wykładziną PCV (pastowanie odpowiednimi środkami i polerowanie), odkurzanie pokryć mebli tapicerowanych i usuwanie plam, mycie balustrad na klatkach schodowych, nie rzadziej niż dwa razy do roku mycie okien i stolarki okiennej w budynku Pałacu Radziwiłłów i Muzeum Pawiak mycie kaloryferów, czyszczenie opraw oświetleniowych, pranie wykładzin dywanowych, chodników, dywanów w części ogólnodostępnej dla publiczności, raz na dwa lata pranie wykładzin dywanowych, chodników, dywanów w części biurowej Pałacu Radziwiłłów, mycie okien w Oddziale - Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w przypadku nieobecności pracownika Muzeum zajmującego się utrzymaniem w czystości terenu wokół Pałacu Radziwiłłów - codziennie zamiatanie terenu wokół budynku, usuwanie zanieczyszczeń z terenu utwardzonego i zielonego. Pozostałe warunki zlecenia: Wykonawca przejmie (zatrudni) z dniem 1 stycznia 2012 r. 4 (cztery) osoby wykonujące obecnie czynności sprzątania - 2 (dwie) osoby w Pałacu, 1 (jedna) osoba sprzątająca teren na Cytadeli i 1 (jedna) osoba sprzątająca teren wokół Muzeum Pawiak. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem. W celu prawidłowego skalkulowania przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dokonać wizji lokalnej w budynku Muzeum i jego Oddziałach, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym (zał. Nr 5) Płatność będzie się odbywała miesięcznie, termin płatności 30 dni..</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</strong> 90.90.00.00-6, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9, 90.91.92.00-4.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</strong> 90.90.00.00-6, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9, 90.91.92.00-4.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">SEKCJA III: PROCEDURA</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;">SEKCJA III: PROCEDURA</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:</strong> Przetarg nieograniczony</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:</strong> Przetarg nieograniczony</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE< /strong></p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE< /strong></p>
Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">
Bez zmian: <li><strong>Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:</strong> nie</li>Bez zmian: <li><strong>Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:</strong> nie</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;">SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:</strong> 28.12.2011.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:</strong> 28.12.2011.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:</strong> 11.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:</strong> 11.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:</strong> .</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:</strong> .</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:< /strong></p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:< /strong></p>
Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">
Bez zmian: <li>Agencją Ochrony INTERSERVICE Spółka jawna Kultys, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.</li>Bez zmian: <li>Agencją Ochrony INTERSERVICE Spółka jawna Kultys, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia</strong><em> (bez VAT)</em>: 129000,00 PLN.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia</strong><em> (bez VAT)</em>: 129000,00 PLN.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ</strong></p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong>IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ</strong></p>
Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">
Bez zmian: <li><strong>Cena wybranej oferty:</strong> 149070,00</li>Bez zmian: <li><strong>Cena wybranej oferty:</strong> 149070,00</li>
Bez zmian: <li><strong>Oferta z najniższą ceną:</strong> 149070,00<strong> / Oferta z najwyższą ceną:</strong> 511536,00</li>Bez zmian: <li><strong>Oferta z najniższą ceną:</strong> 149070,00<strong> / Oferta z najwyższą ceną:</strong> 511536,00</li>
Bez zmian: <li><strong>Waluta:</strong> PLN.</li>Bez zmian: <li><strong>Waluta:</strong> PLN.</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219