Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Oddziały MuzeumWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 8 października 2012 o 19:51:20. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Jerzy Wągrodzki – kierownik Oddziału 
xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl
tel. 22 839 12 68 (centrala)
tel. 22 839 23 83 (kierownik)
fax: 22 839 95 70
Michał Cieślak
Jarosław Jaskólski
Tadeusz Stani – fotograf
Muzeum Więzienia Pawiak wraz z filią – Mauzoleum Walki i Męczeństwa

Joanna Gierczyńska – kierownik Oddziału
pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl
tel./fax 22 831 92 89
Robert Hasselbusch
Dorota Panowek

Mazuzoleum Walki i Męczeństwa –
filia Oddziału Muzem Więzienia Pawiak
szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl
tel.fax: 22 629 49 19
Witold Żarnowski
Wiesława Kiedrowicz
Barbara Walkiewicz

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

8 października 2012 o 19:51:20Wersja bieżąca
Content
Skasowano: <div> 
Skasowano: <div><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/oddzialy_ X_pawilon.pdf">Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /a></span></strong></div> Dodano: <div><span style="color: #000000;"><strong><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/oddzialy_ X_pawilon.pdf"><span style="color: #000000;">Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /span></a></strong> </span></div>
 Dodano: <div></div>
Skasowano: <div><strong>Jerzy Wągrodzki</strong><strong> - kierownik Oddziału </strong> Dodano: <div><strong>Jan Engelgard - kierownik Oddziału </ strong></div>
Skasowano: <a href="mailto: pawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl" ><strong>xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl< /strong></a> Dodano: <div><a href="mailto: pawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl" ><strong>xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl< /strong></a>
Skasowano: Dodano:
Bez zmian: tel. 22 839 23 83 (kierownik)Bez zmian: tel. 22 839 23 83 (kierownik)
 Dodano: Michał Cieślak</div>
 Dodano: <div><a href="mailto: m.cieslak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.cieslak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>
 Dodano: Jarosław Jaskólski</div>
 Dodano: <div><a href="mailto: j.jaskolski@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.jaskolski@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
 Dodano: <div>Natalia Roszkowska</div>
 Dodano: <div><a href="mailto: galeria@muzeumniepodleglosci.art.pl" >galeria@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
 Dodano: <div>
 Dodano: Kamil Łopacki – referent administracyjny, pracownik gospodarczy
 Dodano: <a href="mailto: k.lopacki@muzeumniepdoleglosci.art.pl" >k.lopacki@muzeumniepdoleglosci.art.pl</a>
 Dodano: (22) 839 12 68 wew. 34
Skasowano: fax: 22 839 95 70Dodano: 790 522 655
Skasowano: Michał Cieślak  
Skasowano: Jarosław Jaskólski  
Skasowano: Tadeusz Stani - fotograf 
Skasowano: <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/oddzialy_ Pawiak.pdf">Muzeum Więzienia Pawiak wraz z filią – Mauzoleum Walki i Męczeństwa</a> 
Skasowano: <strong></strong></div> 
 Dodano: Bożena Tomczyk – sprzedawca biletów wstępu i wydawnictw
 Dodano: <a href="mailto: b.tomczyk@mzueumniepdoleglosci.art.pl" >b.tomczyk@mzueumniepdoleglosci.art.pl</a>
 Dodano: Katarzyna Żemła – referent ds. organizacyjnych
 Dodano: (22) 839 12 68 wew. 19
 Dodano: <a href="mailto: k.zemla@muzeumniepodleglosci.art.pl" >k.zemla@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>
 Dodano: </div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div><strong><span style="color: #000000;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/oddzialy_ Pawiak.pdf"><span style="color: #000000;">Muzeum Więzienia Pawiak wraz z filią – Mauzoleum Walki i Męczeństwa< /span></a></span> </strong></div>
 Dodano: <div>
Skasowano: <div><strong>Joanna Gierczyńska</strong> - kierownik Oddziału Dodano: <strong>Joanna Gierczyńska</strong> - kierownik Oddziału
 Dodano: </div>
Skasowano: <a href="mailto: pawiak@muzeumniepodleglosci.art.plszucha@muzeumniepodleglosci.art.pl" ><strong>pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl< /strong></a> Dodano: <div><a href="mailto: pawiak@muzeumniepodleglosci.art.plszucha@muzeumniepodleglosci.art.pl" ><strong>pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl< /strong></a></div>
Skasowano: tel./fax 22 831 92 89 
 Dodano: <div><a href="mailto: j.gierczynska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.gierczynska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div>tel. bezpośredni  (22) 831 92 89</div>
 Dodano: <div>tel. (22) 826 90 91 wew. 61</div>
 Dodano: <div>
Skasowano: Robert Hasselbusch Dodano: Robert Hasselbusch</div>
 Dodano: <div><a href="mailto: r.hasselbusch@muzeumniepodleglosci.art.pl" >r.hasselbusch@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
 Dodano: <div>
 Dodano: Mariusz Wanarski
 Dodano: <a href="mailto: m.wanarski@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.wanarski@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>
 Dodano: <div>Mariola Zienkowicz</div>
 Dodano: <div>tel. bezpośredni (22) 831 13 17</div>
 Dodano: <div>tel. (22) 826 90 91 wew. 60</div>
 Dodano: <div><a href="mailto: m.zienkowicz@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.zienkowicz@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
 Dodano: <div></div>
Skasowano: Dorota Panowek</div> Dodano: </div>
Bez zmian: <div><strong>Bez zmian: <div><strong>
Skasowano: Mazuzoleum Walki i Męczeństwa - </strong>filia Oddziału Muzem Więzienia Pawiak 
 Dodano: <span style="color: #000000;"><a href="http:// muzeum-niepodleglosci.home.pl/ mauzoleum_szucha/"><span style="color: #000000;">Mazuzoleum Walki i Męczeństwa - </span></a></ span></strong><span style="color: #000000;"><a href="http:// muzeum-niepodleglosci.home.pl/ mauzoleum_szucha/"><span style="color: #000000;">filia Oddziału Muzeum Więzienia Pawiak</span> </a></span></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div>Andrzej Kotecki</div>
 Dodano: <div><a href="mailto: a.kotecki@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.kotecki@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
Skasowano: <a href="mailto: szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl" ><strong>szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl< /strong></a> Dodano: <div><a href="mailto: szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl" ><strong>szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl< /strong></a></div>
 Dodano: <div>tel. (22) 826 90 91 wew. 63</div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div>Piotr Piegat - starszy specjalista</div>
 Dodano: <div><a href="mailto: p.piegat@muzeumniepodleglosci.art.pl" >p.piegat@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
 Dodano: <div>tel. (22) 826 90 91 wew. 63</div>
 Dodano: <div>
 Dodano: Magdalena Wojtyna
 Dodano: tel.  bezpośredni 22 629 49 19
Skasowano: tel.fax: 22 629 49 19Dodano: tel. (22) 826 90 91 wew. 62
Skasowano: Witold Żarnowski 
Skasowano: Wiesława Kiedrowicz 
Skasowano: Barbara Walkiewicz</div>  
 Dodano: <a href="mailto: m.wojtyna@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.wojtyna@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>
 Dodano: <div></div>

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219