Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Praca w MuzeumWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 2013-03-12 @ 11:08:46. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko:

specjalisty ds. promocji i marketingu

 1. Główne zadania:
 • Przygotowanie i realizacja strategii promocji i marketingu Muzeum Niepodległości.
 • Nadzór nad wydawnictwami muzealnymi.
 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność statutową Muzeum.
 • Stworzenie systemu komunikacji i informacji zewnętrznej.
 1. Niezbędne wymagania:
  • wykształcenie wyższe,
  • minimum 3 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku,
  • doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, w działach organizacyjnych lub promocyjnych,
  • kreatywność oraz udokumentowana chęć stałego podnoszenia własnych kwalifikacji.
 1. Dodatkowe wymagania:
  • mile widziany tytuł naukowy,
  • znajomość języków obcych – zwłaszcza j. angielskiego.
 1. Wymagane dokumenty:
  • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
  • list motywacyjny;
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, w sekretariacie Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, w terminie do dnia 15.03.2013 r. do godz. 12:00.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się 18 marca 2013 r. w siedzibie Muzeum między godz. 10.00 a 12.00, przeprowadzi ją komisja kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora MN. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko specjalisty ds. promocji i marketingu.

Muzeum Niepodległości zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Muzeum w dniach 22-28.03.2013 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn., zm.).

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

2013-03-12 @ 11:08:46Wersja bieżąca
Content
Skasowano: <p align="CENTER"><span style="font-family: Georgia,serif; "><strong>Muzeum Niepodległości w Warszawie </strong></span></p> 
Skasowano: <p align="CENTER"><span style="font-family: Georgia,serif; "><em>ogłasza konkurs na stanowisko:</ em></span></p> 
 Dodano: <p style="text-align: center;">Muzeum obecnie  poszukuje pracownika na  stanowisko:</p>
Skasowano: <p align="CENTER"><span style="font-family: Georgia,serif;"><em><span style="text-decoration: underline;">specjalisty ds. promocji i marketingu</span> </em></span></p>Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pracownik-Administracji.pdf">Pracownik Administracji</a></p>
Skasowano: <ol> 
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Główne zadania:</strong> </span></span></li> 
Skasowano: </ol> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Przygotowanie i realizacja strategii promocji i marketingu Muzeum Niepodległości. </span></span></li> 
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Nadzór nad wydawnictwami muzealnymi.</ span></span></li> 
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wynikach-naboru.pdf">informacja o wynikach naboru - Pracownik ds digitalizacji</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Kustosz-Oferta- Pracy-Pawiak- 002.pdf">asystent/ adiunkt Pawiak </a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Specjalista-ds.wydawnictwa- Oferta.pdf">Specjalista ds.wydawnictwa </a></p>
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"> </p>
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność statutową Muzeum.</span> </span></li>Dodano: <p style="text-align: center;">Wzory dokumentów do Regulaminu naboru na wolne stanowiska <br />w Muzeum Niepodległości w Warszawie.</p>
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Stworzenie systemu komunikacji i informacji zewnętrznej. </span></span></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <ol start="2"> 
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Niezbędne wymagania:</strong> </span></span></li> 
Skasowano: </ol> 
Skasowano: <ol> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">wykształcenie wyższe, </span></span></li> 
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">minimum 3 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku,</ span></span></li> 
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, w działach organizacyjnych lub promocyjnych,< /span></span></li> 
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">kreatywność oraz udokumentowana chęć stałego podnoszenia własnych kwalifikacji.< /span></span></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: </ol> 
Skasowano: <ol start="3"> 
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Dodatkowe wymagania:</strong> </span></span></li> 
Skasowano: </ol> 
Skasowano: <ol> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">mile widziany tytuł naukowy,</span> </span></li> 
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">znajomość języków obcych – zwłaszcza j. angielskiego.< /span></span></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: </ol> 
Skasowano: <ol start="4"> 
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Wymagane dokumenty:</strong> </span></span></li> 
Skasowano: </ol> 
Skasowano: <ol> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) ;</span></span></li> 
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">list motywacyjny;< /span></span></li> 
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie; </span></span></li> 
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;< /span></span></li> 
Skasowano: <li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.< /span></span></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: </ol> 
Skasowano: <p align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, w sekretariacie Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, 
Skasowano: w terminie </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>do dnia 15.03.2013 r. do godz. 12:00.</strong> </span></span></p>Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rodo-nabor.pdf">Rodo nabór</a></p>
Skasowano: <p align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się 18 marca 2013 r. w siedzibie Muzeum między godz. 10.00 a 12.00</strong> </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">, przeprowadzi ją komisja kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora MN.</span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"> 
Skasowano: Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: 
Skasowano: </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><em>dotyczy konkursu na stanowisko </em></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><em>< strong>specjalisty ds. promocji i marketingu. </strong></em> </span></span></p> 
Skasowano: <p align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><em>< strong>Muzeum Niepodległości </strong></em> </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. </span></span></p> 
Skasowano: <p align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Muzeum w dniach </ span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong> 22-28.03.2013 r. </strong></span> </span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu. </span></span></p> 
Skasowano: <p align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><em>Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn., zm.).</em></span></span></p> 
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <p>---------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------</p>
 Dodano: <!-- wp:tadv/classic-paragraph /-->

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219