Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Status prawnyWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 2012-10-08 @ 17:57:19. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Muzeum Niepodległości jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, tj. Samorząd Województwa Mazowieckiego, pod nr RIK/14/99. Siedzibą Muzeum jest miasto Warszawa.Muzeum działa na podstawie statutu, nadanego Uchwałą Nr 184/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2008 roku oraz przepisów w nim określonych.

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

2012-10-08 @ 17:57:19Wersja bieżąca
Content
Bez zmian: <div style="text-align: justify;">Bez zmian: <div style="text-align: justify;">
Skasowano: <div>Muzeum Niepodległości jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, tj. Samorząd Województwa Mazowieckiego, pod nr RIK/14/99. Siedzibą Muzeum jest miasto Warszawa.Muzeum działa na podstawie statutu, nadanego Uchwałą Nr 184/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2008 roku oraz przepisów w nim określonych.</div> Dodano: <div>Muzeum Niepodległości jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, tj. Samorząd Województwa Mazowieckiego, pod nr RIK/14/99. Siedzibą Muzeum jest miasto Warszawa.Muzeum działa na podstawie statutu, nadanego Uchwałą Nr 16/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 roku oraz przepisów w nim określonych.</div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div>-------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</div>
 Dodano: <div><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ statut.pdf">Statut Muzeum Niepodległości w Warszawie</a></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div>-------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------</div>
 Dodano: <div><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ uchwala-wspr.- statutu.pdf">Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego wprowadzająca statut</a></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div></div>
 Dodano: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Skasowano: <div><a title="statut Muzeum Niepodległości w Warszawie" href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ BIP_Statut.pdf" target="_blank">Statut Muzeum Niepodległości w Warszawie</a></div> 
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Skasowano: <div><a title="uchwała sejmiku województwa mazowieckiego" href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ uchwala_wpr._statut.jpg" target="_blank">Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego wprowadzająca statut</a></div> 
Bez zmian: <div>Bez zmian: <div>
 Dodano: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------
 Dodano: <span style="color: #993300;">Odpis z rejestru instytucji kultury</span>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ RIK-2022-lipiec.pdf">RIK 2022 lipiec</a>
Skasowano: <a title="wyciąg z rejestru instytucji kultury" href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wpis_do_rej._ inst._kultury.jpg" target="_blank">Wyciąg z rejestru instytucji kultury</a> Dodano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ RIK-2021-wrzesien.pdf">RIK 2021 wrzesień</a>
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219