Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Statystyka oglądalnościWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 8 października 2012 o 20:15:12. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Strona główna 13291
Status prawny 2846
Dyrekcja Muzeum 3121
Działy Muzeum 926
Oddziały Muzeum 3332
Schemat organizacyjny 673
Działalność Muzeum 3309
Zasady funkcjonowania 392
Instrukcja korzystania z BIP 2754
Majątek Muzeum 2419
Zamówienia publiczne 4108
aktualne zamówienia publiczne 994
archiwalne zamówienia publiczne 354
Archiwa, ewidencje i rejestry 2787
Redakcja BIP 501
Praca w Muzeum 4130
Suma 45937

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

8 października 2012 o 20:15:12Wersja bieżąca
Content
<table style="width: 90%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <table style="width: 90%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/s140_ strona_glowna">Strona główna</a></td>  <td>Strona główna</td>
<td>13291</td> <td>13291</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/s124_ status_prawny"> Status prawny</a></td> <td>Status prawny</td>
<td>2846</td> <td>2846</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/s127_ dyrekcja_muzeum"> Dyrekcja Muzeum</a></td> <td>Dyrekcja Muzeum</td>
<td>3121</td> <td>3121</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/s171_ dzialy_muzeum"> Działy Muzeum</a></td> <td>Działy Muzeum</td>
<td>926</td> <td>926</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/s125_ oddzialy_muzeum"> Oddziały Muzeum</a></td>  <td>Oddziały Muzeum</td>
<td>3332</td> <td>3332</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/s170_ schemat_organizacyjny"> Schemat organizacyjny</a></td>  <td>Schemat organizacyjny</td>
<td>673</td> <td>673</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/s126_ dzialalnosc_muzeum"> Działalność Muzeum</a></td>  <td>Działalność Muzeum</td>
<td>3309</td> <td>3309</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/s174_ zasady_funkcjonowania"> Zasady funkcjonowania</a></td>  <td>Zasady funkcjonowania</td>
<td>392</td> <td>392</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/s123_instrukcja_ korzystania_z_bip"> Instrukcja korzystania z BIP</a></td>  <td>Instrukcja korzystania z BIP</td>
<td>2754</td> <td>2754</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/s129_ majtek_muzeum"> Majątek Muzeum</a></td> <td>Majątek Muzeum</td>
<td>2419</td> <td>2419</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/s138_ zamowienia_publiczne"> Zamówienia publiczne</a></td>  <td>Zamówienia publiczne</td>
<td>4108</td> <td>4108</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/s184_ aktualne_zamowienia_publiczne"> aktualne zamówienia publiczne</a></td>  <td>aktualne zamówienia publiczne</td>
<td>994</td> <td>994</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/s182_archiwalne_ zamowienia_publiczne"> archiwalne zamówienia publiczne</a></td>  <td>archiwalne zamówienia publiczne</td>
<td>354</td> <td>354</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/s130_ archiwa_ewidencje_ i_rejestry"> Archiwa, ewidencje i rejestry</a></td>  <td>Archiwa, ewidencje i rejestry</td>
<td>2787</td> <td>2787</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/s175_ redakcja_bip"> Redakcja BIP</a></td> <td>Redakcja BIP</td>
<td>501</td> <td>501</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/s137_ praca_w_muzeum"> Praca w Muzeum</a></td> <td>Praca w Muzeum</td>
<td>4130</td> <td>4130</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td><strong>Suma< /strong></td> <td><strong>Suma< /strong></td>
<td><strong>45937< /strong></td> <td><strong>45937< /strong></td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219