Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Dyrekcja MuzeumWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 3 kwietnia 2020 o 13:11:19. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Dyrekcja Muzeum

Dyrektor Muzeum
dr Tadeusz Skoczek
tel. 22 827 37 70
e-mail: t.skoczek@muzeumniepodleglosci.art.pl, sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl

Zastępca Dyrektora d/s Programowych
dr Beata Michalec
b.michalec@muzemniepodleglosci.art.pl

Zastępca Dyrektora d/s Administracyjnych
Adam Bacławski

a.baclawski@muzeumniepodleglosci.art.pl

Główny Księgowy
Małgorzata Łusiak
tel. 22 826 90 91/92 wew. 36
e-mail: m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl

Rada Muzeum

Skład Rady Muzeum przy Muzeum Niepodległości w Warszawie działającej w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach

Przewodniczący

dr Jan Sęk – Prezes Fundacji Willa Polonia

Członkowie Rady

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

Rudolf Borusiewicz – Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich

Małgorzata Bojanowska – Dyrektor Muzeum Dulag 121

dr Stanisław Dziedzic – Dyrektor Biblioteki Kraków

Małgorzata Naimska – Dyrektor, Biuro Kultury m.st. Warszawy

Joanna Ruszecka – Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Lech  Marchlewski – Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

dr Krzysztof  Lachowski – Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej

Waldemar Rataj – Fundacja Kolegium Wigierskie

Prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Kadencja Rady Muzeum: 8 listopada 2016 – 7 listopada 2020 r.

Uchwała nr 1776/196/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego  z dnia 8 listopada 2016 r.

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

3 kwietnia 2020 o 13:11:19Wersja bieżąca
Title
Dyrekcja i Rada Muzeum  Dyrekcja Muzeum
Content
<p style="text-align: center;"><strong>Dyrekcja Muzeum</strong></p>  
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Dyrektor_Muzeum.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Dyrektor Muzeum <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Dyrektor_Muzeum.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Dyrektor Muzeum
</strong></a><strong>dr Tadeusz Skoczek </strong></a><strong>dr Tadeusz Skoczek
</strong>tel. 22 827 37 70 </strong>tel. 22 827 37 70
e-mail: <a href="mailto: t.skoczek@muzeumniepodleglosci.art.pl" >t.skoczek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>, <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span> e-mail: <a href="mailto: t.skoczek@muzeumniepodleglosci.art.pl" >t.skoczek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>, <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zastepca_Dyrektora_ Programowy.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Zastępca Dyrektora d/s Programowych< /strong></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zastepca_Dyrektora_ Programowy.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Zastępca Dyrektora d/s Programowych< /strong></a>
<strong>dr Beata Michalec</strong> <strong>dr Beata Michalec</strong>
<a href="b.michalec@muzemniepodleglosci.art.pl" >b.michalec@muzemniepodleglosci.art.pl</a> <a href="b.michalec@muzemniepodleglosci.art.pl" >b.michalec@muzemniepodleglosci.art.pl</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zastepca_Dyrektora_ Administracyjny.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Zastępca Dyrektora d/s Administracyjnych< /strong></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zastepca_Dyrektora_ Administracyjny.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Zastępca Dyrektora d/s Administracyjnych< /strong></a>
<strong>Adam Bacławski</strong> <strong>Adam Bacławski</strong>
<a href="a.baclawski@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.baclawski@muzeumniepodleglosci.art.pl</a> <a href="a.baclawski@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.baclawski@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Glowny_Ksiegowy.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Główny Księgowy</strong></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Glowny_Ksiegowy.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Główny Księgowy</strong></a>
<strong>Małgorzata Łusiak <strong>Małgorzata Łusiak
</strong>tel. 22 826 90 91/92 wew. 36 </strong>tel. 22 826 90 91/92 wew. 36
e-mail: <a href="mailto: e.firlej@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>  e-mail: <a href="mailto: m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>
<p style="text-align: center;"><strong>Rada Muzeum</strong></p>  
<strong>Skład Rady Muzeum przy Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong> <strong>działającej w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach</strong>  
<strong>Przewodniczący</strong>  
<strong>dr Jan Sęk</strong> – Prezes Fundacji Willa Polonia  
<strong>Członkowie Rady</strong>  
<strong>Adam Struzik</strong> – Marszałek Województwa Mazowieckiego  
<strong>Rudolf Borusiewicz</strong> – Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich  
<strong>Małgorzata Bojanowska</strong> – Dyrektor Muzeum Dulag 121 <h1></h1>
<strong>dr Stanisław Dziedzic</strong> – Dyrektor Biblioteki Kraków  
<strong>Małgorzata Naimska</strong> – Dyrektor, Biuro Kultury m.st. Warszawy  
<strong>Joanna Ruszecka</strong> – Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
<strong>Lech  Marchlewski</strong> – Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
<strong>dr Krzysztof  Lachowski</strong> – Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej  
<strong>Waldemar Rataj</strong> – Fundacja Kolegium Wigierskie  
<strong>Prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki</strong> – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
Kadencja Rady Muzeum: 8 listopada 2016 – 7 listopada 2020 r.  
Uchwała nr 1776/196/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego  z dnia 8 listopada 2016 r.  

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219