Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Dyrekcja MuzeumWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 2020-04-03 @ 13:11:19. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Dyrekcja Muzeum

Dyrektor Muzeum
dr Tadeusz Skoczek
tel. 22 827 37 70
e-mail: t.skoczek@muzeumniepodleglosci.art.pl, sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl

Zastępca Dyrektora d/s Programowych
dr Beata Michalec
b.michalec@muzemniepodleglosci.art.pl

Zastępca Dyrektora d/s Administracyjnych
Adam Bacławski

a.baclawski@muzeumniepodleglosci.art.pl

Główny Księgowy
Małgorzata Łusiak
tel. 22 826 90 91/92 wew. 36
e-mail: m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl

Rada Muzeum

Skład Rady Muzeum przy Muzeum Niepodległości w Warszawie działającej w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach

Przewodniczący

dr Jan Sęk – Prezes Fundacji Willa Polonia

Członkowie Rady

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

Rudolf Borusiewicz – Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich

Małgorzata Bojanowska – Dyrektor Muzeum Dulag 121

dr Stanisław Dziedzic – Dyrektor Biblioteki Kraków

Małgorzata Naimska – Dyrektor, Biuro Kultury m.st. Warszawy

Joanna Ruszecka – Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Lech  Marchlewski – Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

dr Krzysztof  Lachowski – Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej

Waldemar Rataj – Fundacja Kolegium Wigierskie

Prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Kadencja Rady Muzeum: 8 listopada 2016 – 7 listopada 2020 r.

Uchwała nr 1776/196/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego  z dnia 8 listopada 2016 r.

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

2020-04-03 @ 13:11:19Wersja bieżąca
Title
Skasowano: Dyrekcja i Rada Muzeum Dodano: Dyrekcja Muzeum
Content
Skasowano: <p style="text-align: center;"><strong>Dyrekcja Muzeum</strong></p> 
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Dyrektor_Muzeum.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Dyrektor MuzeumBez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Dyrektor_Muzeum.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Dyrektor Muzeum
Bez zmian: </strong></a><strong>dr Tadeusz SkoczekBez zmian: </strong></a><strong>dr Tadeusz Skoczek
Bez zmian: </strong>tel. 22 827 37 70Bez zmian: </strong>tel. 22 827 37 70
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: t.skoczek@muzeumniepodleglosci.art.pl" >t.skoczek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>, <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span> Dodano: e-mail: <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zastepca_Dyrektora_ Programowy.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Zastępca Dyrektora d/s Programowych< /strong></a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zastepca_Dyrektora_ Programowy.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Zastępca Dyrektora d/s Programowych< /strong></a>
Bez zmian: <strong>dr Beata Michalec</strong>Bez zmian: <strong>dr Beata Michalec</strong>
Skasowano: <a href="b.michalec@muzemniepodleglosci.art.pl" >b.michalec@muzemniepodleglosci.art.pl</a> Dodano: <a href="mailto: b.michalec@muzn.pl" >b.michalec@muzn.pl</a>
Skasowano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zastepca_Dyrektora_ Administracyjny.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Zastępca Dyrektora d/s Administracyjnych< /strong></a> Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><strong><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zastepca_Dyrektora_ Administracyjny.pdf" >Zastepca_Dyrektora_d/s Administracyjnych< /a></strong></p>
Skasowano: <strong>Adam Bacławski</strong> 
Skasowano: <a href="a.baclawski@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.baclawski@muzeumniepodleglosci.art.pl</a> 
Skasowano: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Glowny_Ksiegowy.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">< strong>Główny Księgowy</strong></a> 
Skasowano: <strong>Małgorzata Łusiak 
Skasowano: </strong>tel. 22 826 90 91/92 wew. 36 
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: e.firlej@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a> 
Skasowano: <p style="text-align: center;"><strong>Rada Muzeum</strong></p> 
Skasowano: <strong>Skład Rady Muzeum przy Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong> <strong>działającej w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach</strong> 
Skasowano: <strong>Przewodniczący</strong> 
Skasowano: <strong>dr Jan Sęk</strong> – Prezes Fundacji Willa Polonia 
Skasowano: <strong>Członkowie Rady</strong> 
Skasowano: <strong>Adam Struzik</strong> – Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Skasowano: <strong>Rudolf Borusiewicz</strong> – Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich 
Skasowano: <strong>Małgorzata Bojanowska</strong> – Dyrektor Muzeum Dulag 121 
Skasowano: <strong>dr Stanisław Dziedzic</strong> – Dyrektor Biblioteki Kraków 
Skasowano: <strong>Małgorzata Naimska</strong> – Dyrektor, Biuro Kultury m.st. Warszawy 
Skasowano: <strong>Joanna Ruszecka</strong> – Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
Skasowano: <strong>Lech  Marchlewski</strong> – Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
Skasowano: <strong>dr Krzysztof  Lachowski</strong> – Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej 
Skasowano: <strong>Waldemar Rataj</strong> – Fundacja Kolegium Wigierskie 
Skasowano: <strong>Prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki</strong> – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Skasowano: Kadencja Rady Muzeum: 8 listopada 2016 – 7 listopada 2020 r. 
Skasowano: Uchwała nr 1776/196/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego  z dnia 8 listopada 2016 r. 
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">Tomasz Jagodziński</p>
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><a href="mailto: t.jagodzinski@muzn.pl" >t.jagodzinski@muzn.pl</a></p>
 Dodano: <h1></h1>

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219