Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Majątek MuzeumWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 8 października 2012 o 20:04:28. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Muzeum Niepodległości w Warszawie jest użytkownikiem wieczystym gruntów oraz właścicielem budynków, budowli i urządzeń położonych na tych gruntach, dotyczących następujących terenów:
1)    działka ew. nr 11 w obrębie 5-02-10 o powierzchni 3494 m2, położona w Warszawie, przy Al. Solidarności 62 wraz z budynkiem Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW 608 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 456/00 z dnia 30.08.2000 r.
2)    działki ew. nr: 2 w obrębie 7-01-17, nr 15/1, nr 23 i nr 24 w obrębie 7-01-18, o łącznej powierzchni 29 184 m2, położone w Warszawie, przy ul. Skazańców 25, grunty nie uregulowane w księdze wieczystej po 1945 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 583/04 z dnia 27.08.2004 r.
3)    działka ew. nr 11 o powierzchni 7366 m2 w obrębie 5-01-07, położona w Warszawie, przy ul. Dzielnej 24/26, nie uregulowana w księdze wieczystej po 1945 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 582/04 z dnia 27.08.2004 r.
Wszystkie budynki stanowiące na mocy w/w decyzji własność Muzeum Nieodległości są obiektami zabytkowymi, wpisanymi do rejestru zabytków nieruchomych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w 1965 r. (Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów i pawilon X Cytadeli Warszawskiej) oraz Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego w 2001 r. (Muzeum Więzienia „Pawiak”).
Muzeum, jako samorządowa instytucja kultury, otrzymuje od Organizatora, tj. Zarządu Województwa Mazowieckiego, dotację na działalność statutową. Wysokość dotacji określana jest corocznie przez Organizatora.

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

8 października 2012 o 20:04:28Wersja bieżąca
Content
Bez zmian: <div style="text-align: justify;">Bez zmian: <div style="text-align: justify;">
Bez zmian: <div>Bez zmian: <div>
Bez zmian: <div>Muzeum Niepodległości w Warszawie jest użytkownikiem wieczystym gruntów oraz właścicielem budynków, budowli i urządzeń położonych na tych gruntach, dotyczących następujących terenów:</div>Bez zmian: <div>Muzeum Niepodległości w Warszawie jest użytkownikiem wieczystym gruntów oraz właścicielem budynków, budowli i urządzeń położonych na tych gruntach, dotyczących następujących terenów:</div>
Skasowano: <div>1)    działka ew. nr 11 w obrębie 5-02-10 o powierzchni 3494 m<sup>2</sup>, położona w Warszawie, przy Al. Solidarności 62 wraz z budynkiem Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW 608 – <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Palacsmall.jpg">decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 456/00 z dnia 30.08.2000 r.</a></div> Dodano: <div>1)    działka ew. nr 11 w obrębie 5-02-10 o powierzchni 3494 m<sup>2</sup>, położona w Warszawie, przy Al. Solidarności 62 wraz z budynkiem Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW 608 – <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ decyzja-Pałac.pdf">decyzja Pałac</a></div>
Skasowano: <div><em>2)    </em>działki ew. nr: 2 w obrębie 7-01-17, nr 15/1, nr 23 i nr 24 w obrębie 7-01-18, o łącznej powierzchni 29 184 m<sup>2</sup>, położone w Warszawie, przy ul. Skazańców 25, grunty nie uregulowane w księdze wieczystej po 1945 r. – <em><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/cytadelasmall.jpg">decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 583/04 z dnia 27.08.2004 r.</a></em></div> Dodano: <div><em>2)    </em>działki ew. nr: 2 w obrębie 7-01-17, nr 15/1, nr 23 i nr 24 w obrębie 7-01-18, o łącznej powierzchni 29 184 m<sup>2</sup>, położone w Warszawie, przy ul. Skazańców 25, grunty nie uregulowane w księdze wieczystej po 1945 r. – <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ decyzja-Cytadela.pdf">decyzja Cytadela</a></div>
Skasowano: <div><em>3)    </em>działka ew. nr 11 o powierzchni 7366 m<sup>2</sup> w obrębie 5-01-07, położona w Warszawie, przy ul. Dzielnej 24/26, nie uregulowana w księdze wieczystej po 1945 r. – <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/pawiaksmall.jpg">decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 582/04 z dnia 27.08.2004 r.</a></div> Dodano: <div><em>3)    </em>działka ew. nr 11 o powierzchni 7366 m<sup>2</sup> w obrębie 5-01-07, położona w Warszawie, przy ul. Dzielnej 24/26, nie uregulowana w księdze wieczystej po 1945 r. – <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ decyzja-Pawiak.pdf">decyzja Pawiak</a></div>
Skasowano: <div>Wszystkie budynki stanowiące na mocy w/w decyzji własność Muzeum Nieodległości są obiektami zabytkowymi, wpisanymi do rejestru zabytków nieruchomych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w 1965 r. (<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/pliki/BIP_ zabytek_Palac.JPG">Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów</a> i <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/pliki/BIP_ zabytek_Skazancow.JPG">pawilon X Cytadeli Warszawskiej</a>) oraz Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego w 2001 r. (<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/pliki/BIP_ zabytek_Dzielna.JPG">Muzeum Więzienia Pawiak</a>).</div> Dodano: <div>Wszystkie budynki stanowiące na mocy w/w decyzji własność Muzeum Nieodległości są obiektami zabytkowymi, wpisanymi do rejestru zabytków nieruchomych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w 1965 r. (<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wpis-do-zabytków- Pałac.pdf">wpis do zabytków Pałac</a> i  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wpis-do-zabytków- Cytadela.pdf">wpis do zabytków Cytadela</a>) oraz Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego w 2001 r. (<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wpis-do-zabytków- Pawiak.pdf">wpis do zabytków Pawiak</a>). Mauzoleum Walki i Męczeństwa mieszczące się w przedwojennym budynku Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego również jest objęte ochroną konserwatorską (<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wpis-do-zabytków- Szucha.pdf">wpis do zabytków Szucha</a>).</div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div>Muzeum, jako samorządowa instytucja kultury, otrzymuje od Organizatora, tj. Zarządu Województwa Mazowieckiego, dotację na działalność statutową. Wysokość dotacji określana jest corocznie przez Organizatora.</div>Bez zmian: <div>Muzeum, jako samorządowa instytucja kultury, otrzymuje od Organizatora, tj. Zarządu Województwa Mazowieckiego, dotację na działalność statutową. Wysokość dotacji określana jest corocznie przez Organizatora.</div>
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219