Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Oddziały MuzeumWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 8 października 2012 o 19:51:20. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Jerzy Wągrodzki – kierownik Oddziału 
xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl
tel. 22 839 12 68 (centrala)
tel. 22 839 23 83 (kierownik)
fax: 22 839 95 70
Michał Cieślak
Jarosław Jaskólski
Tadeusz Stani – fotograf
Muzeum Więzienia Pawiak wraz z filią – Mauzoleum Walki i Męczeństwa

Joanna Gierczyńska – kierownik Oddziału
pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl
tel./fax 22 831 92 89
Robert Hasselbusch
Dorota Panowek

Mazuzoleum Walki i Męczeństwa –
filia Oddziału Muzem Więzienia Pawiak
szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl
tel.fax: 22 629 49 19
Witold Żarnowski
Wiesława Kiedrowicz
Barbara Walkiewicz

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

8 października 2012 o 19:51:20Wersja bieżąca
Content
<div>  
<div><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/oddzialy_ X_pawilon.pdf">Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /a></span></strong></div>  <div><span style="color: #000000;"><strong><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/oddzialy_ X_pawilon.pdf"><span style="color: #000000;">Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /span></a></strong> </span></div>
  <div></div>
<div><strong>Jerzy Wągrodzki</strong><strong> - kierownik Oddziału </strong>  <div><strong>Jan Engelgard - p.o. kierownik Oddziału </ strong></div>
<a href="mailto: pawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl" ><strong>xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl< /strong></a>  <div><a href="mailto: pawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl" ><strong>xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl< /strong></a>
 
tel. 22 839 23 83 (kierownik) tel. 22 839 23 83 (kierownik)
fax: 22 839 95 70 fax: 22 839 95 70
Michał Cieślak  Michał Cieślak</div>
  <div><a href="mailto: m.cieslak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.cieslak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>
Jarosław Jaskólski  Jarosław Jaskólski</div>
Tadeusz Stani - fotograf  
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/oddzialy_ Pawiak.pdf">Muzeum Więzienia Pawiak wraz z filią – Mauzoleum Walki i Męczeństwa</a>  
  <div><a href="mailto: j.jaskolski@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.jaskolski@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
  <div>Anna Milewska-Młynik</div>
  <div><a href="mailto: a.milewska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.milewska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <div><strong><span style="color: #000000;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/oddzialy_ Pawiak.pdf"><span style="color: #000000;">Muzeum Więzienia Pawiak wraz z filią – Mauzoleum Walki i Męczeństwa< /span></a></span> </strong></div>
  <div>
  <strong>Joanna Gierczyńska</strong> - kierownik Oddziału
<strong></strong></div>  </div>
<div><strong>Joanna Gierczyńska</strong> - kierownik Oddziału   
<a href="mailto: pawiak@muzeumniepodleglosci.art.plszucha@muzeumniepodleglosci.art.pl" ><strong>pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl< /strong></a>  <div><a href="mailto: pawiak@muzeumniepodleglosci.art.plszucha@muzeumniepodleglosci.art.pl" ><strong>pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl< /strong></a>
tel./fax 22 831 92 89 tel./fax 22 831 92 89
Robert Hasselbusch  Robert Hasselbusch</div>
  <div><a href="mailto: r.hasselbusch@muzeumniepodleglosci.art.pl" >r.hasselbusch@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>
Dorota Panowek</div>  Paweł Bezak</div>
  <div><a href="mailto: p.bezak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >p.bezak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div><strong> <div><strong>
  <span style="color: #000000;"><a href="http:// muzeum-niepodleglosci.home.pl/ mauzoleum_szucha/"><span style="color: #000000;">Mazuzoleum Walki i Męczeństwa -</span></a>< /span></strong><span style="color: #000000;"><a href="http:// muzeum-niepodleglosci.home.pl/ mauzoleum_szucha/"><span style="color: #000000;">filia Oddziału Muzeum Więzienia Pawiak</span> </a></span></div>
  <div></div>
  <div><strong>Andrzej Kotecki</strong></div>
  <div><a href="mailto: a.kotecki@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.kotecki@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
Mazuzoleum Walki i Męczeństwa - </strong>filia Oddziału Muzem Więzienia Pawiak <div>Franciszek Płóciennik</div>
  <div><a href="mailto: f.plociennik@muzeumniepodleglosci.art.pl" >f.plociennik@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<a href="mailto: szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl" ><strong>szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl< /strong></a>  <div><a href="mailto: szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl" ><strong>szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl< /strong></a>
tel.fax: 22 629 49 19  tel.fax: 22 629 49 19</div>
Witold Żarnowski  
  <div>
Wiesława Kiedrowicz Wiesława Kiedrowicz
Barbara Walkiewicz</div> Dorota Garbowska</div>
</div>  

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219