Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Praca w MuzeumWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 12 marca 2013 o 11:08:46. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko:

specjalisty ds. promocji i marketingu

 1. Główne zadania:
 • Przygotowanie i realizacja strategii promocji i marketingu Muzeum Niepodległości.
 • Nadzór nad wydawnictwami muzealnymi.
 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność statutową Muzeum.
 • Stworzenie systemu komunikacji i informacji zewnętrznej.
 1. Niezbędne wymagania:
  • wykształcenie wyższe,
  • minimum 3 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku,
  • doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, w działach organizacyjnych lub promocyjnych,
  • kreatywność oraz udokumentowana chęć stałego podnoszenia własnych kwalifikacji.
 1. Dodatkowe wymagania:
  • mile widziany tytuł naukowy,
  • znajomość języków obcych – zwłaszcza j. angielskiego.
 1. Wymagane dokumenty:
  • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
  • list motywacyjny;
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, w sekretariacie Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62,
w terminie
do dnia 15.03.2013 r. do godz. 12:00.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się 18 marca 2013 r. w siedzibie Muzeum między godz. 10.00 a 12.00, przeprowadzi ją komisja kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora MN.
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek:
dotyczy konkursu na stanowisko specjalisty ds. promocji i marketingu.

Muzeum Niepodległości zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Muzeum w dniach 22-28.03.2013 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn., zm.).

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

12 marca 2013 o 11:08:46Wersja bieżąca
Content
<p align="CENTER"><span style="font-family: Georgia,serif; "><strong>Muzeum Niepodległości w Warszawie </strong></span></p>  <h1><strong>Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></h1>
<p align="CENTER"><span style="font-family: Georgia,serif; "><em>ogłasza konkurs na stanowisko:</ em></span></p>  
<p align="CENTER"><span style="font-family: Georgia,serif;"><em><span style="text-decoration: underline;">specjalisty ds. promocji i marketingu</span> </em></span></p>  
<ol>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Główne zadania:</strong> </span></span></li>  
</ol>  
  <h1> poszukuje osoby na stanowisko</h1>
  <h1>Specjalista ds. inwestycji</h1>
  <strong>Główne obowiązki:</strong>
<ul> <ul>
   <li>koordynacja prac związanych z rozliczeniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz z innych źródeł zewnętrznych,</li>
   <li>przygotowywanie dokumentacji do wniosków oraz nadzór nad jej prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją,</li>
   <li>zarządzanie realizacją projektów zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie,</li>
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Przygotowanie i realizacja strategii promocji i marketingu Muzeum Niepodległości. </span></span></li>  <li>monitoring budżetu projektów i harmonogramów płatności a także bieżąca współpraca z instytucjami finansującymi oraz z organizatorem,</li>
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Nadzór nad wydawnictwami muzealnymi.</ span></span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność statutową Muzeum.</span> </span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Stworzenie systemu komunikacji i informacji zewnętrznej. </span></span></li>  
   <li>przygotowanie wniosków o płatność i ich rozliczanie oraz harmonogramów płatności oraz pozostałych wymaganych dokumentów,</li>
   <li>nadzór nad poprawnością aspektów finansowo-rozliczeniowych projektów w tym kontrola wydatkowanych środków finansowych,</li>
   <li>udział w kontrolach projektów,</li>
   <li>współpraca z pracownikami innych działów biorących udział w procesie przygotowywania dokumentacji wymaganych na etapie wnioskowania.</li>
</ul> </ul>
<ol start="2">  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Niezbędne wymagania:</strong> </span></span></li> <strong>Oczekujemy</strong>
</ol>  
<ol>  
<ul> <ul>
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">wykształcenie wyższe, </span></span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">minimum 3 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku,</ span></span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, w działach organizacyjnych lub promocyjnych,< /span></span></li>  <li>doświadczenia w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy UE – w tym sporządzanie wniosków o płatność, nadzorowanie realizacji oraz budżetu projektu bądź chęci do zyskania umiejętności w tym obszarze,</li>
   <li>zaangażowania oraz umiejętności pracy pod presją czasu,</li>
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">kreatywność oraz udokumentowana chęć stałego podnoszenia własnych kwalifikacji.< /span></span></li>  <li>komunikatywności, umiejętności pracy samodzielnej oraz w zespole,</li>
   <li>chęci rozwoju i doskonalenia zawodowego,</li>
</ul> </ul>
</ol>  
<ol start="3">  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Dodatkowe wymagania:</strong> </span></span></li> <strong>Zyskasz</strong>
</ol>  
<ol>  
<ul> <ul>
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">mile widziany tytuł naukowy,</span> </span></li>  <li>stabilne zatrudnienie – umowa o pracę w wymiarze 1,00 etatu,</li>
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">znajomość języków obcych – zwłaszcza j. angielskiego.< /span></span></li>  
   <li>udział w szkoleniach,</li>
   <li>niezbędne narzędzia pracy,</li>
   <li>pracę rozwojową, z dużą dozą samodzielności,</li>
   <li>ruchome godziny rozpoczynania pracy</li>
</ul> </ul>
</ol>  
<ol start="4">  
  &nbsp;
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Wymagane dokumenty:</strong> </span></span></li> <strong>Wymagane dokumenty</strong>
</ol>  
<ol>  
  <strong> </strong>
<ul> <ul>
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) ;</span></span></li>  <li>Curriculum Vitae</li>
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">list motywacyjny;< /span></span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie; </span></span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;< /span></span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.< /span></span></li>  
   <li>Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”.</li>
</ul> </ul>
</ol>  
<p align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, w sekretariacie Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62,  
w terminie </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>do dnia 15.03.2013 r. do godz. 12:00.</strong> </span></span></p>  
<p align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się 18 marca 2013 r. w siedzibie Muzeum między godz. 10.00 a 12.00</strong> </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">, przeprowadzi ją komisja kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora MN.</span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">  
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek:  
</span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><em>dotyczy konkursu na stanowisko </em></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><em>< strong>specjalisty ds. promocji i marketingu. </strong></em> </span></span></p>  
<p align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><em>< strong>Muzeum Niepodległości </strong></em> </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. </span></span></p>  
<p align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Muzeum w dniach </ span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong> 22-28.03.2013 r. </strong></span> </span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu. </span></span></p>  
  &nbsp;
  Prosimy o podanie przybliżonych oczekiwań finansowych netto.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
<p align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><em>Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn., zm.).</em></span></span></p> Dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres <a href="mailto: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl" >sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>, w tytule  podając „Specjalista ds. inwestycyjnych”. Dokumenty aplikacyjne prosimy nadsyłać do dnia 15.08.2018 r.

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219