Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Działy MuzeumWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 4 marca 2019 o 12:09:56. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Dział Historii i Badań Naukowych
tel. 22 826 90 91/92 wew. 43
dr Jolanta Załęczny – kierownik
Marzena Milewska
Natalia Drozdowicz
———————————————————————————–
Redakcja NiP

Dorota Panowek, sekretarz redakcji NiP
—————————————————————————————
dr Izabela Mościcka   – p.o. Kierownika Działu Gromadzenia
tel. 22 826 90 91/92 wew. 54
Aleksander Kosieradzki
Agnieszka Wysocka
Joanna Kijewska
—————————————————————————————————————————–
Dział Promocji i Marketingu
tel./fax 22 826 90 91/92 wew. 34
Sebastian Urbańczyk
Piotr Piegat
Bartłomiej Kłusek
Justyna Wyszyńska
—————————————————————————————————————————

Dział Edukacji
p.o. Kierownika
Krzysztof Bąkała

k.bakala@muzeumniepodleglosci

Michał Rybak m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl

Beata Michalec

Teresa Kołakowska-Bajklik

—————————————————————————————————————————-
biblioteka@muzeumniepodleglosci.art.pl
tel. 22 826 90 91/92 wew.44
Halina Murawska – p.o. kierownika
h.murawska@muzeumniepodleglosci.art.pl
Anna Maria Nerć
Jolanta Miszkiewicz
———————————————————————————————————————-
tel. 22 826 90 91/92 wew. 36
Małgorzata Łusiak   m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl
Elżbieta Firlej
Katarzyna Marek
Halina Dąbrowska
———————————————————————————————————————————

Stanowisko ds. pracowniczych

Agnieszka Czonka
a.czonka@muzeumniepodleglosci.art.pl
tel. 22 826 90 91/92 wew. 47
——————————————————————————————————————-
Kancelaria-Sekretariat
Sylwia Łusiak
Dorota Panowek
tel. 22 827 37 70
——————————————————————————————————————————–

Dział administracji

Jacek Skorupa – kierownik
tel. 22 826 90 91/92 wew. 48
Marcin Dołowy
Magdalena Przybylska m.przybylska@muzeumniepodleglosci.art.pl
Maja Czaplicka
Lilla Filipiak, Bożena Tomczyk – Kiosk Wydawnictw
tel. 22 826 90 91 wew. 31/32
Bronisław Szczudło – pracownia ksero, warsztat
tel. 22 826 90 91/92 wew. 58
Waldemar Grabowski
Kamil Łopacki
———————————————————————————————————————————-
Bogdan Sieradzki
tel. 22 826 90 91/92 wew. 46
———————————————————————————————————————————————-
———————————————————————————————————————————————–
Anna Więckowska
a.wieckowska@muzeumniepodleglosci.art.pl
tel. 22 826 90 91/92 wew. 46
—————————————————————————————————————————————————-
Dział Ochrony
tel. 22 826 90 91/92 wew. 37

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

4 marca 2019 o 12:09:56Wersja bieżąca
Content
<div align="center"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><strong><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ historii.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Dział < /span></a>Historii i Badań Naukowych</strong> </span></div> <div align="center"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><strong><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ historii.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Dział < /span></a>Historii i Badań Naukowych</strong> </span></div>
<div align="center"><span style="text-decoration: underline;">tel. 22 826 90 91/92 wew. 43</span></div>  <div align="center"><span style="text-decoration: underline;">tel. 22 826 90 91/92 wew. 38</span></div>
<div align="center"><strong>dr Jolanta Załęczny</strong> - kierownik</div>  <div align="center">dr hab. Jolanta Załęczny - kierownik</div>
<div align="center">tel. (0-22) 839 12 34 <div align="center">tel. (0-22) 839 12 34
<a href="j.engelgard@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.zaleczny@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <a href="j.engelgard@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.zaleczny@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center"> <div align="center">
<div align="center">Marzena Milewska</div> <div align="center">Marzena Milewska</div>
<div align="center"><a href="m.milewska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.milewska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="m.milewska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.milewska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Natalia Drozdowicz</div>  <div align="center"></div>
<div align="center"><a href="mailto: n.drozdowicz@muzeumniepodleglosci.art.pl" >n.drozdowicz@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>  
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ---------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ---------</div>
<div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>Redakcja NiP</strong></span> <div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>Redakcja NiP</strong></span>
<div align="center">Dorota Panowek, sekretarz redakcji NiP</div> <div align="center">Dorota Panowek, sekretarz redakcji NiP</div>
<div align="center"><a href="mailto: d.panowek@muzeumniepodleglosci.art.pl" >d.panowek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: d.panowek@muzeumniepodleglosci.art.pl" >d.panowek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center"><a href="mailto: nip@muzeumniepodleglosci.art.pl" >nip@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: nip@muzeumniepodleglosci.art.pl" >nip@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
</div> </div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------------</div>
<div align="center"></div> <div align="center"></div>
<div align="center"></div> <div align="center"></div>
<div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ zbiorow.pdf">Dział Zbiorów</a>< /span></strong></div> <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ zbiorow.pdf">Dział Zbiorów</a>< /span></strong></div>
<div align="center"><a href="zbiory@muzeumniepodleglosci.art.pl" >zbiory@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="zbiory@muzeumniepodleglosci.art.pl" >zbiory@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">dr Izabela Mościcka   - p.o. Kierownika Działu Gromadzenia</div>  <div align="center">dr Izabela Mościcka   - kierownik</div>
<div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 54</div>  <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 55</div>
<div align="center"><a href="mailto: i.moscicka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >i.moscicka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: i.moscicka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >i.moscicka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center"><a href="mailto: lzywek@muzeumniepodleglosci.art.pl"><span style="color: #000000;">Łukasz Żywek -</span> l.zywek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: lzywek@muzeumniepodleglosci.art.pl"><span style="color: #000000;">Łukasz Żywek -</span> l.zywek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">dr Irena Kępa <a href="mailto: i.kepa@muzeumniepodleglosci.art.pl" >i.kepa@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center">dr Irena Kępa <a href="mailto: i.kepa@muzeumniepodleglosci.art.pl" >i.kepa@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Filip Żelewski <a href="mailto: fz.kresowy@muzeumniepodleglosci.art.pl" >f.zelewski@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>  
<div align="center">Tadeusz Stani <a href="mailto: t.stani@muzeumniepodleglosci.art.pl" >t.stani@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center">Tadeusz Stani <a href="mailto: t.stani@muzeumniepodleglosci.art.pl" >t.stani@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Aleksander Kosieradzki</div> <div align="center">Aleksander Kosieradzki</div>
  <div align="center"><a href="mailto: a.kosieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.kosieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Agnieszka Wysocka</div> <div align="center">Agnieszka Wysocka</div>
  <div align="center"><a href="mailto: a.wysocka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.wysocka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Joanna Kijewska</div> <div align="center">Joanna Kijewska</div>
  <div align="center"><a href="mailto: j.kijewska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.kijewska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center"></div>  <div align="center">Justyna Piesak</div>
  <div align="center"><a href="mailto: j.piesak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.piesak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center"></div> <div align="center"></div>
<div>-------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -----------------</div> <div>-------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -----------------</div>
<div></div> <div></div>
<div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ edukacji_i_promocji.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Dział < /span></a>Promocji i Marketingu</span> </strong></span></div> <div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ edukacji_i_promocji.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Dział < /span></a>Promocji i Marketingu</span> </strong></span></div>
<div align="center" >tel./fax 22 826 90 91/92 wew. 34</div>  <div align="center" >tel./fax 22 826 90 91/92 wew. 39</div>
<div align="center">Sebastian Urbańczyk</div>  <div align="center" >Bartłomiej Kłusek - kierownik</div>
<div align="center"><a href="s.urbanczyk@muzeumniepodleglosci.art.pl" >s.urbanczyk@muzeumniepodleglosci.art.pl, </a><a href="mailto: promocja@muzeumniepodleglosci.art.pl" >promocja@muzeumniepodleglosci.art.pl</a><a href="s.urbanczyk@muzeumniepodleglosci.art.pl" >,</a></div>  <div align="center"><a href="mailto: b.klusek@muzeumniepodleglosci.art.pl" >b.klusek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Piotr Piegat</div> <div align="center">Piotr Piegat</div>
<div align="center"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">p.piegat<a href="mailto: d.pawlowiec@muzeumniepodleglosci.art.pl"><span style="color: #0000ff;">@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></a></span></div> <div align="center"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">p.piegat<a href="mailto: d.pawlowiec@muzeumniepodleglosci.art.pl"><span style="color: #0000ff;">@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></a></span></div>
<div align="center" >Bartłomiej Kłusek</div>  
<div align="center"><a href="mailto: w.perdion@muzeumniepodleglosci.art.pl" >b.klusek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>  
<div align="center">Justyna Wyszyńska</div> <div align="center">Justyna Wyszyńska</div>
  <div align="center"><a href="mailto: j.wyszynska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.wyszynska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center"></div>  <div align="center">Natalia Drozdowicz</div>
  <div align="center"><a href="mailto: n.drozdowicz@muzeumniepodleglosci.art.pl" >n.drozdowicz@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------</div>  <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ---------------</div>
<div align="center"> <div align="center">
<strong><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">Dział Edukacji</span></strong> <strong><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">Dział Edukacji</span></strong>
p.o. Kierownika  
  tel. 22 826 90 91 wew. 42/43
<strong>Krzysztof Bąkała</strong> Krzysztof Bąkała - kierownik
<a href="k.bakala@muzeumniepodleglosci.art.pl" >k.bakala@muzeumniepodleglosci</a> <a href="k.bakala@muzeumniepodleglosci.art.pl" >k.bakala@muzeumniepodleglosci</a>
  Michał Rybak
Michał Rybak <a href="m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>  <a href="m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>
Beata Michalec  
Teresa Kołakowska-Bajklik  Teresa Kołakowska-Bajtlik
  <a href="mailto: t.kolakowska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >t.kolakowska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>
</div> </div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------</div>
<div align="center"></div> <div align="center"></div>
<div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ dzial_biblioteka_ naukowa.pdf">Biblioteka <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ dzial_biblioteka_ naukowa.pdf">Biblioteka
</a></span></ strong></div> </a></span></ strong></div>
<div align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">biblioteka@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span> <div align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">biblioteka@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span>
tel. 22 826 90 91/92 wew.44</div> tel. 22 826 90 91/92 wew.44</div>
<div align="center" ><strong>Halina Murawska </strong>- p.o. kierownika  <div align="center">Halina Murawska - kierownik
<a href="mailto: h.murawska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >h.murawska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <a href="mailto: h.murawska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >h.murawska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Anna Maria Nerć</div>  
<div align="center">Jolanta Miszkiewicz</div> <div align="center">Jolanta Miszkiewicz</div>
  <div align="center"><a href="mailto: j.miszkiewicz@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.miszkiewicz@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------</div>
<div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ finansowo_ksiegowy.pdf"> <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ finansowo_ksiegowy.pdf">
Dział Finansowo – Księgowy</a> </span></strong></div> Dział Finansowo – Księgowy</a> </span></strong></div>
<div align="center"> <div align="center">
<div align="center"> <div align="center">
<div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 36</div> <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 36</div>
  <div align="center" >Małgorzata Łusiak - główna księgowa</div>
<div align="center" >Małgorzata Łusiak   <a href="mailto: m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>  <div align="center"><a href="mailto: m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Elżbieta Firlej</div> <div align="center">Elżbieta Firlej</div>
  <div align="center"><a href="mailto: e.firlej@muzeumniepodleglosci.art.pl" >e.firlej@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
  <div align="center">Alina Słowik</div>
<div align="center">Alina Słowik   <a href="mailto: a.slowik@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.slowik@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>  <div align="center">   <a href="mailto: a.slowik@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.slowik@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Katarzyna Marek</div> <div align="center">Katarzyna Marek</div>
  <div align="center"><a href="mailto: k.marek@muzeumniepodleglosci.art.pl" >k.marek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Halina Dąbrowska</div> <div align="center">Halina Dąbrowska</div>
  <div align="center"><a href="mailto: h.dabrowska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >h.dabrowska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</div>
<div align="center"></div> <div align="center"></div>
<span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><strong>Stanowisko ds. pracowniczych< /strong></span> <span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><strong>Stanowisko ds. pracowniczych< /strong></span>
<div align="center"> <div align="center">
<div align="center">Ewa Ludkiewicz  
<a href="mailto: e.ludkiewicz@muzeumniepodleglosci.art.pl" >e.ludkiewicz@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>  
<div align="center">Agnieszka Czonka</div> <div align="center">Agnieszka Czonka</div>
<div align="center"><a href="mailto: a.czonka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.czonka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a> <div align="center"><a href="mailto: a.czonka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.czonka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>
tel. 22 826 90 91/92 wew. 47</div> tel. 22 826 90 91/92 wew. 47</div>
<div align="center"></div> <div align="center"></div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ----------------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ----------------</div>
<div align="center"></div> <div align="center"></div>
<div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Kancelaria-<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ sekretariat.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Sekretariat< /span></a></span></strong> </span></div>  <div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ sekretariat.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Sekretariat< /span></a></span></strong> </span></div>
<div align="center"><a href="mailto: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl" >sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>  
<div align="center">Sylwia Łusiak</div>  
<div align="center">Dorota Panowek</div> <div align="center">Dorota Panowek</div>
  <div align="center"><a href="mailto: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl" >sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">tel. 22 827 37 70</div> <div align="center">tel. 22 827 37 70</div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong> Kancelaria</strong></span> </span></div>
  <div align="center">
<div align="center"></div>  <div align="center">
  <div align="center">
  <div align="center">
  <div align="center"> Sylwia Łusiak</div>
  <div align="center"><a href="mailto: kancelaria@muzeumniepodleglosci.art.pl" >kancelaria@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
  <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 14</div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------</div>
<div align="center"></div> <div align="center"></div>
<span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Dział administracji< /span></strong></span> <span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Dział administracji< /span></strong></span>
<div align="center"><a href="mailto: administracja@muzeumniepodleglosci.art.pl" >administracja@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: administracja@muzeumniepodleglosci.art.pl" >administracja@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center" ><strong>Jacek Skorupa </strong>- kierownik</div> <div align="center" ><strong>Jacek Skorupa </strong>- kierownik</div>
<div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 48</div> <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 48</div>
<div align="center">Marcin Dołowy</div> <div align="center">Marcin Dołowy</div>
  <div align="center"><a href="mailto: m.dolowy@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.dolowy@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
  <div align="center">Magdalena Przybylska</div>
<div align="center">Magdalena Przybylska <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">m.przybylska@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span></div>  <div align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">m.przybylska@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span></div>
<div align="center">Maja Czaplicka</div> <div align="center">Maja Czaplicka</div>
  <div align="center"><a href="mailto: m.czaplicka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.czaplicka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
  <div align="center">Bartosz Biedrzycki</div>
  <div align="center"><a href="mailto: b.biedrzycki@muzeumniepodleglosci.art.pl" >b.biedrzycki@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
  <div align="center">Artur Pietrzyk</div>
  <div align="center"><a href="mailto: a.pietrzyk@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.pietrzyk@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Lilla Filipiak, Bożena Tomczyk – Kiosk Wydawnictw</div> <div align="center">Lilla Filipiak, Bożena Tomczyk – Kiosk Wydawnictw</div>
<div align="center">tel. 22 826 90 91 wew. 31/32</div>  <div align="center">tel. 22 826 90 91 wew. 56</div>
<div align="center"><a href="mailto: kiosk@muzeumniepodleglosci.art.pl" >kiosk@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: kiosk@muzeumniepodleglosci.art.pl" >kiosk@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center">Bronisław Szczudło – pracownia ksero, warsztat</div> <div align="center">Bronisław Szczudło – pracownia ksero, warsztat</div>
<div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 58</div> <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 58</div>
<div align="center">Waldemar Grabowski</div> <div align="center">Waldemar Grabowski</div>
<div align="center">Kamil Łopacki</div> <div align="center">Kamil Łopacki</div>
<div align="center"></div> <div align="center"></div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------</div>
<div align="center"></div> <div align="center"></div>
<div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ specjalista_ds_remontowo_ budowlanych.pdf">Stanowisko ds. remontowo – budowlanych</ a></span></strong></div> <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ specjalista_ds_remontowo_ budowlanych.pdf">Stanowisko ds. remontowo – budowlanych</ a></span></strong></div>
<div align="center">Bogdan Sieradzki</div> <div align="center">Bogdan Sieradzki</div>
<div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 46</div> <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 46</div>
<div align="center"><a href="mailto: bsieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl" >b.sieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> <div align="center"><a href="mailto: bsieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl" >b.sieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>
<div align="center"></div> <div align="center"></div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------</div>
<div align="center"></div> <div align="center"></div>
<div align="center"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ specjalista_ds_ bhp_i_ppoz.pdf" ><strong>Specjalista d/s bhp i p-poż</strong></a> <div align="center"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ specjalista_ds_ bhp_i_ppoz.pdf" ><strong>Specjalista d/s bhp i p-poż</strong></a>
Tomasz Zysk</div> Tomasz Zysk</div>
<div align="center"></div> <div align="center"></div>
<div align="center"></div> <div align="center"></div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------</div>
<div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ radca_prawny.pdf">Radca prawny</a></span> </strong></div> <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ radca_prawny.pdf">Radca prawny</a></span> </strong></div>
<div align="center">Anna Więckowska <div align="center">Anna Więckowska
<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">a.wieckowska@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span></div> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">a.wieckowska@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span></div>
<div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 46</div>  <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 54</div>
<div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------</div> <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------</div>
<div align="center"></div> <div align="center"></div>
<div align="center"></div> <div align="center"></div>
<div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Dział<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ szef_ochrony.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"> Ochrony< /span></a></span></strong> </span></div> <div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Dział<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ szef_ochrony.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"> Ochrony< /span></a></span></strong> </span></div>
<div align="center"><a href="mailto: ochrona@muzeumniepodleglosci.art.pl" >ochrona@muzeumniepodleglosci.art.pl</a> <div align="center"><a href="mailto: ochrona@muzeumniepodleglosci.art.pl" >ochrona@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>
Zbigniew Piekut</div> Zbigniew Piekut</div>
<div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 37</div> <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 37</div>
</div> </div>
</div> </div>
</div> </div>
</div> </div>

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219