Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Działy MuzeumWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 5 listopada 2019 o 13:10:20. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Dział Historii i Badań Naukowych
tel. 22 826 90 91/92 wew. 38
dr hab. Jolanta Załęczny – kierownik
Marzena Milewska
———————————————————————————–
Redakcja NiP
Dorota Panowek, sekretarz redakcji NiP
—————————————————————————————
dr Izabela Mościcka   – kierownik
tel. 22 826 90 91/92 wew. 55
Aleksander Kosieradzki
Agnieszka Wysocka
Joanna Kijewska
Justyna Piesak
—————————————————————————————————————————–
Dział Promocji i Marketingu
tel./fax 22 826 90 91/92 wew. 39
Bartłomiej Kłusek – kierownik
Piotr Piegat
Justyna Wyszyńska
Magdalena Kukawska
——————————————————————————————————————
Dział Edukacji tel. 22 826 90 91 wew. 42/43 Krzysztof Bąkała – kierownik k.bakala@muzeumniepodleglosci Michał Rybak m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl Teresa Kołakowska-Bajtlik t.kolakowska@muzeumniepodleglosci.art.pl
—————————————————————————————————————————-
biblioteka@muzeumniepodleglosci.art.pl tel. 22 826 90 91/92 wew.44
Halina Murawska – kierownik h.murawska@muzeumniepodleglosci.art.pl
Jolanta Miszkiewicz
———————————————————————————————————————-
tel. 22 826 90 91/92 wew. 36
Małgorzata Łusiak – główna księgowa
Elżbieta Firlej
Alina Słowik
Katarzyna Marek
Halina Dąbrowska
———————————————————————————————————————————
Stanowisko ds. pracowniczych
Agnieszka Czonka
a.czonka@muzeumniepodleglosci.art.pl tel. 22 826 90 91/92 wew. 47
——————————————————————————————————————-
Dorota Panowek
tel. 22 827 37 70
Kancelaria
 Sylwia Łusiak
tel. 22 826 90 91/92 wew. 14
——————————————————————————————————————————–
Dział administracji
Jacek Skorupa – kierownik
tel. 22 826 90 91/92 wew. 48
Marcin Dołowy
Magdalena Przybylska
m.przybylska@muzeumniepodleglosci.art.pl
Maja Czaplicka
Bartosz Biedrzycki
Artur Pietrzyk
Lilla Filipiak, Bożena Tomczyk – Kiosk Wydawnictw
tel. 22 826 90 91 wew. 56
Bronisław Szczudło – pracownia ksero, warsztat
tel. 22 826 90 91/92 wew. 58
Waldemar Grabowski
Kamil Łopacki
———————————————————————————————————————————-
Bogdan Sieradzki
tel. 22 826 90 91/92 wew. 46
———————————————————————————————————————————————-
———————————————————————————————————————————————–
Anna Więckowska a.wieckowska@muzeumniepodleglosci.art.pl
tel. 22 826 90 91/92 wew. 54
—————————————————————————————————————————————————-
Dział Ochrony
tel. 22 826 90 91/92 wew. 37

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

5 listopada 2019 o 13:10:20Wersja bieżąca
Content
Skasowano: <div align="center"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><strong><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ historii.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Dział < /span></a>Historii i Badań Naukowych</strong> </span></div> 
Skasowano: <div align="center"><span style="text-decoration: underline;">tel. 22 826 90 91/92 wew. 38</span></div> 
Skasowano: <div align="center">dr hab. Jolanta Załęczny - kierownik</div>Dodano: <!-- wp:tadv/classic-paragraph -->
Skasowano: <div align="center">tel. (0-22) 839 12 34 
Skasowano: <a href="j.engelgard@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.zaleczny@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Bez zmian: <div align="center">Bez zmian: <div align="center">
Skasowano: <div align="center">Marzena Milewska</div> 
 Dodano: <div align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Dział Historii i Badań Naukowych</strong> </span></span></div>
 Dodano: <div align="center">
 Dodano: <div>Krzysztof Bąkała</div>
 Dodano: <div>
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">tel. (22) 826 90 91 wew. 18<br><a href="mailto: k.bakala@muzn.pl" >k.bakala@muzn.pl</a></p>
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><a href="mailto: edukacja@muzn.pl" >edukacja@muzn.pl</a></p>
 Dodano: </div>
 Dodano: <p style="text-align: center;">Bartłomiej Sokołowski</p>
Skasowano: <div align="center"><a href="m.milewska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.milewska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> Dodano: <p style="text-align: center;"><a href="mailto: b.sokolowski@muzn.pl" >b.sokolowski@muzn.pl</a></p>
Skasowano: <div align="center"></div>  
 Dodano: <p style="text-align: center;">historia@muzn.pl<br>(22) 826 90 91 wew. 41</p>
 Dodano: <p>Janina Tomczyk</p>
 Dodano: <p>(22) 826 90 91 wew. 41</p>
 Dodano: </div>
Bez zmian: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ---------</div>Bez zmian: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ---------</div>
Skasowano: <div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>Redakcja NiP</strong></span> Dodano: <div align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Redakcja NiP</strong>< /span></span>
Skasowano: <div align="center">Dorota Panowek, sekretarz redakcji NiP</div> Dodano: <div align="center" >Bartłomiej Sokołowski - sekretarz redakcji NiP</div>
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: d.panowek@muzeumniepodleglosci.art.pl" >d.panowek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
 Dodano: <div align="center">tel. (22) 826 90 91 wew. 41</div>
 Dodano: <div align="center" >&nbsp;</div>
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: nip@muzeumniepodleglosci.art.pl" >nip@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> Dodano: <div align="center"><a href="mailto: nip@muzn.pl"> nip@muzn.pl</a></div>
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>
Bez zmian: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------------</div>Bez zmian: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------------</div>
Skasowano: <div align="center"></div> 
 Dodano: <div align="center" >&nbsp;</div>
 Dodano: <div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a style="color: #0000ff; text-decoration: underline;" href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ zbiorow.pdf">Dział Zbiorów</a>< /span></strong> </span></div>
 Dodano: <div align="center" >Małgorzata Piekarska - Kierownik Działu Zbiorów</div>
 Dodano: <div align="center">(22) 826 90 91 wew. 55</div>
 Dodano: <div align="center"><a href="mailto: m.piekarska@muzn.pl" >m.piekarska@muzn.pl</a></div>
 Dodano: <div align="center"><a href="mailto: zbiory@muzn.pl" >zbiory@muzn.pl< /a><br><br>Irena Kępa – kustosz dyplomowany<br>tel. (22) 839 12 68 wew. 45<br><a href="mailto: i.kepa@muzn.pl" >i.kepa@muzn.pl</a></div>
 Dodano: <div align="center" ><br>Aleksander Kosieradzki – samodzielny referent ds. digitalizacji<br>tel. (22) 839 12 68 wew. 22<br><a href="mailto: a.kosieradzki@muzn.pl" >a.kosieradzki@muzn.pl</a></div>
 Dodano: <div align="center" ><br><br></div>
 Dodano: <div align="center" ><br>Łukasz Żywek – kustosz<br>tel. (22) 839 12 68 wew. 22<br><a href="mailto: l.zywek@muzn.pl" >l.zywek@muzn.pl</a></div>
 Dodano: </div>
 Dodano: <!-- /wp:tadv/classic-paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:tadv/classic-paragraph -->
 Dodano: <div align="center" >&nbsp;</div>
 Dodano: <!-- /wp:tadv/classic-paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:tadv/classic-paragraph -->
 Dodano: <div align="center">Sylwia Popławska - konserwator</div>
 Dodano: <!-- /wp:tadv/classic-paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:tadv/classic-paragraph -->
 Dodano: <div align="center">tel. (22) 839 12 68 wew. 45</div>
 Dodano: <!-- /wp:tadv/classic-paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:tadv/classic-paragraph -->
 Dodano: <div align="center"><a href="mailto: s.poplawska@muzn.pl" >s.poplawska@muzn.pl</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:tadv/classic-paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:tadv/classic-paragraph -->
 Dodano: <div align="center" >&nbsp;</div>
 Dodano: <!-- /wp:tadv/classic-paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:tadv/classic-paragraph -->
 Dodano: <div align="center">Weronika Krzemień - asystent</div>
 Dodano: <!-- /wp:tadv/classic-paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:tadv/classic-paragraph -->
 Dodano: <div align="center">
 Dodano: <div align="center">tel. (22) 839 12 68 wew. 22</div>
 Dodano: <div align="center"><a href="mailto: w.krzemien@muzn.pl" >w.krzemien@muzn.pl</a></div>
 Dodano: </div>
 Dodano: <div align="center" >&nbsp;</div>
 Dodano: <div align="center">Marta Litwin - asystent</div>
 Dodano: <div align="center">tel. (22) 839 12 68 wew. 22</div>
 Dodano: <div align="center"><a href="mailto: m.litwin@muzn.pl" >m.litwin@muzn.pl</a></div>
Skasowano: <div align="center"></div> Dodano: <div align="center">
Skasowano: <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ zbiorow.pdf">Dział Zbiorów</a>< /span></strong></div>  
Skasowano: <div align="center"><a href="zbiory@muzeumniepodleglosci.art.pl" >zbiory@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Skasowano: <div align="center">dr Izabela Mościcka   - kierownik</div>  
Skasowano: <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 55</div>  
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: i.moscicka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >i.moscicka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: lzywek@muzeumniepodleglosci.art.pl"><span style="color: #000000;">Łukasz Żywek  </span> l.zywek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Skasowano: <div align="center">dr Irena Kępa <a href="mailto: i.kepa@muzeumniepodleglosci.art.pl" >i.kepa@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Skasowano: <div align="center">Tadeusz Stani <a href="mailto: t.stani@muzeumniepodleglosci.art.pl" >t.stani@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Skasowano: <div align="center">Aleksander Kosieradzki</div>  
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: a.kosieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.kosieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Skasowano: <div align="center">Agnieszka Wysocka</div> 
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: a.wysocka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.wysocka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Skasowano: <div align="center">Joanna Kijewska</div> 
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: j.kijewska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.kijewska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>  
Skasowano: <div align="center">Justyna Piesak</div> 
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: j.piesak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.piesak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Skasowano: <div align="center"></div> 
 Dodano: <div align="center" >&nbsp;</div>
Bez zmian: <div>-------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -----------------</div>Bez zmian: <div>-------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -----------------</div>
 Dodano: <div>&nbsp;</div>
 Dodano: <div align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Dział </span>Promocji i Marketingu</strong> </span></span></div>
 Dodano: <div align="center">
 Dodano: <p>tel. (22) 826 90 91 wew. 39<br>tel. bezpośredni (22) 826 90 93&nbsp;<br>kom. 533 783 370</p>
 Dodano: <p style="margin-bottom: .0001pt;">Justyna Wyszyńska – kierownik działu</p>
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><a href="mailto: j.wyszynska@muzn.pl" >j.wyszynska@muzn.pl</a></p>
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><a href="mailto: promocja@muzn.pl" >promocja@muzn.pl</a></p>
Skasowano: <div></div> Dodano: </div>
Skasowano: <div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ edukacji_i_promocji.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Dział < /span></a>Promocji i Marketingu</span> </strong></span></div> 
Skasowano: <div align="center" >tel./fax 22 826 90 91/92 wew. 39</div> 
Skasowano: <div align="center" >Bartłomiej Kłusek - kierownik</div> 
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: b.klusek@muzeumniepodleglosci.art.pl" >b.klusek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Skasowano: <div align="center">Piotr Piegat</div>  
Skasowano: <div align="center"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">p.piegat<a href="mailto: d.pawlowiec@muzeumniepodleglosci.art.pl"><span style="color: #0000ff;">@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></a></span></div>  
Skasowano: <div align="center">Justyna Wyszyńska</div> 
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: j.wyszynska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.wyszynska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>  
Skasowano: <div align="center">Magdalena Kukawska</div> 
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: m.kukawska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.kukawska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
 Dodano: </div>
 Dodano: <div align="center">
 Dodano: <div align="center">
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">Przemysław Gast - referent ds. promocji i marketingu<br><a href="mailto: p.gast@muzn.pl" >p.gast@muzn.pl</a></p>
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">Dorota Panowek</p>
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><a href="mailto: d.panowek@muzn.pl" >d.panowek@muzn.pl< /a><br>Kontakt dla mediów:<br><a href="mailto: media@muzn.pl" >media@muzn.pl</a></p>
 Dodano: </div>
Bez zmian: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ---------------</div>Bez zmian: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ---------------</div>
Bez zmian: <div align="center">Bez zmian: <div align="center">
Skasowano: <strong><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">Dział Edukacji</span></strong> Dodano: <p><strong><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">Dział Edukacji</span> </strong></p>
Skasowano: tel. 22 826 90 91 wew. 42/43 
Skasowano: Krzysztof Bąkała - kierownik 
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">Michał Rybak – kustosz</p>
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">tel. (22) 826 90 91 wew. 42</p>
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">tel. bezpośredni (22) 827 96 43 <br><a href="mailto: m.rybak@muzn.pl" >m.rybak@muzn.pl</a></p>
 Dodano: <p>Magda Bilińska</p>
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">tel. (22) 826 90 91 wew. 42</p>
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">tel. bezpośredni (22) 827 96 43 <br>m.bilinska@muzn.pl</p>
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">&nbsp;</p>
 Dodano: <p>Teresa Kołakowska-Bajtlik – edukator, Akademia Seniora<br>(22) 827 90 91 wew. 20<br>kom. 533 750 436<br><a href="mailto: t.kolakowska@muzn.pl" >t.kolakowska@muzn.pl</a></p>
Skasowano: <a href="k.bakala@muzeumniepodleglosci.art.pl" >k.bakala@muzeumniepodleglosci</a>Dodano: <p><a href="mailto: akademiaseniora@muzn.pl"> akademiaseniora@muzn.pl</a></p>
Skasowano: Michał Rybak 
Skasowano: <a href="m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a> 
Skasowano: Teresa Kołakowska-Bajtlik 
Skasowano: <a href="mailto: t.kolakowska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >t.kolakowska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a> 
 Dodano: <p>&nbsp;</p>
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">Waldemar Grabowski - specjalista ds. organizacyjno- technicznych</p>
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">tel. (22) 826 90 91 wew. 42</p>
 Dodano: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><a href="mailto: w.grabowski@muzn.pl" >w.grabowski@muzn.pl</a></p>
 Dodano: <p>&nbsp;</p>
 Dodano: <p>&nbsp;</p>
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>
Bez zmian: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------</div>Bez zmian: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------</div>
 Dodano: <div align="center" >&nbsp;</div>
 Dodano: <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ dzial_biblioteka_ naukowa.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Biblioteka< /span></a></span> </strong></div>
 Dodano: <div align="center" >&nbsp;</div>
 Dodano: <div align="center">Karina Lewicka</div>
 Dodano: <div align="center">(22) 839 12 68 wew. 26</div>
 Dodano: <div align="center"><a href="mailto: k.lewicka@muzn.pl" >k.lewicka@muzn.pl</a></div>
 Dodano: </div>
 Dodano: <div align="center" >&nbsp;</div>
Skasowano: <div align="center"></div> Dodano: <div align="center">
Skasowano: <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ dzial_biblioteka_ naukowa.pdf">Biblioteka  
Skasowano: </a></span></ strong></div> 
Skasowano: <div align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">biblioteka@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span> 
 Dodano: <p style="text-align: center;">Piotr Maroński</p>
 Dodano: <p><a href="mailto: p.maronski@muzn.pl" >p.maronski@muzn.pl</a></p>
Skasowano: tel. 22 826 90 91/92 wew.44</div>Dodano: <p>(22) 839 12 68 wew. 44</p>
Skasowano: <div align="center">Halina Murawska - kierownik 
Skasowano: <a href="mailto: h.murawska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >h.murawska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Skasowano: <div align="center">Jolanta Miszkiewicz</div>  
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: j.miszkiewicz@muzeumniepodleglosci.art.pl" >j.miszkiewicz@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>  
 Dodano: <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
 Dodano: </div>
 Dodano: <div align="center">
 Dodano: <div align="center">
 Dodano: <p>&nbsp;</p>
 Dodano: </div>
Bez zmian: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------</div>Bez zmian: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------</div>
Skasowano: <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ finansowo_ksiegowy.pdf"> Dodano: <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ finansowo_ksiegowy.pdf"><br><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Dział Finansowo – Księgowy</span> </a></span></ strong></div>
Skasowano: Dział Finansowo – Księgowy</a> </span></strong></div> 
Bez zmian: <div align="center">Bez zmian: <div align="center">
Bez zmian: <div align="center">Bez zmian: <div align="center">
Skasowano: <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 36</div> 
Skasowano: <div align="center" >Małgorzata Łusiak - główna księgowa</div> 
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.lusiak@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Skasowano: <div align="center">Elżbieta Firlej</div> 
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: e.firlej@muzeumniepodleglosci.art.pl" >e.firlej@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Skasowano: <div align="center">Alina Słowik</div> 
Skasowano: <div align="center">   <a href="mailto: a.slowik@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.slowik@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Skasowano: <div align="center">Katarzyna Marek</div> 
 Dodano: <div align="center" >Małgorzata Łusiak – główna księgowa<br>tel. (22) 826 90 91 wew. 36<br>kom. 533 640 958<br><a href="mailto: ksiegowosc@muzn.pl" >ksiegowosc@muzn.pl</a></div>
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: k.marek@muzeumniepodleglosci.art.pl" >k.marek@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> Dodano: <div align="center"><a href="mailto: m.lusiak@muzn.pl" >m.lusiak@muzn.pl</a></div>
 Dodano: <div align="center" ><br>Agnieszka&nbsp; Żelazko – specjalista ds. księgowości<br>tel. (22) 826 90 91 wew. 72<br>a.zelazko@muzn.pl&nbsp;</div>
 Dodano: <div align="center" ><br>Elżbieta Firlej – główny specjalista ds. finansowo-księgowych<br>(22) 827 90 91 wew.36<br><a href="mailto: e.firlej@muzn.pl" >e.firlej@muzn.pl</a></div>
Skasowano: <div align="center">Halina Dąbrowska</div> Dodano: <div align="center" >&nbsp;</div>
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: h.dabrowska@muzeumniepodleglosci.art.pl" >h.dabrowska@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
 Dodano: <div align="center">
 Dodano: <p>Patrycja Dołowy – specjalista ds. księgowości</p>
 Dodano: <p>tel.(22) 826 90 91 wew. 72 <br><a href="mailto: p.dolowy@muzn.pl" >p.dolowy@muzn.pl</a></p>
 Dodano: <p>Gracjana Ślęczka - specjalista ds. księgowości</p>
 Dodano: <p>g.sleczka@muzn.pl</p>
 Dodano: </div>
Bez zmian: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</div>Bez zmian: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</div>
Skasowano: <div align="center"></div> Dodano: <div align="center" >&nbsp;</div>
Skasowano: <span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><strong>Stanowisko ds. pracowniczych< /strong></span> Dodano: <p><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><strong> Kadry</strong></span></p>
Bez zmian: <div align="center">Bez zmian: <div align="center">
Skasowano: <div align="center">Agnieszka Czonka</div> 
 Dodano: <div align="center">Agnieszka Czonka –&nbsp; Starszy specjalista ds. pracowniczych<br>tel. (22) 826 90 91 wew. 47<br>kom. 570 922 844<br><a href="mailto: a.czonka@muzn.pl" >a.czonka@muzn.pl</a></div>
 Dodano: <div align="center"><a href="mailto: kadry@muzn.pl" >kadry@muzn.pl</a></div>
 Dodano: <div align="center" >&nbsp;</div>
 Dodano: <div align="center">Ewa Krawiec – Specjalista ds. kadr<br>tel. (22) 826 90 91 wew. 47<br>kom. 533 551 465<br><a href="mailto: e.krawiec@muzn.pl" >e.krawiec@muzn.pl</a></div>
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: a.czonka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.czonka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a> Dodano: <div align="center"><a href="mailto: kadry@muzn.pl" >kadry@muzn.pl</a></div>
Skasowano: tel. 22 826 90 91/92 wew. 47</div> 
Skasowano: <div align="center"></div> Dodano: <div align="center" >&nbsp;</div>
Skasowano: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ----------------</div> Dodano: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------</div>
Skasowano: <div align="center"></div> Dodano: <div align="center" >&nbsp;</div>
Bez zmian: <div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ sekretariat.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Sekretariat< /span></a></span></strong> </span></div>Bez zmian: <div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ sekretariat.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Sekretariat< /span></a></span></strong> </span></div>
Skasowano: <div align="center">Dorota Panowek</div> 
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl" >sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> Dodano: <div align="center">Jolanta Miszkiewicz - specjalista<br>tel.(22) 826 90 91 wew. 53<br>tel. bezpośredni (22) 827 03 23, (22) 827 37 70<br>kom. 570 722 844<br>e-mail: <a href="mailto: sekretariat@muzn.pl" >sekretariat@muzn.pl</a></div>
Skasowano: <div align="center">tel. 22 827 37 70</div> 
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>
 Dodano: <!-- /wp:tadv/classic-paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:tadv/classic-paragraph -->
Bez zmian: <div align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong> Kancelaria</strong></span> </span></div>Bez zmian: <div align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong> Kancelaria</strong></span> </span></div>
 Dodano: <!-- /wp:tadv/classic-paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:tadv/classic-paragraph -->
Bez zmian: <div align="center">Bez zmian: <div align="center">
Bez zmian: <div align="center">Bez zmian: <div align="center">
Bez zmian: <div align="center">Bez zmian: <div align="center">
Bez zmian: <div align="center">Bez zmian: <div align="center">
Skasowano: <div align="center"> Sylwia Łusiak</div> 
 Dodano: <div align="center">Sylwia Łusiak – starszy specjalista ds. kancelarii<br />tel. bezpośredni (22) 839 12 34<br />tel. (22) 826 90 91 wew. 14<br /><a href="mailto: kancelaria@muzn.pl" >kancelaria@muzn.pl</a></div>
 Dodano: <div align="center">Monika Kurek - specjalista ds. kancelarii</div>
 Dodano: <div align="center">tel. bezpośredni (22) 839 12 34<br />tel. (22) 826 90 91 wew. 14<br /><a href="mailto: kancelaria@muzn.pl" >kancelaria@muzn.pl</a></div>
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: kancelaria@muzeumniepodleglosci.art.pl" >kancelaria@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> Dodano: <div align="center"><a href="mailto: m.kurek@muzn.pl" >m.kurek@muzn.pl</a></div>
Skasowano: <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 14</div> 
Bez zmian: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------</div>Bez zmian: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------</div>
Skasowano: <div align="center"></div> Dodano: <div align="center"> </div>
Skasowano: <span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Dział administracji< /span></strong></span> Dodano: <p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Dział administracji< /span></strong></span></p>
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: administracja@muzeumniepodleglosci.art.pl" >administracja@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Skasowano: <div align="center" ><strong>Jacek Skorupa </strong>- kierownik</div> 
 Dodano: <div align="center">
 Dodano: <p>Jacek Skorupa – kierownik działu</p>
 Dodano: <p>tel. (22) 826 90 91 wew. 48</p>
 Dodano: <p>kom. 790 722 444</p>
 Dodano: <p><a href="mailto: administracja@muzn.pl" >administracja@muzn.pl</a><br /><a href="mailto: j.skorupa@muzn.pl" >j.skorupa@muzn.pl</a></p>
 Dodano: </div>
 Dodano: <div align="center"> </div>
 Dodano: <div align="center">Bartosz Biedrzycki – informatyk, specjalista ds. multimediów<br />tel. (22) 826 90 91 wew. 10<br />kom. 570 822 744<br /><a href="mailto: b.biedrzycki@muzn.pl" >b.biedrzycki@m...n.pl</a><br /><a href="mailto: it@muzn.pl">it@m...n.pl</a></div>
 Dodano: <div align="center"> </div>
 Dodano: <div align="center">Maja Czaplicka – specjalista ds. inwestycji<br />tel. (22) 826 90 91 wew. 16<br /><a href="mailto: m.czaplicka@muzn.pl" >m.czaplicka@muzn.pl</a></div>
 Dodano: <div align="center"> </div>
 Dodano: <div align="center">Marcin Dołowy – kierowca, specjalista ds. administracyjno- gospodarczych</div>
 Dodano: <div align="center"><a href="mailto: m.dolowy@muzn.pl" >m.dolowy@muzn.pl</a></div>
Skasowano: <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 48</div> Dodano: <div align="center">tel. (22) 826 90 91 wew. 48</div>
Skasowano: <div align="center">Marcin Dołowy</div> 
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: m.dolowy@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.dolowy@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>  
Skasowano: <div align="center">Magdalena Przybylska</div> 
Skasowano: <div align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">m.przybylska@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span></div> 
Skasowano: <div align="center">Maja Czaplicka</div> 
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: m.czaplicka@muzeumniepodleglosci.art.pl" >m.czaplicka@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Skasowano: <div align="center">Bartosz Biedrzycki</div> 
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: b.biedrzycki@muzeumniepodleglosci.art.pl" >b.biedrzycki@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Skasowano: <div align="center">Artur Pietrzyk</div> 
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: a.pietrzyk@muzeumniepodleglosci.art.pl" >a.pietrzyk@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> 
Skasowano: <div align="center">Lilla Filipiak, Bożena Tomczyk – Kiosk Wydawnictw</div> 
Skasowano: <div align="center">tel. 22 826 90 91 wew. 56</div> 
 Dodano: <div align="center"><br />Artur Pietrzyk – główny specjalista ds. IT<br />tel. (22) 826 90 91 wew. 10<br />kom. 570 822 044<br /><a href="mailto: it@muzn.pl">it@m...n.pl</a><br /><a href="mailto: a.pietrzyk@muzn.pl" >a.pietrzyk@m...n.pl</a></div>
 Dodano: <div align="center"><br />Magdalena Przybylska – specjalista ds. inwestycyjnych i administracyjnych<br />tel. (22) 826 90 91 wew. 16<br />kom. 570 922 644<br /><a href="mailto: m.przybylska@muzn.pl" >m.przybylska@muzn.pl</a><br /><br />Kamil Łopacki – referent administracyjny, pracownik gospodarczy<br />(22) 839 12 68 wew. 34<br />kom. 790 522 655<br /><a href="mailto: k.lopacki@muzn.pl" >k.lopacki@muzn.pl</a></div>
 Dodano: <div align="center"> </div>
 Dodano: <div align="center">Dorota Garbowskareferent</div>
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: kiosk@muzeumniepodleglosci.art.pl" >kiosk@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div> Dodano: <div align="center"><a href="mailto: d.garbowska@muzn.pl" >d.garbowska@muzn.pl</a></div>
Skasowano: <div align="center">Bronisław Szczudłopracownia ksero, warsztat</div>  
Skasowano: <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 58</div> 
Skasowano: <div align="center">Waldemar Grabowski</div> 
Skasowano: <div align="center">Kamil Łopacki</div> 
Skasowano: <div align="center"></div>  
 Dodano: <div align="center">(22) 839 12 68 wew. 25</div>
 Dodano: <div align="center"> </div>
Bez zmian: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------</div>Bez zmian: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------</div>
Skasowano: <div align="center"></div> 
 Dodano: <div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a style="color: #0000ff; text-decoration: underline;" href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ specjalista_ds_remontowo_ budowlanych.pdf">Stanowisko ds. remontowo – budowlanych</ a></span></strong> </span></div>
 Dodano: <div align="center">
 Dodano: <p>Bogdan Sieradzki – specjalista ds. remontowo-budowlanych<br />tel. (22) 826 12 68 wew. 54<br />kom. 533 590 289<br /><a href="mailto: b.sieradzki@muzn.pl" >b.sieradzki@muzn.pl</a></p>
 Dodano: </div>
 Dodano: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------</div>
 Dodano: <div align="center">
 Dodano: <p><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><strong> Księgarnia</ strong></span><br />tel. (22) 826 90 92 wew. 17 </p>
 Dodano: <p>tel. bezpośredni (22) 826 90 93</p>
 Dodano: <p>kom. 570 522 744<br /><a href="mailto: ksiegarnia@muzn.pl" >ksiegarnia@muzn.pl</a><br /><a href="mailto: prenumerata@muzn.pl" >prenumerata@muzn.pl</a><br />Lilla Filipiak – sprzedawca biletów wstępu i wydawnictw</p>
 Dodano: <p><a href="mailto: l.filipiak@muzn.pl" >l.filipiak@muzn.pl</a><br />Bożena Tomczyk – sprzedawca biletów wstępu i wydawnictw</p>
 Dodano: <p><a href="mailto: b.tomczyk@muzn.pl" >b.tomczyk@muzn.pl</a></p>
 Dodano: <p>Oksana Fedunkiv – sprzedawca biletów wstępu i wydawnictw</p>
 Dodano: <p><a href="mailto: o.fedunkiv@muzn.pl" >o.fedunkiv@muzn.pl</a></p>
 Dodano: <p>Bożena Zawistowska – sprzedawca biletów wstępu i wydawnictw</p>
 Dodano: <p>b.zawistowska@muzn.pl</p>
 Dodano: <p>Agnieszka Werner - sprzedawca biletów wstępu i wydawnictw</p>
 Dodano: <p>a.werner@muzn.pl</p>
 Dodano: <p>nr konta: 87 1020 1026 0000 1202 0233 8713</p>
 Dodano: <p>---------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</p>
 Dodano: </div>
 Dodano: <div align="center"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ specjalista_ds_ bhp_i_ppoz.pdf" ><strong><span style="color: #0000ff;">Specjalista d/s bhp i p-poż</span> </strong></a><br />Tomasz Zysk</div>
 Dodano: <div align="center"> </div>
 Dodano: <div align="center"> </div>
 Dodano: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------</div>
Skasowano: <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ specjalista_ds_remontowo_ budowlanych.pdf">Stanowisko ds. remontowo budowlanych</ a></span></strong></div> Dodano: <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ radca_prawny.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Radca prawny</span> </a></span></ strong></div>
Skasowano: <div align="center">Bogdan Sieradzki</div> Dodano: <div align="center">Inga Czech</div>
Skasowano: <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 46</div> 
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: bsieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl" >b.sieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl</a></div>  
 Dodano: <div align="center">tel. (22) 826 90 91 wew. 46<br /><a href="mailto: i.czech@muzn.pl"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">i.czech@muzn.pl< /span></span></a></div>
Skasowano: <div align="center"></div> Dodano: <div align="center"> </div>
Skasowano: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------</div>  
Skasowano: <div align="center"></div> 
Skasowano: <div align="center"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ specjalista_ds_ bhp_i_ppoz.pdf" ><strong>Specjalista d/s bhp i p-poż</strong></a> 
Skasowano: Tomasz Zysk</div>  
Skasowano: <div align="center"></div>  
 Dodano: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------</div>
 Dodano: <div align="center"> </div>
Skasowano: <div align="center"></div> Dodano: <div align="center"> </div>
Skasowano: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------</div> 
Skasowano: <div align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ radca_prawny.pdf">Radca prawny</a></span> </strong></div> 
Skasowano: <div align="center">Anna Więckowska 
Skasowano: <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">a.wieckowska@muzeumniepodleglosci.art.pl< /span></span></div> 
Skasowano: <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 54</div> 
Skasowano: <div align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------</div>  
Skasowano: <div align="center"></div> 
Skasowano: <div align="center"></div> 
Bez zmian: <div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Dział<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ szef_ochrony.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"> Ochrony< /span></a></span></strong> </span></div>Bez zmian: <div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Dział<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/dzial_ szef_ochrony.pdf"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"> Ochrony< /span></a></span></strong> </span></div>
 Dodano: <div align="center">Zbigniew Piekut – kierownik ochrony<br />tel. (22) 826 90 91 wew. 37<br />kom. 533 797 113<br /><a href="mailto: ochrona@muzn.pl" >ochrona@muzn.pl</a></div>
 Dodano: <div align="center">
 Dodano: <p>---------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------------------</p>
Skasowano: <div align="center"><a href="mailto: ochrona@muzeumniepodleglosci.art.pl" >ochrona@muzeumniepodleglosci.art.pl</a>Dodano: <p><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><strong> Archiwum</strong></span><br /><br /></p>
 Dodano: <p> </p>
Skasowano: Zbigniew Piekut</div> Dodano: </div>
Skasowano: <div align="center">tel. 22 826 90 91/92 wew. 37</div>  
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>
 Dodano: <!-- /wp:tadv/classic-paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:tadv/classic-paragraph /-->

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219