Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Praca w MuzeumWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 13 marca 2013 o 14:17:31. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

 1. Główne zadania:
 • Kierowanie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziałem Muzeum Niepodległości.
 • Nadzór nad prowadzonymi na terenie Muzeum X Pawilonu pracami inwestycyjnymi.
 • Nadzór nad przygotowaniem koncepcji nowej rearanżacji ekspozycji X Pawilonu.
 • Koordynacja prac budowlanych przy Muzeum Wojska Polskiego prowadzonych w granicy działki Muzeum Niepodległości.
 1. Wymagania:
  • wykształcenie wyższe;
  • minimum 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  • doświadczenie w zakresie prowadzenia zadań remontowych w obiektach zabytkowych,
 1. Wymagane dokumenty:
  • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
  • list motywacyjny;
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, w sekretariacie Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62,
w terminie
do dnia 15.03.2013 r.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się 18 marca 2013 r. w siedzibie Muzeum między godz. 10.00 a 12.00. Przeprowadzi ją komisja kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora MN.
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek:
dotyczy konkursu na stanowisko Kierownika Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Muzeum Niepodległości zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Muzeum w dniach 22-28.03.2013 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn., zm.).

—————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko:

specjalisty ds. promocji i marketingu

 1. Główne zadania:
 • Przygotowanie i realizacja strategii promocji i marketingu Muzeum Niepodległości.
 • Nadzór nad wydawnictwami muzealnymi.
 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność statutową Muzeum.
 • Stworzenie systemu komunikacji i informacji zewnętrznej.
 1. Niezbędne wymagania:
  • wykształcenie wyższe,
  • minimum 3 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku,
  • doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, w działach organizacyjnych lub promocyjnych,
  • kreatywność oraz udokumentowana chęć stałego podnoszenia własnych kwalifikacji.
 1. Dodatkowe wymagania:
  • mile widziany tytuł naukowy,
  • znajomość języków obcych – zwłaszcza j. angielskiego.
 1. Wymagane dokumenty:
  • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
  • list motywacyjny;
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, w sekretariacie Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62,
w terminie
do dnia 15.03.2013 r. do godz. 12:00.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się 18 marca 2013 r. w siedzibie Muzeum między godz. 10.00 a 12.00, przeprowadzi ją komisja kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora MN.
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek:
dotyczy konkursu na stanowisko specjalisty ds. promocji i marketingu.

Muzeum Niepodległości zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Muzeum w dniach 22-28.03.2013 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn., zm.).

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

13 marca 2013 o 14:17:31Wersja bieżąca
Content
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><span style="font-family: 'Georgia', serif;"><strong>Muzeum Niepodległości w Warszawie </strong></span></p>  
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><span style="font-family: 'Georgia', serif;"><em>ogłasza konkurs na stanowisko:</ em></span></p>  
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><span style="font-family: 'Georgia', serif;"><em>Kierownika Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /em></span></p>  
<ol>  
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Główne zadania:</strong> </span></span></li>  
</ol>  
<ul>  
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Kierowanie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziałem Muzeum Niepodległości. </span></span></li>  
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Nadzór nad prowadzonymi na terenie Muzeum X Pawilonu pracami inwestycyjnymi. </span></span></li>  
</ul>  
<ul>  
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Nadzór nad przygotowaniem koncepcji nowej rearanżacji ekspozycji X Pawilonu. </span></span></li>  
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Koordynacja prac budowlanych przy Muzeum Wojska Polskiego prowadzonych w granicy działki Muzeum Niepodległości. </span></span></li>  
</ul>  
<ol start="2">  
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;"><strong> Wymagania:</strong></span> </span></li>  
</ol>  
<ol>  
<ul>  
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">wykształcenie wyższe; </span></span></li>  
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">minimum 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,< /span></span></li>  
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">doświadczenie w zakresie prowadzenia zadań remontowych w obiektach zabytkowych, </span></span></li>  
</ul>  
</ol>  
<ol start="3">  
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Wymagane dokumenty:</strong> </span></span></li>  
</ol>  
<ol>  
<ul>  
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) ;</span></span></li>  
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">list motywacyjny;< /span></span></li>  
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie; </span></span></li>  
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;< /span></span></li>  
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.< /span></span></li>  
</ul>  
</ol>  
<p align="CENTER"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, w sekretariacie Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62,  
w terminie </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;"><strong>do dnia 15.03.2013 r. </strong></span></span></p>  
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się 18 marca 2013 r. w siedzibie Muzeum między godz. 10.00 a 12.00</strong> </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">. Przeprowadzi ją komisja kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora MN.</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">  
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek:  
</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;"><em>dotyczy konkursu na stanowisko Kierownika Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /em></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;"><em>< strong>.</strong> </em></span></span></p>  
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;"><em>< strong>Muzeum Niepodległości </strong></em> </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. </span></span></p>  
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Muzeum w dniach </ span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;"><strong> 22-28.03.2013 r. </strong></span> </span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu. </span></span></p>  
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;"><em>Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn., zm.).</em></span></span></p>  
<p style="text-align: left;" align="CENTER"></p>  
<p style="text-align: left;" align="CENTER" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- --------</p>  
&nbsp;  
<p style="text-align: left;" align="CENTER"></p>  
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><span style="font-family: Georgia,serif; "><strong>Muzeum Niepodległości w Warszawie </strong></span></p>  
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><span style="font-family: Georgia,serif; "><em>ogłasza konkurs na stanowisko:</ em></span></p>  
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><span style="font-family: Georgia,serif;"><em><span style="text-decoration: underline;">specjalisty ds. promocji i marketingu</span> </em></span></p>  
<ol style="text-align: left;">  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Główne zadania:</strong> </span></span></li>  
</ol>  
<ul style="text-align: left;">  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Przygotowanie i realizacja strategii promocji i marketingu Muzeum Niepodległości. </span></span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Nadzór nad wydawnictwami muzealnymi.</ span></span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność statutową Muzeum.</span> </span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Stworzenie systemu komunikacji i informacji zewnętrznej. </span></span></li>  
</ul>  
<ol style="text-align: left;" start="2">  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Niezbędne wymagania:</strong> </span></span></li>  
</ol>  
<ol style="text-align: left;">  
<ul>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">wykształcenie wyższe, </span></span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">minimum 3 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku,</ span></span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, w działach organizacyjnych lub promocyjnych,< /span></span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">kreatywność oraz udokumentowana chęć stałego podnoszenia własnych kwalifikacji.< /span></span></li>  
</ul>  
</ol>  
<ol style="text-align: left;" start="3">  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Dodatkowe wymagania:</strong> </span></span></li>  
</ol>  
<ol style="text-align: left;">  
<ul>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">mile widziany tytuł naukowy,</span> </span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">znajomość języków obcych – zwłaszcza j. angielskiego.< /span></span></li>  
</ul>  
</ol>  
<ol style="text-align: left;" start="4">  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Wymagane dokumenty:</strong> </span></span></li>  
</ol>  
<ol style="text-align: left;">  
<ul>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) ;</span></span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">list motywacyjny;< /span></span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie; </span></span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;< /span></span></li>  
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.< /span></span></li>  
</ul>  
</ol>  
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, w sekretariacie Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62,  
w terminie </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>do dnia 15.03.2013 r. do godz. 12:00.</strong> </span></span></p>  
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się 18 marca 2013 r. w siedzibie Muzeum między godz. 10.00 a 12.00</strong> </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">, przeprowadzi ją komisja kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora MN.</span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">  
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: W tej chwili Muzeum nie prowadzi naboru.
</span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><em>dotyczy konkursu na stanowisko </em></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><em>< strong>specjalisty ds. promocji i marketingu. </strong></em> </span></span></p>  
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><em>< strong>Muzeum Niepodległości </strong></em> </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. </span></span></p>  
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Muzeum w dniach </ span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong> 22-28.03.2013 r. </strong></span> </span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu. </span></span></p>  
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><em>Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn., zm.).</em></span></span></p>  

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219