Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Status prawnyWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 21 marca 2016 o 12:20:06. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Muzeum Niepodległości jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, tj. Samorząd Województwa Mazowieckiego, pod nr RIK/14/99. Siedzibą Muzeum jest miasto Warszawa.Muzeum działa na podstawie statutu, nadanego Uchwałą Nr 16/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 roku oraz przepisów w nim określonych.
—————————————————————————————-
—————————————————————————————–

—————————————————————————————–

Odpis z rejestru instytucji kultury

RIK

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

21 marca 2016 o 12:20:06Wersja bieżąca
Content
<div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;">
<div>Muzeum Niepodległości jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, tj. Samorząd Województwa Mazowieckiego, pod nr RIK/14/99. Siedzibą Muzeum jest miasto Warszawa.Muzeum działa na podstawie statutu, nadanego Uchwałą Nr 16/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 roku oraz przepisów w nim określonych.</div> <div>Muzeum Niepodległości jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, tj. Samorząd Województwa Mazowieckiego, pod nr RIK/14/99. Siedzibą Muzeum jest miasto Warszawa.Muzeum działa na podstawie statutu, nadanego Uchwałą Nr 16/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 roku oraz przepisów w nim określonych.</div>
<div></div> <div></div>
<div></div> <div></div>
<div></div> <div></div>
<div>-------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</div> <div>-------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</div>
<div><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ statut.pdf">Statut Muzeum Niepodległości w Warszawie</a></div> <div><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ statut.pdf">Statut Muzeum Niepodległości w Warszawie</a></div>
<div></div> <div></div>
<div></div> <div></div>
<div></div> <div></div>
<div></div> <div></div>
<div></div> <div></div>
<div></div> <div></div>
<div></div> <div></div>
<div>-------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------</div> <div>-------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------</div>
<div><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ uchwala-wspr.- statutu.pdf">Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego wprowadzająca statut</a></div> <div><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ uchwala-wspr.- statutu.pdf">Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego wprowadzająca statut</a></div>
<div></div> <div></div>
<div></div> <div></div>
<div></div> <div></div>
<div></div> <div></div>
<div></div> <div></div>
<div></div> <div></div>
<div></div> <div></div>
<div></div> <div></div>
<div> <div>
------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------- ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------
<span style="color: #993300;">Odpis z rejestru instytucji kultury</span> <span style="color: #993300;">Odpis z rejestru instytucji kultury</span>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ RIK.pdf">RIK</a>  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ RIK-10.2018.pdf">RIK 10.2018</a>
&nbsp;  
&nbsp;  
&nbsp;  
&nbsp;  
&nbsp;  
&nbsp;  
&nbsp;  
</div> </div>
</div> </div>

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219