Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Status prawnyWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 8 października 2012 o 17:58:00. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

Muzeum Niepodległości jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, tj. Samorząd Województwa Mazowieckiego, pod nr RIK/14/99. Siedzibą Muzeum jest miasto Warszawa.Muzeum działa na podstawie statutu, nadanego Uchwałą Nr 184/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2008 roku oraz przepisów w nim określonych.

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

8 października 2012 o 17:58:00Wersja bieżąca
Content
<div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;">
<div>Muzeum Niepodległości jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, tj. Samorząd Województwa Mazowieckiego, pod nr RIK/14/99. Siedzibą Muzeum jest miasto Warszawa.Muzeum działa na podstawie statutu, nadanego Uchwałą Nr 184/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2008 roku oraz przepisów w nim określonych.</div>  <div>Muzeum Niepodległości jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, tj. Samorząd Województwa Mazowieckiego, pod nr RIK/14/99. Siedzibą Muzeum jest miasto Warszawa.Muzeum działa na podstawie statutu, nadanego Uchwałą Nr 16/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 roku oraz przepisów w nim określonych.</div>
  <div></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <div>-------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</div>
  <div><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ statut.pdf">Statut Muzeum Niepodległości w Warszawie</a></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <div>-------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------</div>
  <div><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ uchwala-wspr.- statutu.pdf">Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego wprowadzająca statut</a></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <div></div>
<div></div> <div></div>
<div><a title="statut Muzeum Niepodległości w Warszawie" href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ BIP_Statut.pdf" target="_blank">Statut Muzeum Niepodległości w Warszawie</a></div>  
<div></div> <div></div>
<div><a title="uchwała sejmiku województwa mazowieckiego" href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ uchwala_wpr._statut.jpg" target="_blank">Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego wprowadzająca statut</a></div>  
<div> <div>
  ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------
  <span style="color: #993300;">Odpis z rejestru instytucji kultury</span>
<a title="wyciąg z rejestru instytucji kultury" href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wpis_do_rej._ inst._kultury.jpg" target="_blank">Wyciąg z rejestru instytucji kultury</a>  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ RIK-10.2018.pdf">RIK 10.2018</a>
</div> </div>
</div> </div>

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219