Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Aktualne zamówienia publiczneWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 28 lipca 2015 o 10:11:12. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

ZP-272-2/2015

Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na realizacji iluminacji obiektów wchodzących w skład Muzeum Więzienia Pawiak

wybór najkorzystniejszej oferty

Wyjaśnienia do SIWZ

UWAGA – MODYFIKACJA SIWZ (PFU)

Modyfikacja Programu funkcjonalno-użytkowego

ogłoszenie o zamówiniu

SIWZ

Załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD

Program funkcjonalno-uzytkowy

zalecenia konserwatorskie

—————————————————————————————————-

ZP-272-1/2015

Roboty polegające na uporządkowaniu i modernizacji terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie, przy ul. Dzielnej 24/26

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ dziedziniec 2015

PAWIAK

Załączniki nr 1-2 i 4-5 w formacie WORD

wyjsśnienia do SIWZ

————————————————————————————————————-

ZP-272-22/2014

Remont nawierzchni ul. Skazańców od Bramy Straceń do Działobitni i remont odtworzeniowy tzw. Drogi Straceń, naprawa fragmentów pierwotnego obrysu murów ceglanych X Pawilonu oraz remont schodów terenowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty

UWAGA!   ZMIANA TERMINU  SKŁADANIA  OFERT

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uszczegółowienie SIWZ-u (zip)

Droga_Skazańców_ przedmiar

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ droga skazańców

Droga

Załączniki 1-2 i 4-6 w formacie WORD

00 Sytuacja

A 03

A 07

A 08

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

—————————————————————————————————————–

ZP-272-21/2014 

Przebudowa i budowa instalacji elektrycznej Bramy Bielańskiej i budynku działobitni, a także wykonanie systemu monitoringu wraz z centralą na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz systemu SAP w budynkach XI Pawilonu i Bramy Bielańskiej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wyniku postępowania

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ elektryka

Elektryka

Załączniki 1-2 i 4-6 w formacie WORD

Odpowiedzi na pytania do SIWZ -docx

————————————————————————————————————–

ZP-272-20/2014

Roboty budowlane polegające na remoncie Bramy Bielańskiej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyniku postepowania

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Brama

BB

Załączniki 1-2 i 4-6 w formacie WORD

—————————————————————————————————————

ZP-272-19/2014

Usługa ochrony  i dozoru mienia, a także sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. siedzibie głównej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłłów przy Al. Solidarności 62, w Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 7 i Dzielnej 24/26 oraz w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ ochrona 2014

załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD

———————————————————————————————————-

ZP-272-18/2014

Przebudowa i remont pomieszczeń X Pawilonu znajdującego się w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty

UWAGA!  ZMIENIA  SIĘ  ZAKRES PRAC – Z ZAKRESU ROBÓT  SANITARNYCH  DOTYCZĄCYCH  ISTNIEJĄCEGO CENTRALNEGO  OGRZEWANIA   USUWA SIĘ  POZYCJE ZWIĄZANE Z CZYSZCZENIEM I  PŁUKANIEM  INSTALACJI

UWAGA!  PRZESUNIĘCIE  TERMINU  SKŁADANIA  OFERT

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wnętrza

SIWZ modyfikacja

dokumentacja projektowa

Wnętrza Pawilon X – harmonogram wg aneksu nr 7 UM zał do dok przetarg – do wypełnienia

wyaśnienie do SIWZ

załączniki 1-5 w formacie WORD

odpowiedź na pytanie do SIWZ

wyjaśnienie dot. SIWZ

Pytania do SIWZ (zip)

Przedmiar udostępniony 20.11.2014

odpowiedzi na pytania do SIWZ 2

——————————————————————————————————–

ZP-272-17/2014

Wyposażenie obiektu X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w niezbędną infrastrukturę komputerową i sprzęt multimedialny – dostawa, montaż i uruchomienie

POSTĘPOWANIE  UNIEWAŻNIONE  NA PODSTAWIE  ART. 93  UST. 1  PKT 2  USTAWY Pzp

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zatwierdzenie SIWZ

zał. nr 1 – specyfikacja techniczna

zał. nr 2 – opis aplikacji

Załączniki nr 3-6 i 8 w formacie WORD

wyjaśnienia do siwz cz. 1

wyjaśnienia do siwz cz. 2

——————————————————————————————————————————————

ZP-272-16/2014

Przebudowa nawierzchni tarasu południowego Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów – siedziby   Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki 1-4 w formacie WORD

Program prac

przedmiar 1

przedmiar 2

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie3

wyjaśnienie do SIWZ

—————————————————————————————————–

ZP-272-15/2014

Przebudowa wnętrz budynku XI Pawilonu w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD

Opis techniczny

strona tytulowa

Rys.1, Rys.2, Rys.3, Rys.4, Rys.5

E-1, E-2, E-3 -1, E-3

S-1, S-2, S-3, S-4

symulacja

Specyfikacja – PAWILON XI

Pawilon XI _EL_PRD

Pawilon XI_PRD

wymiana c.o.PRD

wymiana wod-kan.PRD

wyaśnienie do SIWZ

————————————————————————————————————

ZP-272-14/2014

Remont budynku działobitni w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

projekt – część opisowa

strona tytulowa projektu

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Działobitnia_PRD

załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD

wyjaśnienia do SIWZ

———————————————————————————————————–

ZP-272-13/2014

Wyposażenie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w niezbędną infrastrukturę komputerową i sprzęt multimedialny – dostawa, montaż i uruchomienie

informacja o unieważnieniu postępowania

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 do SIWZ

zał. nr 2 do SIWZ

Załączniki nr 3-6 i 8 w formacie WORD

pytania i odpowiedzi do siwz

rzeczywistość rozszerzona

pytania i odpowiedzi do siwz – 2

INWENT. XPCW (zip)

———————————————————————————————————————————————–

ZP-272-12/2014

Zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych w budynku X Pawilonu

Cytadeli Warszawskiej

informacja o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty winda

ogłoszenie o zamówieniu 2

SIWZ winda 2

program funkcjonalno – użytkowy

winda – opis 1

winda – opis 2

winda – rzut poziomy

winda – wizualizacja

załączniki 1-5 w formacie WORD

——————————————————————————————————–

ZP-272-11/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji z wymianą nawierzchni drogi skazańców pomiędzy Bramą Straceń a Bramą  Bielańską oraz schodów i podestów w rejonie Bramy Bielańskiej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ droga skazańców

Drogi

załączniki 1-5 w formacie WORD

——————————————————————————————————-

ZP-272-10/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu monitoringu CCTV wraz z centralą na terenie

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ monitoring

CCTV

załączniki 1-5 w formacie WORD

UWAGA: MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja SIWZ

SIWZ monitoring zmodyfikowany

———————————————————————————————————————————

ZP-272-9/2014

Zaprojektowanie i wykonanie  zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych w budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

przetarg  unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ winda

program funkcjonalno – użytkowy

winda – opis 1

winda – opis 2

winda – wizualizacja

winda – rzut poziomy

załączniki 1-5 w formacie WORD

———————————————————————————————————

ZP-272-8/2014

Zaprojektowanie i wykonanie  remontu sali kinowej w budynku Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o zamówieniu 2

SIWZ sala kinowa 2

Załączniki 1-5 w formcie WORD 2

wyjaśnienie-do-SIWZ4

rzut skrzydła zachodniego z salą kinową

harmonogram rzeczowo – finansowy

Wyjaśnienie do SIWZ 2

UWAGA

zmiana nr-u konta do wpłaty wadium: 92 1020 1026 0000 1002 0233 8721

———————————————————————–

ZP-272-7/2014

Konserwacja prasy powstania warszawskiego ze zbiorów Muzeum Niepodległości

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_konserwacja prasy

załączniki 1-5 w formacie WORD

—————————————————————————————————-

ZP-272-6/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu  i przebudowy wnętrz  w  XI Pawilonie Cytadeli Warszawskiej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_ wnętrza XI Pawilon

Odpowiedzi na pytania do ZP

załączniki 1 – 5 w formacie WORD

1

——————————————————————————————————–

ZP-272-5/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu  i przebudowy wskazanych pomieszczeń wewnętrznych

w  X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_ wnętrza

Inwentaryzacja wnętrz X Pawilonu

załączniki 1 – 5 w formacie WORD

Odp nr1

wyjaśnienie do SIWZ

—————————————————————————————————–

ZP-272-3/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji  instalacji elektrycznej Bramy Bielańskiej oraz instalacji elektrycznej i odgromowej Działobitniw kompleksie obiektów

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyniku postepowania

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_ instalacje elektryczne

załączniki 1-5 w formacie WORD

zalecenia 1

zalecenia 2

rzut pomieszczeń Bramy Bielańskiej

rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 1

rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 2

rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 3

rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 4

—————————————————————————————

ZP-272-2/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji  w Bramy Bielańskiej w kompleksie obiektów

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyniku postepowania

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_ Brama Bielańska

załączniki 1-5 w formacie WORD

zalecenia 1

zalecenia 2

Odpowiedzi na pytania z dnia 31.01.2014

rzut pomieszczeń bramnych

—————————————————————————————————————————–

ZP-272-1/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji budynku działobitni w kompleksie obiektów

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze oferty0001

UWAGA – MODYFIKACJA SIWZ

modyfikacja SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ_ działobitnia zmodyfikowany

zalecenia 1

zalecenia 2

Wyjaśnienia do SIWZ

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_ działobitnia

zał. 1-4 w formacie WORD

 

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

28 lipca 2015 o 10:11:12Wersja bieżąca
Content
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP.272.8/ 2019</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Aranżacja wystaw stałych <em>Kresy i Bezkresy </em></strong> <strong>oraz <em>Polonia Restituta. O Niepodległość i granice </em></strong></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>w ramach Projektu <em> Dostosowanie Pałacu Przebendowskich / Radzwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych< /em></strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokół-z- otwarcia-ofert- 9.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 11.pdf">ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-12.pdf"> SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ-4.pdf" >wyjaśnienia do SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr-1-projekt- wystawy-Kresy-i-Bezkresy- cz.-1.pdf">załącznik nr 1 - projekt wystawy Kresy i Bezkresy - cz. 1</a></p>
  <p style="text-align: center;">załącznik nr 1 - projekt wystawy Kresy i Bezkresy - cz. 2:</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ a4_dyplom1.pdf" >a4_dyplom1</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ a4_dyplom2.pdf" >a4_dyplom2</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ a4_dyplom3.pdf" >a4_dyplom3</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ a4_dyplom4.pdf" >a4_dyplom4</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ brzoza.pdf">brzoza</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ dzieci_wnętrze_druk.pdf" >dzieci_wnętrze_ druk</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ krzemieniec_druk.pdf" >krzemieniec_ druk</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ linia.pdf">linia</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ lwow_rody.pdf" >lwow_rody</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ miedzy_duchem_ a_materia_print.pdf" >miedzy_duchem_a_materia_ print</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ napisy-zabytki- bezkresy_03_ 09_curves3.pdf">napisy zabytki bezkresy_03_09_ curves3</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ napisy_-kresy_ 03_09_print.pdf">napisy_ kresy_03_09_print</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ obrona_lwowa_ druk.pdf">obrona_ lwowa_druk</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ vilno1_druk-1.pdf">vilno1_ druk</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ vilno2_druk.pdf" >vilno2_druk</a></p>
  <p style="text-align: center;"> *   *   *</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr-2-projekt- wystawy-Polonia- i-Restituta.pdf" >załącznik nr 2 - projekt wystawy Polonia Restituta</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-3-5-do-SIWZ- w-formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 3-5 do SIWZ w formacie WORD</a></p>
  <strong>----- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------</strong>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP.272.6/ 2019</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu <em>Dostosowanie Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych< /em></strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokół-z- otwarcia-ofert- 10.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia- 2.pdf">ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ-2-i- zmiana-terminu-składania- ofert.pdf">wyjaśnienia do SIWZ 2 i zmiana terminu składania ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia- 4.pdf">Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ-oraz- zmiana-terminu-składania- ofert.pdf">wyjaśnienia do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 10.pdf">ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-11.pdf"> SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-1-do- siwz-opis-przedmiotu- zamówienia.pdf">zał. nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-2-5-do-SIWZ- w-formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 2-5 do SIWZ w formacie WORD</a></p>
  <hr />
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #993366;">ZP.272.7/ 2019</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Dostawa sprzętu multimedialnego jako wyposażenie trzech wystaw stałych w ramach Projektu Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych< /strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zbiorcze-zestawienie-ofert- 5.pdf">zbiorcze zestawienie ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 9.pdf">ogłoszenie o zamówieniu</a> </span></p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-10.pdf">SIWZ</a> </span></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ-1.pdf" >wyjaśnienia do SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ-2.pdf" >wyjaśnienia do SIWZ 2</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 1-do-siwz.pdf" >załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia</a></p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalaczniki-nr- 2-5-w-formacie- WORD.docx">załączniki nr 2-5 w formacie-WORD</a> </span></p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 7-do-siwz.pdf" >załącznik nr 7 do SIWZ</a></span></p>
  ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------
  <p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffffff; color: #800080;">ZP.272.5/ 2019</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji klimatyzacji wraz z montażem urządzeń w budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
  </strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ scan-oferta-klimatyzacja.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokol-otwarcie- ofert-klimatyzacja.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 8.pdf">ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-9.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ STWOiR.pdf">STWOiR</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-3-i-5-w-formacie- WORD.docx">załączniki 1-3 i 5 w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;">opis przedmiotu zamówienia - projekt:</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ 000-opis.pdf" >1906_PawX_PB_ 000-opis</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ S_K_R01_0-parter_ W.pdf">1906_PawX_PB_S_K_R01_ 0-parter_W</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ S_K_R02_0-pietro_ W.pdf">1906_PawX_PB_S_K_R02_ 0-pietro_W</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ S_K_R03_0-poddasze_ W.pdf">1906_PawX_PB_S_K_R03_ 0-poddasze_W</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ S_K_R04_0-pietro_ E.pdf">1906_PawX_PB_S_K_R04_ 0-pietro_E</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ S_K_R05_0-poddasze_ E.pdf">1906_PawX_PB_S_K_R05_ 0-poddasze_E</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ S_K_S01_0-W_ VRF2.pdf">1906_PawX_PB_S_ K_S01_0-W_VRF2</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ S_K_S02_0-W_ VRF1.pdf">1906_PawX_PB_S_ K_S02_0-W_VRF1</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ S_WK_R01_0-parter_ W.pdf">1906_PawX_PB_S_WK_ R01_0-parter_W</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ S_WK_R02_0-pietro_ W.pdf">1906_PawX_PB_S_WK_ R02_0-pietro_W</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ S_WK_R03_0-poddasze_ W.pdf">1906_</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ S_WK_R03_0-poddasze_ W.pdf">PawX_PB_S_WK_R03_0- poddasze_W</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ S_WK_R04_0-pietro_ E.pdf">1906_PawX_PB_S_WK_ R04_0-pietro_E</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ S_WK_R05_0-poddasze_ E.pdf">1906_PawX_PB_S_WK_ R05_0-poddasze_E</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ E_EE_R01.pdf" >1906_PawX_PB_ E_EE_R01</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ E_EE_R02.pdf" >1906_PawX_PB_ E_EE_R02</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ E_EE_R03.pdf" >1906_PawX_PB_ E_EE_R03</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ E_EE_R04.pdf" >1906_PawX_PB_ E_EE_R04</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ E_EE_R05.pdf" >1906_PawX_PB_ E_EE_R05</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1906_PawX_PB_ E_EE_S01.pdf" >1906_PawX_PB_ E_EE_S01</a></p>
  <hr />
  <p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffffff; color: #800080;">ZP.272.4/ 2019</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do Sali wielofunkcyjnej i Sali konferencyjnej  w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów ramach Projektu <em>Dostosowanie Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych< /em></strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty- 5.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokół-z- otwarcia-ofert- 8.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;">wyjaśnienia do SIWZ:</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjasnienia-do- SIWZ.doc">wyjasnienia do SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Protoko╠ü┼é-wykonania- U14-1.pdf">Protoko╠ü┼é wykonania U14</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Protoko╠ü┼é- wykonania-U14.pdf">,    </a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Protoko╠ü┼é-wykonania- U17-1.pdf">Protoko╠ü┼é wykonania U17</a></p>
  <p style="text-align: center;">rysunki: <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Muz.-Niepodleg┼éosci-Sala- U14.pdf">Muz. Niepodleg┼éosci Sala U14</a>,</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Muz.-Niepodleg┼éosci-Sala- U17.pdf">Muz. Niepodleg┼éosci Sala U17</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 1.pdf">ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia- 1.pdf"><span style="color: #ff0000;">ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</ span></a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-8.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zał.-nr-1-opis-przedmiotu- zamowienia.pdf">Zał. nr 1 opis przedmiotu zamowienia</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zał.-02-FormularzJEDZ.docx">Zał. 02 FormularzJEDZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-4-formularz- cenowy.docx">zał. nr 4 formularz cenowy</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-3-i-6-do- SIWZ-w-formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 3 i 6 do SIWZ w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ identyfikator- postępowania.docx" >identyfikator postępowania</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ klucz-publiczny- link.docx">klucz publiczny - link</a></p>
  <hr />
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP.272.3/ 2019</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj.  gmachu głównego – Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów i Oddziałów – Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum
  X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu- 4.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-7.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załącznik-nr- 1-5-do-SIWZ.docx" >Załącznik nr 1-5 do SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pytania-i-odpowiedzi- do-SIWZ.pdf">Pytania i odpowiedzi do SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zbiorcze-zestawienie-ofert- 4.pdf">zbiorcze zestawienie ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty- 4.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-6.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <hr />
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP.272.2/ 2019</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj.  gmachu głównego – Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów i Oddziałów – Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum
  X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu- 3.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-6.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-5-w-formacie- WORD-3.docx"> Załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zbiorcze-zestawienie-ofert- 3.pdf">zbiorcze zestawienie ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ unieważnienie- postępowania- 3.pdf">unieważnienie postępowania</a></p>
  <p style="text-align: center;"></p>
  <hr />
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP.272.1/ 2019</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów przy Al. Solidarności 62 i Oddziałach - Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 7.pdf">ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-5-w-formacie- WORD.docx">Załączniki nr 1-5 w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-ogłoszenia.pdf" >Wyjaśnienia do ogłoszenia</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zestawienie-ofert- 3.pdf">zestawienie ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty- 3.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
  ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -----------------------
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019</strong></span></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PLAN-POSTĘPOWAŃ- O-UDZIELENIE- ZAMÓWIEŃ-PUBLICZNYCH-NA- ROK-2019.pdf">PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019</a></p>
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-4/2018</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania p.n.: "Muzeum Więzienia Pawiak - Centrum Martyrologii Niepodległościowej - przygotowanie dokumentacji budowlanej"</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ unieważnienie- postępowania- 2.pdf">unieważnienie postępowania</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokół-z- otwarcia-ofert- 6.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW-3.pdf" >IMG_NEW</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0001- 4.pdf">IMG_NEW_ 0001</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu- 2.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-5.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-7- szczegółowy- opis-przedmiotu- zamówienia.pdf" >załącznik 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-3-i-5-6-w- formacie-WORD.docx" >Załączniki 1-3 i 5-6 w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;">Odpowiedzi do SIWZ</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW-2.pdf" >IMG_NEW</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0001- 3.pdf">IMG_NEW_ 0001</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0002- 3.pdf">IMG_NEW_ 0002</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0003- 2.pdf">IMG_NEW_ 0003</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0004- 1.pdf">IMG_NEW_ 0004</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0005- 1.pdf">IMG_NEW_ 0005</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0006- 1.pdf">IMG_NEW_ 0006</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0007.pdf">IMG_NEW_ 0007</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0008.pdf">IMG_NEW_ 0008</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0009.pdf">IMG_NEW_ 0009</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0010.pdf">IMG_NEW_ 0010</a></p>
  <hr />
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-3/2018</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Oddziałach - Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 5.pdf">ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-5-w-formacie- WORD-2.docx"> Załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odpowiedzi-na-pytania-do- SIWZ-i-przesunięcie-terminu- złożenia-i.pdf">odpowiedzi na pytania do SIWZ i<strong> przesunięcie terminu złożenia i</strong></a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zbiorcze-zestawienie-ofert- 2.pdf">zbiorcze zestawienie ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-oferty- 4.pdf">wybór oferty</a></p>
  <hr />
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-2/2015</span></p>  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-2/2018</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na realizacji iluminacji obiektów wchodzących w skład Muzeum Więzienia Pawiak</strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-najkorzystniejszej- oferty.doc">wybór najkorzystniejszej oferty</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-SIWZ.pdf" >Wyjaśnienia do SIWZ</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong><span style="color: #ff0000;">UWAGA - MODYFIKACJA SIWZ (PFU)  
</span></strong></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Modyfikacja-Programu- funkcjonalno- użytkowego.pdf" >Modyfikacja Programu funkcjonalno- użytkowego</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówiniu.pdf" >ogłoszenie o zamówiniu</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ5.pdf">SIWZ</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-2-i-4-5-w- formacie-WORD.docx" >Załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Program-funkcjonalno- uzytkowy.pdf">Program funkcjonalno- uzytkowy</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-konserwatorskie.pdf">zalecenia konserwatorskie</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-1/2015</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Roboty polegające na uporządkowaniu i modernizacji terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong>, <strong>przy ul. Dzielnej 24/26</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj.  Oddziałów – Muzeum Więzienia Pawiak, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia12.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty.pdf">zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu21.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-dziedziniec- 2015.pdf">SIWZ dziedziniec 2015</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PAWIAK.zip">PAWIAK</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-2-i-4-5- w-formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 1-2 i 4-5 w formacie WORD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjsśnienia- do-SIWZ.pdf" >wyjsśnienia do SIWZ</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ----------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-22/2014</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Remont nawierzchni ul. Skazańców od Bramy Straceń do Działobitni i remont odtworzeniowy tzw. Drogi Straceń, naprawa fragmentów pierwotnego obrysu murów ceglanych X Pawilonu oraz remont schodów terenowych</strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia4.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty6.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>UWAGA!   ZMIANA TERMINU  SKŁADANIA  OFERT</strong></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia1.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Uszczegółowienie-SIWZ-u- zip.zip">Uszczegółowienie SIWZ-u (zip)</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Droga_Skazańców_ -przedmiar.rar" >Droga_Skazańców_ przedmiar</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong></strong><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu20.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-droga-skazańców1.pdf">SIWZ droga skazańców</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Droga.zip">Droga</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-2-i-4-6-w- formacie-WORD.docx" >Załączniki 1-2 i 4-6 w formacie WORD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 00-Sytuacja2.pdf">00 Sytuacja</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ A-035.pdf">A 03</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ A-072.pdf">A 07</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ A-082.pdf">A 08</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi-na-pytania-do- SIWZ.docx">Odpowiedzi na pytania do SIWZ</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-21/2014 </span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Przebudowa i budowa instalacji elektrycznej Bramy Bielańskiej i budynku działobitni, a także wykonanie systemu monitoringu wraz z centralą na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz systemu SAP w budynkach XI Pawilonu i Bramy</strong> <strong>Bielańskiej< /strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia11.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-oferty4.pdf" >zawiadomienie o wyborze oferty</a></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyniku-postępowania.pdf" >zawiadomienie o wyniku postępowania</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu19.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-elektryka.pdf">SIWZ elektryka</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Elektryka.zip" >Elektryka</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-2-i-4-6-w- formacie-WORD1.docx" >Załączniki 1-2 i 4-6 w formacie WORD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi-na-pytania-do- SIWZ-docx.docx">Odpowiedzi na pytania do SIWZ -docx</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -----------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-20/2014</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Roboty budowlane polegające na remoncie Bramy Bielańskiej< /strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia10.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyniku-postepowania2.pdf" >zawiadomienie o wyniku postepowania</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu18.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-Brama.pdf">SIWZ Brama</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ BB.zip">BB</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-2-i-4-6-w- formacie-WORD2.docx" >Załączniki 1-2 i 4-6 w formacie WORD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-19/2014</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Usługa ochrony  i dozoru mienia, a także sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. siedzibie głównej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłłów przy Al. Solidarności 62, w Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 7 i Dzielnej 24/26 oraz w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25</strong></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia9.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty5.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu17.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-ochrona- 2014.pdf">SIWZ ochrona 2014</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-2-i-4-5-w- formacie-WORD2.docx" >załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-18/2014</span></p>   
<p align="center" ><strong>Przebudowa i remont pomieszczeń X Pawilonu znajdującego się w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia3.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty4.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>   
<p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong> UWAGA!</strong> </span><strong>  </strong><span style="color: #ff0000;"><strong> ZMIENIA  SIĘ  ZAKRES PRAC - Z ZAKRESU ROBÓT  SANITARNYCH  DOTYCZĄCYCH  ISTNIEJĄCEGO CENTRALNEGO  OGRZEWANIA</strong> </span><strong> </strong><strong>  <span style="color: #ff0000;">USUWA SIĘ  POZYCJE ZWIĄZANE Z CZYSZCZENIEM I  PŁUKANIEM</span> </strong> <strong><span style="color: #ff0000;"> INSTALACJI</span> </strong></p>  
<p align="center" ><strong>UWAGA!  PRZESUNIĘCIE  TERMINU  SKŁADANIA  OFERT</strong></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia2.pdf" >ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>   
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu16.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-wnętrza1.pdf">SIWZ wnętrza</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-modyfikacja.pdf">SIWZ modyfikacja</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ dokumentacja- projektowa.7z" >dokumentacja projektowa</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wnętrza-Pawilon- X-harmonogram- wg-aneksu-nr- 7-UM-zał-do- dok-przetarg- do-wypełnienia.xlsx">Wnętrza Pawilon X - harmonogram wg aneksu nr 7 UM zał do dok przetarg - do wypełnienia</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyaśnienie-do-SIWZ1.pdf" >wyaśnienie do SIWZ</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD12.docx"> załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odpowiedź-na-pytanie-do- SIWZ.pdf">odpowiedź na pytanie do SIWZ</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- dot.-SIWZ.pdf" >wyjaśnienie dot. SIWZ</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pytania-do-SIWZ- zip.zip">Pytania do SIWZ (zip)</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Przedmiar-udostępniony- 20.11.2014.docx">Przedmiar udostępniony 20.11.2014</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odpowiedzi-na-pytania-do- SIWZ-2.pdf">odpowiedzi na pytania do SIWZ 2</a></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-17/2014</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Wyposażenie obiektu X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w niezbędną infrastrukturę komputerową i sprzęt multimedialny – dostawa, montaż i uruchomienie< /strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong> POSTĘPOWANIE  UNIEWAŻNIONE  NA PODSTAWIE  ART. </strong><strong>93  UST. 1  PKT 2  USTAWY Pzp</strong></span></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu15.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ4.pdf">SIWZ</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zatwierdzenie- SIWZ.pdf">zatwierdzenie SIWZ</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-1-specyfikacja- techniczna.pdf">zał. nr 1 - specyfikacja techniczna</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-2-opis- aplikacji.pdf">zał. nr 2 - opis aplikacji</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-3-6-i-8-w- formacie-WORD1.docx" >Załączniki nr 3-6 i 8 w formacie WORD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-siwz-cz.- 1.pdf">wyjaśnienia do siwz cz. 1</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-siwz-cz.- 2.pdf">wyjaśnienia do siwz cz. 2</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-16/2014</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Przebudowa nawierzchni tarasu południowego Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów – siedziby   Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia8.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty3.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu14.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ3.pdf">SIWZ</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-4-w-formacie- WORD1.docx">załączniki 1-4 w formacie WORD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Program-prac.pdf">Program prac</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ przedmiar-1.pdf">przedmiar 1</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ przedmiar-2.pdf">przedmiar 2</a></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ZAKRES-RZECZOWY- ZADANIA.pdf">ZAKRES RZECZOWY ZADANIA</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zdjęcie-1.pdf">Zdjęcie 1</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zdjęcie-2.pdf">Zdjęcie 2</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zdjęcie3.pdf" >Zdjęcie3</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ.pdf" >wyjaśnienie do SIWZ</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- --------------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-15/2014</span></p>  
<p style="text-align: center;"><strong>Przebudowa wnętrz budynku XI Pawilonu w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>  
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu- 1.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-4.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-4a-w-formacie- WORD-1.docx"> Załączniki 1-4a w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokół-z- otwarcia-ofert- 4.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty- 2.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia2.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-5.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-najkorzystniejszej- oferty2.pdf">informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</a></p>  
<p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu13.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>   
<p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ2.pdf">SIWZ</a></p>   
<p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-2-i-4-5-w- formacie-WORD1.docx" >załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD</a></p>   
<p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Opis-techniczny.pdf">Opis techniczny</a></p>  
<p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ strona-tytulowa.pdf">strona tytulowa</a></p>   
<p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.1.pdf">Rys.1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.2.pdf">Rys.2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.3.pdf">Rys.3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.4.pdf">Rys.4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.5.pdf">Rys.5</a></p>  
<p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E-1.pdf">E-1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E-2.pdf">E-2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E-3-1.pdf">E-3 -1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E-3.pdf">E-3</a></p>  
<p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ S-1.pdf">S-1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ S-2.pdf">S-2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ S-3.pdf">S-3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ S-4.pdf">S-4</a></p>  
<p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ symulacja.pdf" >symulacja</a></p>  
<p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Specyfikacja- PAWILON-XI.pdf" >Specyfikacja - PAWILON XI</a></p>  
<p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-XI-_EL_ PRD.pdf">Pawilon XI _EL_PRD</a></p>  
<p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-XI_PRD.pdf">Pawilon XI_PRD</a></p>  
<p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wymiana-c.o.PRD_ .pdf">wymiana c.o.PRD</a></p>  
<p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wymiana-wod-kan.PRD_ .pdf">wymiana wod-kan.PRD</a></p>  
<p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyaśnienie-do- SIWZ.pdf">wyaśnienie do SIWZ</a></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ---------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-14/2014</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Remont</strong> <strong>budynku działobitni w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu</strong> <strong>Cytadeli Warszawskiej - Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia7.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-oferty3.pdf" >zawiadomienie o wyborze oferty</a></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu12.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ1.pdf">SIWZ</a></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Specyfikacja- Techniczna-Wykonania- i-Odbioru-Robót.pdf" >Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót</a></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ projekt-część- opisowa.pdf">projekt - część opisowa</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ strona-tytulowa- projektu.pdf">strona tytulowa projektu</a></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 11.pdf">1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 2.pdf">2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 3.pdf">3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 4.pdf">4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 5.pdf">5</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 61.pdf">6</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 7.pdf">7</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 8.pdf">8</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 9.pdf">9</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 10.pdf">10</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 111.pdf">11</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 12.pdf">12</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 131.pdf">13</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 141.pdf">14</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 151.pdf">15</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 161.pdf">16</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 171.pdf">17</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Działobitnia_ PRD.pdf">Działobitnia_PRD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-2-i-4-5-w- formacie-WORD.docx" >załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ.pdf" >wyjaśnienia do SIWZ</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #993366;">ZP- 272-13/2014</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Wyposażenie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w niezbędną infrastrukturę komputerową</strong> <strong>i sprzęt multimedialny - dostawa, montaż i uruchomienie< /strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- unieważnieniu- postępowania.pdf">informacja o unieważnieniu postępowania</a></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia1.pdf" >ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu11.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ.pdf">SIWZ</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-1-do- SIWZ.pdf">zał. nr 1 do SIWZ</a></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-2-do- SIWZ.pdf">zał. nr 2 do SIWZ</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-3-6-i-8-w- formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 3-6 i 8 w formacie WORD</a></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ pytania-i-odpowiedzi- do-siwz.pdf">pytania i odpowiedzi do siwz</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzeczywistość- rozszerzona.pdf" >rzeczywistość rozszerzona</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ pytania-i-odpowiedzi-do-siwz- 2.pdf">pytania i odpowiedzi do siwz - 2</a></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ INWENT.-XPCW- zip.zip">INWENT. XPCW (zip)</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------------------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-12/2014</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych w budynku X Pawilonu </strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- udzieleniu-zamówienia.pdf">informacja o udzieleniu zamówienia</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty- winda.pdf">informacja o wyborze oferty winda</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 21.pdf">ogłoszenie o zamówieniu 2</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-winda-2.pdf">SIWZ winda 2</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ program-funkcjonalno- użytkowy1.pdf">program funkcjonalno - użytkowy</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-opis-11.pdf">winda - opis 1</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-opis-21.pdf">winda - opis 2</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-rzut-poziomy1.pdf">winda - rzut poziomy</a></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-wizualizacja1.pdf">winda - wizualizacja</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD10.docx"> załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-11/2014</span></p>  
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: center; line-height: 115%;" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="mso-bidi- font-weight: normal;"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji z wymianą nawierzchni drogi skazańców pomiędzy Bramą Straceń a Bramą  Bielańską oraz schodów i podestów w rejonie Bramy Bielańskiej< /span></strong></span></p>  
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: center; line-height: 115%;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia6.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>  
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: center; line-height: 115%;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty1.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>  
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: center; line-height: 115%;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu10.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: center; line-height: 115%;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-droga-skazańców.pdf">SIWZ droga skazańców</a></p>  
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: center; line-height: 115%;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Drogi.pdf">Drogi</a></p>  
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: center; line-height: 115%;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD9.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-10/2014</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu monitoringu CCTV wraz z centralą na terenie</strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej </strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia5.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty2.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu9.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-monitoring.pdf">SIWZ monitoring</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ CCTV.pdf">CCTV</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD8.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium;">UWAGA:</span> <span style="color: #000000;">MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA</ span></strong></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ modyfikacja-SIWZ.pdf" >modyfikacja SIWZ</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-monitoring- zmodyfikowany1.pdf">SIWZ monitoring zmodyfikowany</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-9/2014</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Zaprojektowanie i wykonanie <span style="mso-spacerun: yes;"> </span> zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych w budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;">przetarg  unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu8.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-winda.pdf">SIWZ winda</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ program-funkcjonalno- użytkowy.pdf">program funkcjonalno - użytkowy</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-opis-1.pdf">winda - opis 1</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-opis-2.pdf">winda - opis 2</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-wizualizacja.pdf">winda - wizualizacja</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-rzut-poziomy.pdf">winda - rzut poziomy</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD7.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><span>ZP-272- 8/2014</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Zaprojektowanie i wykonanie <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>remontu sali kinowej w budynku Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia3.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 2.pdf">ogłoszenie o zamówieniu 2</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-sala-kinowa- 22.pdf">SIWZ sala kinowa 2</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-5-w-formcie- WORD-2.docx"> Załączniki 1-5 w formcie WORD 2</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ4.pdf" >wyjaśnienie- do-SIWZ4</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzut-skrzydła- zachodniego- z-salą-kinową1.pdf">rzut skrzydła zachodniego z salą kinową</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ harmonogram-rzeczowo- finansowy.docx" >harmonogram rzeczowo - finansowy</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- do-SIWZ-2.docx" >Wyjaśnienie do SIWZ 2</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong> UWAGA</strong></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">zmiana nr-u konta do wpłaty wadium: <span style="text-decoration: underline;"><strong>92 1020 1026 0000 1002 0233 8721</strong></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ---------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-7/2014</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Konserwacja prasy powstania warszawskiego ze zbiorów Muzeum Niepodległości< /strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia4.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-najkorzystniejszej- oferty.pdf">informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong></strong><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu7.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_konserwacja-prasy.pdf" >SIWZ_konserwacja prasy</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD6.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DSC_4339.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-900" title="DSC_4339" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/DSC_4339- 265x300.jpg" alt="" width="265" height="300" /></a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DSC_4413.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-901" title="DSC_4413" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/DSC_4413- 202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DSC_4418.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-902" title="DSC_4418" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/DSC_4418- 210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DSC_4479.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-903" title="DSC_4479" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/DSC_4479- 230x300.jpg" alt="" width="230" height="300" /></a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DSC_4501.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-904" title="DSC_4501" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/DSC_4501- 216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DSC_4522.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-905" title="DSC_4522" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/DSC_4522- 206x300.jpg" alt="" width="206" height="300" /></a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DSC_4529.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-906" title="DSC_4529" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/DSC_4529- 230x300.jpg" alt="" width="230" height="300" /></a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DSC_4545.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-907" title="DSC_4545" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/DSC_4545- 300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DSC_4621.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-908" title="DSC_4621" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/DSC_4621- 194x300.jpg" alt="" width="194" height="300" /></a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DSC_4634.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-909" title="DSC_4634" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/DSC_4634- 250x300.jpg" alt="" width="250" height="300" /></a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DSC_4869.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-910" title="DSC_4869" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/DSC_4869- 220x300.jpg" alt="" width="220" height="300" /></a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-6/2014</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><strong style="mso-bidi- font-weight: normal;">Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>i przebudowy wnętrz<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>w<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>XI Pawilonie Cytadeli Warszawskiej </strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia2.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-najkorzystniejszej- oferty0001.pdf">informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu6.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-wnętrza- XI-Pawilon.pdf">SIWZ_ wnętrza XI Pawilon</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi-na-pytania-do- ZP.docx">Odpowiedzi na pytania do ZP</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD5.docx">załączniki 1 - 5 w formacie WORD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1.docx">1</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzut-poziomy- XI-Pawilonu- 40-x-11-m.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-890" title="rzut poziomy XI Pawilonu (40 x 11 m)" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/rzut-poziomy- XI-Pawilonu-40- x-11-m-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;">ZP- 272-5/2014</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><strong style="mso-bidi- font-weight: normal;">Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>i przebudowy wskazanych pomieszczeń wewnętrznych </strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><strong style="mso-bidi- font-weight: normal;">w<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej </strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia1.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty.docx"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu5.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-wnętrza.pdf">SIWZ_ wnętrza</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Inwentaryzacja-wnętrz-X- Pawilonu.zip" >Inwentaryzacja wnętrz X Pawilonu</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD2.docx">załączniki 1 - 5 w formacie WORD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odp-nr1.docx">Odp nr1</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ2.docx" >wyjaśnienie do SIWZ</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- --------------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #993366;">ZP- 272-3/2014</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji <span style="mso-spacerun: yes;"> </span> </strong><strong style="mso-bidi- font-weight: normal;"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">instalacji elektrycznej Bramy Bielańskiej oraz instalacji elektrycznej i odgromowej Działobitni< /span></strong><strong>w kompleksie obiektów </strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><strong><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</ a></strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyniku-postepowania.docx" >zawiadomienie o wyniku postepowania</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu3.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-instalacje- elektryczne.pdf">SIWZ_ instalacje elektryczne</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD1.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-12.pdf">zalecenia 1</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-22.pdf">zalecenia 2</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzut-pomieszczeń- Bramy-Bielańskiej.pdf">rzut pomieszczeń Bramy Bielańskiej</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzuty-i-przekroje- pomieszczeń- działobitni- 1.pdf">rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 1</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzuty-i-przekroje- pomieszczeń- działobitni- 2.pdf">rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 2</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzuty-i-przekroje- pomieszczeń- działobitni- 3.pdf">rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 3</a></p>   
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzuty-i-przekroje- pomieszczeń- działobitni- 4.pdf">rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 4</a></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------------</p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #993366;">ZP- 272-2/2014</span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>w Bramy Bielańskiej w kompleksie obiektów </strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center" ><strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej </strong></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia1.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>  
  <hr />
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-1/2018</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Oddziałach - Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-5-w-formacie- WORD-1.docx"> Załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyniku-postepowania1.pdf" >zawiadomienie o wyniku postepowania</a></p>  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zmiana-terminu-składania- i-otwarcia-ofert- 1.pdf">zmiana terminu składania i otwarcia ofert</a></p>
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu2.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-Brama-Bielańska1.pdf">SIWZ_ Brama Bielańska</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-11.pdf">zalecenia 1</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-21.pdf">zalecenia 2</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi-na- pytania-z-dnia- 31.01.2014.docx">Odpowiedzi na pytania z dnia 31.01.2014</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzut-pomieszczeń- bramnych.pdf">rzut pomieszczeń bramnych</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ główne-wrota- bramy-od-wsch.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-826" title="główne wrota bramy od wsch" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/główne- wrota-bramy-od- wsch-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ mury-przyporowe- pld.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-827" title="mury przyporowe pld" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/mury-przyporowe- pld-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odpowiedzi-na-pytania-do- SIWZ.pdf">odpowiedzi na pytania do SIWZ</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ formularz-ofertowy- WORD.docx">formularz ofertowy WORD</a></p>
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ mury-przyporowe- płn.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-828" title="mury przyporowe płn" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/mury-przyporowe- płn-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ pomieszczenie- bramne-płn.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-829" title="pomieszczenie bramne płn" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/pomieszczenie- bramne-płn-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ pomieszczenie- bramne-płd.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-830" title="pomieszczenie bramne płd" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/pomieszczenie- bramne-płd-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ brama-widziana- od-zach.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-831" title="brama widziana od zach" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/brama-widziana- od-zach-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>  
<p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------</p>   
<p align="center"><span style="color: #993300;">ZP- 272-1/2014</span></p>  
<p align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji budynku działobitni w kompleksie obiektów </strong></p>  
<p align="center" ><strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej < /strong></p>   
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-oferty0001.pdf" >zawiadomienie o wyborze oferty0001</a></p>  
<p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>UWAGA - MODYFIKACJA SIWZ</strong> </span></span></span></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ modyfikacja-SIWZ.docx" >modyfikacja SIWZ</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia.pdf" >ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-działobitnia- zmodyfikowany.pdf">SIWZ_ działobitnia zmodyfikowany</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-1.pdf">zalecenia 1</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-2.pdf">zalecenia 2</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-SIWZ.doc" >Wyjaśnienia do SIWZ</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu1.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-działobitnia1.pdf">SIWZ_ działobitnia</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-1-4-w-formacie- WORD.docx">zał. 1-4 w formacie WORD</a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ elewacja-płd.jpg"><img class="size-medium wp-image-796 aligncenter" title="elewacja płd" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/elewacja- płd-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ elewacja-płd-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-797 aligncenter" title="elewacja płd 2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/elewacja- płd-2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ elewacja-płn.jpg"><img class="size-medium wp-image-798 aligncenter" title="elewacja płn" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/elewacja- płn-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ elewacja-płn-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-799 aligncenter" title="elewacja płn 2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/elewacja- płn-2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>  
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ elewacja-wsch.jpg"><img class="size-medium wp-image-800 aligncenter" title="elewacja wsch" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/elewacja- wsch-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>  
<p style="text-align: center;" align="center"> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ elewacja-wsch-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-801" title="elewacja wsch 2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/elewacja- wsch-2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>  
<p style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ elewacja-zach.jpg"><img class="size-medium wp-image-802" title="elewacja zach" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/elewacja- zach-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>  
<p style="text-align: center;" align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ elewacja-zach-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-803" title="elewacja zach 2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/elewacja- zach-2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>  
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokół-z- otwarcia-ofert- 5.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ unieważnienie- postępowania- 1.pdf">unieważnienie postępowania</a></p>
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ unieważnienie- postępowania.pdf">a</a></p>

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219