Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Archiwalne zamówienia publiczneWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 18 kwietnia 2014 o 06:18:53. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

ZP-272-4/2014

Zaprojektowanie i wykonanie  remontu sali kinowej w budynku Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

SIWZ sala kinowa

Załączniki 1-5 w formcie WORD

———————————————————————————————————————

ZP-272-10/2013

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

– Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie,

ul. Skazańców 25

ogłoszenie o zamówieniu 10 2013

SIWZ dostawa energii Cytadela 2

Załączniki do SIWZ w formacie WORD

Przetarg unieważniony z powodu braku ofert

——————————————————————————————————-

ZP-272-9/2013

Dozór  mienia oraz sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Gmachu Głównym przy Al. Solidarności 62, w Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26 oraz Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty9

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_ochrona i sprzątanie

załączniki 1-4 w formacie WORD

załącznik nr 5 – umowa

wyjaśnienie do SIWZ

———————————————————————————————————————————-

ZP – 272-8/2013

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie

oraz

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część II

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty8

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ inspektorzy nadzoru elektryka + dziedziniec

SIWZ inspektorzy nadzoru załączniki w formacie word

załącznik nr 6 -umowa inspektorzy nadzoru

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca

1)    robót budowlanych obejmujących remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – remont instalacji elektrycznej (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-3/2013

2)    robót budowlanych obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-4/2013

—————————————————————————————————————————————

Postępowanie nr ZP-272-5/2013

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty5

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_dziedziniec

Załączniki 1-5 w formacie WORD

załącznik nr 6 do SIWZ umowa

Wyjaśnienia do SIWZ nr 1

Odpowiedzi dla firmy nr 1 z dnia 19

Wyjaśnienia do SIWZ nr 2

Odpowidzi na pytania2

Remont dziedzińca

Cytadela Inwentaryzacja z projektem gospodarki drzewostanem

Przedmiar robót11_2012

SST CYTADELA DZIEDZINIEC END

str tyt

V.bioz

VI.spis rys

I, II i III opis tech

IV.dokum foto

rys nr 1

rys nr 2

rys nr 3

rys nr 4

rys nr 5

rys nr 6

————————————————————————————————————————————————————

Postępowanie nr ZP-272-4/2013  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu oraz Bramy Bielańskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_inspektor nadzoru budowlanego

załącznik nr 5 -umowa

załączniki nr 1-4a w formacie WORD

Wyjaśnienie do Specyfikacji 1

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych w obrębie X i XI Pawilonów oraz Bramy Bielańskiej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – X i XI Pawilon oraz Brama Bielańska (poniżej) – Postępowania nr ZP-272-1/2013 i ZP-272-2/2013

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Postępowanie nr ZP-272-3/2013

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytdaeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie

 UWAGA! DOKONANO MODYFIKACJI SPECYFIKACJI

Uwaga! Modyfikacja specyfikacji w części dotyczącej dokumentacji projektowej powodująca przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.02.13. godz. 9.00

Bardzo prosimy o korektę kalkulacji w zakresie montażu rozdzielni głównej, która zostanie wykonana w ramach realizacji przyłącza elektroenergetycznego zasilającego Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej na podstawie załączonych rysunków.

Projekt instal. wewnątrz

Przyłącze zasilające

Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty3

ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane o zmianie

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zmiana terminu składania ofert

SIWZ_instalacje

SIWZ_instalacje MODYFIKACJA 2

Załączniki nr 1-5 w formacie WORD

załącznik nr 6 do SIWZ umowa

Wyjaśnienia do SIWZ

Odpowiedzi

Odpo. firma nr 3.

wyjaśnienie do SIWZ cd 1

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

Wyjaśnienia do SIWZ nr 2

IMG

IMG_0001

IMG_0002

Odpowiedź dla firmy nr 3 z dnia 05

IMG_0023

IMG_0024

IMG_0025

Instalacje elektryczne i odgromowe Pawilon X i XI

elektryka pawilon X

elektryka pawilon XI

odgromówka pawilon XI

odgromówkapawilon X

STWiORspecyfikacja

Projekt wymiany instalacji elektrycznej Pawilonu X i XI

opis

1

2-1

2-2

3-2

4-1

4-2

5-1

6

7-1

7-2

8-1

9-1

9-2

10-1

10-2

11-1

11-2

12-1

12-2

13

14

15

16

17

18-1

18-2

19-1

19-2

20-Arkusz1

21-Arkusz1

22-Arkusz1

23-Arkusz1

24-Arkusz1

25-Arkusz1

26-Arkusz1

27-Arkusz1

28-Arkusz1

29-Arkusz1

30-Arkusz1

31-Arkusz1

SAP

STWiOR P.poż-muzeum Paw.X

SAP CYTADELA X PRZEDMIAR

projekt_techniczny SAP 4900 – CYTADELA

Cytadela sap 4900 Rys 1

Cytadela sap 4900 Rys 2

Cytadela sap 4900 Rys 3

Cytadela sap 4900 Rys 4

Cytadela sap 4900 Rys 5

Cytadela sap 4900 Rys 6

Cytadela sap 4900 Rys 7

Cytadela sap 4900 Rys 8

Cytadela sap 4900 Rys 9

Cytadela sap 4900 Rys 10

Cytadela sap 4900 Rys 11

Cytadela sap 4900 Rys 12

————————————————————————————————–

Postępowanie nr ZP-272-2/2013

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynek Bramy Bielańskiej
Numer ogłoszenia: 23156 – 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BB

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynek Bramy Bielańskiej

SIWZ_brama bielańska

ZAŁĄCZNIKi 1-5 w formacie WORD

Zalacznik_nr_6_do_SIWZ umowa

Wyjaśnienia 

wyjaśnienie do SIWZ nr 1

IMG_0012

IMG_0013

IMG_0014

wyjaśnienie do SIWZ nr 2

Str.15

Dec.Konser.BB

Dec.Konser. BB

Przedmiar robót

P.R.Brama Bielańska

Projekt – Brama Bielańska

2-10-brama-dokumentacja-ver1

Aneks- roślinność

ANEKS UZUPEŁNIAJĄCY- BRAMA BIELANSKA

DEST5234

DEST5235

DEST5236

SERWIS FOTOGRAFICZNY- aneks BRAMA BIELAŃSKA

Skan000000223

Skan000000224

Skan000000225

Skan000000226

Skan000000227

Skan000000228

Skan000000229

Skan000000230

Skan000000231

Skan000000232

SKMBT_C25210042409000

SKMBT_C25210042409001

SKMBT_C25210042409080

str.10

Str tyt- Aneks Brama bielańska

Opinia techniczna

STWiOR Brama Bielańska

SST. ELEW.Str.tyt.brama bielańska

SST Brama bielańska izolacje

———————————————————————————————————————————–

Postępowanie nr ZP-272-1/2013

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu

Warszawa: Roboty budowlane w kompleksie obiektów X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu

Numer ogłoszenia: 10816 – 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 272-1-2013 X Pawilon

ZAŁĄCZNIKI nr 1-5 do SIWZ X Pawilon

Z/palacznik_nr_6_271-1-2013 X Pawilon

wyjaśnienia do SIWZ dotyczące dokumentacji projektowej

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ c.d.

Dec. konserw. elew. X

IMG

IMG_0001

IMG_0002

Dec. konserw. elew. XI

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0006

Niekatualne pozw. na bud. elew. stol. X

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

Poz. dach. X

IMG_0018

IMG_0019

IMG_0020

Poz. dach. XI

IMG_0021

IMG_0022

Poz. elew. X

IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

Poz. elew. XI

IMG_0009

IMG_0010

IMG_0011

Poz. izol. X

IMG

IMG_0001

IMG_0002

Poz. izol. XI

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

Pozw. na bud. stol. elew.

Poz.na bud.stol.elew

Poz.na bud.X Stol.elew.

Poz na bud. stol.elew

STWIORB X izolacje rys. 15 i 16

IMG_15

IMG 16

X i XI badania tynku PKZ Toruń

kolorystyka tynku

c.d kolorystyka

Zalecenia konserw. stol. elew. X

Zalec stol elw X

Zal. stol.elew.X

Izolacje przeciwwilgociowe

Pawilon X

Wyjaśnienie dotyczące zakresu wykonania izolacji przeciwwilgociowych w Pawilonie X

Prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych ścian fundamentowych bez izolacji podłóg, dotyczą tylko części podpiwniczonej skrzydła zachodniego ( rysunek nr 2 dokumentacji ,opisany jako skrzydło zachodnie rzut piwnic) oraz (rysunek nr 3 przekrój A-A)

Wyjaśnienie dotyczące SIWZ (pkt 5.1.2 i 6.2)

Pawilon X Proj. izol. pwilg. str. 1-4

Pawilon X Proj. izol. pwilg. str. 11

III. BIOZ

IV.RYS. SPIS

OPIS TECH

paw.X izolacje

STR.TYT.izol.X

V.FOTO SPIS

VI.intrukcja i karty spis

ZDJĘCIA paw.X

Przedmiar

IMG

IMG_0001

IMG_0002

Stwiorb izolacje Paw. X

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

IMG_0009

IMG_0010

IMG_0011

IMG_0012

IMG_0013

IMG_0014

IMG_0015

IMG_0016

IMG_0017

IMG_0018

IMG_0019

Str tytuł

Izolacje przeciwwilgociowe Pawilon XI

Pawilon XI izolacje – projekt

Pawilon XI Projekt izol. pwilg. str. 24

Pawilon XI Projekt izol. pwilg. str. do 26

Pawilon XI Projekt izol pwilg. str. 1-11

P.R.Pawilon XI izolacje

P.R.Pawil XI- posadzki

III.BIOZ

IV.RYS. SPIS

OPIS TECH

paw.XI izolacje

STR. TYT.izol.XI

V.FOTO SPIS

VI.instrukcja i karty spis

Stwiorb izolacje Paw. XI

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

IMG_0009

IMG_0010

IMG_0011

IMG_0012

IMG_0013

IMG_0014

IMG_0015

IMG_0016

IMG_0017

IMG_0018

IMG_0019

Str tytuł

Remont dachu Pawilon X

Pawilon X Projekt remontu dachu str.4-10

P.R.Pawilon X- remont dach i poddasza

specyfikacja techniczna dach X

Projekt dachu paw. X

I.załącz

II.opis tech

III.inf bioz

IV.spis rys

rys. NR 2

rys. NR 3

rys. NR 4

rys. NR 5

rys. NR 6

str tyt

V.dok foto

zawart oprac

Remont dachu Pawilon XI

przedmiar dach pawilon xi

stwior pokrycie blacha

Projekt dach Pawilon XI

cytadelaxi_1_zalacznikiopissytuacja

cytadelaxi_2_inp style=”text-align: center;”a href=”http://bip.muzeum-niepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2013/01/IMG_00061.pdf”p style=”text-align: center;”wfoto_ib1-ib5

cytadelaxi_3_inwbud_ib1-ib5

cytadelaxi_4_projekt_a01-a15

Remont elewacji i wymiany stolarki Pawilon/p X

P.R.Pawilon X elew

CYTADELA – PAWION X – ZESTAWIENIE POMIARÓW OKIEN

cytadela WYKAZ OKIEN PAWILON X

PAWILON 10 SYTUACJA (A3) pdf

pawilon X- opis 08.02.2010

Ramka 88gf

skan0000000105

skan0000000106

skan0000000107

1K-2K Model (1)

1K-2K Model (2)

1K-2K Model (3)

1K-2K Model (4)

1K-2K Model (5)

rys A3-schemat -papier 420

rys A4-schemat -papier 420

rys A5-schemat -papier 420

rys A6 – X-OKNO O1- papier A3

rys A7 – X-OKNO O2-papier 420

rys A8 – X-OKNO O3-papier 420 (2)

rys A9 – X-OKNO O4-papier 420

rys A10 – X-OKNO O5 -papier 420

rys A11 – X-OKNO O6 -papier 420

rys A12 – X-OKNO O7 -papier 420

rys A13 – X-OKNO O8- papier 297

rys A14 – X-OKNO O9- papier 297

rys A15 – X-OKNO O10- papier 297

rys A16 – X-OKNO O11- papier 297

rys A18 – X-DETAL -papier 297

rys A19 – X-DETAL -papier 297

rys A21 -X-inw. O1 -papier420

rys A22 -X-inw. 02 03 04 -papier420

rys A23 -X-inw. 05 06 07 -papier420

rys A24 -X-inw. O8 -papier420

rys A25 -X-inw. O9 -papier420

rys A26 -X-inw. O10 -papier420

rys A27 -X-inw. O11 -papier420

rys A28 -X-inw. O12 -papier420

Str tyt- Pawilon X

SST Elewacja Pawilon X

ELEWACJA SST X Pawilon

SST. ELEW.Str.tyt.X paw.

SST Stolarka Pawilon X

Okna SST X Pawilon

SST. Str.tyt.X paw.

Remont elewacji i wymiany stolarki Pawilon XI

P.R.Pawilon XI elewacja

Projekt remontu

cytadela PAWION 11 -zestawienie pomiarów okien

PAWILON 11 SYTUACJA 11 (A3) (1)

pawilon XI

Ramka 34

skan0000000108

skan0000000109

skan0000000110

skan0000000111

skan0000000112

skan0000000113

skan0000000114

Str tyt- Pawilon 11

WYKAZ OKIEN PAWILON 11

WYKAZ OKIEN PAWILON 11

SST elewacji Pawilon XI

ELEWACJA SST XI Pawilon

SST. ELEW. Str.tyt.XI paw.

SST stolarka Pawilon XI

Okna SST XI Pawilon

SST. Str.tyt.XI paw.

——————————————————————————————————————————————

 

 

Postępowanie nr ZP-272-7/2013

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu

Uwaga! Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnił niniejsze postępowanie (nie wpłynęła żadna oferta).

ogłoszenie o zamówieniu7

SIWZ_inspektor nadzoru – dziedziniec

Załączniki 1 -4a w formacie WORD

załącznik nr 5 -umowa

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-4/2013

———————————————————————————————————————–

Postępowanie nr ZP-272-6/2013

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach
oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie

Uwaga! Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnił niniejsze postępowanie (nie wpłynęła żadna oferta).

ogłoszenie o zamówieniu6

SIWZ_inspektor nadzoru – instalacje elektryczne

załączniki nr 1-4a w formacie WORD

załącznik nr 5 -umowa

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych obejmujących remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – remont instalacji elektrycznej (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-3/2013

Warszawa: Druk i oprawa katalogu wystawy IGNACY JAN PADEREWSKI (1860-1941) POLAK, EUROPEJCZYK, MĄŻ STANU I ARTYSTA.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
——————————————————————-
Warszawa: Druk i oprawa albumu wystawy Architektura Polski Niepodległej
Numer ogłoszenia: 102324 – 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Pytania do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaWarszawa: Usługa druku wydawnictw akcydensowych i pochodnych dla Muzeum Niepodległości w Warszawie CPV: 79 81 00 00 – 5
Numer ogłoszenia: 41998 – 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Wyjaśnienia do SIWZ

Odp. na pytanie 12

Odp. na pyt. 13

Odp. na pyt. 14

Odp. na pyt. 15

Uszczegolowienie_wyjasnien_do_pytan_nr_7_i_10_(dotycza_opisu_przedmiotu_zamowienia).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

———————————————————————————————————–

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 405962-2011 z dnia 2011-12-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Warszawa
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w części biurowej Muzeum Niepodległości, utrzymania w czystości terenów wokół Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak oraz…
Termin składania ofert: 2011-12-12


Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziałach, tj. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Więzienia Pawiak
Numer ogłoszenia: 441488 – 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 405962 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 826 90 91 wew. 41, faks 22 8270323.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziałach, tj. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Więzienia Pawiak.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w części biurowej Muzeum Niepodległości, utrzymania w czystości terenów wokół Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak oraz myciu okien w budynkach stanowiących własność Muzeum Niepodległości. Zamówienie obejmuje: sprzątanie części biurowej w dni robocze dla Muzeum w godzinach porannych oraz dyżur 1 osoby do końca pracy Muzeum, a także mycie okien w Pałacu Radziwiłłów przy Al. Solidarności 62: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty: powierzchnia biurowa, holi, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń magazynowych oraz sanitariatów (6 toalet) – około 1300 m2, 25 okien dużych dwuskrzydłowych, 32 okna małe dwuskrzydłowe, 11 okien okrągłych, 9 okien balkonowych (portfenetry) – mycie 2 razy w roku teren wokół budynku – około 3 500 m2 (sprzątanie tyko w sytuacji nieobecności – urlop, zwolnienie – pracownika Muzeum zajmującego się porządkowaniem tego terenu) sprzątanie części biurowej 2 razy w tygodniu w godzinach uzgodnionych z kierownikiem Oddziału oraz mycie okien w budynku Dzielna 7 a także utrzymanie w porządku terenu Muzeum Więzienia Pawiak Dzielna 24/26 – w Oddziale Zamawiającego Muzeum Więzienia Pawiak: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty: powierzchnia biurowa, korytarze i sanitariaty – sprzątanie 2 razy w tygodniu, powierzchnia 120 m2, 4 okna witrynowe duże, 2 okna kwadratowe małe, 1 okno standardowe, wszystkie okna z kratami, część okien sięga wysokości 3-4 m; mycie 2 razy w roku, teren Muzeum – ok. 7 500 m2, codzienne sprzątanie od poniedziałku do piątku, w tym grabienie liści i odśnieżanie – również w soboty i niedziele; drobne prace naprawcze. Utrzymanie w porządku terenu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i mycie okien, ul. Skazańców 25: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty:powierzchnia terenu na Cytadeli – ok. 2,98 ha, zabiegi mające na celu utrzymanie terenu w porządku, koszenie trawy w miarę potrzeb, grabienie liści, przystrzyganie żywopłotów, posypywanie piaskiem dróg dojazdowych i ciągów pieszych w sezonie zimowym oraz utrzymywanie ich w należytym, stanie w pozostałych porach roku, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, drobne prace naprawcze i techniczne. okna w X Pawilonie – ok. 130 okien dużych i 38 małych (w tym 12 piwnicznych i 6 nad drzwiami), okna w XI Pawilonie – 4 okna duże i 9 małych (w tym 5 nad drzwiami), niektóre okna na wysokości kilku metrów – mycie 1 raz na dwa lata; wszystkie okna posiadają zamocowane na stałe kraty. Usługa będzie wykonywana w godzinach ustalonych po podpisaniu umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego, z uwzględnieniem danych określonych powyżej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzątanie: w sanitariatach – codziennie w Pałacu Radziwiłłów, w Oddziale Pawiak – 2 razy w tygodniu: mycie na mokro i dezynfekcja zlewozmywaków (umywalek) oraz przylegającej glazury mycie na mokro i dezynfekcja sedesów, przylegającej glazury i innego wyposażenia (lustra, suszarki do rąk, szafki umywalkowe ,szczotki do WC ),zapewnienie przez Wykonawcę między innymi: mydło w płynie, papier toaletowy celulozowy i ręczniki papierowe, wkłady zapachowe do WC oraz odświeżacze powietrza (w aerozolu). Miesięczne zużycie środków następuje w miarę potrzeb. W budynku Pałacu znajduje się 6 toalet, w pomieszczeniach biurowych : 2 razy w tygodniu odkurzanie i mycie na mokro podłóg, sprzątanie pokoi biurowych i korytarzy w części biurowej, opróżnianie koszy na śmieci, codzienne sprzątanie klatek schodowych, holu, wejść do budynku, korytarzy ogólnodostępnych dla publiczności, utrzymanie w czystości wycieraczek wewnątrz i zewnątrz budynku, nie rzadziej niż raz na tydzień: usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów w całym budynku, czyszczenie aparatów telefonicznych, czyszczenie na sucho drukarek, kserokopiarek, niszczarek, wyłączników światła, mycie na mokro listew ochronnych, klamek i drzwi: drewnianych w pokojach, wejściowych do budynku oraz łącznikowych na korytarzach, przemywanie (denaturatem) poręczy metalowych na klatkach schodowych, odkurzanie nie zakrytych powierzchni mebli biurowych (drewnianych i metalowych) oraz parapetów wraz z wytarciem na mokro. Wszelkie zabrudzenia z mebli biurowych (w szczególności drewnianych należy usuwać środkami specjalnie do tego przeznaczonymi, które poza usuwaniem zabrudzeń konserwują i zapobiegają osiadaniu kurzu. mycie na mokro i polerowanie luster w pomieszczeniach biurowych, nie rzadziej niż raz na miesiąc: konserwacja podłóg drewnianych oraz pokrytych wykładziną PCV (pastowanie odpowiednimi środkami i polerowanie), odkurzanie pokryć mebli tapicerowanych i usuwanie plam, mycie balustrad na klatkach schodowych, nie rzadziej niż dwa razy do roku mycie okien i stolarki okiennej w budynku Pałacu Radziwiłłów i Muzeum Pawiak mycie kaloryferów, czyszczenie opraw oświetleniowych, pranie wykładzin dywanowych, chodników, dywanów w części ogólnodostępnej dla publiczności, raz na dwa lata pranie wykładzin dywanowych, chodników, dywanów w części biurowej Pałacu Radziwiłłów, mycie okien w Oddziale – Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w przypadku nieobecności pracownika Muzeum zajmującego się utrzymaniem w czystości terenu wokół Pałacu Radziwiłłów – codziennie zamiatanie terenu wokół budynku, usuwanie zanieczyszczeń z terenu utwardzonego i zielonego. Pozostałe warunki zlecenia: Wykonawca przejmie (zatrudni) z dniem 1 stycznia 2012 r. 4 (cztery) osoby wykonujące obecnie czynności sprzątania – 2 (dwie) osoby w Pałacu, 1 (jedna) osoba sprzątająca teren na Cytadeli i 1 (jedna) osoba sprzątająca teren wokół Muzeum Pawiak. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem. W celu prawidłowego skalkulowania przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dokonać wizji lokalnej w budynku Muzeum i jego Oddziałach, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym (zał. Nr 5) Płatność będzie się odbywała miesięcznie, termin płatności 30 dni..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.90.00.00-6, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9, 90.91.92.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Agencją Ochrony INTERSERVICE Spółka jawna Kultys, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 149070,00
  • Oferta z najniższą ceną: 149070,00 / Oferta z najwyższą ceną: 511536,00
  • Waluta: PLN.

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

18 kwietnia 2014 o 06:18:53Wersja bieżąca
Content
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-15/2017</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong> Modernizacja wystawy stałej pt. „Areszt śledczy gestapo” poprzez wymianę sprzętu multimedialnego w Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha – Oddziale Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 4.pdf">ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-3.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załącznik-nr-1-do-SIWZ- Projekt-modernizacji- wystawy.pdf" >Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt modernizacji wystawy</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 2-5-do-SIWZ- w-formacie-WORD.docx" >Załączniki 2-5 do SIWZ w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załącznik-nr-7-do-SIWZ- formularz-cenowy-WORD.docx" >Załącznik nr 7 do SIWZ - formularz cenowy WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokół-z- otwarcia-ofert- 2.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-oferty- 1.pdf">wybór oferty</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-3.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <hr />
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-14/2017</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Projekt i realizacja wystawy stałej: „Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej” w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - Oddziale Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 3.pdf">ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-wystawa.pdf">SIWZ wystawa</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załącznik-nr-1-do-SIWZ- Program-Funkcjonalno- Użytkowy.pdf" >Załącznik nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-1-do-PF- U-inwentaryzacja- parter-północ.pdf">zał. 1 do PF-U - inwentaryzacja parter północ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-1-do-PF- U-inwentaryzacja- parter-wschód.pdf">zał. 1 do PF-U - inwentaryzacja parter wschód</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-1-do-PF- U-inwentaryzacja- piętro-wschód.pdf">zał. 1 do PF-U -inwentaryzacja piętro wschód</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-2-do-PF- U-wyrys-i-wypis- z-rejestru-gruntów.pdf">zał. 2 do PF-U - wyrys i wypis z rejestru gruntów</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-3-do-PF- U-wypis-z-KW.pdf">zał. 3 do PF-U - wypis z KW</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rysunki-koncepcyjne- załącznik- A-do-PF-U.pdf">rysunki koncepcyjne - załącznik A do PF-U</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wykaz-oryginałów- załącznik- B-do-PF-U.pdf">wykaz oryginałów - załącznik B do PF-U</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załącznik- nr-2-do-SIWZ- JEDZ.doc">Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-35-i-6-do- SIWZ-w-formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 3,5 i 6 do SIWZ w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załącznik- nr-7-do-SIWZ- formularz-cenowy- WORD-1.docx" >Załącznik nr 7 do SIWZ - formularz cenowy WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokół-z- otwarcia-ofert- 3.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-oferty- 3.pdf">wybór oferty</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-2.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <hr />
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-13/2017</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Niepodległości
  w Warszawie z przeznaczeniem dla Oddziału - Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 1.pdf">ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-1.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załącznik-nr- 1-do-SIWZ.docx" >Załącznik nr 1 do SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 2-5-w-formacie- WORD.docx">Załączniki 2-5 w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokół-z- otwarcia-ofert- 1.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-oferty- 2.pdf">wybór oferty</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-4.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <hr />
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-9/2017</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych </strong><strong>i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych" </strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu3.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ16.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-3-i-5-w-formacie- WORD1.docx">Załączniki 1-3 i 5 w formacie WORD</a></p>
  <div style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia- 1.pdf">Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></div>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zestawienie-ofert- 1.pdf">zestawienie ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty- 1.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-2.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------</p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-8/2017</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong> Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych< /strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-1.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-najkorzystniejszej- oferty-1.pdf">wybór najkorzystniejszej oferty</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zestawienie-ofert- 2.pdf">zestawienie ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><strong> wyjaśnienia do SIWZ</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ-1.09.2017.pdf" >wyjaśnienia do SIWZ 1.09.2017</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ-15.09.2017.pdf" >wyjaśnienia do SIWZ 15.09.2017</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zdjecia-drzwi.rar">zdjecia drzwi</a></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia- 3.pdf">Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu2.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ15.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-3-i-5-w-formacie- WORD.docx">Załączniki 1-3 i 5 w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><em> <strong>Projekt wykonawczy - architektura< /strong></em></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MUZEUM-NIEPODLEGŁOŚCI-PW- PZT.pdf">MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PW-PZT</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MUZEUM-NIEPODLEGŁOŚCI- WYKONAWCZY.pdf">MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI- WYKONAWCZY</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ZAWARTOŚĆ-OPRACOWANIA_TOM- 2-PW.pdf">ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA_TOM-2 PW</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AD-01-MN-PW-DETALE-DETAL- DASZKU1.pdf">AD-01 MN PW DETALE-DETAL DASZKU</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AD-02-MN-PW-DETALE-DETALE- BALUSTRAD-PIWNICE1.pdf">AD-02 MN PW DETALE-DETALE BALUSTRAD PIWNICE</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AD-03-MN-PW-DETALE-DETALE- BALUSTRAD-KLATKA- A-PIWNICE1.pdf">AD-03 MN PW DETALE-DETALE BALUSTRAD KLATKA A PIWNICE</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf" >APD-01-PROJ- DRZWI D1, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-02-PROJ-DRZWI-D21.pdf" >APD-02-PROJ- DRZWI D2</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APO-01-INW-I- PROJ-OKIEN-OW1- I-OW21.pdf">APO-01-INW I PROJ OKIEN OW1 I OW2</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APP-01-MN-PW- PROJEKTOWANE- POSADZKI-RZUT- PIWNIC1.pdf">APP-01 MN PW PROJEKTOWANE POSADZKI-RZUT PIWNIC</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APP-02-MN-PW- PROJEKTOWANE- POSADZKI-RZUT- PARTERU1.pdf">APP-02 MN PW PROJEKTOWANE POSADZKI-RZUT PARTERU</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-01-MN-PW-RZUT- PIWNIC1.pdf">AW-01 MN PW-RZUT PIWNIC</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-02-MN-PW-RZUT- PARTERU1.pdf">AW-02 MN PW-RZUT PARTERU</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-03-MN-PW-RZUT- PÓŁPIĘTRA1.pdf">AW-03 MN PW-RZUT PÓŁPIĘTRA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-04-MN-PW-RZUT- 1-PIĘTRA1.pdf">AW-04 MN PW-RZUT 1 PIĘTRA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-05-MN-PW-RZUT-PODDASZA- 11.pdf">AW-05 MN PW-RZUT PODDASZA 1</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI- D11.pdf">,  </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-06-MN-PW-RZUT-PODDASZA- 21.pdf">AW-06 MN PW-RZUT PODDASZA 2</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-07-MN-PW-RZUT- DACHU1.pdf">AW-07 MN PW-RZUT DACHU</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-08-MN-PW-PRZEKRÓJ- A-A1.pdf">AW-08 MN PW-PRZEKRÓJ A-A</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-09-MN-PW-PRZEKRÓJ- B-B1.pdf">AW-09 MN PW-PRZEKRÓJ B-B</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-10-MN-PW-PRZEKRÓJ- C-C1.pdf">AW-10 MN PW-PRZEKRÓJ C-C</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-11-MN-PW-PRZEKRÓJ- D-D1.pdf">AW-11 MN PW-PRZEKRÓJ D-D</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-12a-MN-PW- KLATKA-B-RZUTY1.pdf">AW-12a MN PW - KLATKA B RZUTY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-12b-KLATKA- B-PRZEKROJE1.pdf">AW-12b -KLATKA B PRZEKROJE</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-13a-KLATKA- C-RZUTY1.pdf">AW-13a -KLATKA C RZUTY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-13b-KLATKA- C-PRZEKROJE1.pdf">AW-13b -KLATKA C PRZEKROJE</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-14-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- ZACHODNIA1.pdf">AW-14 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA ZACHODNIA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">AW-15 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA POŁUDNIOWA, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-16-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- WSCHODNIA1.pdf">AW-16 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA WSCHODNIA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-17-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- PÓŁNOCNA1.pdf">AW-17 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA PÓŁNOCNA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-17a-MN-PW_ ELEWACJE-ELEWACJA- ALKIERZY1.pdf">AW-17a MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA ALKIERZY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-18-MN-PW-POMIESZCZENIE- U061.pdf">AW-18 MN PW -POMIESZCZENIE U06</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-19-MN-PW-POMIESZCZENIE- U13-I-U161.pdf">AW-19 MN PW -POMIESZCZENIE U13 I U16</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-20-MN-PW-POMIESZCZENIE- U141.pdf">AW-20 MN PW -POMIESZCZENIE U14</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-21-MN-PW-POMIESZCZENIE- U171.pdf">AW-21 MN PW -POMIESZCZENIE U17</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-22-MN-PW-POMIESZCZENIE- G071.pdf">AW-22 MN PW -POMIESZCZENIE G07</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-23-MN-PW-POMIESZCZENIE- G08-G091.pdf">AW-23 MN PW-POMIESZCZENIE G08 G09</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-24-MN-PW-POMIESZCZENIE- G121.pdf">AW-24 MN PW -POMIESZCZENIE G12</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-25-MN-PW-POMIESZCZENIE- G131.pdf">AW-25 MN PW -POMIESZCZENIE G13</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-26-MN-PW-POMIESZCZENIE- G141.pdf">AW-26 MN PW -POMIESZCZENIE G14</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-27-MN-PW-POMIESZCZENIE- G15-G161.pdf">AW-27 MN PW -POMIESZCZENIE G15 G16</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-28-MN-PW-POMIESZCZENIE- 2031.pdf">AW-28 MN PW -POMIESZCZENIE 203</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-29-MN-PW-POMIESZCZENIE- 2041.pdf">AW-29 MN PW-POMIESZCZENIE 204</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-30-MN-PW-POMIESZCZENIE- 2051.pdf">AW-30 MN PW -POMIESZCZENIE 205</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-31-MN-PW-POMIESZCZENIE- 2061.pdf">AW-31 MN PW -POMIESZCZENIE 206</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-32-MN-POSADZKI-PIWNIC- RZUT-PIWNIC-PODŁOGI1.pdf">AW-32 MN POSADZKI PIWNIC-RZUT PIWNIC - PODŁOGI</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-01-WYBURZENIA- RZUT-PIWNIC1.pdf">AWB-01 WYBURZENIA - RZUT PIWNIC</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-02-WYBURZENIA- RZUT-PARTERU1.pdf">AWB-02 WYBURZENIA - RZUT PARTERU</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-03-WYBURZENIA- RZUT-PÓŁPIĘTRA1.pdf">AWB-03 WYBURZENIA - RZUT PÓŁPIĘTRA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-04-WYBURZENIA-RZUT-1- PIĘTRA1.pdf">AWB-04 WYBURZENIA - RZUT 1 PIĘTRA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-05-WYBURZENIA- RZUT-PODDASZA- 11.pdf">AWB-05 WYBURZENIA - RZUT PODDASZA 1</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-TK-MN-PW-TECHNOLOGIA- KUCHNI1.pdf">AW-TK MN PW-TECHNOLOGIA KUCHNI</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-01-MN-PW- ZESTAWIENIE- DRZWI-PROJ-ZESTAWIENIE-DRZWI- PROJ-DREWNIANYCH1.pdf">AWZ-01 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ DREWNIANYCH</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-02-MN-PW- ZESTAWIENIE- DRZWI-ISTN-ZESTAWIENIE-DRZWI- ISTN-STAN-PROJEKTOWANY1.pdf">AWZ-02 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI ISTN-ZESTAWIENIE DRZWI ISTN - STAN PROJEKTOWANY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-03-MN-PW- ZESTAWIENIE- DRZWI-PROJ-ZESTAWIENIE-DRZWI- PROJ-STALOWYCH1.pdf">AWZ-03 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ STALOWYCH</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-04-PROJ-ZESTAWIENIE-DRZWI- PROJ-PRZESZKLONYCH1.pdf">AWZ-04 PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ PRZESZKLONYCH</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-05-MN-PW- ŚCIANKI-SZKLANE- RYSUNEK-DYSPOZYCYJNY-SCIANEK- SZKLANYCH-PODDASZE1.pdf">AWZ-05 MN PW ŚCIANKI SZKLANE-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY SCIANEK SZKLANYCH PODDASZE</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-06-MN-PW- ŚCIANKI-SZKLANE- RYSUNEK-DYSPOZYCYJNY-SCIANEK- SZKLANYCH-PARTER1.pdf">AWZ-06 MN PW ŚCIANKI SZKLANE-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY SCIANEK SZKLANYCH PARTER</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-07-MN-PW- ZESTAWIENIE- OKIEN-STAN-PROJEKTOWANY1.pdf">AWZ-07 MN PW ZESTAWIENIE OKIEN- STAN PROJEKTOWANY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-08-MN-PW- ZESTAWIENIE- NADPROŻY1.pdf">AWZ-08 MN PW -ZESTAWIENIE NADPROŻY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AZI-01-MN-PW- PL-ZB-INSTALACJI- RZUT-PIWNIC1.pdf">AZI-01 MN PW - PL ZB INSTALACJI-RZUT PIWNIC</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PZT-PW-MUZEUM- NIEPODLEGŁOŚCI- PLAN-ZAGOSPDAROWANIA- TERENU2.pdf">PZT-PW MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PLAN ZAGOSPDAROWANIA TERENU</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MN-PW-AUDIOWIDEO- RZUT-PIWNIC- INSTALACJA-AV.pdf">MN PW AUDIOWIDEO-RZUT PIWNIC - INSTALACJA AV</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MN-PW-AV.pdf">, MN PW AV</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ KT-358_konstrukcja_ opis_PW.pdf" >KT-358_konstrukcja_ opis_PW</a>,</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">Rys. K-01, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-02.pdf">Rys. K-02</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-03.pdf">Rys. K-03</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-04.pdf">Rys. K-04</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-05.pdf">Rys. K-05</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-06.pdf">Rys. K-06</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-07.pdf">Rys. K-07</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-08.pdf">Rys. K-08</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-09.pdf">Rys. K-09</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-10.pdf">Rys. K-10</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-11.pdf">Rys. K-11</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-12.pdf">Rys. K-12</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-13.pdf">Rys. K-13</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-14.pdf">Rys. K-14</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-15.pdf">Rys. K-15</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-16.pdf">Rys. K-16</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-17.pdf">Rys. K-17</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ spec.-techniczne- Muzeum-Niepodległości- 3.pdf">spec. techniczne- Muzeum Niepodległości 3</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Muzeum-Niepodległości-przedmiar- bud.pdf">Muzeum Niepodległości - przedmiar bud</a></p>
  <p style="text-align: center;"><em> <strong>Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne</strong></em></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Opis-techniczny- MUZEUM.pdf">Opis techniczny MUZEUM</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Opis-techniczny-wentylacja- klatek-schodowych.pdf">Opis techniczny wentylacja klatek schodowych</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co1.pdf">co1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co2.pdf">co2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co3.pdf">co3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co4.pdf">co4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co5.pdf">co5</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co6.2.pdf">co6.2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co6.pdf">co6</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k1.pdf">k1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k2.pdf">k2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k3.pdf">k3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k4.pdf">k4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k5.pdf">k5</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k6.pdf">k6</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k7.pdf">k7</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w1.pdf">w1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w2.pdf">w2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w3.pdf">w3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w4.pdf">w4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w5.pdf">w5</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">w7, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w8.pdf">w8</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w9.pdf">w9</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wk6.pdf">wk6</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM01.pdf">WM01</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM02.pdf">WM02</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM03.pdf">WM03</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM04.pdf">WM04</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM05.pdf">WM05</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM06.pdf">WM06</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM07.pdf">WM07</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">,  </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM08.pdf">WM08, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM09.pdf">WM09</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/WM08.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wp-1.pdf">wp-1</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ STWIORB_-instalacje- sanitarne.pdf">STWIORB_ instalacje sanitarne</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PRZED-CO.pdf">PRZED CO</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PRZED-WENT.pdf">PRZED WENT</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PRZED-W-K.pdf">PRZED W-K</a></p>
  <p style="text-align: center;"><em> <strong>Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne
  </strong></em></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Opis-EL1.pdf">Opis EL</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E00-Legenda.pdf">E00 Legenda</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E01-Piwnica.pdf">E01 Piwnica</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E02-Piwnica.pdf">E02 Piwnica</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E03-Parter.pdf">E03 Parter</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E04-Parter.pdf">E04 Parter</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E05-Półpiętro.pdf">E05 Półpiętro</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E06-Półpiętro.pdf">E06 Półpiętro</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E07-1-Piętro.pdf">E07 1 Piętro</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E08-1-Piętro.pdf">E08 1 Piętro</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E09-Poddasze-1.pdf">E09 Poddasze 1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E10-Poddasze-1.pdf">E10 Poddasze 1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E11-Poddasze-2.pdf">E11 Poddasze 2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E12-Dach.pdf">E12 Dach</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E13-Zasilanie.pdf">E13 Zasilanie</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E14-Tablica-TG.pdf">E14 Tablica TG</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E15-Tablica-TR.pdf">E15 Tablica TR</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E16-Tablica-TW.pdf">E16 Tablica TW</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E17-tablica-T01.pdf">E17 tablica T01</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E18-Tablica-T02.pdf">E18 Tablica T02</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E19-Tablica-T11.pdf">E19 Tablica T11</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E20-Tablica-T12.pdf">E20 Tablica T12</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E21-Tablica-T21.pdf">E21 Tablica T21</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E22-Tablica-T22.pdf">E22 Tablica T22</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E23-Tablica-T31.pdf">E23 Tablica T31</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E24-Tablica-T32.pdf">E24 Tablica T32</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E25-Tablica-T41.pdf">E25 Tablica T41</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E26-Tablica-T42.pdf">E26 Tablica T42</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E27-Tablica-TPOŻ.pdf">E27 Tablica TPOŻ</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E28-Poąłczania-CC.pdf">E28 Poąłczania CC</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E29-Centralna- bateria.pdf">E29 Centralna bateria</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E30-PZT.pdf">E30 PZT</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Specyfikacja- techniczna.pdf" >Specyfikacja techniczna</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Przedmiar-robót.pdf">Przedmiar robót</a></p>
  <p style="text-align: center;"><strong><em>Projekt wykonawczy -instalacje SAP i niskoprądowe< /em></strong></p>
  <p style="text-align: center;"><em><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PW_NP_Opis_niskoprądowe1.pdf" >PW_NP_Opis_niskoprądowe< /a></em></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP011.pdf">NP01</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP02.pdf">NP02</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP03.pdf">NP03</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP04.pdf">NP04</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP05.pdf">NP05</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP06.pdf">NP06</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP07.pdf">NP07</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP08.pdf">NP08</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP09.pdf">NP09</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP10.pdf">NP10</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP11.pdf">NP11</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP12.pdf">NP12</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP13.pdf">NP13</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP14.pdf">NP14, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP15.pdf">NP15</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/NP14.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP16.pdf">NP16</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/NP14.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP17.pdf">NP17</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP18.pdf">NP18</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP19.pdf">NP19</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP20.pdf">NP20</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP21.pdf">NP21, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP22.pdf">NP22</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PW_NP_Specyfikacja-STWiOR.pdf" >PW_NP_Specyfikacja STWiOR</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PW_NP_PRZEDMIAR.pdf">PW_NP_ PRZEDMIAR</a></p>
  <p style="text-align: center;"><em> <strong>Projekt organizacji ruchu:</strong></em></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW.pdf"> IMG_NEW</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0001.pdf" >IMG_NEW_0001</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0002.pdf" >IMG_NEW_0002</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0003.pdf" >IMG_NEW_0003</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0004.pdf" >IMG_NEW_0004, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0005.pdf" >IMG_NEW_0005</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0004.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0006.pdf" >IMG_NEW_0006</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0004.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PM-IC-2122-17.pdf">PM-IC- 2122-17</a></p>
  <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ----------</p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-7/2017</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong> Świadczenie usług transportu zbiorów muzealnych i bibliotecznych oraz mebli, szaf stalowych oraz sprzętu biurowego</strong> <strong>wraz z dokumentami</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu1.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ14.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-3-4-i-6- w-formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 1, 3, 4 i 6 w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ protokół-z- otwarcia-ofert.pdf">protokół z otwarcia ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-najkorzystniejszej- oferty1.pdf">wybór najkorzystniejszej oferty</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-1.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------</p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-4/2017</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong> Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych< /strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ unieważnienie- postępowania4.pdf" >unieważnienie postępowania</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zestawienie-ofert7.pdf" >zestawienie ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia- 3.pdf">ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3</a></p>
  <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">UWAGA</span>  -   MODYFIKACJA  SIWZ</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MODYFIKACJA-SIWZ.pdf" >MODYFIKACJA SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;">Projekt organizacji ruchu:</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW.pdf"> IMG_NEW</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0001.pdf" >IMG_NEW_0001</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0002.pdf" >IMG_NEW_0002</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0003.pdf" >IMG_NEW_0003</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0004.pdf" >IMG_NEW_0004, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0005.pdf" >IMG_NEW_0005</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0004.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0006.pdf" >IMG_NEW_0006</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_NEW_0004.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PM-IC-2122-17.pdf">PM-IC- 2122-17</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ1.pdf" >wyjaśnienia do SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ schodołaz.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1907" title="schodołaz" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/schodołaz- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Nowy-Archiwum- WinRARa.rar">Nowy Archiwum WinRARa</a></p>
  <p style="text-align: center;"><strong> Wyjaśnienia do SIWZ - cd.</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pytania-3-ODPOWIEDZI.pdf">Pytania 3 ODPOWIEDZI</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ BS5BIS-50-P_12000.pdf">BS5BIS (50) P_12000</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ nrk_1507_2_en.pdf">nrk_1507_ 2_en</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pytania-4-ODPOWIEDZI.pdf">Pytania 4 - ODPOWIEDZI</a></p>
  <p style="text-align: center;">............</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu34.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia3.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia- 2.pdf">Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia3.pdf">
  </a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ13.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-3-w-formacie- WORD.docx">Załączniki nr 1-3 w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><em> <strong>Projekt wykonawczy - architektura< /strong></em></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MUZEUM-NIEPODLEGŁOŚCI-PW- PZT.pdf">MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PW-PZT</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MUZEUM-NIEPODLEGŁOŚCI- WYKONAWCZY.pdf">MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI- WYKONAWCZY</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ZAWARTOŚĆ-OPRACOWANIA_TOM- 2-PW.pdf">ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA_TOM-2 PW</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AD-01-MN-PW-DETALE-DETAL- DASZKU1.pdf">AD-01 MN PW DETALE-DETAL DASZKU</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AD-02-MN-PW-DETALE-DETALE- BALUSTRAD-PIWNICE1.pdf">AD-02 MN PW DETALE-DETALE BALUSTRAD PIWNICE</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AD-03-MN-PW-DETALE-DETALE- BALUSTRAD-KLATKA- A-PIWNICE1.pdf">AD-03 MN PW DETALE-DETALE BALUSTRAD KLATKA A PIWNICE</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf" >APD-01-PROJ- DRZWI D1, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-02-PROJ-DRZWI-D21.pdf" >APD-02-PROJ- DRZWI D2</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APO-01-INW-I- PROJ-OKIEN-OW1- I-OW21.pdf">APO-01-INW I PROJ OKIEN OW1 I OW2</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APP-01-MN-PW- PROJEKTOWANE- POSADZKI-RZUT- PIWNIC1.pdf">APP-01 MN PW PROJEKTOWANE POSADZKI-RZUT PIWNIC</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APP-02-MN-PW- PROJEKTOWANE- POSADZKI-RZUT- PARTERU1.pdf">APP-02 MN PW PROJEKTOWANE POSADZKI-RZUT PARTERU</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-01-MN-PW-RZUT- PIWNIC1.pdf">AW-01 MN PW-RZUT PIWNIC</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-02-MN-PW-RZUT- PARTERU1.pdf">AW-02 MN PW-RZUT PARTERU</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-03-MN-PW-RZUT- PÓŁPIĘTRA1.pdf">AW-03 MN PW-RZUT PÓŁPIĘTRA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-04-MN-PW-RZUT- 1-PIĘTRA1.pdf">AW-04 MN PW-RZUT 1 PIĘTRA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-05-MN-PW-RZUT-PODDASZA- 11.pdf">AW-05 MN PW-RZUT PODDASZA 1</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI- D11.pdf">,  </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-06-MN-PW-RZUT-PODDASZA- 21.pdf">AW-06 MN PW-RZUT PODDASZA 2</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-07-MN-PW-RZUT- DACHU1.pdf">AW-07 MN PW-RZUT DACHU</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-08-MN-PW-PRZEKRÓJ- A-A1.pdf">AW-08 MN PW-PRZEKRÓJ A-A</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-09-MN-PW-PRZEKRÓJ- B-B1.pdf">AW-09 MN PW-PRZEKRÓJ B-B</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-10-MN-PW-PRZEKRÓJ- C-C1.pdf">AW-10 MN PW-PRZEKRÓJ C-C</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-11-MN-PW-PRZEKRÓJ- D-D1.pdf">AW-11 MN PW-PRZEKRÓJ D-D</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-12a-MN-PW- KLATKA-B-RZUTY1.pdf">AW-12a MN PW - KLATKA B RZUTY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-12b-KLATKA- B-PRZEKROJE1.pdf">AW-12b -KLATKA B PRZEKROJE</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-13a-KLATKA- C-RZUTY1.pdf">AW-13a -KLATKA C RZUTY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-13b-KLATKA- C-PRZEKROJE1.pdf">AW-13b -KLATKA C PRZEKROJE</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-14-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- ZACHODNIA1.pdf">AW-14 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA ZACHODNIA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ APD-01-PROJ-DRZWI-D11.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">AW-15 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA POŁUDNIOWA, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-16-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- WSCHODNIA1.pdf">AW-16 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA WSCHODNIA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-17-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- PÓŁNOCNA1.pdf">AW-17 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA PÓŁNOCNA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-17a-MN-PW_ ELEWACJE-ELEWACJA- ALKIERZY1.pdf">AW-17a MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA ALKIERZY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-18-MN-PW-POMIESZCZENIE- U061.pdf">AW-18 MN PW -POMIESZCZENIE U06</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-19-MN-PW-POMIESZCZENIE- U13-I-U161.pdf">AW-19 MN PW -POMIESZCZENIE U13 I U16</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-20-MN-PW-POMIESZCZENIE- U141.pdf">AW-20 MN PW -POMIESZCZENIE U14</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-21-MN-PW-POMIESZCZENIE- U171.pdf">AW-21 MN PW -POMIESZCZENIE U17</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-22-MN-PW-POMIESZCZENIE- G071.pdf">AW-22 MN PW -POMIESZCZENIE G07</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-23-MN-PW-POMIESZCZENIE- G08-G091.pdf">AW-23 MN PW-POMIESZCZENIE G08 G09</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-24-MN-PW-POMIESZCZENIE- G121.pdf">AW-24 MN PW -POMIESZCZENIE G12</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-25-MN-PW-POMIESZCZENIE- G131.pdf">AW-25 MN PW -POMIESZCZENIE G13</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-26-MN-PW-POMIESZCZENIE- G141.pdf">AW-26 MN PW -POMIESZCZENIE G14</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-27-MN-PW-POMIESZCZENIE- G15-G161.pdf">AW-27 MN PW -POMIESZCZENIE G15 G16</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-28-MN-PW-POMIESZCZENIE- 2031.pdf">AW-28 MN PW -POMIESZCZENIE 203</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-29-MN-PW-POMIESZCZENIE- 2041.pdf">AW-29 MN PW-POMIESZCZENIE 204</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-30-MN-PW-POMIESZCZENIE- 2051.pdf">AW-30 MN PW -POMIESZCZENIE 205</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-31-MN-PW-POMIESZCZENIE- 2061.pdf">AW-31 MN PW -POMIESZCZENIE 206</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-32-MN-POSADZKI-PIWNIC- RZUT-PIWNIC-PODŁOGI1.pdf">AW-32 MN POSADZKI PIWNIC-RZUT PIWNIC - PODŁOGI</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-01-WYBURZENIA- RZUT-PIWNIC1.pdf">AWB-01 WYBURZENIA - RZUT PIWNIC</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-02-WYBURZENIA- RZUT-PARTERU1.pdf">AWB-02 WYBURZENIA - RZUT PARTERU</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-03-WYBURZENIA- RZUT-PÓŁPIĘTRA1.pdf">AWB-03 WYBURZENIA - RZUT PÓŁPIĘTRA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-04-WYBURZENIA-RZUT-1- PIĘTRA1.pdf">AWB-04 WYBURZENIA - RZUT 1 PIĘTRA</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWB-05-WYBURZENIA- RZUT-PODDASZA- 11.pdf">AWB-05 WYBURZENIA - RZUT PODDASZA 1</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-TK-MN-PW-TECHNOLOGIA- KUCHNI1.pdf">AW-TK MN PW-TECHNOLOGIA KUCHNI</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-01-MN-PW- ZESTAWIENIE- DRZWI-PROJ-ZESTAWIENIE-DRZWI- PROJ-DREWNIANYCH1.pdf">AWZ-01 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ DREWNIANYCH</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-02-MN-PW- ZESTAWIENIE- DRZWI-ISTN-ZESTAWIENIE-DRZWI- ISTN-STAN-PROJEKTOWANY1.pdf">AWZ-02 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI ISTN-ZESTAWIENIE DRZWI ISTN - STAN PROJEKTOWANY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-03-MN-PW- ZESTAWIENIE- DRZWI-PROJ-ZESTAWIENIE-DRZWI- PROJ-STALOWYCH1.pdf">AWZ-03 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ STALOWYCH</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-04-PROJ-ZESTAWIENIE-DRZWI- PROJ-PRZESZKLONYCH1.pdf">AWZ-04 PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ PRZESZKLONYCH</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-05-MN-PW- ŚCIANKI-SZKLANE- RYSUNEK-DYSPOZYCYJNY-SCIANEK- SZKLANYCH-PODDASZE1.pdf">AWZ-05 MN PW ŚCIANKI SZKLANE-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY SCIANEK SZKLANYCH PODDASZE</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-06-MN-PW- ŚCIANKI-SZKLANE- RYSUNEK-DYSPOZYCYJNY-SCIANEK- SZKLANYCH-PARTER1.pdf">AWZ-06 MN PW ŚCIANKI SZKLANE-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY SCIANEK SZKLANYCH PARTER</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-07-MN-PW- ZESTAWIENIE- OKIEN-STAN-PROJEKTOWANY1.pdf">AWZ-07 MN PW ZESTAWIENIE OKIEN- STAN PROJEKTOWANY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AWZ-08-MN-PW- ZESTAWIENIE- NADPROŻY1.pdf">AWZ-08 MN PW -ZESTAWIENIE NADPROŻY</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AZI-01-MN-PW- PL-ZB-INSTALACJI- RZUT-PIWNIC1.pdf">AZI-01 MN PW - PL ZB INSTALACJI-RZUT PIWNIC</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ AW-15-MN-PW_ELEWACJE-ELEWACJA- POŁUDNIOWA1.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PZT-PW-MUZEUM- NIEPODLEGŁOŚCI- PLAN-ZAGOSPDAROWANIA- TERENU2.pdf">PZT-PW MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PLAN ZAGOSPDAROWANIA TERENU</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MN-PW-AUDIOWIDEO- RZUT-PIWNIC- INSTALACJA-AV.pdf">MN PW AUDIOWIDEO-RZUT PIWNIC - INSTALACJA AV</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ MN-PW-AV.pdf">, MN PW AV</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ KT-358_konstrukcja_ opis_PW.pdf" >KT-358_konstrukcja_ opis_PW</a>,</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">Rys. K-01, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-02.pdf">Rys. K-02</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-03.pdf">Rys. K-03</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-04.pdf">Rys. K-04</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-05.pdf">Rys. K-05</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-06.pdf">Rys. K-06</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-07.pdf">Rys. K-07</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-08.pdf">Rys. K-08</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-09.pdf">Rys. K-09</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-10.pdf">Rys. K-10</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-11.pdf">Rys. K-11</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-01.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-12.pdf">Rys. K-12</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-13.pdf">Rys. K-13</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-14.pdf">Rys. K-14</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-15.pdf">Rys. K-15</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-16.pdf">Rys. K-16</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.-K-17.pdf">Rys. K-17</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ spec.-techniczne- Muzeum-Niepodległości- 3.pdf">spec. techniczne- Muzeum Niepodległości 3</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Muzeum-Niepodległości-przedmiar- bud.pdf">Muzeum Niepodległości - przedmiar bud</a></p>
  <p style="text-align: center;"><em> <strong>Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne</strong></em></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Opis-techniczny- MUZEUM.pdf">Opis techniczny MUZEUM</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Opis-techniczny-wentylacja- klatek-schodowych.pdf">Opis techniczny wentylacja klatek schodowych</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co1.pdf">co1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co2.pdf">co2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co3.pdf">co3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co4.pdf">co4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co5.pdf">co5</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co6.2.pdf">co6.2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ co6.pdf">co6</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k1.pdf">k1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k2.pdf">k2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k3.pdf">k3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k4.pdf">k4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k5.pdf">k5</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k6.pdf">k6</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ k7.pdf">k7</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w1.pdf">w1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w2.pdf">w2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w3.pdf">w3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w4.pdf">w4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w5.pdf">w5</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">w7, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w8.pdf">w8</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w9.pdf">w9</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wk6.pdf">wk6</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM01.pdf">WM01</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM02.pdf">WM02</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM03.pdf">WM03</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM04.pdf">WM04</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM05.pdf">WM05</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM06.pdf">WM06</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ w7.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM07.pdf">WM07</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/w7.pdf">,  </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM08.pdf">WM08, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ WM09.pdf">WM09</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/WM08.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wp-1.pdf">wp-1</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ STWIORB_-instalacje- sanitarne.pdf">STWIORB_ instalacje sanitarne</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PRZED-CO.pdf">PRZED CO</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PRZED-WENT.pdf">PRZED WENT</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PRZED-W-K.pdf">PRZED W-K</a></p>
  <p style="text-align: center;"><em> <strong>Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne
  </strong></em></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Opis-EL1.pdf">Opis EL</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E00-Legenda.pdf">E00 Legenda</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E01-Piwnica.pdf">E01 Piwnica</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E02-Piwnica.pdf">E02 Piwnica</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E03-Parter.pdf">E03 Parter</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E04-Parter.pdf">E04 Parter</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E05-Półpiętro.pdf">E05 Półpiętro</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E06-Półpiętro.pdf">E06 Półpiętro</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E07-1-Piętro.pdf">E07 1 Piętro</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E08-1-Piętro.pdf">E08 1 Piętro</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E09-Poddasze-1.pdf">E09 Poddasze 1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E10-Poddasze-1.pdf">E10 Poddasze 1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E11-Poddasze-2.pdf">E11 Poddasze 2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E12-Dach.pdf">E12 Dach</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E13-Zasilanie.pdf">E13 Zasilanie</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E14-Tablica-TG.pdf">E14 Tablica TG</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E15-Tablica-TR.pdf">E15 Tablica TR</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E16-Tablica-TW.pdf">E16 Tablica TW</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E17-tablica-T01.pdf">E17 tablica T01</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E18-Tablica-T02.pdf">E18 Tablica T02</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E19-Tablica-T11.pdf">E19 Tablica T11</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E20-Tablica-T12.pdf">E20 Tablica T12</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E21-Tablica-T21.pdf">E21 Tablica T21</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E22-Tablica-T22.pdf">E22 Tablica T22</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E23-Tablica-T31.pdf">E23 Tablica T31</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E24-Tablica-T32.pdf">E24 Tablica T32</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E25-Tablica-T41.pdf">E25 Tablica T41</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E26-Tablica-T42.pdf">E26 Tablica T42</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E27-Tablica-TPOŻ.pdf">E27 Tablica TPOŻ</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E28-Poąłczania-CC.pdf">E28 Poąłczania CC</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E29-Centralna- bateria.pdf">E29 Centralna bateria</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E30-PZT.pdf">E30 PZT</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Specyfikacja- techniczna.pdf" >Specyfikacja techniczna</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Przedmiar-robót.pdf">Przedmiar robót</a></p>
  <p style="text-align: center;"><strong><em>Projekt wykonawczy -instalacje SAP i niskoprądowe< /em></strong></p>
  <p style="text-align: center;"><em><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PW_NP_Opis_niskoprądowe1.pdf" >PW_NP_Opis_niskoprądowe< /a></em></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP011.pdf">NP01</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP02.pdf">NP02</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP03.pdf">NP03</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP04.pdf">NP04</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP05.pdf">NP05</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP06.pdf">NP06</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP07.pdf">NP07</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP08.pdf">NP08</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP09.pdf">NP09</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP10.pdf">NP10</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP11.pdf">NP11</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP12.pdf">NP12</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP13.pdf">NP13</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP14.pdf">NP14, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP15.pdf">NP15</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/NP14.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP16.pdf">NP16</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/NP14.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP17.pdf">NP17</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP18.pdf">NP18</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP19.pdf">NP19</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP20.pdf">NP20</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP21.pdf">NP21, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ NP22.pdf">NP22</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PW_NP_Specyfikacja-STWiOR.pdf" >PW_NP_Specyfikacja STWiOR</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PW_NP_PRZEDMIAR.pdf">PW_NP_ PRZEDMIAR</a></p>
  <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- --------</p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-5/2017</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong> Świadczenie usług transportu zbiorów muzealnych i bibliotecznych oraz mebli, szaf stalowych oraz sprzętu biurowego</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ11.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-3-4-i-6- 8-w-formacie- WORD.docx">Załączniki nr 1, 3, 4 i 6-8 w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zestawienie-ofert5.pdf" >zestawienie ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ unieważnienie- postępowania2.pdf" >unieważnienie postępowania</a></p>
  <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------</p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-12/2017</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong> Zaprojektowanie i wykonanie instalacji strukturalnej w obiektach Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu32.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ10.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PROGRAM-FUNKCJONALONO- UŻYTKOWY.pdf">PROGRAM FUNKCJONALONO - UŻYTKOWY</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-3-w-formacie- WORD1.docx">Załączniki 1-3 w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;">inwentaryzacja X Pawilon:</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 033.pdf">03</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 043.pdf">04</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 054.pdf">05</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 063.pdf">06</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 073.pdf">07</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 083.pdf">08,</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ fragment-rzutu- parteru-skrzydło- pn1.pdf">fragment rzutu parteru (skrzydło pn)</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/083.pdf">
  </a></p>
  <p style="text-align: center;">inwentaryzacja XI Pawilon:</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ XI-PARTER-proj.przebudowy1.pdf">XI PARTER -proj.przebudowy</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ XI-aranżacja1.pdf">XI aranżacja</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedź-na-pytania-do- SIWZ.pdf">Odpowiedź na pytania do SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-SIWZ-2.pdf" >Wyjaśnienia do SIWZ 2</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- do-SIWZ-3.pdf" >Wyjaśnienie do SIWZ 3</a></p>
  <p style="text-align: center;">.............................</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zestawienie-ofert4.pdf" >zestawienie ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-oferty1.pdf">wybór oferty</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia16.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------</p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-6/2017</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong> Zaprojektowanie i wykonanie instalacji strukturalnej w obiektach Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ unieważnienie- postępowania1.pdf" >unieważnienie postępowania</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu31.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ9.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Program-Funkcjonalno- Użytkowy.pdf">Program Funkcjonalno- Użytkowy</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-SIWZ3.pdf" >Wyjaśnienia do SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;">inwentaryzacja X Pawilon:</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 032.pdf">03</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 042.pdf">04, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 052.pdf">05</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/042.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 062.pdf">06</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/042.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 072.pdf">07</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/042.pdf">, </a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 082.pdf">08</a></p>
  <p style="text-align: center;">inwentaryzacja XI Pawilon:</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ XI-PARTER-proj.przebudowy.pdf">XI PARTER -proj.przebudowy</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ XI-aranżacja.pdf">XI aranżacja</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- do-SIWZ-2.pdf" >Wyjaśnienie do SIWZ 2</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ fragment-rzutu- parteru-skrzydło- pn.pdf">fragment rzutu parteru (skrzydło pn)</a></p>
  <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------</p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-2/2017</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Wykonanie wzmocnienia stropów nad parterem w skrzydle zachodnim budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu30.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ8.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">Załącznik 1 - opis przedmiotu zamówienia:</span></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ strop_RZUT.pdf" >strop_RZUT</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ strop_-detale_ ZAMIENNY.pdf">strop_ detale_ZAMIENNY</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Projekt-techniczny- wzmocnienia- stropów.pdf">Projekt techniczny wzmocnienia stropów</a></p>
  <p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">załącznik 5 - ocena techniczna nośności stropów przed remontem</span></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 01_Ocena-tech-stropów-X- Pawilonu-Cytadeli-Muzeum- Wa-wa.pdf">01_Ocena tech stropów - X Pawilonu Cytadeli Muzeum Wa-wa</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 02_dok-zdj-ekspert.-X-pawilonu- Cytadeli-Muzeum- Wa-wa.pdf">02_dok zdj - ekspert.- X pawilonu Cytadeli Muzeum Wa-wa</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki.pdf" >Załączniki</a></p>
  <p style="text-align: center;">..............................</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ STWiORB.pdf"> STWiORB</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-3-w-formacie- WORD.docx">Załączniki 1-3 w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ przedmiar-stropy.pdf">przedmiar stropy</a></p>
  <p style="text-align: center;">..............................</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zbiorcze-zestawienie- ofert.pdf">zbiorcze zestawienie ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-najkorzystniejszej- oferty.pdf">wybór najkorzystniejszej oferty</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia6.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------------</p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-3/2017</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Dostawa i montaż wyposażenia magazynów zbiorów, magazynów książek i czasopism, archiwum zakładowego, pracowni naukowych oraz stanowisk pracy w budynkach Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziału Muzeum Niepodległości< /strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu29.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ7.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- do-SIWZ2.pdf" >Wyjaśnienie do SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-3-i-5-w-formacie- WORD.docx">Załączniki nr 3 i 5 w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Część I:</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opis-techniczny- wyposażenia- magazynów-zbiorów-czasopism- archiwum-pracowni.pdf">opis techniczny wyposażenia magazynów zbiorów, czasopism, archiwum, pracowni</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rysunki-magazyny-zbiorów- czasopism-archiwum- pracownie.pdf">Rysunki - magazyny zbiorów, czasopism, archiwum, pracownie</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opis-techniczny- wyposażenia- magazynu-książek.pdf">opis techniczny wyposażenia magazynu książek</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rysunki-magazyn- książek.pdf">Rysunki - magazyn książek</a></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Część II:</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opis-techniczny-adaptacji- pomieszczeń.pdf">opis techniczny adaptacji pomieszczeń</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rysunki-adaptacja- pomieszczeń.pdf">Rysunki - adaptacja pomieszczeń</a></p>
  <p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">Załącznik 2 do SIWZ:</span></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ JEDZ.doc">JEDZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">Załącznik 6 do SIWZ - formularze cenowe:</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Część I:</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Formularz-cenowy-Część- I-magazyny-zbiorów-czasopism- archiwum-pracownie- naukowe.xls">Formularz cenowy Część I - magazyny zbiorów, czasopism, archiwum, pracownie naukowe</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Formularze-cenowe-Część- I-magazyn-książek.xls">Formularze cenowe Część I - magazyn książek</a></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Część II:</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Formularz-cenowy-Część- II-adaptacja- pomieszczeń- w-X-i-XI-Pawilonie.xls">Formularz cenowy Część II - adaptacja pomieszczeń w X i XI Pawilonie</a></p>
  <p style="text-align: center;">............................................</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zestawienie-ofert3.pdf" >zestawienie ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-oferty.pdf">wybór oferty</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-część-I.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część I</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-część-II.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część II</a></p>
  <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ----------------</p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-11/2017</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>usługa ochrony  i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. siedzibie głównej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłłów przy Al. Solidarności 62 oraz w Oddziałach -  Muzeum Więzienia Pawiak przy ul.  Dzielnej 24/26,  Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu28.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-5-w-formacie- WORD.docx">Załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-6-wzór- umowy.pdf">zał. nr 6 - wzór umowy</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty9.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
  <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -----------------</p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-10/2017</span></p>
  <p style="text-align: center;"><strong>usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. Pałacu Przebendowskich / Rzdziwiłłów, Oddziałów – Muzeum Więzienia Pawiak, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu27.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ6.pdf">SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-4a-do-SIWZ- w-formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 1-4a do SIWZ w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załącznik-nr-5-do-SIWZ- wzór-umowy.pdf" >Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-SIWZ2.pdf" >Wyjaśnienia do SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;">przykładowe harmonogramy:</p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ HARMONOGRAM-SPRZĄTANIA-Pałac- I-2016.doc">HARMONOGRAM SPRZĄTANIA - Pałac - I 2016</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ HARMONOGRAM-SPRZĄTANIA-kino- I-2016.doc">HARMONOGRAM SPRZĄTANIA - kino - I 2016</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zestawienie-ofert1.pdf" >zestawienie ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty8.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia15.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------------</p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ZP- 272-1/2017</span></p>
  <p align="center" ><strong>usługa ochrony  i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. siedzibie głównej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłłów przy Al. Solidarności 62 oraz w Oddziałach -  Muzeum Więzienia Pawiak przy ul.  Dzielnej 24/26,  Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu26.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-5-do-ogłoszenia- w-formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 1-5 do ogłoszenia w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załącznik-nr- 6-do-ogłoszenia- wzór-umowy.docx" >Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wzór umowy</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-ogłoszenia.docx" >Wyjaśnienia do ogłoszenia</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-ogłoszenia- ochrona.pdf"> Wyjaśnienia do ogłoszenia ochrona</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zestawienie-ofert.pdf" >zestawienie ofert</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty7.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- unieważnieniu- wyboru.pdf">informacja o unieważnieniu wyboru</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ unieważnienie- postępowania.pdf" >unieważnienie postępowania</a></p>
  <p style="text-align: center;">ZP-272-3/2016</p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Konserwacja zabytkowego betonowego muru wchodzącego w skład Muzeum Więzienia Pawiak</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia- o-udzieleniu- zamówienia.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia14.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-oferty7.pdf" >zawiadomienie o wyborze oferty</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu24.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-mur.pdf">SIWZ mur</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PROJEKT-KONSERWATORSKI0001.pdf">PROJEKT KONSERWATORSKI0001</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ decyzja-konserwatorska.pdf">decyzja konserwatorska</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ decyzja-konserwatorska-o- zmianie-decyzji.pdf">decyzja konserwatorska o zmianie decyzji</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zał.-1-2-i-4- 6-w-formacie- WORD.docx">Zał. 1-2 i 4-6 w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ---------------</p>
  <p style="text-align: center;">ZP-272-2/2016</p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dostosowania Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów  do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych< /strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia13.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-oferty6.pdf" >zawiadomienie o wyborze oferty</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia2.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu23.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-pałac.pdf">SIWZ pałac</a></p>
  <p style="text-align: center;"><strong> UWAGA:  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ modyfikacja-SIWZ1.pdf" >modyfikacja SIWZ</a></strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-SIWZ-BIP.pdf" >Wyjaśnienia do SIWZ BIP</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zał.-nr-7-opis-przedmiotu- zamówienia.zip">Zał. nr 7 - opis przedmiotu zamówienia</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-8-zalecenia- konserwatorskie- pałac.pdf">zał. nr 8 -zalecenia konserwatorskie pałac</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-2-i-4-6- w-formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 1-2 i 4-6 w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;">---- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------------</p>
  <p style="text-align: center;">ZP-272-1/2016</p>
  <p style="text-align: center;"><strong>Usługa ochrony  i dozoru mienia, a także sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. siedzibie głównej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłłów przy Al. Solidarności 62 oraz w Oddziałach -  Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 7 i Dzielnej 24/26,  Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha</strong></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia5.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-najkorzystniejszej- oferty-BIP1.pdf">wybór najkorzystniejszej oferty BIP</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu22.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-ochrona- 2016.pdf">SIWZ ochrona 2016</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-2-i-3-4-w- formacie-WORD.docx" >Załączniki 1-2 i 3-4 w formacie WORD</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-SIWZ1.pdf" >Wyjaśnienia do SIWZ</a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- 2-do-SIWZ-oraz- modyfikacja-pkt-8.1.-lit- b-SIWZ.docx"> Wyjaśnienie 2 do SIWZ oraz<strong> modyfikacja pkt 8.1. lit b) SIWZ</strong></a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ----------</p>
  <p align="center" >ZP-272-2/2015</p>
  <p align="center" ><strong>Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na realizacji iluminacji obiektów wchodzących w skład Muzeum Więzienia Pawiak</strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wybór-najkorzystniejszej- oferty.doc">wybór najkorzystniejszej oferty</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-SIWZ.pdf" >Wyjaśnienia do SIWZ</a></p>
  <p align="center" ><strong>UWAGA - MODYFIKACJA SIWZ (PFU)
  </strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Modyfikacja-Programu- funkcjonalno- użytkowego.pdf" >Modyfikacja Programu funkcjonalno- użytkowego</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówiniu.pdf" >ogłoszenie o zamówiniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ5.pdf">SIWZ</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Program-funkcjonalno-użytkowy- 1.pdf">Program funkcjonalno - użytkowy 1</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-2-i-4-5-w- formacie-WORD.docx" >Załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-konserwatorskie.pdf">zalecenia konserwatorskie</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------</p>
  <p align="center" >ZP-272-1/2015</p>
  <p align="center" ><strong>Roboty polegające na uporządkowaniu i modernizacji terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong> , <strong>przy ul. Dzielnej 24/26</strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia12.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty.pdf">zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu21.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-dziedziniec- 2015.pdf">SIWZ dziedziniec 2015</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ PAWIAK.zip">PAWIAK</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-2-i-4-5- w-formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 1-2 i 4-5 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjsśnienia- do-SIWZ.pdf" >wyjsśnienia do SIWZ</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ----------</p>
  <p align="center" >ZP-272-22/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Remont nawierzchni ul. Skazańców od Bramy Straceń do Działobitni i remont odtworzeniowy tzw. Drogi Straceń, naprawa fragmentów pierwotnego obrysu murów ceglanych X Pawilonu oraz remont schodów terenowych</strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia4.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty6.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
  <p align="center" ><strong>UWAGA!   ZMIANA TERMINU  SKŁADANIA  OFERT</strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia1.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Uszczegółowienie-SIWZ-u- zip.zip">Uszczegółowienie SIWZ-u (zip)</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Droga_Skazańców_ -przedmiar.rar" >Droga_Skazańców_ przedmiar</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu20.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-droga-skazańców1.pdf">SIWZ droga skazańców</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Droga.zip">Droga</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-2-i-4-6-w- formacie-WORD.docx" >Załączniki 1-2 i 4-6 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 00-Sytuacja2.pdf">00 Sytuacja</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ A-035.pdf">A 03</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ A-072.pdf">A 07</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ A-082.pdf">A 08</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi-na-pytania-do- SIWZ.docx">Odpowiedzi na pytania do SIWZ</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------------</p>
  <p align="center" >ZP-272-21/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Przebudowa i budowa instalacji elektrycznej Bramy Bielańskiej i budynku działobitni, a także wykonanie systemu monitoringu wraz z centralą na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz systemu SAP w budynkach XI Pawilonu i Bramy</strong>  <strong>Bielańskiej< /strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia11.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-oferty4.pdf" >zawiadomienie o wyborze oferty</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyniku-postępowania.pdf" >zawiadomienie o wyniku postępowania</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu19.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-elektryka.pdf">SIWZ elektryka</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Elektryka.zip" >Elektryka</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-2-i-4-6-w- formacie-WORD1.docx" >Załączniki 1-2 i 4-6 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi-na-pytania-do- SIWZ-docx.docx">Odpowiedzi na pytania do SIWZ -docx</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -----------</p>
  <p align="center" >ZP-272-20/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Roboty budowlane polegające na remoncie Bramy Bielańskiej< /strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia10.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyniku-postepowania2.pdf" >zawiadomienie o wyniku postepowania</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu18.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-Brama.pdf">SIWZ Brama</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ BB.zip">BB</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-2-i-4-6-w- formacie-WORD2.docx" >Załączniki 1-2 i 4-6 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------</p>
  <p align="center" >ZP-272-19/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Usługa ochrony  i dozoru mienia, a także sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. siedzibie głównej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłłów przy Al. Solidarności 62, w Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 7 i Dzielnej 24/26 oraz w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25</strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia9.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty5.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu17.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-ochrona- 2014.pdf">SIWZ ochrona 2014</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-2-i-4-5-w- formacie-WORD2.docx" >załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------------</p>
  <p align="center" >ZP-272-18/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Przebudowa i remont pomieszczeń X Pawilonu znajdującego się w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia3.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty4.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
  <p align="center" ><strong>UWAGA!</strong>< strong> </strong> <strong> ZMIENIA  SIĘ  ZAKRES PRAC - Z ZAKRESU ROBÓT  SANITARNYCH  DOTYCZĄCYCH  ISTNIEJĄCEGO CENTRALNEGO  OGRZEWANIA</strong> <strong> </strong> <strong>  USUWA SIĘ  POZYCJE ZWIĄZANE Z CZYSZCZENIEM I  PŁUKANIEM</strong>  <strong> INSTALACJI< /strong></p>
  <p align="center" ><strong>UWAGA!  PRZESUNIĘCIE  TERMINU  SKŁADANIA  OFERT</strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia2.pdf" >ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu16.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-wnętrza1.pdf">SIWZ wnętrza</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-modyfikacja.pdf">SIWZ modyfikacja</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ dokumentacja- projektowa.7z" >dokumentacja projektowa</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wnętrza-Pawilon- X-harmonogram- wg-aneksu-nr- 7-UM-zał-do- dok-przetarg- do-wypełnienia.xlsx">Wnętrza Pawilon X - harmonogram wg aneksu nr 7 UM zał do dok przetarg - do wypełnienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyaśnienie-do-SIWZ1.pdf" >wyaśnienie do SIWZ</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD12.docx"> załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odpowiedź-na-pytanie-do- SIWZ.pdf">odpowiedź na pytanie do SIWZ</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- dot.-SIWZ.pdf" >wyjaśnienie dot. SIWZ</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pytania-do-SIWZ- zip.zip">Pytania do SIWZ (zip)</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Przedmiar-udostępniony- 20.11.2014.docx">Przedmiar udostępniony 20.11.2014</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odpowiedzi-na-pytania-do- SIWZ-2.pdf">odpowiedzi na pytania do SIWZ 2</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</p>
  <p align="center" >ZP-272-17/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Wyposażenie obiektu X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w niezbędną infrastrukturę komputerową i sprzęt multimedialny – dostawa, montaż i uruchomienie< /strong></p>
  <p align="center" ><strong>POSTĘPOWANIE  UNIEWAŻNIONE  NA PODSTAWIE  ART. </strong> <strong>93  UST. 1  PKT 2  USTAWY Pzp</strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu15.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ4.pdf">SIWZ</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zatwierdzenie- SIWZ.pdf">zatwierdzenie SIWZ</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-1-specyfikacja- techniczna.pdf">zał. nr 1 - specyfikacja techniczna</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-2-opis- aplikacji.pdf">zał. nr 2 - opis aplikacji</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-3-6-i-8-w- formacie-WORD1.docx" >Załączniki nr 3-6 i 8 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-siwz-cz.- 1.pdf">wyjaśnienia do siwz cz. 1</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-siwz-cz.- 2.pdf">wyjaśnienia do siwz cz. 2</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------------</p>
  <p align="center" >ZP-272-16/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Przebudowa nawierzchni tarasu południowego Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów – siedziby   Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia8.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty3.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu14.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ3.pdf">SIWZ</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-4-w-formacie- WORD1.docx">załączniki 1-4 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Program-prac.pdf">Program prac</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ przedmiar-1.pdf">przedmiar 1</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ przedmiar-2.pdf">przedmiar 2</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ZAKRES-RZECZOWY- ZADANIA.pdf">ZAKRES RZECZOWY ZADANIA</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zdjęcie-1.pdf">Zdjęcie 1</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zdjęcie-2.pdf">Zdjęcie 2</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zdjęcie3.pdf" >Zdjęcie3</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ.pdf" >wyjaśnienie do SIWZ</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- --------------</p>
  <p align="center" >ZP-272-15/2014</p>
  <strong>Przebudowa wnętrz budynku XI Pawilonu w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia2.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-najkorzystniejszej- oferty2.pdf">informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu13.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ2.pdf">SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-2-i-4-5-w- formacie-WORD1.docx" >załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD</a>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Opis-techniczny.pdf">Opis techniczny</a>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ strona-tytulowa.pdf">strona tytulowa</a>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.1.pdf">Rys.1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.2.pdf">Rys.2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.3.pdf">Rys.3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.4.pdf">Rys.4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Rys.5.pdf">Rys.5</a>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E-1.pdf">E-1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E-2.pdf">E-2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E-3-1.pdf">E-3 -1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ E-3.pdf">E-3</a>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ S-1.pdf">S-1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ S-2.pdf">S-2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ S-3.pdf">S-3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ S-4.pdf">S-4</a>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ symulacja.pdf" >symulacja</a>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Specyfikacja- PAWILON-XI.pdf" >Specyfikacja - PAWILON XI</a>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-XI-_EL_ PRD.pdf">Pawilon XI _EL_PRD</a>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-XI_PRD.pdf">Pawilon XI_PRD</a>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wymiana-c.o.PRD_ .pdf">wymiana c.o.PRD</a>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wymiana-wod-kan.PRD_ .pdf">wymiana wod-kan.PRD</a>
  <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyaśnienie-do- SIWZ.pdf">wyaśnienie do SIWZ</a>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ---------</p>
  <p align="center" >ZP-272-14/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Remont</strong> < strong>budynku działobitni w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu</strong>  <strong>Cytadeli Warszawskiej - Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia7.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-oferty3.pdf" >zawiadomienie o wyborze oferty</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu12.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ1.pdf">SIWZ</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Specyfikacja- Techniczna-Wykonania- i-Odbioru-Robót.pdf" >Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ projekt-część- opisowa.pdf">projekt - część opisowa</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ strona-tytulowa- projektu.pdf">strona tytulowa projektu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 11.pdf">1</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 2.pdf">2</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 3.pdf">3</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 4.pdf">4</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 5.pdf">5</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 61.pdf">6</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 7.pdf">7</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 8.pdf">8</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 9.pdf">9</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 10.pdf">10</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 111.pdf">11</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 12.pdf">12</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 131.pdf">13</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 141.pdf">14</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 151.pdf">15</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 161.pdf">16</a>, <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 171.pdf">17</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Działobitnia_ PRD.pdf">Działobitnia_PRD</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-2-i-4-5-w- formacie-WORD.docx" >załączniki 1-2 i 4-5 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ.pdf" >wyjaśnienia do SIWZ</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ --------</p>
  <p align="center" >ZP-272-13/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Wyposażenie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w niezbędną infrastrukturę komputerową< /strong> <strong>i sprzęt multimedialny - dostawa, montaż i uruchomienie< /strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- unieważnieniu- postępowania.pdf">informacja o unieważnieniu postępowania</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia1.pdf" >ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu11.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ.pdf">SIWZ</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-1-do- SIWZ.pdf">zał. nr 1 do SIWZ</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-nr-2-do- SIWZ.pdf">zał. nr 2 do SIWZ</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-3-6-i-8-w- formacie-WORD.docx" >Załączniki nr 3-6 i 8 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ pytania-i-odpowiedzi- do-siwz.pdf">pytania i odpowiedzi do siwz</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzeczywistość- rozszerzona.pdf" >rzeczywistość rozszerzona</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ pytania-i-odpowiedzi-do-siwz- 2.pdf">pytania i odpowiedzi do siwz - 2</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ INWENT.-XPCW- zip.zip">INWENT. XPCW (zip)</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------------------</p>
  <p align="center" >ZP-272-12/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych w budynku X Pawilonu</strong></p>
  <p align="center" ><strong>Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- udzieleniu-zamówienia.pdf">informacja o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty- winda.pdf">informacja o wyborze oferty winda</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 21.pdf">ogłoszenie o zamówieniu 2</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-winda-2.pdf">SIWZ winda 2</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ program-funkcjonalno- użytkowy1.pdf">program funkcjonalno - użytkowy</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-opis-11.pdf">winda - opis 1</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-opis-21.pdf">winda - opis 2</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-rzut-poziomy1.pdf">winda - rzut poziomy</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-wizualizacja1.pdf">winda - wizualizacja</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD10.docx"> załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</p>
  <p align="center" >ZP-272-11/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji z wymianą nawierzchni drogi skazańców pomiędzy Bramą Straceń a Bramą  Bielańską oraz schodów i podestów w rejonie Bramy Bielańskiej< /strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia6.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty1.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu10.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-droga-skazańców.pdf">SIWZ droga skazańców</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Drogi.pdf">Drogi</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD9.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------</p>
  <p align="center" >ZP-272-10/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu monitoringu CCTV wraz z centralą na terenie</strong></p>
  <p align="center" ><strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia5.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty2.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu9.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-monitoring.pdf">SIWZ monitoring</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ CCTV.pdf">CCTV</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD8.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center" ><strong>UWAGA:  MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA</strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ modyfikacja-SIWZ.pdf" >modyfikacja SIWZ</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-monitoring- zmodyfikowany1.pdf">SIWZ monitoring zmodyfikowany</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</p>
  <p align="center" >ZP-272-9/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Zaprojektowanie i wykonanie  zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych w budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
  <p align="center">przetarg  unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych</p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu8.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-winda.pdf">SIWZ winda</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ program-funkcjonalno- użytkowy.pdf">program funkcjonalno - użytkowy</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-opis-1.pdf">winda - opis 1</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-opis-2.pdf">winda - opis 2</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-wizualizacja.pdf">winda - wizualizacja</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ winda-rzut-poziomy.pdf">winda - rzut poziomy</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD7.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------------</p>
  <p align="center" >ZP-272-8/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Zaprojektowanie i wykonanie  remontu sali kinowej w budynku Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia3.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-oferty.pdf">informacja o wyborze oferty</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 2.pdf">ogłoszenie o zamówieniu 2</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-sala-kinowa- 22.pdf">SIWZ sala kinowa 2</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-5-w-formcie- WORD-2.docx"> Załączniki 1-5 w formcie WORD 2</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ4.pdf" >wyjaśnienie- do-SIWZ4</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzut-skrzydła- zachodniego- z-salą-kinową1.pdf">rzut skrzydła zachodniego z salą kinową</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ harmonogram-rzeczowo- finansowy.docx" >harmonogram rzeczowo - finansowy</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- do-SIWZ-2.docx" >Wyjaśnienie do SIWZ 2</a></p>
  <p align="center" ><strong>UWAGA< /strong></p>
  <p align="center">zmiana nr-u konta do wpłaty wadium: <strong>92 1020 1026 0000 1002 0233 8721</strong></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ---------</p>
  <p align="center" >ZP-272-7/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Konserwacja prasy powstania warszawskiego ze zbiorów Muzeum Niepodległości< /strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia4.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-najkorzystniejszej- oferty.pdf">informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu7.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_konserwacja-prasy.pdf" >SIWZ_konserwacja prasy</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD6.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------</p>
  <p align="center" >ZP-272-6/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu  i przebudowy wnętrz  w  XI Pawilonie Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia2.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ informacja-o- wyborze-najkorzystniejszej- oferty0001.pdf">informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu6.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-wnętrza- XI-Pawilon.pdf">SIWZ_ wnętrza XI Pawilon</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi-na-pytania-do- ZP.docx">Odpowiedzi na pytania do ZP</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD5.docx">załączniki 1 - 5 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1.docx">1</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -----------------</p>
  <p align="center" >ZP-272-5/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu  i przebudowy wskazanych pomieszczeń wewnętrznych< /strong></p>
  <p align="center" ><strong>w  X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia1.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty.docx"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu5.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-wnętrza.pdf">SIWZ_ wnętrza</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Inwentaryzacja-wnętrz-X- Pawilonu.zip" >Inwentaryzacja wnętrz X Pawilonu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD2.docx">załączniki 1 - 5 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odp-nr1.docx">Odp nr1</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ2.docx" >wyjaśnienie do SIWZ</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- --------------</p>
  <p align="center" >ZP-272-3/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji  < /strong><strong>instalacji elektrycznej Bramy Bielańskiej oraz instalacji elektrycznej i odgromowej Działobitni< /strong><strong>w kompleksie obiektów</strong></p>
  <p align="center" ><strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
  <p align="center"><strong><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</ a></strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyniku-postepowania.docx" >zawiadomienie o wyniku postepowania</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu3.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-instalacje- elektryczne.pdf">SIWZ_ instalacje elektryczne</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD1.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-12.pdf">zalecenia 1</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-22.pdf">zalecenia 2</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzut-pomieszczeń- Bramy-Bielańskiej.pdf">rzut pomieszczeń Bramy Bielańskiej</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzuty-i-przekroje- pomieszczeń- działobitni- 1.pdf">rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 1</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzuty-i-przekroje- pomieszczeń- działobitni- 2.pdf">rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 2</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzuty-i-przekroje- pomieszczeń- działobitni- 3.pdf">rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 3</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzuty-i-przekroje- pomieszczeń- działobitni- 4.pdf">rzuty i przekroje pomieszczeń działobitni 4</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------------</p>
  <p align="center" >ZP-272-2/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji  w Bramy Bielańskiej w kompleksie obiektów</strong></p>
  <p align="center" ><strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia1.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyniku-postepowania1.pdf" >zawiadomienie o wyniku postepowania</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu2.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-Brama-Bielańska1.pdf">SIWZ_ Brama Bielańska</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-5-w-formacie- WORD.docx">załączniki 1-5 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-11.pdf">zalecenia 1</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-21.pdf">zalecenia 2</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi-na- pytania-z-dnia- 31.01.2014.docx">Odpowiedzi na pytania z dnia 31.01.2014</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rzut-pomieszczeń- bramnych.pdf">rzut pomieszczeń bramnych</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------</p>
  <p align="center" >ZP-272-1/2014</p>
  <p align="center" ><strong>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji budynku działobitni w kompleksie obiektów</strong></p>
  <p align="center" ><strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej < /strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.pdf" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-oferty0001.pdf" >zawiadomienie o wyborze oferty0001</a></p>
  <p align="center" ><strong>UWAGA - MODYFIKACJA SIWZ</strong></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ modyfikacja-SIWZ.docx" >modyfikacja SIWZ</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia.pdf" >ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-działobitnia- zmodyfikowany.pdf">SIWZ_ działobitnia zmodyfikowany</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-1.pdf">zalecenia 1</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zalecenia-2.pdf">zalecenia 2</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- do-SIWZ.doc" >Wyjaśnienia do SIWZ</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu1.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_-działobitnia1.pdf">SIWZ_ działobitnia</a></p>
  <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zał.-1-4-w-formacie- WORD.docx">zał. 1-4 w formacie WORD</a></p>
  <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------</p>
<p align="center" >ZP-272-4/2014</p> <p align="center" >ZP-272-4/2014</p>
<p align="center" ><strong>Zaprojektowanie i wykonanie  remontu sali kinowej w budynku Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p> <p align="center" ><strong>Zaprojektowanie i wykonanie  remontu sali kinowej w budynku Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
<p align="center" >ogłoszenie o zamówieniu</p> <p align="center" >ogłoszenie o zamówieniu</p>
<p align="center"><span style="color: #ff0000;">Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych</span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;">Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych</span></p>
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-sala-kinowa.pdf">SIWZ sala</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-sala-kinowa.pdf" > kinowa</a></p> <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-sala-kinowa.pdf">SIWZ sala</a><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-sala-kinowa.pdf" > kinowa</a></p>
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-5-w-formcie- WORD.docx">Załączniki 1-5 w formcie WORD</a></p> <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-5-w-formcie- WORD.docx">Załączniki 1-5 w formcie WORD</a></p>
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ część-tylna- sali.jpg"><img class="size-medium wp-image-862 aligncenter" title="część tylna sali" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/część- tylna-sali-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p> <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ część-tylna- sali.jpg"><img class="size-medium wp-image-862 aligncenter" title="część tylna sali" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/część- tylna-sali-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ część-przednia- sali.jpg"><img class="size-medium wp-image-861 aligncenter" title="część przednia sali" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/część- przednia-sali- 300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p> <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ część-przednia- sali.jpg"><img class="size-medium wp-image-861 aligncenter" title="część przednia sali" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/część- przednia-sali- 300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------</p> <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------</p>
<p align="center" >ZP-272-10/2013</p> <p align="center" >ZP-272-10/2013</p>
<p align="center" ><strong>Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p> <p align="center" ><strong>Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></p>
<p align="center"><strong>- Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie,</strong></p> <p align="center"><strong>- Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie,</strong></p>
<p align="center" ><strong>ul. Skazańców 25</strong></p> <p align="center" ><strong>ul. Skazańców 25</strong></p>
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 10-2013.docx" >ogłoszenie o zamówieniu 10 2013</a></p> <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu- 10-2013.docx" >ogłoszenie o zamówieniu 10 2013</a></p>
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-dostawa- energii-Cytadela-2.pdf">SIWZ dostawa energii Cytadela 2</a></p> <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-dostawa- energii-Cytadela-2.pdf">SIWZ dostawa energii Cytadela 2</a></p>
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- do-SIWZ-w-formacie- WORD.docx">Załączniki do SIWZ w formacie WORD</a></p> <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- do-SIWZ-w-formacie- WORD.docx">Załączniki do SIWZ w formacie WORD</a></p>
<p align="center">Przetarg unieważniony z powodu braku ofert</p> <p align="center">Przetarg unieważniony z powodu braku ofert</p>
<p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------</p> <p align="center" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------</p>
<p align="center" ><strong>ZP-272- 9/2013</strong></p> <p align="center" ><strong>ZP-272- 9/2013</strong></p>
<p align="center" ><strong>Dozór  mienia oraz sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Gmachu Głównym przy Al. Solidarności 62, w Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26 oraz Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25</strong></p> <p align="center" ><strong>Dozór  mienia oraz sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Gmachu Głównym przy Al. Solidarności 62, w Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26 oraz Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25</strong></p>
<p align="center"> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia3.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p> <p align="center"> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia3.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty9.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty9</a></p> <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty9.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty9</a></p>
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p> <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu.pdf" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_ochrona- i-sprzątanie.pdf" >SIWZ_ochrona i sprzątanie</a></p> <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_ochrona- i-sprzątanie.pdf" >SIWZ_ochrona i sprzątanie</a></p>
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-4-w-formacie- WORD.docx">załączniki 1-4 w formacie WORD</a></p> <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- 1-4-w-formacie- WORD.docx">załączniki 1-4 w formacie WORD</a></p>
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 5-umowa3.pdf" >załącznik nr 5 - umowa</a></p> <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 5-umowa3.pdf" >załącznik nr 5 - umowa</a></p>
<p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ1.docx" >wyjaśnienie do SIWZ</a></p> <p align="center"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ1.docx" >wyjaśnienie do SIWZ</a></p>
<p align="CENTER" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------------</p> <p align="CENTER" >------------ ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------------</p>
<p align="CENTER"><strong>ZP – 272-8/2013</strong></p> <p align="CENTER"><strong>ZP – 272-8/2013</strong></p>
<p align="CENTER" ><strong>Pełnienie </strong> <strong>funkcji inspektora nadzoru </strong><strong>dla zadania inwestycyjnego pn.: </strong><strong>roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie</strong></p> <p align="CENTER" ><strong>Pełnienie </strong> <strong>funkcji inspektora nadzoru </strong><strong>dla zadania inwestycyjnego pn.: </strong><strong>roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie</strong></p>
<p align="CENTER" ><strong>oraz< /strong></p> <p align="CENTER" ><strong>oraz< /strong></p>
<p align="CENTER" ><strong>Pełnienie </strong> <strong>funkcji inspektora nadzoru </strong><strong>dla zadania inwestycyjnego pn.: </strong><strong>roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu</strong></p> <p align="CENTER" ><strong>Pełnienie </strong> <strong>funkcji inspektora nadzoru </strong><strong>dla zadania inwestycyjnego pn.: </strong><strong>roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu</strong></p>
<p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-część-II.docx" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część II</a></p> <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-część-II.docx" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część II</a></p>
<p align="CENTER"> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.docx" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p> <p align="CENTER"> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.docx" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a></p>
<p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty8.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty8</a></p> <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty8.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty8</a></p>
<p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu3.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p> <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu3.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
<p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-inspektorzy-nadzoru- elektryka-+-dziedziniec.pdf">SIWZ inspektorzy nadzoru elektryka + dziedziniec</a></p> <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-inspektorzy-nadzoru- elektryka-+-dziedziniec.pdf">SIWZ inspektorzy nadzoru elektryka + dziedziniec</a></p>
<p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-inspektorzy-nadzoru- załączniki- w-formacie-word.doc">SIWZ inspektorzy nadzoru załączniki w formacie word</a></p> <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ-inspektorzy-nadzoru- załączniki- w-formacie-word.doc">SIWZ inspektorzy nadzoru załączniki w formacie word</a></p>
<p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 6-umowa-inspektorzy- nadzoru.pdf">załącznik nr 6 -umowa inspektorzy nadzoru</a></p> <p align="CENTER"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 6-umowa-inspektorzy- nadzoru.pdf">załącznik nr 6 -umowa inspektorzy nadzoru</a></p>
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca
1)    robót budowlanych obejmujących remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – remont instalacji elektrycznej (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-3/2013 1)    robót budowlanych obejmujących remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – remont instalacji elektrycznej (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-3/2013
2)    robót budowlanych obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-4/2013 2)    robót budowlanych obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-4/2013
------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ---------------------- ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ----------------------
Postępowanie nr ZP-272-5/2013 Postępowanie nr ZP-272-5/2013
<strong>Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu</strong> <strong>Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu</strong>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia1.doc" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia1.doc" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty5.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty5</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty5.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty5</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu2.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu2.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_dziedziniec.pdf">SIWZ_ dziedziniec</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_dziedziniec.pdf">SIWZ_ dziedziniec</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-5-w-formacie- WORD.doc">Załączniki 1-5 w formacie WORD</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-5-w-formacie- WORD.doc">Załączniki 1-5 w formacie WORD</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr-6-do-SIWZ- umowa1.pdf">załącznik nr 6 do SIWZ umowa</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr-6-do-SIWZ- umowa1.pdf">załącznik nr 6 do SIWZ umowa</a>
Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 Wyjaśnienia do SIWZ nr 1
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi-dla-firmy-nr-1- z-dnia-19.doc">Odpowiedzi dla firmy nr 1 z dnia 19</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi-dla-firmy-nr-1- z-dnia-19.doc">Odpowiedzi dla firmy nr 1 z dnia 19</a>
Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 Wyjaśnienia do SIWZ nr 2
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowidzi-na- pytania2.doc">Odpowidzi na pytania2</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowidzi-na- pytania2.doc">Odpowidzi na pytania2</a>
Remont dziedzińca Remont dziedzińca
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-Inwentaryzacja-z- projektem-gospodarki- drzewostanem.pdf">Cytadela Inwentaryzacja z projektem gospodarki drzewostanem</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-Inwentaryzacja-z- projektem-gospodarki- drzewostanem.pdf">Cytadela Inwentaryzacja z projektem gospodarki drzewostanem</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Przedmiar-robót11_ 2012.pdf">Przedmiar robót11_2012</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Przedmiar-robót11_ 2012.pdf">Przedmiar robót11_2012</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SST-CYTADELA- DZIEDZINIEC- END.pdf">SST CYTADELA DZIEDZINIEC END</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SST-CYTADELA- DZIEDZINIEC- END.pdf">SST CYTADELA DZIEDZINIEC END</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-tyt.pdf">str tyt</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-tyt.pdf">str tyt</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ V.bioz_.pdf">V.bioz</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ V.bioz_.pdf">V.bioz</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ VI.spis-rys.pdf">VI.spis rys</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ VI.spis-rys.pdf">VI.spis rys</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ I-II-i-III-opis- tech.pdf">I, II i III opis tech</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ I-II-i-III-opis- tech.pdf">I, II i III opis tech</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IV.dokum-foto.pdf">IV.dokum foto</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IV.dokum-foto.pdf">IV.dokum foto</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-1.pdf">rys nr 1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-1.pdf">rys nr 1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-2.pdf">rys nr 2</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-2.pdf">rys nr 2</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-3.pdf">rys nr 3</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-3.pdf">rys nr 3</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-4.pdf">rys nr 4</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-4.pdf">rys nr 4</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-5.pdf">rys nr 5</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-5.pdf">rys nr 5</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-6.pdf">rys nr 6</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-nr-6.pdf">rys nr 6</a>
------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------ ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------
Postępowanie nr ZP-272-4/2013  <strong></strong>  Postępowanie nr ZP-272-4/2013
<strong>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu oraz Bramy Bielańskiej</strong> <strong>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu oraz Bramy Bielańskiej</strong>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia1.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia1.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty1.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty1.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu1.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu1.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_inspektor- nadzoru-budowlanego.pdf" >SIWZ_inspektor nadzoru budowlanego</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_inspektor- nadzoru-budowlanego.pdf" >SIWZ_inspektor nadzoru budowlanego</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 5-umowa.pdf" >załącznik nr 5 -umowa</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 5-umowa.pdf" >załącznik nr 5 -umowa</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- nr-1-4a-w-formacie- WORD.doc">załączniki nr 1-4a w formacie WORD</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- nr-1-4a-w-formacie- WORD.doc">załączniki nr 1-4a w formacie WORD</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- do-Specyfikacji- 1.doc">Wyjaśnienie do Specyfikacji 1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- do-Specyfikacji- 1.doc">Wyjaśnienie do Specyfikacji 1</a>
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych w obrębie X i XI Pawilonów oraz Bramy Bielańskiej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – X i XI Pawilon oraz Brama Bielańska (poniżej) - Postępowania nr ZP-272-1/2013 i ZP-272-2/2013 Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych w obrębie X i XI Pawilonów oraz Bramy Bielańskiej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – X i XI Pawilon oraz Brama Bielańska (poniżej) - Postępowania nr ZP-272-1/2013 i ZP-272-2/2013
------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------------- ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- -------------------
Postępowanie nr ZP-272-3/2013 Postępowanie nr ZP-272-3/2013
<strong>Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytdaeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie</strong> <strong>Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytdaeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie</strong>
<strong> UWAGA! DOKONANO MODYFIKACJI SPECYFIKACJI</strong> <strong> UWAGA! DOKONANO MODYFIKACJI SPECYFIKACJI</strong>
<strong>Uwaga! Modyfikacja specyfikacji w części dotyczącej dokumentacji projektowej powodująca przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.02.13. godz. 9.00</strong> <strong>Uwaga! Modyfikacja specyfikacji w części dotyczącej dokumentacji projektowej powodująca przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.02.13. godz. 9.00</strong>
Bardzo prosimy o korektę kalkulacji w zakresie montażu rozdzielni głównej, która zostanie wykonana w ramach realizacji przyłącza elektroenergetycznego zasilającego Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej na podstawie załączonych rysunków. Bardzo prosimy o korektę kalkulacji w zakresie montażu rozdzielni głównej, która zostanie wykonana w ramach realizacji przyłącza elektroenergetycznego zasilającego Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej na podstawie załączonych rysunków.
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Projekt-instal.- wewnątrz.pdf">Projekt instal. wewnątrz</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Projekt-instal.- wewnątrz.pdf">Projekt instal. wewnątrz</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Przyłącze-zasilające.pdf" >Przyłącze zasilające</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Przyłącze-zasilające.pdf" >Przyłącze zasilające</a>
Ogłoszenie Ogłoszenie
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty3.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty3</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty3.doc"> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty3</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia.doc" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia.doc" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-powiązane-o- zmianie.doc">Ogłoszenie powiązane o zmianie</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-powiązane-o- zmianie.doc">Ogłoszenie powiązane o zmianie</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia- zmiana-terminu-składania- ofert.doc">ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zmianie-ogłoszenia- zmiana-terminu-składania- ofert.doc">ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_instalacje.pdf">SIWZ_ instalacje</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_instalacje.pdf">SIWZ_ instalacje</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_instalacje- MODYFIKACJA- 2.pdf">SIWZ_instalacje MODYFIKACJA 2</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_instalacje- MODYFIKACJA- 2.pdf">SIWZ_instalacje MODYFIKACJA 2</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-5-w-formacie- WORD.doc">Załączniki nr 1-5 w formacie WORD</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- nr-1-5-w-formacie- WORD.doc">Załączniki nr 1-5 w formacie WORD</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr-6-do-SIWZ- umowa.pdf">załącznik nr 6 do SIWZ umowa</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr-6-do-SIWZ- umowa.pdf">załącznik nr 6 do SIWZ umowa</a>
Wyjaśnienia do SIWZ Wyjaśnienia do SIWZ
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi.doc" >Odpowiedzi</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedzi.doc" >Odpowiedzi</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpo.-firma-nr- 3..doc">Odpo. firma nr 3.</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpo.-firma-nr- 3..doc">Odpo. firma nr 3.</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ-cd-1.doc" >wyjaśnienie do SIWZ cd 1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ-cd-1.doc" >wyjaśnienie do SIWZ cd 1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG2.pdf">IMG</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG2.pdf">IMG</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00012.pdf" >IMG_0001</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00012.pdf" >IMG_0001</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00023.pdf" >IMG_0002</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00023.pdf" >IMG_0002</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00032.pdf" >IMG_0003</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00032.pdf" >IMG_0003</a>
Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 Wyjaśnienia do SIWZ nr 2
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG3.pdf">IMG</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG3.pdf">IMG</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00013.pdf" >IMG_0001</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00013.pdf" >IMG_0001</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00024.pdf" >IMG_0002</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00024.pdf" >IMG_0002</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedź-dla-firmy-nr-3- z-dnia-05.doc">Odpowiedź dla firmy nr 3 z dnia 05</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Odpowiedź-dla-firmy-nr-3- z-dnia-05.doc">Odpowiedź dla firmy nr 3 z dnia 05</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0023.pdf" >IMG_0023</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0023.pdf" >IMG_0023</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0024.pdf" >IMG_0024</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0024.pdf" >IMG_0024</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0025.pdf" >IMG_0025</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0025.pdf" >IMG_0025</a>
Instalacje elektryczne i odgromowe Pawilon X i XI Instalacje elektryczne i odgromowe Pawilon X i XI
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ elektryka-pawilon- X.pdf">elektryka pawilon X</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ elektryka-pawilon- X.pdf">elektryka pawilon X</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ elektryka-pawilon- XI.pdf">elektryka pawilon XI</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ elektryka-pawilon- XI.pdf">elektryka pawilon XI</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odgromówka-pawilon-XI.pdf" >odgromówka pawilon XI</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odgromówka-pawilon-XI.pdf" >odgromówka pawilon XI</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odgromówkapawilon-X.pdf" >odgromówkapawilon X</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ odgromówkapawilon-X.pdf" >odgromówkapawilon X</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ STWiORspecyfikacja.pdf" >STWiORspecyfikacja</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ STWiORspecyfikacja.pdf" >STWiORspecyfikacja</a>
Projekt wymiany instalacji elektrycznej Pawilonu X i XI Projekt wymiany instalacji elektrycznej Pawilonu X i XI
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opis.pdf">opis</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opis.pdf">opis</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1.pdf">1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1.pdf">1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 2-1.pdf">2-1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 2-1.pdf">2-1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 2-2.pdf">2-2</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 2-2.pdf">2-2</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 3-2.pdf">3-2</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 3-2.pdf">3-2</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 4-1.pdf">4-1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 4-1.pdf">4-1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 4-2.pdf">4-2</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 4-2.pdf">4-2</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 5-1.pdf">5-1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 5-1.pdf">5-1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 6.pdf">6</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 6.pdf">6</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 7-1.pdf">7-1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 7-1.pdf">7-1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 7-2.pdf">7-2</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 7-2.pdf">7-2</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 8-1.pdf">8-1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 8-1.pdf">8-1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 9-1.pdf">9-1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 9-1.pdf">9-1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 9-2.pdf">9-2</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 9-2.pdf">9-2</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 10-1.pdf">10-1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 10-1.pdf">10-1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 10-2.pdf">10-2</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 10-2.pdf">10-2</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 11-1.pdf">11-1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 11-1.pdf">11-1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 11-2.pdf">11-2</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 11-2.pdf">11-2</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 12-1.pdf">12-1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 12-1.pdf">12-1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 12-2.pdf">12-2</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 12-2.pdf">12-2</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 13.pdf">13</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 13.pdf">13</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 14.pdf">14</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 14.pdf">14</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 15.pdf">15</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 15.pdf">15</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 16.pdf">16</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 16.pdf">16</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 17.pdf">17</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 17.pdf">17</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 18-1.pdf">18-1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 18-1.pdf">18-1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 18-2.pdf">18-2</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 18-2.pdf">18-2</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 19-1.pdf">19-1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 19-1.pdf">19-1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 19-2.pdf">19-2</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 19-2.pdf">19-2</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 20-Arkusz1.pdf" >20-Arkusz1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 20-Arkusz1.pdf" >20-Arkusz1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 21-Arkusz1.pdf" >21-Arkusz1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 21-Arkusz1.pdf" >21-Arkusz1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 22-Arkusz1.pdf" >22-Arkusz1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 22-Arkusz1.pdf" >22-Arkusz1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 23-Arkusz1.pdf" >23-Arkusz1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 23-Arkusz1.pdf" >23-Arkusz1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 24-Arkusz1.pdf" >24-Arkusz1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 24-Arkusz1.pdf" >24-Arkusz1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 25-Arkusz1.pdf" >25-Arkusz1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 25-Arkusz1.pdf" >25-Arkusz1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 26-Arkusz1.pdf" >26-Arkusz1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 26-Arkusz1.pdf" >26-Arkusz1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 27-Arkusz1.pdf" >27-Arkusz1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 27-Arkusz1.pdf" >27-Arkusz1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 28-Arkusz1.pdf" >28-Arkusz1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 28-Arkusz1.pdf" >28-Arkusz1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 29-Arkusz1.pdf" >29-Arkusz1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 29-Arkusz1.pdf" >29-Arkusz1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 30-Arkusz1.pdf" >30-Arkusz1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 30-Arkusz1.pdf" >30-Arkusz1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 31-Arkusz1.pdf" >31-Arkusz1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 31-Arkusz1.pdf" >31-Arkusz1</a>
SAP SAP
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ STWiOR-P.poż- muzeum-Paw.X.pdf">STWiOR P.poż-muzeum Paw.X</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ STWiOR-P.poż- muzeum-Paw.X.pdf">STWiOR P.poż-muzeum Paw.X</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SAP-CYTADELA- X-PRZEDMIAR.pdf">SAP CYTADELA X PRZEDMIAR</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SAP-CYTADELA- X-PRZEDMIAR.pdf">SAP CYTADELA X PRZEDMIAR</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ projekt_techniczny-SAP-4900- CYTADELA.pdf" >projekt_techniczny SAP 4900 - CYTADELA</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ projekt_techniczny-SAP-4900- CYTADELA.pdf" >projekt_techniczny SAP 4900 - CYTADELA</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-1.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-1.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-2.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 2</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-2.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 2</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-3.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 3</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-3.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 3</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-4.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 4</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-4.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 4</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-5.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 5</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-5.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 5</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-6.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 6</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-6.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 6</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-7.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 7</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-7.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 7</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-8.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 8</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-8.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 8</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-9.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 9</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-9.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 9</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-10.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 10</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-10.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 10</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-11.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 11</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-11.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 11</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-12.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 12</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Cytadela-sap- 4900-Rys-12.pdf">Cytadela sap 4900 Rys 12</a>
------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ---------------------- ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ----------------------
Postępowanie nr ZP-272-2/2013 Postępowanie nr ZP-272-2/2013
<strong>Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynek Bramy Bielańskiej</strong> <strong>Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynek Bramy Bielańskiej</strong>
<strong>Numer ogłoszenia: 23156 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013</strong> <strong>Numer ogłoszenia: 23156 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013</strong>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia2.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia2.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty-BB.doc" >zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BB</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty-BB.doc" >zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BB</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu.doc" >Ogłoszenie o zamówieniu</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu.doc" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynek Bramy Bielańskiej Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynek Bramy Bielańskiej
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_brama-bielańska.pdf">SIWZ_brama bielańska</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_brama-bielańska.pdf">SIWZ_brama bielańska</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ZAŁĄCZNIKi- 1-5-w-formacie- WORD.docx">ZAŁĄCZNIKi 1-5 w formacie WORD</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ZAŁĄCZNIKi- 1-5-w-formacie- WORD.docx">ZAŁĄCZNIKi 1-5 w formacie WORD</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zalacznik_nr_ 6_do_SIWZ-umowa.pdf" >Zalacznik_nr_6_do_SIWZ umowa</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zalacznik_nr_ 6_do_SIWZ-umowa.pdf" >Zalacznik_nr_6_do_SIWZ umowa</a>
<strong>Wyjaśnienia </strong> <strong>Wyjaśnienia </strong>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ-nr-1.doc" >wyjaśnienie do SIWZ nr 1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ-nr-1.doc" >wyjaśnienie do SIWZ nr 1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0012.pdf" >IMG_0012</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0012.pdf" >IMG_0012</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0013.pdf" >IMG_0013</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0013.pdf" >IMG_0013</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0014.pdf" >IMG_0014</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0014.pdf" >IMG_0014</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ-nr-2.doc" >wyjaśnienie do SIWZ nr 2</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienie- do-SIWZ-nr-2.doc" >wyjaśnienie do SIWZ nr 2</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Str.15.pdf">Str.15</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Str.15.pdf">Str.15</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Dec.Konser.BB_ .pdf">Dec.Konser.BB</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Dec.Konser.BB_ .pdf">Dec.Konser.BB</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Dec.Konser.-BB.pdf" >Dec.Konser. BB</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Dec.Konser.-BB.pdf" >Dec.Konser. BB</a>
Przedmiar robót Przedmiar robót
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ P.R.Brama-Bielańska.pdf">P.R.Brama Bielańska</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ P.R.Brama-Bielańska.pdf">P.R.Brama Bielańska</a>
Projekt - Brama Bielańska Projekt - Brama Bielańska
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 2-10-brama-dokumentacja-ver1.pdf" >2-10-brama-dokumentacja-ver1</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 2-10-brama-dokumentacja-ver1.pdf" >2-10-brama-dokumentacja-ver1</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Aneks-roślinność.doc">Aneks- roślinność</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Aneks-roślinność.doc">Aneks- roślinność</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ANEKS-UZUPEŁNIAJĄCY-BRAMA- BIELANSKA.doc">ANEKS UZUPEŁNIAJĄCY- BRAMA BIELANSKA</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ANEKS-UZUPEŁNIAJĄCY-BRAMA- BIELANSKA.doc">ANEKS UZUPEŁNIAJĄCY- BRAMA BIELANSKA</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DEST5234.pdf" >DEST5234</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DEST5234.pdf" >DEST5234</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DEST5235.pdf" >DEST5235</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DEST5235.pdf" >DEST5235</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DEST5236.pdf" >DEST5236</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DEST5236.pdf" >DEST5236</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SERWIS-FOTOGRAFICZNY-aneks- BRAMA-BIELAŃSKA.doc">SERWIS FOTOGRAFICZNY- aneks BRAMA BIELAŃSKA</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SERWIS-FOTOGRAFICZNY-aneks- BRAMA-BIELAŃSKA.doc">SERWIS FOTOGRAFICZNY- aneks BRAMA BIELAŃSKA</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000223.pdf" >Skan000000223</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000223.pdf" >Skan000000223</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000224.pdf" >Skan000000224</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000224.pdf" >Skan000000224</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000225.pdf" >Skan000000225</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000225.pdf" >Skan000000225</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000226.pdf" >Skan000000226</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000226.pdf" >Skan000000226</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000227.pdf" >Skan000000227</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000227.pdf" >Skan000000227</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000228.pdf" >Skan000000228</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000228.pdf" >Skan000000228</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000229.pdf" >Skan000000229</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000229.pdf" >Skan000000229</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000230.pdf" >Skan000000230</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000230.pdf" >Skan000000230</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000231.pdf" >Skan000000231</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000231.pdf" >Skan000000231</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000232.pdf" >Skan000000232</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Skan000000232.pdf" >Skan000000232</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SKMBT_C25210042409000.pdf" >SKMBT_C25210042409000</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SKMBT_C25210042409000.pdf" >SKMBT_C25210042409000</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SKMBT_C25210042409001.pdf" >SKMBT_C25210042409001</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SKMBT_C25210042409001.pdf" >SKMBT_C25210042409001</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SKMBT_C25210042409080.pdf" >SKMBT_C25210042409080</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SKMBT_C25210042409080.pdf" >SKMBT_C25210042409080</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-1.jpg"><img title="str 1" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-1.jpg"><img title="str 1" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-2.jpg"><img title="str 2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-2.jpg"><img title="str 2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-3.jpg"><img title="str 3" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-3.jpg"><img title="str 3" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-4.jpg"><img title="str 4" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-4.jpg"><img title="str 4" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-5.jpg"><img title="str 5" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-5.jpg"><img title="str 5" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-6.jpg"><img title="str 6" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-6-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-6.jpg"><img title="str 6" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-6-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-7.jpg"><img title="str 7" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-7.jpg"><img title="str 7" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-8.jpg"><img title="str 8" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-8-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-8.jpg"><img title="str 8" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-8-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-9.jpg"><img title="str 9" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-9-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-9.jpg"><img title="str 9" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-9-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str.10.pdf">str.10</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str.10.pdf">str.10</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-11.jpg"><img title="str 11" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-11.jpg"><img title="str 11" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-12.jpg"><img title="str 12" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-12-150xogłoszenie o zamówie /pniu150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-12.jpg"><img title="str 12" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-12-150xogłoszenie o zamówie /pniu150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-14.jpg"><img title="str 14" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-14-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-14.jpg"><img title="str 14" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-14-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/str-13p style="><img title="str 13" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-13-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/str-13p style="><img title="str 13" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-13-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-14.jpg"><img title="str 14" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-14-150x150.jpg" alt="" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-14.jpg"><img title="str 14" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-14-150x150.jpg" alt="" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-16.jpg"><img title="str 16" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-16-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-16.jpg"><img title="str 16" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-16-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-16.jpg"><img title="str 16" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-16-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-16.jpg"><img title="str 16" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-16-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-17.jpg"><img title="str 17" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-17-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-17.jpg"><img title="str 17" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-17-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-18.jpg"><img title="str 18" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-18-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-18.jpg"><img title="str 18" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-18-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-19.jpg"><img title="str 19" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-19-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-19.jpg"><img title="str 19" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-19-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-20.jpg"><img title="str 20" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-20-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-20.jpg"><img title="str 20" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-20-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-21.jpg"><img title="str 21" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-21-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-21.jpg"><img title="str 21" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-21-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-22.jpg"><img title="str 22" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-22-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-22.jpg"><img title="str 22" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-22-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-23.jpg"><img title="str 23" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-23-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-23.jpg"><img title="str 23" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-23-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-24.jpg"><img title="str 24" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-24-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-24.jpg"><img title="str 24" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-24-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-25.jpg"><img title="str 25" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-25-150x150.jpg" alt="" width="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-25.jpg"><img title="str 25" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-25-150x150.jpg" alt="" width="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-26.jpg"><img src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-26-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-26.jpg"><img src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-26-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-27.jpg"><img title="str 27" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-27-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-27.jpg"><img title="str 27" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-27-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-28.jpg"><img title="str 28" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-28-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-28.jpg"><img title="str 28" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-28-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-29.jpg"><img title="str 29" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-29-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-29.jpg"><img title="str 29" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-29-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-30.jpg"><img title="str 30" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-30-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-30.jpg"><img title="str 30" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-30-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-31.jpg"><img title="str 31" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-31-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-31.jpg"><img title="str 31" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-31-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-32.jpg"><img title="str 32" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-32-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ str-32.jpg"><img title="str 32" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/str-32-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Str-tyt-Aneks- Brama-bielańska.doc">Str tyt- Aneks Brama bielańska</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Str-tyt-Aneks- Brama-bielańska.doc">Str tyt- Aneks Brama bielańska</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zdjęcia-15.jpg"><img title="zdjęcia 15" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/zdjęcia- 15-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zdjęcia-15.jpg"><img title="zdjęcia 15" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/zdjęcia- 15-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zdjęcia-16.jpg"><img title="zdjęcia 16" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/zdjęcia- 16-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zdjęcia-16.jpg"><img title="zdjęcia 16" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/zdjęcia- 16-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zdjęcia-17.jpg"><img title="zdjęcia 17" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/zdjęcia- 17-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zdjęcia-17.jpg"><img title="zdjęcia 17" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/zdjęcia- 17-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Opinia techniczna Opinia techniczna
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opinia-techniczna-1.jpg"><img title="opinia techniczna 1" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/opinia-techniczna- 1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opinia-techniczna-1.jpg"><img title="opinia techniczna 1" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/opinia-techniczna- 1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opinia-techniczna-2.jpg"><img title="opinia techniczna 2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/opinia-techniczna- 2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opinia-techniczna-2.jpg"><img title="opinia techniczna 2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/opinia-techniczna- 2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opinia-techniczna-3.jpg"><img title="opinia techniczna 3" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/opinia-techniczna- 3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opinia-techniczna-3.jpg"><img title="opinia techniczna 3" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/opinia-techniczna- 3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opinia-techniczna-4.jpg"><img title="opinia techniczna 4" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/opinia-techniczna- 4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ opinia-techniczna-4.jpg"><img title="opinia techniczna 4" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/opinia-techniczna- 4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
STWiOR Brama Bielańska STWiOR Brama Bielańska
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SST.-ELEW.Str_ .tyt_.brama- bielańska.pdf">SST. ELEW.Str.tyt.brama bielańska</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SST.-ELEW.Str_ .tyt_.brama- bielańska.pdf">SST. ELEW.Str.tyt.brama bielańska</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SST-Brama-bielańska- izolacje.pdf">SST Brama bielańska izolacje</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SST-Brama-bielańska- izolacje.pdf">SST Brama bielańska izolacje</a>
------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------ ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------
<strong>Postępowanie nr ZP-272-1/2013 <strong>Postępowanie nr ZP-272-1/2013
</strong> </strong>
<strong>Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu</strong> <strong>Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu</strong>
Warszawa: Roboty budowlane w kompleksie obiektów X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu Warszawa: Roboty budowlane w kompleksie obiektów X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu
Numer ogłoszenia: 10816 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 Numer ogłoszenia: 10816 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.doc" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia.doc" >ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty.doc">zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty.doc">zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ ogłoszenie-o- zamówieniu.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ ogłoszenie-o- zamówieniu.doc" >ogłoszenie o zamówieniu</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ SIWZ-272-1-2013- X-Pawilon.pdf">SIWZ 272-1-2013 X Pawilon</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ SIWZ-272-1-2013- X-Pawilon.pdf">SIWZ 272-1-2013 X Pawilon</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ZAŁĄCZNIKI- nr-1-5-do-SIWZ- X-Pawilon.doc" >ZAŁĄCZNIKI nr 1-5 do SIWZ X Pawilon</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ZAŁĄCZNIKI- nr-1-5-do-SIWZ- X-Pawilon.doc" >ZAŁĄCZNIKI nr 1-5 do SIWZ X Pawilon</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Zalacznik_nr_ 6_271-1-2013- X-Pawilon.pdf" >Z/palacznik_ nr_6_271-1-2013 X Pawilon</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Zalacznik_nr_ 6_271-1-2013- X-Pawilon.pdf" >Z/palacznik_ nr_6_271-1-2013 X Pawilon</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ 1-strona-SIWZ.jpg"><img title="1 strona SIWZ" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/1-strona- SIWZ-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ 1-strona-SIWZ.jpg"><img title="1 strona SIWZ" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/1-strona- SIWZ-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ-dotyczące- dokumentacji- projektowej.doc" >wyjaśnienia do SIWZ dotyczące dokumentacji projektowej</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ wyjaśnienia- do-SIWZ-dotyczące- dokumentacji- projektowej.doc" >wyjaśnienia do SIWZ dotyczące dokumentacji projektowej</a>
<a href="http:// bi/pp.muzeum- niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- dotyczące-SIWZ- c.d..doc">Wyjaśnienia dotyczące SIWZ c.d.</a> <a href="http:// bi/pp.muzeum- niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienia- dotyczące-SIWZ- c.d..doc">Wyjaśnienia dotyczące SIWZ c.d.</a>
Dec. konserw. elew. X Dec. konserw. elew. X
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG.pdf">IMG</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG.pdf">IMG</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0001.pdf" >IMG_0001</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0001.pdf" >IMG_0001</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0002.pdf" >IMG_0002</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0002.pdf" >IMG_0002</a>
Dec. konserw. elew. XI Dec. konserw. elew. XI
<a href="http:// bip.muzeum&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  <a href="http:// bip.muzeum&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
/a-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0004.pdf" >IMG_0004</a> /a-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0004.pdf" >IMG_0004</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0005.pdf" >IMG_0005</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0005.pdf" >IMG_0005</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0006.pdf" >IMG_0006</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0006.pdf" >IMG_0006</a>
Niekatualne pozw. na bud. elew. stol. X Niekatualne pozw. na bud. elew. stol. X
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00021.pdf" >IMG_0002</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00021.pdf" >IMG_0002</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0003.pdf" >IMG_0003</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0003.pdf" >IMG_0003</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00041.pdf" >IMG_0004</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00041.pdf" >IMG_0004</a>
Poz. dach. X Poz. dach. X
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0018.pdf" >IMG_0018</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0018.pdf" >IMG_0018</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0019.pdf" >IMG_0019</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0019.pdf" >IMG_0019</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0020.pdf" >IMG_0020</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0020.pdf" >IMG_0020</a>
Poz. dach. XI Poz. dach. XI
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0021.pdf" >IMG_0021</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0021.pdf" >IMG_0021</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0022.pdf" >IMG_0022</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0022.pdf" >IMG_0022</a>
Poz. elew. X Poz. elew. X
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00061.pdf" >IMG_0006</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00061.pdf" >IMG_0006</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0007.pdf" >IMG_0007</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0007.pdf" >IMG_0007</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0008.pdf" >IMG_0008</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0008.pdf" >IMG_0008</a>
Poz. elew. XI Poz. elew. XI
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0009.pdf" >IMG_0009</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0009.pdf" >IMG_0009</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0010.pdf" >IMG_0010</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0010.pdf" >IMG_0010</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0011.pdf" >IMG_0011</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_0011.pdf" >IMG_0011</a>
Poz. izol. X Poz. izol. X
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG1.pdf">IMG</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG1.pdf">IMG</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00011.pdf" >IMG_0001</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00011.pdf" >IMG_0001</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00022.pdf" >IMG_0002</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00022.pdf" >IMG_0002</a>
Poz. izol. XI Poz. izol. XI
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00031.pdf" >IMG_0003</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00031.pdf" >IMG_0003</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00042.pdf" >IMG_0004</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00042.pdf" >IMG_0004</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00051.pdf" >IMG_0005</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_00051.pdf" >IMG_0005</a>
Pozw. na bud. stol. elew. Pozw. na bud. stol. elew.
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Poz.na-bud.stol_ .elew_.pdf">Poz.na bud.stol.elew</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Poz.na-bud.stol_ .elew_.pdf">Poz.na bud.stol.elew</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Poz.na-bud.X- Stol.elew_..pdf">Poz.na bud.X Stol.elew.</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Poz.na-bud.X- Stol.elew_..pdf">Poz.na bud.X Stol.elew.</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Poz-na-bud.-stol.elew_.pdf">Poz na bud. stol.elew</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Poz-na-bud.-stol.elew_.pdf">Poz na bud. stol.elew</a>
STWIORB X izolacje rys. 15 i 16 STWIORB X izolacje rys. 15 i 16
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_15.pdf">IMG_15</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG_15.pdf">IMG_15</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG-16.pdf">IMG 16</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ IMG-16.pdf">IMG 16</a>
X i XI badania tynku PKZ Toruń X i XI badania tynku PKZ Toruń
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ kolorystyka-tynku.pdf" >kolorystyka tynku</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ kolorystyka-tynku.pdf" >kolorystyka tynku</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ c.d-kolorystyka.pdf">c.d kolorystyka</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ c.d-kolorystyka.pdf">c.d kolorystyka</a>
Zalecenia konserw. stol. elew. X Zalecenia konserw. stol. elew. X
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zalec-stol-elw- X.pdf">Zalec stol elw X</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zalec-stol-elw- X.pdf">Zalec stol elw X</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zal.-stol.elew_ .X.pdf">Zal. stol.elew.X</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Zal.-stol.elew_ .X.pdf">Zal. stol.elew.X</a>
<strong>Izolacje przeciwwilgociowe</strong> <strong>Izolacje przeciwwilgociowe</strong>
Pawilon X Pawilon X
Wyjaśnienie dotyczące zakresu wykonania izolacji przeciwwilgociowych w Pawilonie X Wyjaśnienie dotyczące zakresu wykonania izolacji przeciwwilgociowych w Pawilonie X
Prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych ścian fundamentowych bez izolacji podłóg, dotyczą tylko części podpiwniczonej skrzydła zachodniego ( rysunek nr 2 dokumentacji ,opisany jako skrzydło zachodnie rzut piwnic) oraz (rysunek nr 3 przekrój A-A) Prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych ścian fundamentowych bez izolacji podłóg, dotyczą tylko części podpiwniczonej skrzydła zachodniego ( rysunek nr 2 dokumentacji ,opisany jako skrzydło zachodnie rzut piwnic) oraz (rysunek nr 3 przekrój A-A)
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- dotyczące-SIWZ- pkt-5.1.2-i-6.2.doc" >Wyjaśnienie dotyczące SIWZ (pkt 5.1.2 i 6.2)</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Wyjaśnienie- dotyczące-SIWZ- pkt-5.1.2-i-6.2.doc" >Wyjaśnienie dotyczące SIWZ (pkt 5.1.2 i 6.2)</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-X-Proj.- izol.-pwilg.- str.-1-4.pdf">Pawilon X Proj. izol. pwilg. str. 1-4</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-X-Proj.- izol.-pwilg.- str.-1-4.pdf">Pawilon X Proj. izol. pwilg. str. 1-4</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-X-Proj.- izol.-pwilg.- str.-11.pdf">Pawilon X Proj. izol. pwilg. str. 11</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-X-Proj.- izol.-pwilg.- str.-11.pdf">Pawilon X Proj. izol. pwilg. str. 11</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ III.-BIOZ.pdf">III. BIOZ</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ III.-BIOZ.pdf">III. BIOZ</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IV.RYS_.-SPIS.pdf">IV.RYS. SPIS</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IV.RYS_.-SPIS.pdf">IV.RYS. SPIS</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ OPIS-TECH.pdf">OPIS TECH</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ OPIS-TECH.pdf">OPIS TECH</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ paw.X-izolacje.pdf">paw.X izolacje</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ paw.X-izolacje.pdf">paw.X izolacje</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ STR.TYT_.izol_ .X.pdf">STR.TYT.izol.X</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ STR.TYT_.izol_ .X.pdf">STR.TYT.izol.X</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ V.FOTO-SPIS.pdf">V.FOTO SPIS</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ V.FOTO-SPIS.pdf">V.FOTO SPIS</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ VI.intrukcja- i-karty-spis.pdf" >VI.intrukcja i karty spis</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ VI.intrukcja- i-karty-spis.pdf" >VI.intrukcja i karty spis</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ ZDJĘCIA-paw.X.pdf">ZDJĘCIA paw.X</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ ZDJĘCIA-paw.X.pdf">ZDJĘCIA paw.X</a>
<strong>Przedmiar</strong> <strong>Przedmiar</strong>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG.pdf">IMG</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG.pdf">IMG</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0001.pdf" >IMG_0001</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0001.pdf" >IMG_0001</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0002.pdf" >IMG_0002</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0002.pdf" >IMG_0002</a>
<strong>Stwiorb izolacje Paw. X</strong> <strong>Stwiorb izolacje Paw. X</strong>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG1.pdf">IMG</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG1.pdf">IMG</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00011.pdf" >IMG_0001</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00011.pdf" >IMG_0001</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00021.pdf" >IMG_0002</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00021.pdf" >IMG_0002</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0003.pdf" >IMG_0003</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0003.pdf" >IMG_0003</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0004.pdf" >IMG_0004</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0004.pdf" >IMG_0004</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0005.pdf" >IMG_0005</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0005.pdf" >IMG_0005</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0006.pdf" >IMG_0006</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0006.pdf" >IMG_0006</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0007.pdf" >IMG_0007</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0007.pdf" >IMG_0007</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0008.pdf" >IMG_0008</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0008.pdf" >IMG_0008</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0009.pdf" >IMG_0009</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0009.pdf" >IMG_0009</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0010.pdf" >IMG_0010</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0010.pdf" >IMG_0010</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0011.pdf" >IMG_0011</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0011.pdf" >IMG_0011</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0012.pdf" >IMG_0012</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0012.pdf" >IMG_0012</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0013.pdf" >IMG_0013</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0013.pdf" >IMG_0013</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0014.pdf" >IMG_0014</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0014.pdf" >IMG_0014</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0015.pdf" >IMG_0015</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0015.pdf" >IMG_0015</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0016.pdf" >IMG_0016</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0016.pdf" >IMG_0016</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0017.pdf" >IMG_0017</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0017.pdf" >IMG_0017</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0018.pdf" >IMG_0018</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0018.pdf" >IMG_0018</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0019.pdf" >IMG_0019</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_0019.pdf" >IMG_0019</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Str-tytuł.pdf">Str tytuł</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Str-tytuł.pdf">Str tytuł</a>
<strong>Izolacje przeciwwilgociowe Pawilon XI</strong> <strong>Izolacje przeciwwilgociowe Pawilon XI</strong>
Pawilon XI izolacje - projekt Pawilon XI izolacje - projekt
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-XI-Projekt-izol.- pwilg.-str.-24.pdf">Pawilon XI Projekt izol. pwilg. str. 24</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-XI-Projekt-izol.- pwilg.-str.-24.pdf">Pawilon XI Projekt izol. pwilg. str. 24</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-XI-Projekt-izol.- pwilg.-str.-do- 26.pdf">Pawilon XI Projekt izol. pwilg. str. do 26</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-XI-Projekt-izol.- pwilg.-str.-do- 26.pdf">Pawilon XI Projekt izol. pwilg. str. do 26</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/Pawa href=">Pawilon XI Projekt izol pwilg. str. 1-11</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/ 2012/10/Pawa href=">Pawilon XI Projekt izol pwilg. str. 1-11</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ P.R.Pawilon-XI- izolacje.pdf" >P.R.Pawilon XI izolacje</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ P.R.Pawilon-XI- izolacje.pdf" >P.R.Pawilon XI izolacje</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ P.R.Pawil-XI- posadzki.pdf">P.R.Pawil XI- posadzki</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ P.R.Pawil-XI- posadzki.pdf">P.R.Pawil XI- posadzki</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ III.BIOZ_.pdf" >III.BIOZ</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ III.BIOZ_.pdf" >III.BIOZ</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IV.RYS_.-SPIS1.pdf">IV.RYS. SPIS</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IV.RYS_.-SPIS1.pdf">IV.RYS. SPIS</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ IMG_0003wp-content/uploads/ 2013/01/OPIS- TECH1.pdf">OPIS TECH</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ IMG_0003wp-content/uploads/ 2013/01/OPIS- TECH1.pdf">OPIS TECH</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ paw.XI-izolacje.pdf">paw.XI izolacje</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ paw.XI-izolacje.pdf">paw.XI izolacje</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ STR.-TYT.izol_ .XI_.pdf">STR. TYT.izol.XI</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ STR.-TYT.izol_ .XI_.pdf">STR. TYT.izol.XI</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ V.FOTO-SPIS1.pdf">V.FOTO SPIS</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ V.FOTO-SPIS1.pdf">V.FOTO SPIS</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ VI.instrukcja- i-karty-spis.pdf" >VI.instrukcja i karty spis</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ VI.instrukcja- i-karty-spis.pdf" >VI.instrukcja i karty spis</a>
<strong>Stwiorb izolacje Paw. XI</strong> <strong>Stwiorb izolacje Paw. XI</strong>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG2.pdf">IMG</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG2.pdf">IMG</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00012.pdf" >IMG_0001</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00012.pdf" >IMG_0001</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00022.pdf" >IMG_0002</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00022.pdf" >IMG_0002</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00031.pdf" >IMG_0003</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00031.pdf" >IMG_0003</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00041.pdf" >IMG_0004</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00041.pdf" >IMG_0004</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00051.pdf" >IMG_0005</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00051.pdf" >IMG_0005</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00061.pdf" >IMG_0006</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00061.pdf" >IMG_0006</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00071.pdf" >IMG_0007</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00071.pdf" >IMG_0007</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00081.pdf" >IMG_0008</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00081.pdf" >IMG_0008</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00091.pdf" >IMG_0009</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00091.pdf" >IMG_0009</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00101.pdf" >IMG_0010</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00101.pdf" >IMG_0010</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00111.pdf" >IMG_0011</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00111.pdf" >IMG_0011</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00121.pdf" >IMG_0012</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00121.pdf" >IMG_0012</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00131.pdf" >IMG_0013</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00131.pdf" >IMG_0013</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00141.pdf" >IMG_0014</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00141.pdf" >IMG_0014</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00151.pdf" >IMG_0015</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00151.pdf" >IMG_0015</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00161.pdf" >IMG_0016</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00161.pdf" >IMG_0016</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00171.pdf" >IMG_0017</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00171.pdf" >IMG_0017</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00181.pdf" >IMG_0018</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00181.pdf" >IMG_0018</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00191.pdf" >IMG_0019</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00191.pdf" >IMG_0019</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Str-tytuł1.pdf">Str tytuł</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Str-tytuł1.pdf">Str tytuł</a>
<strong>Remont dachu Pawilon X</strong> <strong>Remont dachu Pawilon X</strong>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-X-Projekt-remontua href=">Pawilon X Projekt remontu dachu str.4-10</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawilon-X-Projekt-remontua href=">Pawilon X Projekt remontu dachu str.4-10</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ P.R.Pawilon-X- remont-dach- i-poddasza.pdf" >P.R.Pawilon X- remont dach i poddasza</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ P.R.Pawilon-X- remont-dach- i-poddasza.pdf" >P.R.Pawilon X- remont dach i poddasza</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ specyfikacja- techniczna-dach- X.pdf">specyfikacja techniczna dach X</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ specyfikacja- techniczna-dach- X.pdf">specyfikacja techniczna dach X</a>
Projekt dachu paw. X Projekt dachu paw. X
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ I.załącz.pdf" >I.załącz</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ I.załącz.pdf" >I.załącz</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ II.opis-tech.pdf">II.opis tech</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ II.opis-tech.pdf">II.opis tech</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ III.inf-bioz.pdf">III.inf bioz</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ III.inf-bioz.pdf">III.inf bioz</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IV.spis-rys.pdf">IV.spis rys</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IV.spis-rys.pdf">IV.spis rys</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ rys.-NR-2.pdf">rys. NR 2</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ rys.-NR-2.pdf">rys. NR 2</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ rys.-NR-3.pdf">rys. NR 3</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ rys.-NR-3.pdf">rys. NR 3</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ rys.-NR-4.pdf">rys. NR 4</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ rys.-NR-4.pdf">rys. NR 4</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uplt;br /loads/2013/01/ rys.-NR-5.pdf">rys. NR 5</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uplt;br /loads/2013/01/ rys.-NR-5.pdf">rys. NR 5</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ rys.-NR-6.pdf">rys. NR 6</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ rys.-NR-6.pdf">rys. NR 6</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ str-tyt.pdf">str tyt</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ str-tyt.pdf">str tyt</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ V.dok-foto.pdf">V.dok foto</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ V.dok-foto.pdf">V.dok foto</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zawart-oprac.pdf">zawart oprac</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zawart-oprac.pdf">zawart oprac</a>
<strong>Remont dachu Pawilon XI</strong> <strong>Remont dachu Pawilon XI</strong>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ przedmiar-dach- pawilon-xi.pdf">przedmiar dach pawilon xi</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ przedmiar-dach- pawilon-xi.pdf">przedmiar dach pawilon xi</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ stwior-pokrycie- blacha.pdf">stwior pokrycie blacha</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ stwior-pokrycie- blacha.pdf">stwior pokrycie blacha</a>
Projekt dach Pawilon XI Projekt dach Pawilon XI
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadelaxi_1_ zalacznikiopissytuacja.pdf" >cytadelaxi_1_ zalacznikiopissytuacja</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadelaxi_1_ zalacznikiopissytuacja.pdf" >cytadelaxi_1_ zalacznikiopissytuacja</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadelaxi_2_ inwfoto_ib1- ib5.pdf">cytadelaxi_2_inp style="text-align: center;"a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00061.pdf"p style="text-align: center;"wfoto_ib1-ib5</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadelaxi_2_ inwfoto_ib1- ib5.pdf">cytadelaxi_2_inp style="text-align: center;"a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ IMG_00061.pdf"p style="text-align: center;"wfoto_ib1-ib5</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadelaxi_3_ inwbud_ib1-ib5.pdf" >cytadelaxi_3_ inwbud_ib1-ib5</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadelaxi_3_ inwbud_ib1-ib5.pdf" >cytadelaxi_3_ inwbud_ib1-ib5</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadelaxi_4_ projekt_a01- a15.pdf">cytadelaxi_ 4_projekt_a01-a15</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadelaxi_4_ projekt_a01- a15.pdf">cytadelaxi_ 4_projekt_a01-a15</a>
<strong>Remont elewacji i wymiany stolarki Pawilon/p X</strong> <strong>Remont elewacji i wymiany stolarki Pawilon/p X</strong>
P.R.Pawilon X elew P.R.Pawilon X elew
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ CYTADELA-PAWION- X-ZESTAWIENIE- POMIARÓW-OKIEN.pdf">CYTADELA - PAWION X - ZESTAWIENIE POMIARÓW OKIEN</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ CYTADELA-PAWION- X-ZESTAWIENIE- POMIARÓW-OKIEN.pdf">CYTADELA - PAWION X - ZESTAWIENIE POMIARÓW OKIEN</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadela-WYKAZ- OKIEN-PAWILON- X.pdf">cytadela WYKAZ OKIEN PAWILON X</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadela-WYKAZ- OKIEN-PAWILON- X.pdf">cytadela WYKAZ OKIEN PAWILON X</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ PAWILON-10-SYTUACJA- A3-pdf.pdf">PAWILON 10 SYTUACJA (A3) pdf</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ PAWILON-10-SYTUACJA- A3-pdf.pdf">PAWILON 10 SYTUACJA (A3) pdf</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-2006-b.jpg"><img title="pawilon X- 2006 b" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-X- 2006-b-202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-2006-b.jpg"><img title="pawilon X- 2006 b" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-X- 2006-b-202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-2006-c.jpg"><img title="pawilon X- 2006 c" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uplo ads/2013/01/pawilon- X-2006-c-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-2006-c.jpg"><img title="pawilon X- 2006 c" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uplo ads/2013/01/pawilon- X-2006-c-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-2006-d.jpg"><img title="pawilon X- 2006 d" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-X- 2006-d-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-2006-d.jpg"><img title="pawilon X- 2006 d" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-X- 2006-d-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-2006-e.jpg"><img title="pawilon X- 2006 e" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-X- 2006-e-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-2006-e.jpg"><img title="pawilon X- 2006 e" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-X- 2006-e-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-opis- 08.02.2010.doc">pawilon X- opis 08.02.2010</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-X-opis- 08.02.2010.doc">pawilon X- opis 08.02.2010</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawion-X-2006-a.jpg"><img title="pawion X- 2006 a" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawion-X- 2006-a-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawion-X-2006-a.jpg"><img title="pawion X- 2006 a" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawion-X- 2006-a-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Ramka-88gf.pdf">Ramka 88gf</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Ramka-88gf.pdf">Ramka 88gf</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000105.pdf" >skan0000000105</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000105.pdf" >skan0000000105</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000106.pdf" >skan0000000106</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000106.pdf" >skan0000000106</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000107.pdf" >skan0000000107</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000107.pdf" >skan0000000107</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-1.pdf">1K-2K Model (1)</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-1.pdf">1K-2K Model (1)</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-2.pdf">1K-2K Model (2)</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-2.pdf">1K-2K Model (2)</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-3.pdf">1K-2K Model (3)</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-3.pdf">1K-2K Model (3)</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-4.pdf">1K-2K Model (4)</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-4.pdf">1K-2K Model (4)</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-5.pdf">1K-2K Model (5)</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 1K-2K-Model-5.pdf">1K-2K Model (5)</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A3-schemat- papier-420.pdf">rys A3-schemat -papier 420</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A3-schemat- papier-420.pdf">rys A3-schemat -papier 420</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A4-schemat- papier-420.pdf">rys A4-schemat -papier 420</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A4-schemat- papier-420.pdf">rys A4-schemat -papier 420</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A5-schemat- papier-420.pdf">rys A5-schemat -papier 420</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A5-schemat- papier-420.pdf">rys A5-schemat -papier 420</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A6-X-OKNO- O1-papier-A3.pdf">rys A6 - X-OKNO O1- papier A3</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A6-X-OKNO- O1-papier-A3.pdf">rys A6 - X-OKNO O1- papier A3</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A7-X-OKNO- O2-papier-420.pdf">rys A7 - X-OKNO O2-papier 420</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A7-X-OKNO- O2-papier-420.pdf">rys A7 - X-OKNO O2-papier 420</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A8-X-OKNO- O3-papier-420-2.pdf">rys A8 - X-OKNO O3-papier 420 (2)</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A8-X-OKNO- O3-papier-420-2.pdf">rys A8 - X-OKNO O3-papier 420 (2)</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A7-X-OKNO- O2-papier-420.pdf">rys A9 - X-OKNO O4-papier 420</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A7-X-OKNO- O2-papier-420.pdf">rys A9 - X-OKNO O4-papier 420</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A10-X-OKNO-O5-papier- 420.pdf">rys A10 - X-OKNO O5 -papier 420</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A10-X-OKNO-O5-papier- 420.pdf">rys A10 - X-OKNO O5 -papier 420</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A11-X-OKNO-O6-papier- 420.pdf">rys A11 - X-OKNO O6 -papier 420</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A11-X-OKNO-O6-papier- 420.pdf">rys A11 - X-OKNO O6 -papier 420</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A12-X-OKNO-O7-papier- 420.pdf">rys A12 - X-OKNO O7 -papier 420</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A12-X-OKNO-O7-papier- 420.pdf">rys A12 - X-OKNO O7 -papier 420</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A13-X-OKNO-O8-papier- 297.pdf">rys A13 - X-OKNO O8- papier 297</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A13-X-OKNO-O8-papier- 297.pdf">rys A13 - X-OKNO O8- papier 297</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A14-X-OKNO-O9-papier- 297.pdf">rys A14 - X-OKNO O9- papier 297</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A14-X-OKNO-O9-papier- 297.pdf">rys A14 - X-OKNO O9- papier 297</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A15-X-OKNO-O10-papier- 297.pdf">rys A15 - X-OKNO O10- papier 297</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A15-X-OKNO-O10-papier- 297.pdf">rys A15 - X-OKNO O10- papier 297</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A16-X-OKNO-O11-papier- 297.pdf">rys A16 - X-OKNO O11- papier 297</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A16-X-OKNO-O11-papier- 297.pdf">rys A16 - X-OKNO O11- papier 297</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DSC00727.jpg"><img title="DSC00727" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/DSC00727- 150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DSC00727.jpg"><img title="DSC00727" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/DSC00727- 150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A18-X-DETAL- papier-297.pdf">rys A18 - X-DETAL -papier 297</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A18-X-DETAL- papier-297.pdf">rys A18 - X-DETAL -papier 297</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A19-X-DETAL- papier-297.pdf">rys A19 - X-DETAL -papier 297</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A19-X-DETAL- papier-297.pdf">rys A19 - X-DETAL -papier 297</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A21-X-inw.- O1-papier420.pdf">rys A21 -X-inw. O1 -papier420</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A21-X-inw.- O1-papier420.pdf">rys A21 -X-inw. O1 -papier420</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A22-X-inw.- 02-03-04-papier420.pdf">rys A22 -X-inw. 02 03 04 -papier420</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A22-X-inw.- 02-03-04-papier420.pdf">rys A22 -X-inw. 02 03 04 -papier420</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A23-X-inw.- 05-06-07-papier420.pdf">rys A23 -X-inw. 05 06 07 -papier420</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A23-X-inw.- 05-06-07-papier420.pdf">rys A23 -X-inw. 05 06 07 -papier420</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A24-X-inw.- O8-papier420.pdf">rys A24 -X-inw. O8 -papier420</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A24-X-inw.- O8-papier420.pdf">rys A24 -X-inw. O8 -papier420</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A25-X-inw.- O9-papier420.pdf">rys A25 -X-inw. O9 -papier420</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A25-X-inw.- O9-papier420.pdf">rys A25 -X-inw. O9 -papier420</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A26-X-inw.- O10-papier420.pdf">rys A26 -X-inw. O10 -papier420</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A26-X-inw.- O10-papier420.pdf">rys A26 -X-inw. O10 -papier420</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A27-X-inw.- O11-papier420.pdf">rys A27 -X-inw. O11 -papier420</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A27-X-inw.- O11-papier420.pdf">rys A27 -X-inw. O11 -papier420</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A28-X-inw.- O12-papier420.pdf">rys A28 -X-inw. O12 -papier420</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ rys-A28-X-inw.- O12-papier420.pdf">rys A28 -X-inw. O12 -papier420</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Str-tyt-Pawilon-X.doc">Str tyt- Pawilon X</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Str-tyt-Pawilon-X.doc">Str tyt- Pawilon X</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zdj-arch-1.jpg"><img title="zdj arch 1" src="http://bicytadelaxi_ 2_inwfoto_ib1- ib5p.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/zdj-arch- 1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zdj-arch-1.jpg"><img title="zdj arch 1" src="http://bicytadelaxi_ 2_inwfoto_ib1- ib5p.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/zdj-arch- 1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zdj-arch-2.jpg"><img title="zdj arch 2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/zdj-arch- 2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zdj-arch-2.jpg"><img title="zdj arch 2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/zdj-arch- 2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zdj-arch-3.jpg"><img title="zdj arch 3" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/zdj-arch- 3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zdj-arch-3.jpg"><img title="zdj arch 3" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/zdj-arch- 3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zdj-arch-4.jpg"><img title="zdj arch 4" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/zdj-arch- 4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ zdj-arch-4.jpg"><img title="zdj arch 4" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/zdj-arch- 4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
SST Elewacja Pawilon X SST Elewacja Pawilon X
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ ELEWACJA-SST- X-Pawilon.pdf">ELEWACJA SST X Pawilon</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ ELEWACJA-SST- X-Pawilon.pdf">ELEWACJA SST X Pawilon</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-contenIMG_ 0012t/uploads/ 2013/01/SST.- ELEW.Str_.tyt_ .X-paw..pdf">SST. ELEW.Str.tyt.X paw.</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-contenIMG_ 0012t/uploads/ 2013/01/SST.- ELEW.Str_.tyt_ .X-paw..pdf">SST. ELEW.Str.tyt.X paw.</a>
SST Stolarka Pawilon X SST Stolarka Pawilon X
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Okna-SST-X-Pawilon.pdf">Okna SST X Pawilon</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Okna-SST-X-Pawilon.pdf">Okna SST X Pawilon</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ SST.-Str.tyt_ .X-paw..pdf">SST. Str.tyt.X paw.</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ SST.-Str.tyt_ .X-paw..pdf">SST. Str.tyt.X paw.</a>
<strong>Remont elewacji i wymiany stolarki Pawilon XI</strong> <strong>Remont elewacji i wymiany stolarki Pawilon XI</strong>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ P.R.Pawilon-XI- elewacja.pdf" >P.R.Pawilon XI elewacja</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ P.R.Pawilon-XI- elewacja.pdf" >P.R.Pawilon XI elewacja</a>
Projekt remontu Projekt remontu
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadela-PAWION- 11-zestawienie- pomiarów-okien.pdf">cytadela PAWION 11 -zestawienie pomiarów okien</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ cytadela-PAWION- 11-zestawienie- pomiarów-okien.pdf">cytadela PAWION 11 -zestawienie pomiarów okien</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-11-b.jpg"><img title="pawilon 11 - b" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/ wp-content/uploadsp style=" alt="" width="15p style=" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-11-b.jpg"><img title="pawilon 11 - b" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/ wp-content/uploadsp style=" alt="" width="15p style=" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-11-c.jpg"><img title="pawilon 11 - c" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-11- c-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-11-c.jpg"><img title="pawilon 11 - c" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-11- c-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-11-a.jpg"><img title="pawilon 11- a" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-11- a-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-11-a.jpg"><img title="pawilon 11- a" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2013/ 01/pawilon-11- a-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ PAWILON-11-SYTUACJA-11-A3- 1.pdf">PAWILON 11 SYTUACJA 11 (A3) (1)</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ PAWILON-11-SYTUACJA-11-A3- 1.pdf">PAWILON 11 SYTUACJA 11 (A3) (1)</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-XI.doc">pawilon XI</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ pawilon-XI.doc">pawilon XI</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uplP.R.Pawilon X elewoads/2013/ 01/Ramka-34.pdf">Ramka 34</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uplP.R.Pawilon X elewoads/2013/ 01/Ramka-34.pdf">Ramka 34</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000108.pdf" >skan0000000108</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000108.pdf" >skan0000000108</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000109.pdf" >skan0000000109</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000109.pdf" >skan0000000109</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000110.pdf" >skan0000000110</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000110.pdf" >skan0000000110</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000111.pdf" >skan0000000111</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000111.pdf" >skan0000000111</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000112.pdf" >skan0000000112</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000112.pdf" >skan0000000112</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000113.pdf" >skan0000000113</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000113.pdf" >skan0000000113</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000114.pdf" >skan0000000114</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ skan0000000114.pdf" >skan0000000114</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Str-tyt-Pawilon-11.doc">Str tyt- Pawilon 11</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Str-tyt-Pawilon-11.doc">Str tyt- Pawilon 11</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ WYKAZ-OKIEN-PAWILON- 11.pdf">WYKAZ OKIEN PAWILON 11</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ WYKAZ-OKIEN-PAWILON- 11.pdf">WYKAZ OKIEN PAWILON 11</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ WYKAZ-OKIEN-PAWILON- 11.xls">WYKAZ OKIEN PAWILON 11</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ WYKAZ-OKIEN-PAWILON- 11.xls">WYKAZ OKIEN PAWILON 11</a>
SST elewacji Pawilon XI SST elewacji Pawilon XI
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ ELEWACJA-SST- XI-Pawilon.pdf">ELEWACJA SST XI Pawilon</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ ELEWACJA-SST- XI-Pawilon.pdf">ELEWACJA SST XI Pawilon</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepoa href=">SST. ELEW. Str.tyt.XI paw.</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepoa href=">SST. ELEW. Str.tyt.XI paw.</a>
SST stolarka Pawilon XI SST stolarka Pawilon XI
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Okna-SST-XI-Pawilon.pdf">Okna SST XI Pawilon</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ Okna-SST-XI-Pawilon.pdf">Okna SST XI Pawilon</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ SST.-Str.tyt_ .XI-paw..pdf">SST. Str.tyt.XI paw.</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2013/01/ SST.-Str.tyt_ .XI-paw..pdf">SST. Str.tyt.XI paw.</a>
------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------
&nbsp;  
&nbsp;  
Postępowanie nr ZP-272-7/2013 Postępowanie nr ZP-272-7/2013
<strong>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu</strong> <strong>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu</strong>
<strong>Uwaga! Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnił niniejsze postępowanie (nie wpłynęła żadna oferta).</strong> <strong>Uwaga! Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnił niniejsze postępowanie (nie wpłynęła żadna oferta).</strong>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu7.doc" >ogłoszenie o zamówieniu7</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu7.doc" >ogłoszenie o zamówieniu7</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_inspektor- nadzoru-dziedziniec.pdf" >SIWZ_inspektor nadzoru - dziedziniec</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_inspektor- nadzoru-dziedziniec.pdf" >SIWZ_inspektor nadzoru - dziedziniec</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-4a-w-formacie- WORD.docx">Załączniki 1 -4a w formacie WORD</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Załączniki- 1-4a-w-formacie- WORD.docx">Załączniki 1 -4a w formacie WORD</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 5-umowa2.pdf" >załącznik nr 5 -umowa</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 5-umowa2.pdf" >załącznik nr 5 -umowa</a>
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-4/2013 Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-4/2013
------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------------ ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------------
Postępowanie nr ZP-272-6/2013 Postępowanie nr ZP-272-6/2013
<strong>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X</strong><strong> i XI Pawilonach</strong> <strong>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X</strong><strong> i XI Pawilonach</strong>
<strong>oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w </strong><strong>X Pawilonie</strong> <strong>oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w </strong><strong>X Pawilonie</strong>
<strong>Uwaga! Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnił niniejsze postępowanie (nie wpłynęła żadna oferta).</strong> <strong>Uwaga! Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnił niniejsze postępowanie (nie wpłynęła żadna oferta).</strong>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu6.doc" >ogłoszenie o zamówieniu6</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ ogłoszenie-o- zamówieniu6.doc" >ogłoszenie o zamówieniu6</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_inspektor- nadzoru-instalacje- elektryczne.pdf" >SIWZ_inspektor nadzoru - instalacje elektryczne</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ SIWZ_inspektor- nadzoru-instalacje- elektryczne.pdf" >SIWZ_inspektor nadzoru - instalacje elektryczne</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- nr-1-4a-w-formacie- WORD.docx">załączniki nr 1-4a w formacie WORD</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załączniki- nr-1-4a-w-formacie- WORD.docx">załączniki nr 1-4a w formacie WORD</a>
<a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 5-umowa1.pdf" >załącznik nr 5 -umowa</a> <a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ załącznik-nr- 5-umowa1.pdf" >załącznik nr 5 -umowa</a>
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych obejmujących remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – remont instalacji elektrycznej (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-3/2013 Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych obejmujących remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – remont instalacji elektrycznej (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-3/2013
<p style="text-align: justify;"><strong> <strong><strong>Warszawa: Druk i oprawa katalogu wystawy IGNACY JAN PADEREWSKI (1860-1941) POLAK, EUROPEJCZYK, MĄŻ STANU I ARTYSTA. <p style="text-align: justify;"><strong> <strong><strong>Warszawa: Druk i oprawa katalogu wystawy IGNACY JAN PADEREWSKI (1860-1941) POLAK, EUROPEJCZYK, MĄŻ STANU I ARTYSTA.
</strong> </strong>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_zamowieniuPaderewski.doc" >Ogłoszenie o zamówieniu</ a></strong></strong></p> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_zamowieniuPaderewski.doc" >Ogłoszenie o zamówieniu</ a></strong></strong></p>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/SIWZPaderewski.doc">SIWZ</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/SIWZPaderewski.doc">SIWZ</a>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Zalaczniki_ _do_SIWZPaderewski.doc" >Załącznik do SIWZ</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Zalaczniki_ _do_SIWZPaderewski.doc" >Załącznik do SIWZ</a>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/zawiadomoenie_ o_wyborze_najkorzystniejszej_ oferty_ZP_4_2012.doc" >Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/zawiadomoenie_ o_wyborze_najkorzystniejszej_ oferty_ZP_4_2012.doc" >Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_udzieleniu_ zamowieniaPaderewski.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_udzieleniu_ zamowieniaPaderewski.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>
------------- ------------- ------------ ------------- ---------------- ------------- ------------- ------------ ------------- ----------------
Warszawa: Druk i oprawa albumu wystawy Architektura Polski Niepodległej Warszawa: Druk i oprawa albumu wystawy Architektura Polski Niepodległej
<strong>Numer ogłoszenia: 102324 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012</strong> <strong>Numer ogłoszenia: 102324 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012</strong>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_zamowieniuArchitektura_ Polski.doc">Ogłoszenie o zamówieniu</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_zamowieniuArchitektura_ Polski.doc">Ogłoszenie o zamówieniu</a>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/SIWZ.doc">SIWZ</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/SIWZ.doc">SIWZ</a>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Zalaczniki_ do_SIWZ.doc"> Załączniki do SIWZ <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Zalaczniki_ do_SIWZ.doc"> Załączniki do SIWZ
</a> </a>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/pytania_ do_SIWZ.doc">Pytania do SIWZ</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/pytania_ do_SIWZ.doc">Pytania do SIWZ</a>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/zawiadomienie_ o_wyborze_najkorzystniejszej_ _oferty.doc"> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/zawiadomienie_ o_wyborze_najkorzystniejszej_ _oferty.doc"> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_udzieleniu_ zamowienia.doc" ><strong>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</strong></a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_udzieleniu_ zamowienia.doc" ><strong>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</strong></a>
<hr style="height: 1px; width: 2px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #CCCCCC; color: #ffffff;" noshade="noshade" size="1" width="2" />  <hr style="height: 1px; width: 2px; color: #ffffff; border: 1px solid #CCCCCC;" noshade="noshade" size="1" width="2" />
<hr style="width: 80%;" width="80%" /> <hr style="width: 80%;" width="80%" />
<div style="text-align: justify;" align="center" ><strong>Warszawa: Usługa druku wydawnictw akcydensowych i pochodnych dla Muzeum Niepodległości w Warszawie CPV: 79 81 00 00 - 5 <div style="text-align: justify;" align="center" ><strong>Warszawa: Usługa druku wydawnictw akcydensowych i pochodnych dla Muzeum Niepodległości w Warszawie CPV: 79 81 00 00 - 5
Numer ogłoszenia: 41998 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012</strong></div> Numer ogłoszenia: 41998 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012</strong></div>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_zamowieniu.doc" >Ogłoszenie o zamówieniu</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/ogloszenie_ o_zamowieniu.doc" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/pliki/SIWZ_ i_zalaczniki.doc">SIWZ i załączniki</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/pliki/SIWZ_ i_zalaczniki.doc">SIWZ i załączniki</a>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/wyjasnienia_ do_SIWZ.doc"> Wyjaśnienia do SIWZ</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/wyjasnienia_ do_SIWZ.doc"> Wyjaśnienia do SIWZ</a>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/pytanie_ 12.doc">Odp. na pytanie 12</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/pytanie_ 12.doc">Odp. na pytanie 12</a>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Pytanie13.doc">Odp. na pyt. 13</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Pytanie13.doc">Odp. na pyt. 13</a>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/pliki/odp._ na_pyt._14.doc">Odp. na pyt. 14</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/pliki/odp._ na_pyt._14.doc">Odp. na pyt. 14</a>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/pliki/Odp._ na_pytanie_15.doc">Odp. na pyt. 15</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/pliki/Odp._ na_pytanie_15.doc">Odp. na pyt. 15</a>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Uszczegolowienie_ wyjasnien_do_ pytan_nr_7_i_ 10_%28dotycza_ opisu_przedmiotu_ zamowienia%29.doc" >Uszczegolowienie_ wyjasnien_do_ pytan_nr_7_i_ 10_(dotycza_opisu_przedmiotu_ zamowienia).</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Uszczegolowienie_ wyjasnien_do_ pytan_nr_7_i_ 10_%28dotycza_ opisu_przedmiotu_ zamowienia%29.doc" >Uszczegolowienie_ wyjasnien_do_ pytan_nr_7_i_ 10_(dotycza_opisu_przedmiotu_ zamowienia).</a>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/zawiadomienieowyborzenajkorzystniejszejoferty.doc" >Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/zawiadomienieowyborzenajkorzystniejszejoferty.doc" >Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty</a>
<a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Ogloszenieoudzielenuzamowienia.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a> <a href="http:// www.muzeumniepodleglosci.art.pl/ muzeumbip/files/ pliki/Ogloszenieoudzielenuzamowienia.doc" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</a>
------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------- ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ -------------------
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie powiązane:
<p style="text-align: justify;"><a href="http:// bzp0.portal.uzp.gov.pl/ index.php?ogloszenie= show&amp;pozycja=405962&amp; rok=2011-12-01" target="_blank" >Ogłoszenie nr 405962-2011 z dnia 2011-12-01 r.</a> Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa  <p style="text-align: justify;"><a href="http:// bzp0.portal.uzp.gov.pl/ index.php?ogloszenie= show&amp;pozycja=405962&amp; rok=2011-12-01" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ogłoszenie nr 405962-2011 z dnia 2011-12-01 r.</a> Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w części biurowej Muzeum Niepodległości, utrzymania w czystości terenów wokół Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak oraz... Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w części biurowej Muzeum Niepodległości, utrzymania w czystości terenów wokół Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak oraz...
Termin składania ofert: 2011-12-12</p> Termin składania ofert: 2011-12-12</p>
<div style="text-align: justify;" align="center"> <div style="text-align: justify;" align="center">
<hr align="center" noshade="noshade" size="2" width="100%" /> <hr align="center" noshade="noshade" size="2" width="100%" />
</div> </div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziałach, tj. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Więzienia Pawiak</strong> <p style="text-align: justify;"><strong>Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziałach, tj. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Więzienia Pawiak</strong>
<strong>Numer ogłoszenia: 441488 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011</strong> <strong>Numer ogłoszenia: 441488 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011</strong>
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi</p> OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Zamieszczanie ogłoszenia:</strong> obowiązkowe.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> Zamieszczanie ogłoszenia:</strong> obowiązkowe.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ogłoszenie dotyczy:</strong> zamówienia publicznego.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ogłoszenie dotyczy:</strong> zamówienia publicznego.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:</strong> tak, numer ogłoszenia w BZP: 405962 - 2011r.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:</strong> tak, numer ogłoszenia w BZP: 405962 - 2011r.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:</strong> tak.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:</strong> tak.</p>
<p style="text-align: justify;">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p> <p style="text-align: justify;">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I. 1) NAZWA I ADRES:</strong> Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 826 90 91 wew. 41, faks 22 8270323.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>I. 1) NAZWA I ADRES:</strong> Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 826 90 91 wew. 41, faks 22 8270323.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</strong> Inny: instytucja kultury.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</strong> Inny: instytucja kultury.</p>
<p style="text-align: justify;">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p> <p style="text-align: justify;">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</strong> Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziałach, tj. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Więzienia Pawiak.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</strong> Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziałach, tj. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Więzienia Pawiak.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II.2) Rodzaj zamówienia:</strong> Usługi.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>II.2) Rodzaj zamówienia:</strong> Usługi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:</strong> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w części biurowej Muzeum Niepodległości, utrzymania w czystości terenów wokół Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak oraz myciu okien w budynkach stanowiących własność Muzeum Niepodległości. Zamówienie obejmuje: sprzątanie części biurowej w dni robocze dla Muzeum w godzinach porannych oraz dyżur 1 osoby do końca pracy Muzeum, a także mycie okien w Pałacu Radziwiłłów przy Al. Solidarności 62: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty: powierzchnia biurowa, holi, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń magazynowych oraz sanitariatów (6 toalet) - około 1300 m2, 25 okien dużych dwuskrzydłowych, 32 okna małe dwuskrzydłowe, 11 okien okrągłych, 9 okien balkonowych (portfenetry) - mycie 2 razy w roku teren wokół budynku - około 3 500 m2 (sprzątanie tyko w sytuacji nieobecności - urlop, zwolnienie - pracownika Muzeum zajmującego się porządkowaniem tego terenu) sprzątanie części biurowej 2 razy w tygodniu w godzinach uzgodnionych z kierownikiem Oddziału oraz mycie okien w budynku Dzielna 7 a także utrzymanie w porządku terenu Muzeum Więzienia Pawiak Dzielna 24/26 - w Oddziale Zamawiającego Muzeum Więzienia Pawiak: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty: powierzchnia biurowa, korytarze i sanitariaty - sprzątanie 2 razy w tygodniu, powierzchnia 120 m2, 4 okna witrynowe duże, 2 okna kwadratowe małe, 1 okno standardowe, wszystkie okna z kratami, część okien sięga wysokości 3-4 m; mycie 2 razy w roku, teren Muzeum - ok. 7 500 m2, codzienne sprzątanie od poniedziałku do piątku, w tym grabienie liści i odśnieżanie - również w soboty i niedziele; drobne prace naprawcze. Utrzymanie w porządku terenu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i mycie okien, ul. Skazańców 25: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty:powierzchnia terenu na Cytadeli - ok. 2,98 ha, zabiegi mające na celu utrzymanie terenu w porządku, koszenie trawy w miarę potrzeb, grabienie liści, przystrzyganie żywopłotów, posypywanie piaskiem dróg dojazdowych i ciągów pieszych w sezonie zimowym oraz utrzymywanie ich w należytym, stanie w pozostałych porach roku, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, drobne prace naprawcze i techniczne. okna w X Pawilonie - ok. 130 okien dużych i 38 małych (w tym 12 piwnicznych i 6 nad drzwiami), okna w XI Pawilonie - 4 okna duże i 9 małych (w tym 5 nad drzwiami), niektóre okna na wysokości kilku metrów - mycie 1 raz na dwa lata; wszystkie okna posiadają zamocowane na stałe kraty. Usługa będzie wykonywana w godzinach ustalonych po podpisaniu umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego, z uwzględnieniem danych określonych powyżej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzątanie: w sanitariatach - codziennie w Pałacu Radziwiłłów, w Oddziale Pawiak - 2 razy w tygodniu: mycie na mokro i dezynfekcja zlewozmywaków (umywalek) oraz przylegającej glazury mycie na mokro i dezynfekcja sedesów, przylegającej glazury i innego wyposażenia (lustra, suszarki do rąk, szafki umywalkowe ,szczotki do WC ),zapewnienie przez Wykonawcę między innymi: mydło w płynie, papier toaletowy celulozowy i ręczniki papierowe, wkłady zapachowe do WC oraz odświeżacze powietrza (w aerozolu). Miesięczne zużycie środków następuje w miarę potrzeb. W budynku Pałacu znajduje się 6 toalet, w pomieszczeniach biurowych : 2 razy w tygodniu odkurzanie i mycie na mokro podłóg, sprzątanie pokoi biurowych i korytarzy w części biurowej, opróżnianie koszy na śmieci, codzienne sprzątanie klatek schodowych, holu, wejść do budynku, korytarzy ogólnodostępnych dla publiczności, utrzymanie w czystości wycieraczek wewnątrz i zewnątrz budynku, nie rzadziej niż raz na tydzień: usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów w całym budynku, czyszczenie aparatów telefonicznych, czyszczenie na sucho drukarek, kserokopiarek, niszczarek, wyłączników światła, mycie na mokro listew ochronnych, klamek i drzwi: drewnianych w pokojach, wejściowych do budynku oraz łącznikowych na korytarzach, przemywanie (denaturatem) poręczy metalowych na klatkach schodowych, odkurzanie nie zakrytych powierzchni mebli biurowych (drewnianych i metalowych) oraz parapetów wraz z wytarciem na mokro. Wszelkie zabrudzenia z mebli biurowych (w szczególności drewnianych należy usuwać środkami specjalnie do tego przeznaczonymi, które poza usuwaniem zabrudzeń konserwują i zapobiegają osiadaniu kurzu. mycie na mokro i polerowanie luster w pomieszczeniach biurowych, nie rzadziej niż raz na miesiąc: konserwacja podłóg drewnianych oraz pokrytych wykładziną PCV (pastowanie odpowiednimi środkami i polerowanie), odkurzanie pokryć mebli tapicerowanych i usuwanie plam, mycie balustrad na klatkach schodowych, nie rzadziej niż dwa razy do roku mycie okien i stolarki okiennej w budynku Pałacu Radziwiłłów i Muzeum Pawiak mycie kaloryferów, czyszczenie opraw oświetleniowych, pranie wykładzin dywanowych, chodników, dywanów w części ogólnodostępnej dla publiczności, raz na dwa lata pranie wykładzin dywanowych, chodników, dywanów w części biurowej Pałacu Radziwiłłów, mycie okien w Oddziale - Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w przypadku nieobecności pracownika Muzeum zajmującego się utrzymaniem w czystości terenu wokół Pałacu Radziwiłłów - codziennie zamiatanie terenu wokół budynku, usuwanie zanieczyszczeń z terenu utwardzonego i zielonego. Pozostałe warunki zlecenia: Wykonawca przejmie (zatrudni) z dniem 1 stycznia 2012 r. 4 (cztery) osoby wykonujące obecnie czynności sprzątania - 2 (dwie) osoby w Pałacu, 1 (jedna) osoba sprzątająca teren na Cytadeli i 1 (jedna) osoba sprzątająca teren wokół Muzeum Pawiak. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem. W celu prawidłowego skalkulowania przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dokonać wizji lokalnej w budynku Muzeum i jego Oddziałach, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym (zał. Nr 5) Płatność będzie się odbywała miesięcznie, termin płatności 30 dni..</p> <p style="text-align: justify;"><strong>II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:</strong> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w części biurowej Muzeum Niepodległości, utrzymania w czystości terenów wokół Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak oraz myciu okien w budynkach stanowiących własność Muzeum Niepodległości. Zamówienie obejmuje: sprzątanie części biurowej w dni robocze dla Muzeum w godzinach porannych oraz dyżur 1 osoby do końca pracy Muzeum, a także mycie okien w Pałacu Radziwiłłów przy Al. Solidarności 62: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty: powierzchnia biurowa, holi, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń magazynowych oraz sanitariatów (6 toalet) - około 1300 m2, 25 okien dużych dwuskrzydłowych, 32 okna małe dwuskrzydłowe, 11 okien okrągłych, 9 okien balkonowych (portfenetry) - mycie 2 razy w roku teren wokół budynku - około 3 500 m2 (sprzątanie tyko w sytuacji nieobecności - urlop, zwolnienie - pracownika Muzeum zajmującego się porządkowaniem tego terenu) sprzątanie części biurowej 2 razy w tygodniu w godzinach uzgodnionych z kierownikiem Oddziału oraz mycie okien w budynku Dzielna 7 a także utrzymanie w porządku terenu Muzeum Więzienia Pawiak Dzielna 24/26 - w Oddziale Zamawiającego Muzeum Więzienia Pawiak: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty: powierzchnia biurowa, korytarze i sanitariaty - sprzątanie 2 razy w tygodniu, powierzchnia 120 m2, 4 okna witrynowe duże, 2 okna kwadratowe małe, 1 okno standardowe, wszystkie okna z kratami, część okien sięga wysokości 3-4 m; mycie 2 razy w roku, teren Muzeum - ok. 7 500 m2, codzienne sprzątanie od poniedziałku do piątku, w tym grabienie liści i odśnieżanie - również w soboty i niedziele; drobne prace naprawcze. Utrzymanie w porządku terenu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i mycie okien, ul. Skazańców 25: Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia oferty:powierzchnia terenu na Cytadeli - ok. 2,98 ha, zabiegi mające na celu utrzymanie terenu w porządku, koszenie trawy w miarę potrzeb, grabienie liści, przystrzyganie żywopłotów, posypywanie piaskiem dróg dojazdowych i ciągów pieszych w sezonie zimowym oraz utrzymywanie ich w należytym, stanie w pozostałych porach roku, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, drobne prace naprawcze i techniczne. okna w X Pawilonie - ok. 130 okien dużych i 38 małych (w tym 12 piwnicznych i 6 nad drzwiami), okna w XI Pawilonie - 4 okna duże i 9 małych (w tym 5 nad drzwiami), niektóre okna na wysokości kilku metrów - mycie 1 raz na dwa lata; wszystkie okna posiadają zamocowane na stałe kraty. Usługa będzie wykonywana w godzinach ustalonych po podpisaniu umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego, z uwzględnieniem danych określonych powyżej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzątanie: w sanitariatach - codziennie w Pałacu Radziwiłłów, w Oddziale Pawiak - 2 razy w tygodniu: mycie na mokro i dezynfekcja zlewozmywaków (umywalek) oraz przylegającej glazury mycie na mokro i dezynfekcja sedesów, przylegającej glazury i innego wyposażenia (lustra, suszarki do rąk, szafki umywalkowe ,szczotki do WC ),zapewnienie przez Wykonawcę między innymi: mydło w płynie, papier toaletowy celulozowy i ręczniki papierowe, wkłady zapachowe do WC oraz odświeżacze powietrza (w aerozolu). Miesięczne zużycie środków następuje w miarę potrzeb. W budynku Pałacu znajduje się 6 toalet, w pomieszczeniach biurowych : 2 razy w tygodniu odkurzanie i mycie na mokro podłóg, sprzątanie pokoi biurowych i korytarzy w części biurowej, opróżnianie koszy na śmieci, codzienne sprzątanie klatek schodowych, holu, wejść do budynku, korytarzy ogólnodostępnych dla publiczności, utrzymanie w czystości wycieraczek wewnątrz i zewnątrz budynku, nie rzadziej niż raz na tydzień: usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów w całym budynku, czyszczenie aparatów telefonicznych, czyszczenie na sucho drukarek, kserokopiarek, niszczarek, wyłączników światła, mycie na mokro listew ochronnych, klamek i drzwi: drewnianych w pokojach, wejściowych do budynku oraz łącznikowych na korytarzach, przemywanie (denaturatem) poręczy metalowych na klatkach schodowych, odkurzanie nie zakrytych powierzchni mebli biurowych (drewnianych i metalowych) oraz parapetów wraz z wytarciem na mokro. Wszelkie zabrudzenia z mebli biurowych (w szczególności drewnianych należy usuwać środkami specjalnie do tego przeznaczonymi, które poza usuwaniem zabrudzeń konserwują i zapobiegają osiadaniu kurzu. mycie na mokro i polerowanie luster w pomieszczeniach biurowych, nie rzadziej niż raz na miesiąc: konserwacja podłóg drewnianych oraz pokrytych wykładziną PCV (pastowanie odpowiednimi środkami i polerowanie), odkurzanie pokryć mebli tapicerowanych i usuwanie plam, mycie balustrad na klatkach schodowych, nie rzadziej niż dwa razy do roku mycie okien i stolarki okiennej w budynku Pałacu Radziwiłłów i Muzeum Pawiak mycie kaloryferów, czyszczenie opraw oświetleniowych, pranie wykładzin dywanowych, chodników, dywanów w części ogólnodostępnej dla publiczności, raz na dwa lata pranie wykładzin dywanowych, chodników, dywanów w części biurowej Pałacu Radziwiłłów, mycie okien w Oddziale - Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w przypadku nieobecności pracownika Muzeum zajmującego się utrzymaniem w czystości terenu wokół Pałacu Radziwiłłów - codziennie zamiatanie terenu wokół budynku, usuwanie zanieczyszczeń z terenu utwardzonego i zielonego. Pozostałe warunki zlecenia: Wykonawca przejmie (zatrudni) z dniem 1 stycznia 2012 r. 4 (cztery) osoby wykonujące obecnie czynności sprzątania - 2 (dwie) osoby w Pałacu, 1 (jedna) osoba sprzątająca teren na Cytadeli i 1 (jedna) osoba sprzątająca teren wokół Muzeum Pawiak. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem. W celu prawidłowego skalkulowania przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dokonać wizji lokalnej w budynku Muzeum i jego Oddziałach, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym (zał. Nr 5) Płatność będzie się odbywała miesięcznie, termin płatności 30 dni..</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</strong> 90.90.00.00-6, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9, 90.91.92.00-4.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</strong> 90.90.00.00-6, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9, 90.91.92.00-4.</p>
<p style="text-align: justify;">SEKCJA III: PROCEDURA</p> <p style="text-align: justify;">SEKCJA III: PROCEDURA</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:</strong> Przetarg nieograniczony</p> <p style="text-align: justify;"><strong>III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:</strong> Przetarg nieograniczony</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE< /strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE< /strong></p>
<ul style="text-align: justify;"> <ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:</strong> nie</li>  <li><strong>Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:</strong> nie</li>
</ul> </ul>
<p style="text-align: justify;">SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA</p> <p style="text-align: justify;">SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:</strong> 28.12.2011.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:</strong> 28.12.2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:</strong> 11.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:</strong> 11.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:</strong> .</p> <p style="text-align: justify;"><strong>IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:</strong> .</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:< /strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:< /strong></p>
<ul style="text-align: justify;"> <ul style="text-align: justify;">
<li>Agencją Ochrony INTERSERVICE Spółka jawna Kultys, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.</li>  <li>Agencją Ochrony INTERSERVICE Spółka jawna Kultys, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.</li>
</ul> </ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia</strong><em> (bez VAT)</em>: 129000,00 PLN.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia</strong><em> (bez VAT)</em>: 129000,00 PLN.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ</strong></p>
<ul style="text-align: justify;"> <ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Cena wybranej oferty:</strong> 149070,00</li>  <li><strong>Cena wybranej oferty:</strong> 149070,00</li>
<li><strong>Oferta z najniższą ceną:</strong> 149070,00<strong> / Oferta z najwyższą ceną:</strong> 511536,00</li>  <li><strong>Oferta z najniższą ceną:</strong> 149070,00<strong> / Oferta z najwyższą ceną:</strong> 511536,00</li>
<li><strong>Waluta:</strong> PLN.</li>  <li><strong>Waluta:</strong> PLN.</li>
</ul> </ul>

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219